Home » » ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ပထမတြဲ) အပိုင္း (၂)

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ပထမတြဲ) အပိုင္း (၂)ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ေတာတြင္းကမ္းလွမ္း ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖဆပလ ဌာနခ်ဳပ္ဥကၠ႒ႀကီး ဦးဗေဆြက တိုင္းျပည္မွာ ဘာပဲလုပ္ေနေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈကို ႀကိဳက္လည္း ႀကိဳက္ေၾကာင္း၊ ေထာက္လည္းေထာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစရွိသျဖင့္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ရာ၌ ရွင္းလင္းေျပာျပ၏။
ထိုေန႔မွာပါ အဆုိပါကမ္းလွမ္း ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ပမညတသဘာပတိအဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ပါတီတို႔၏ သေဘာထားေၾကညာ ခ်က္မ်ားကို လည္း ထုတ္ျပန္ လိုက္ၾကသည္။

ထိုေန႔ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဖဆပလဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဗေဆြအား ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ၏ ေတာတြင္း ကမ္းလွမ္းခ်က္၊ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားကို  သတင္းေထာက္မ်ားက  ၎၏ အင္းနစ္လမ္းရွိ ေနအိမ္၌ ေတြ႕ဆံုလ်က္ ေမးျမန္းၾက၏။
ထိုသို႔ေမးျမန္းရာတြင္ ဥကၠ႒ႀကီးဦးဗေဆြက ယေန႔ သတင္းစာထဲမွာ ဖတ္လိုက္ရေသာ ေတာတြင္း ကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔အစိုးရလက္ထက္က ၁၉၅၆ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ လုပ္ခဲ့စဥ္က ယခုလို လူသိနတ္ၾကား ေၾကညာခ်က္ထုတ္ၿပီး မလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း။ မိမိတို႔လုပ္ခဲ့စဥ္က ဆုိင္ရာ လက္နက္ခ်မည့္ နယ္မွ တပ္မွဴးမ်ားအား ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ၿပီး တိုင္း အလုိက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္၊ ခ႐ိုင္ အလုိက္လုပ္ခဲ့ရာ အေတာ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း။
ယခင္လုပ္ခဲ့စဥ္
မိမိတို႔လုပ္ခဲ့စဥ္က ယခုေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရ၏ ေတာတြင္း ကမ္းလွမ္းခ်က္ ေၾကညာခ်က္ အရ ႏုိင္ငံေရးပိုင္း မပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပိုင္းဆိုတာက ေတာ့ ဥပမာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အလင္းဝင္လာလွ်င္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို တရားဝင္ တည္ေဆာက္ခြင့္မ်ဳိးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လုပ္ခဲ့စဥ္က မုဒိမ္းမႈ၊ ဓားျပမႈ အစရွိ သည့္ အမႈမ်ဳိးကို လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က တိုက္႐ိုက္တိုင္တန္းေသာ အမႈမ်ဳိးကို ျခြင္းခ်က္ ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအစိုးရလက္ထက္မွာ ေဆြးေႏြးမည့္ကိစၥ ကေတာ့ ဘယ္အထိ က်ယ္ဝန္းမည္ကို မိမိအေနႏွင့္ မသိေသးေၾကာင္း။ ယခုအစိုးရ၏ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခြင့္ေပး ထားေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လက္ထက္ကေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဆုိလွ်င္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို တရားဝင္ ခြင့္ျပဳေရး၊ ေတာတြင္း တပ္နီေတာ္မ်ားကို တပ္မေတာ္ထဲသို႔ ထည့္သြင္းေရး အစရွိေသာမူအားျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈ မ်ဳိး ရွိခဲ့ေၾကာင္း။
သူတစ္ျပန္ကိုယ္တစ္ျပန္
ယခုအစိုးရလက္ထက္မွာ ေဆြးေႏြးလိုသည့္မူကို ႀကိဳတင္မျပဳလုပ္ဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ဳိးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လက္ထက္မွာေတာ့ အစိုးရက ေလွ်ာ့ လိုက္၊ ေတာတြင္းက တင္းလိုက္ႏွင့္ သူတစ္ျပန္ ကိုယ္တစ္ျပန္ႏွင့္ပင္ ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ဖဆပလမကြဲမီ အခ်ိန္အထိအေတာ္ပင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိအေနႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေျပာလိုတာကေတာ့ တိုင္းျပည္မွာ ဘာပဲ လုပ္ေနေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈကို မိမိအေနႏွင့္ ႀကိဳက္လည္း ႀကိဳက္ေၾကာင္း၊ ေထာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစရွိသျဖင့္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာျပလိုက္၏။
အဒပသေဘာထား
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသေဘာထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ မ်က္ႏွာ စံုညီေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ဘဲ တစ္ဖက္စီးနင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းမွာ မည္သည့္အခါမွ် ခိုင္မာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေဖာက္ျပန္ေရးသမားတို႔၏ အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ရမည္။ ယခု ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရသည္ ယခင္အစိုးရ မ်ား ေခါင္းမာစြာ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး ကို ေဆြးေႏြး မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ငါတို႔ပါတီက လႈိက္လွဲ စြာ ႀကိဳဆိုေၾကာင္းျဖင့္ပါရွိ၏။
ပမညတသေဘာထား
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ေတာတြင္းသို႔ ကမ္းလွမ္း ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပမညတသေဘာထားကို ထုတ္ ျပန္ရာတြင္ ဤကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ ပမညတ သဘာပတိအဖြဲ႕ ပန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ကိုက္ညီေန ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္စြာ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုေၾကာင္း။
လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္လာေရာက္မည့္ ေတာတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္သူ ေဖာက္ျပန္ေရးသမားမ်ားကလမ္းမွ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ျဖင့္ အစြမ္းကုန္ တားဆီးကာကြယ္ရန္၊ ျပည္သူလူထုက လည္း ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ၾကဖို႔ ပန္ၾကားရန္။
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔လာရန္ စီစဥ္ေနစဥ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္အတြင္း အတိုက္အခိုက္ ရပ္စဲထားရန္၊ ထိုသို႔ေဆြးေႏြးေနစဥ္ အေတာအတြင္း လက္နက္ကိုင္ မ်ား၏ နယ္ပယ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ပယ္ တြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူလူထုအား ဓားျပတိုက္ျခင္း၊ ျပန္ေပး ဆြဲျခင္း၊ အျခားမတရားျပဳမူျခင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔ ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစြမ္းကုန္ သက္ဆုိင္ရာ တို႔က အုပ္ထိန္းေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ ေသာအခါ အားလံုး၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထုသို႔ အသိေပးရန္၊ ေရဒီယိုမွ တိုက္႐ိုက္အသံလႊင့္ေသာနည္းျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေသာနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ အားလံုးေက်နပ္ေသာ နည္းအရပ္ရပ္ျဖင့္ အသိေပးရန္၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ ရန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလြန္အေရး ႀကီးေသာ ျပႆနာျဖစ္သျဖင့္ ပမညတ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး က စြမ္းအားရွိသမွ် ကူညီဝိုင္းဝန္းၾက မည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ပါရွိ၏။
အလုပ္သမားညီၫြတ္ေရးပါတီကမူ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ဆိုေသာ ကမ္းလွမ္းေၾကညာခ်က္ကို ေရဒီယိုမွ ၾကားလိုက္ရၿပီးေနာက္ ဗမာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အနိမ့္ဆံုး အာမခံခ်က္အဆင့္ကိုမူ မုခ်ရမည္ဟု ထင္ျမင္ယံုၾကည္မိေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနႏွင့္ ဤသို႔ ယံုၾကည္ယူဆ႐ံု မွ်ျဖင့္ အလုပ္ၿပီး မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေပၚရွိ တုိးတက္ေသာ အဖြဲ႕ အစည္းအားလံုးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေသာအဖြဲ႕ အားလံုးက ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရကမ္းလွမ္းခ်က္ကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕လိုက္ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္လိုက္ျဖစ္ေစ တတ္စြမ္းသမွ် ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုေၾကာင္း။
ေတာတြင္းရဲေဘာ္မ်ားအဖို႔လည္း အစိုးရေၾကညာခ်က္သည္ ရန္ဘက္သေဘာ အေျခခံထားရွိ တြက္ခ်က္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈအစား တစ္မ်ဳိးသားလံုး ျပန္လည္ ညီၫြတ္မႈအတြက္ အေကာင္းဆံုး လမ္းစအျဖစ္ သေဘာထားကာ အျမန္ဆံုးလက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္ ပန္ၾကားေၾကာင္းျဖင့္ သေဘာထားကို ေၾကညာထား၏။
လွ်ပ္စစ္လုပ္သားအစည္းအ႐ံုးေပါင္းစံု ဗဟိုႀကိဳးကိုင္ေကာ္မတီကလည္း အလုပ္သမား၊ လယ္သမားႏွင့္လုပ္သားျပည္သူတို႔၏အက်ဳိးကို အာ႐ံုစူးစိုက္ လုပ္ကိုင္သြားႏုိင္ေရးအတြက္ ဂိုဏ္းဂဏ စိတ္ကင္းစြာျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္အထိလာေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကေရးကို အေလးအနက္ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံ ေၾကာင္းျဖင့္ သေဘာထားကို ေၾကညာထား၏။

(၂)     ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္အေပၚ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ၁၉၆၃  ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ျပန္ၾကားခ်က္။
           ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ
           ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ
           ဥကၠ႒
           ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ...သို႔
ကိစၥ     ။ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ အေပၚဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ျပန္ၾကားခ်က္။ ေလးစားစြာျဖင့္-
၁။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၁)ရက္၊ ရက္စြဲျဖင့္  ထုတ္ျပန္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကားသိရ ပါသည္။
အစိုးရႏွင့္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲ၍ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁ဝ)ရက္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေပးပို႔ေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ျပန္ၾကားသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယူဆပါသည္။
၂။(က) ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ ''ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ျပႆနာ အဝဝကို ကူညီေျဖရွင္းလိုေၾကာင္း''ဟု ပါရွိပါသည္။ ယင္းသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္ျပခဲ့ေသာ ဗမာျပည္၏ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းရန္ ယေန႔အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး သည့္နည္းျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲ၍ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို အသိ အမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ ယူဆပါသည္။
(ခ)     ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ ''အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ မလံု ေလာက္ဟုဆိုပါက၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာအေၾကာင္းမ်ား ရွိေနၾကေသးလွ်င္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ သည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ဤျပႆနာအဝဝကို ကူညီေျဖရွင္းလိုေၾကာင္း''ဟုလည္း ပါရွိပါသည္။ ဤအခ်က္အရ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို လက္မခံလွ်င္လည္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမည္ဟု အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေပသည္။ ၎ျပင္ယင္းသည္စကားလံုးအားျဖင့္ မတိက် ေသာ္လည္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပး၍ လက္နက္ခ်ခိုင္းျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္၍ မရႏုိင္ဟူေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အဖန္တလဲလဲ တင္ျပခဲ့သည့္အခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယူဆပါသည္။
(ဂ)     ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ႀကိဳတင္စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဳိး အလွ်င္းမပါဘဲ တိုင္းျပည္၏ ပကတိအေျခအေနကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ လက္ေတြ႕ က်က် ေဆြးေႏြးေျဖရွင္း ေသာနည္းဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ယင္းသည္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အေပၚအေျခခံၿပီး ေဆြးေႏြးမည္ဟု ႀကိဳတင္စည္းကမ္း သတ္မွတ္ျခင္းမဟုတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ယခု ကမ္းလွမ္းခ်က္သည္လည္း ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ခ်က္မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ တန္းတူရည္တူ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵျပဳျခင္းျဖစ္သည္''ဟူ၍လည္းေကာင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယူဆပါသည္။
(ဃ)    ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ဳိးသည္ ေဆြးေႏြးပြဲနယ္နိမိတ္ေဘာင္ကို အေသ တုပ္ခ်ည္၍ က်ဥ္းေျမာင္းေစရာေရာက္သည္ဟု ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ ပါရွိပါသည္။
ယင္းသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကတင္ျပေသာ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္မႈ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဒီမိုကေရစီ က်၍၊ ျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားေပး၍ ဒီမုိကေရစီပါတီမ်ား၏ တရားဝင္တည္ရွိခြင့္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေရး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအတြက္ တန္းတူစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးဟူေသာ အေျခခံမ်ား ကိုသာမက အျခားေသာ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားကတင္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မ်ားကိုပါ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္တို႔ယူဆပါသည္။
(င)     ''ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ အေျခခံပင္မစိတ္ထားမွာ အျမတ္ထြက္မွဟု သေဘာမထားဘဲ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ လုပ္သားျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ လုပ္ကိုင္သြားဖို႔ပင္ ျဖစ္သည္'' ဟု ပါရွိပါသည္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ျပႆနာအဝဝကို ကူညီေျဖရွင္းလို

ယင္းသည္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ လက္နက္ခ်ခိုင္းသည့္ အျမတ္ထုတ္သည့္နည္းပရိယာယ္ကို မက်င့္သံုးဟု ဆိုလိုရာေရာက္သည့္အျပင္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားႏွင့္ လုပ္သားျပည္သူတို႔အဖို႔ တကယ္အက်ဳိးရွိေစမည့္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားကိုသာေလးေလးနက္နက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး ေျဖရွင္းရန္ ဆႏၵျပဳသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယူဆပါသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲ၍ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ရန္ ဟူေသာဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ႀကီးမွဴးေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ ဥပေဒတြင္း ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ဥပေဒမွလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး၏ တစ္ခဲနက္ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို တစ္စံုတစ္ရာေသာ အတိုင္းအတာအထိ လိုက္ေလ်ာလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္တို႔ယူဆပါသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္မရွင္းလင္းေသာ အခ်က္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္မတူ ကြဲျပားေသာအခ်က္အခ်ဳိ႕ ပါရွိပါသည္။
သို႔ေစကာမူယခုကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းကို သံုးလာျခင္းျဖစ္ရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခရီးဦးႀကိဳဆိုျပဳပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ဟူေသာအခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာတူပါသည္။
၃။ သို႔ရာတြင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအေနႏွင့္ ပထမဦးစြာအားျဖင့္ မရွင္းလင္း သည့္အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေပးေစလိုပါသည္။
ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားၿပီးပါက အစည္းအေဝးတြင္ စဥ္းစားရမည့္ အေျခခံမ်ား ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္း သတ္မွတ္ေရးအတြက္ လြယ္ကူပါလိမ့္မည္။
အေျခခံမ်ား ညႇိႏႈိင္းသတ္မွတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးမွသာလွ်င္ ေဆြးေႏြးပြဲထေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္မွ မရွင္းေသာ အခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းေပးရန္ႏွင့္ အစည္းအေဝးအေျခခံမ်ား သတ္မွတ္ေရးအတြက္ အၾကံေပးခ်က္ကို တင္ျပအပ္ပါသည္။
၄။       (က)ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ ''အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္သည္ မလံုေလာက္ဟု ဆိုပါလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာအေၾကာင္းမ်ား ရွိေနၾကေသးလွ်င္''ဟု ပါရွိပါသည္။
ဤစာပိုဒ္အရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို မူအေနႏွင့္လက္ခံၿပီးမွ မလံုေလာက္ေသးသျဖင့္ ဤအခ်က္၊ ထိုအခ်က္ကေလးမ်ား ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္ထင္လွ်င္ ေဆြးေႏြးမည္ဟုလည္း အဓိပၸာယ္ ေကာက္၍ရႏုိင္ပါသည္။ ဤသို႔အဓိပၸာယ္ေကာက္မႈမ်ဳိးအရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ႀကိဳတင္လက္ခံမွ ေဆြးေႏြးမည္ဟူေသာ စည္းကမ္းႀကိဳတင္ကန္႔သတ္ခ်က္ပါရွိေနသည္ဟု ေျပာႏုိင္ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ျငင္းပယ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ ''တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ႀကိဳတင္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ဳိးမပါဘဲ''ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္၍ အထက္ပါသေဘာထားမ်ဳိးမဟုတ္ဟုပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယူဆပါသည္။
သို႔ရာတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ သံသယပြားေစႏုိင္သျဖင့္ ဤအခ်က္မွာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေပးေစလိုပါသည္။
(ခ)     ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေတြ႕ မည္ေလာ၊ သို႔တည္း မဟုတ္ တစ္ပါတီစီခြဲ၍ ေတြ႕မည္ေလာ မကြဲမျပားျဖစ္ေနပါသည္။ ဤကိစၥကို ရွင္းလင္းေပး ေစလိုပါသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အားလံုးႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေတြ႕သင့္ပါ သည္။ သို႔မွသာ အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳေသာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါ လိမ့္မည္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရ႐ံုျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္သြားမည္မဟုတ္ပါ။ တစ္ပါတီစီခြဲျခား၍ေတြ႕ျခင္းသည္ သံသယမ်ားပြားမ်ား ေစႏုိင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ အားလံုးကို တစ္ၿပိဳင္တည္းေတြ႕ရန္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တိုက္တြန္းပါသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ဤအတုိင္းသေဘာထားပါက ေဆြးေႏြးပြဲေအာင္ျမင္ေစရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစြမ္း ကုန္ ႀကိဳးစားပါမည္။
သို႔ရာတြင္ အားလံုးတစ္ၿပိဳင္တည္း ေတြ႕ေရးအတြက္ ေလာလာဆယ္အားျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါက ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖုိ႔ အႀကိဳက္ဆံုးမဟုတ္ေစကာမူ အားလံုးႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေတြ႕ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအား ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီအေနႏွင့္ ေတြ႕ပါမည္။
(ဂ)     ''အတိတ္က အေၾကာင္းအရာ မ်ားနဲ႔ပတ္သက္၍ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျပစ္ဖို႔ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး'' ဟူ၍ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ ပါရွိပါသည္။ တုိင္းျပည္အတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အမွားမ်ား ေရွာင္ႏုိင္ရန္၊ အတိတ္မွ သင္ခန္းစာအခ်ဳိ႕ကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ရွာၾကံျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ဟု ဆုိလိုရာေရာက္၊ မေရာက္ သိလိုပါသည္။
တုိင္းျပည္၏ ကံၾကမၼာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားမည့္ ဤအစည္းအေဝးမ်ဳိးတြင္ ဤျပႆနာမ်ဳိးေပၚ တတ္သျဖင့္ ရွင္းလင္းထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ သည္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် သင္ခန္းစာရွာၾကံျခင္းကို မဆန္႔က်င္ဟု ဆိုလိုပါက မိမိ၏ သေဘာထားကို အတိအလင္း ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
(ဃ)    ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ''မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆြးေႏြးလိုသည္ဆုိေသာ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းခ်က္မ်ဳိးသည္ မေတြ႕ဆံုမီကပင္တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္တင္းမာမႈ သေဘာကိုျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးမည့္ နယ္နိမိတ္ကို က်ဥ္းေျမာင္းေစရာ ေရာက္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္'' စသည္ျဖင့္ ပါရွိပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စဥ္းစားလို ေသာ ဆႏၵရွိ သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားလည္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္တြင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံေဆြးေႏြးမည္၊ မည္သည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္ဟူ၍မရွိဘဲ အစည္းအေဝးလုပ္၍ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဤအေျခခံမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္ကို အစည္းအေဝးတက္သူမ်ားက ႀကိဳတင္သိထားဖို႔၊ ႀကိဳတင္စဥ္းစားဖို႔လိုပါမည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆံုမိမွ အသီးသီးက မိမိတို႔အေျခခံမ်ား တင္ျပေနၾကလွ်င္ တစ္ဖက္သားအဖို႔ လံုေလာက္ေသာ စဥ္းစားခ်ိန္မေပးဘဲ အက်ပ္ကိုင္ၿပီး လက္ခံခိုင္းသလို ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ သံသယမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ အမ်ဳိးသား လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီေရး အေျခခံမ်ားကိုတိုင္းျပည္သို႔ အတိအလင္း ပြင့္လင္း႐ိုးသားစြာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္မိမွ ဘယ္အေျခခံမ်ားကို ေဆြးေႏြးမလဲ၊ ဘယ္အစီအစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမလဲ ဟူေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ တင္းမာမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီကိုယ္တိုင္ ကလည္း ဤသို႔ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို မလုိလားဟု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယူဆပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မည္သည့္အေျခခံမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား မည္ကဲ့ သို႔ ျပဳလုပ္ လိုသည္ကို ရွင္းလင္းေပးေစလိုပါသည္။
ဤကိစၥကို အဆင္ေျပေစရန္ မ်က္ႏွာစံုညီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႀကီးမလုပ္မီ မည္သည့္ အေျခခံမ်ား ေဆြးေႏြး မည္။ မည္ကဲ့သို႔ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမည္ကို ညႇိႏႈိင္းသတ္မွတ္ရန္ ပဏာမျပင္ဆင္ေရး အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တင္ျပေသာ အေျခခံ(၄)ခ်က္သာမက အျခား ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားက တင္ျပသည့္ တုိင္းျပည္အတြက္အက်ဳိးရွိသည့္ အေျခခံမ်ားကိုလည္း အစီအစဥ္တြင္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ထည့္သြင္း သင့္ပါသည္။
ဤသို႔မဟုတ္ပါက ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက မည္ကဲ့သို႔စီစဥ္လုိသည္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစား ႏုိင္ရန္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေစလိုပါသည္။
၅။       ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္တင္းမာမႈမလို လားေသာ သေဘာထားကို ေတြ႕ရပါသည္။
ယခုလိုအခ်ိန္အခါမ်ဳိးတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ား အၾကားတင္းမာမႈအျဖစ္ေစႏိုင္ဆံုးေသာကိစၥမွာ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္း၊ တပ္စြဲျခင္းမ်ားကို ယခုအခ်ိန္၌ပင္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ၁၄-၆-၆၃ ရက္စြဲပါ ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ဤသို႔ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းမ်ား၊ တပ္စြဲျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမိန္႔ကို မပယ္ဖ်က္ထားပါ။ ယခင္ၫႊန္ၾကား ထားၿပီးအတုိင္း ျဖစ္သည္ ဟုသာ ဆိုထားပါသည္။
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးပါတီတစ္ခု၏ ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကမ္း လွမ္းခ်က္ကိုလက္ခံၿပီးေတြ႕မည္ဆိုမွ ထိုဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းရွိရာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္တြင္သာ ထိုးစစ္မ်ား ရပ္စဲထားၿပီး တစ္ျပည္လံုးတြင္မူ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေနပါက သံသယမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ ပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ အထေျမာက္ေစရန္၊ အဆင္ေျပေသာ အေျခအေန ဖန္တီးရန္အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအေနႏွင့္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ ထိုးစစ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ရပ္စဲထား ရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုလားပါသည္။
၆။       ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ သေဘာထားအခ်ဳပ္မွာ-
(၁)     ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ဟူေသာ အခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာတူပါ သည္။
(၂)     ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေပးရန္တင္ျပပါသည္။ တစ္ပါတည္း အၾကံေပးပါသည္။
(က) ''အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္မလံုေလာက္ဟုဆိုလွ်င္''ဟူေသာ   အပိုဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ရွင္းလင္းေပးပါရန္။
(ခ) ပါတီအားလံုး တစ္ၿပိဳင္တည္းေတြ႕ေရးလား၊ တစ္ပါတီစီေတြ႕ေရးလား ရွင္းလင္းေပးပါရန္။
-ပါတီအားလံုးတစ္ၿပိဳင္တည္းေတြ႕ေရးကိုကြၽန္ေတာ္တို႔အၾကံ ေပးပါသည္။
(ဂ) အတိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး   အျပစ္ဖို႔ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ ရန္ဆိုရာ၌ တစ္ဖက္သတ္ အျပစ္ဖို႔ျခင္းကို သာ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္လား၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် အတိတ္မွ သင္ခန္းစာယူျခင္း ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္လား ရွင္းလင္းေပးပါရန္။
(ဃ) စဥ္းစားရန္ အေျခခံမရွိေသာ၊ အစီအစဥ္မရွိေသာ အစည္းအေဝးမ်ဳိး  မျဖစ္ေစရန္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကမည္ကဲ့သို႔လုပ္မည္ကိုရွင္းလင္းေပးပါရန္။
အစည္းအေဝး၏အေျခခံႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညႇိႏႈိင္း သတ္မွတ္ေရးအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးပဏာမအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ပထမဦးစြာ ျပဳလုပ္ရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အၾကံေပးပါသည္။
(၃)     မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ားရွင္းလင္းျခင္း၊ အေျခခံမ်ား ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္း သတ္မွတ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္အခ်က္အလက္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲကို စတင္ ျပဳလုပ္ရန္။
(၄)     ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေစရန္၊ အဆင္ေျပေသာ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးရန္အတြက္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ ထိုးစစ္မ်ားကို ရပ္စဲထားရန္ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
၇။       (က)    ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဤကဲ့သို႔ အေျခခံရွိၿပီး    အစီအစဥ္ရွိေသာ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားပါမည္။ လိုအပ္သည့္ ရွင္းလင္းမႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံ သတ္မွတ္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ၿပီးစီးသည့္အခါ ဤေဆြးေႏြးပြဲ သို႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီက ကိုယ္စားလွယ္ လႊတ္ပါမည္။
(ခ)     ဤေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံမ်ား၊ သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရး အစည္းအေဝးလုပ္မည္ဆိုပါက ထိုပဏာမ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ အတြက္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကိုေစလႊတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထား ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေစလႊတ္ရန္ အသင့္ရွိပါသည္။
(ပံု) သန္းထြန္း
ဥကၠ႒
ဗဟိုေကာ္မတီ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
ရက္စြဲ-  ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၂)ရက္။
        ၁၃၂၅ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလဆန္း(၂)ရက္

(၃)     ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးစာ အေပၚ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ၏ ျပန္ၾကားခ်က္။
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ
စာအမွတ္ ၈/ကလခ/တကဥ
ေန႔စြဲ- ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၈)ရက္

၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္းထံမွ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းထံသို႔ ျပန္ၾကား လိုက္သည့္ စာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ျပန္ၾကားခ်က္။
၁။       ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ အေပၚ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ျပန္ၾကား ေသာစာကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္တြင္ လက္ခံရရွိပါသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္ စီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ဝမ္းသာပါသည္။
၂။       ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မရွင္းလင္းေသာအခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေပးရန္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းျပန္ၾကား အပ္ပါသည္။
၃။       ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ ''ႏုိင္ငံေရးအရလည္းေကာင္း၊ လူမ်ဳိးေရး အရလည္းေကာင္း ေတာတြင္း၌ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးသို႔'' ကမ္းလွမ္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ေတာတြင္း၌ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားစြာတို႔သည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ေတာင္းဆိုျခင္းမျပဳၾကဘဲ၊ သို႔မဟုတ္ ထိုအခ်က္ကို အဓိက အေျခခံျခင္းမျပဳၾကဘဲ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ကို ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္ထပ္ဝင္ေရာက္ၾကရန္ ဆက္သြယ္ကမ္းလွမ္းေနေသာ သူမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကဲ့သို႔ေသာ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ကမူ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို လက္မခံႏုိင္ဟုဆိုၿပီးလွ်င္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ျပင္းျပသည့္ဆႏၵရွိသည့္အေလ်ာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို လံုးဝလက္မခံသူမ်ား အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ လက္ခံသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို လက္ခံခ်င္လ်က္ႏွင့္ မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ား ရွိေနသူမ်ား အတြက္ျဖစ္ေစ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီသည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အသင့္ရွိပါသည္။ အတိုခ်ဳပ္၍ဆုိရေသာ္ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို လက္ခံေရး၊ လက္မခံေရး သည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခခံမဟုတ္ပါ ေပ။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ သည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ေတာင္းဆိုသည့္ မည္သည့္ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ပင္မဆို သို႔တည္းမဟုတ္ အျခားထူးျခားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းဆိုရန္ဆႏၵရွိၾကသည့္ မည္သည့္ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပင္ျဖစ္ေစ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အသင့္ရွိပါေၾကာင္း။
၄။       ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တင္ျပသည့္ ေတာတြင္းပါတီအားလံုးႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေတြ႕ဆံုေရး ဟူေသာ ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ သေဘာထားမွာ လက္ရွိ အေျခအေန တြင္ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားလ်က္ရွိပါသည္။ တစ္စံုတစ္ ခုေသာ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည္ သီးျခားကိုယ္ပိုင္ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိေနသည္ဟုလည္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက နားလည္ထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ သက္ဆုိင္ရာကာယကံရွင္ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုစီႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ သာလွ်င္ ပကတိအေျခအေနမ်ားအရ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္ေတြ႕က်က် တည္ေဆာက္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနျဖင့္လည္း ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္တာဝန္ယူႏုိင္ေသာ မိမိတို႔ပါတီအတြက္သာ အဓိကထားလ်က္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ အၾကံေပးအပ္ပါသည္။
၅။       ''ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကရာဝယ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကထားရွိမည့္ ပင္မစိတ္ထားမွာ အတိတ္၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပစ္ဖို႔ျခင္းမ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး အျမတ္ထြက္မွဟူ ေသာ သေဘာမ်ဳိးမထားဘဲ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားႏွင့္ လုပ္သားျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးကိုသာ အာ႐ံုစူးစိုက္ လုပ္ကိုင္သြားဖို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။''ဟု ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ ကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ စိတ္ထားမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ကိုသာ မ်က္ႏွာမူ၍ အတိတ္သို႔ ေနာက္ေၾကာင္း မျပန္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ စိတ္ထားကို ခံယူရသည္မွာ အတိတ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း အားျဖင့္ အျငင္းပြားမႈ မ်ားေပၚေပါက္ကာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းကို အက်ဳိးမျပဳဘဲ အတားအဆီးျဖစ္ လာမည္ကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကန္႔သတ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္အျဖစ္ တင္ျပျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ဟု    ဆိုပါက အတိတ္၏အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္ခန္းစာအျဖစ္ ေျပေျပလည္လည္ တင္ျပေျပာဆုိၾကလွ်င္ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီကလည္း ေဆြးေႏြးရန္ အသင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
၆။ ေဆြးေႏြးရန္ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ေရး ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ ၍မူ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီတြင္ ယေန႔အထိ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ လိုခ်င္ေတာင့္တ ေန သည့္ အေျခခံမွတစ္ပါး မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို မူတည္၍ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။
၇။ ပဏာမျပင္ဆင္ေရးအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ပထမျပဳလုပ္ရန္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ အၾကံေပးသည္ကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက သေဘာတူလက္ခံပါသည္။ ယင္းပဏာမ ျပင္ဆင္ေရး အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကိုလည္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုအပ္ပါသည္။ ပဏာမျပင္ဆင္ေရး အစည္းအေဝးတြင္ မရွင္းမလင္းေသာ အခ်က္မ်ားက်န္ရွိေနပါက ၎တို႔ကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ထို႔ျပင္ မ်က္ႏွာစံုညီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္ေရးအလို႔ငွာ အဆင္ေျပေသာ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးရန္အတြက္ ဥပမာအားျဖင့္ အတိုက္အခိုက္ရပ္စဲေရးကိစၥ စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြး ၾကရန္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
၈။       အခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ လိုလား ေတာင့္တသူမ်ားရွိၾကသကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးလို သည့္ အင္အားစုမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ ဤအခ်က္ကို အေလးအနက္ျပဳၾက၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သတိရွိရွိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္သည္ဟူ၍လည္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ထင္ျမင္ပါေၾကာင္း။
ေလးစားစြာျဖင့္
(ပံု) ဗိုလ္ေနဝင္း
ဥကၠ႒
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ။
သခင္သန္းထြန္း
ဥကၠ႒
ဗဟိုေကာ္မတီ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္…..
 

Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization