Home » » အခန္း(၂၁) လြတ္လပ္ေရးရရွိျခင္း

အခန္း(၂၁) လြတ္လပ္ေရးရရွိျခင္း

ႏုိင္ငံေတာ္လုပ္ၾကံမႈ
ဂဠဳန္ဦးေစာသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိေတာ့ေသာအခါ အၾကမ္းဖက္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္လာသည္။  ဦးေစာ သည္ ယင္း၏မ်ဳိးခ်စ္ပါတီအတြင္းမွ စိတ္ခ်ရ ေသာလူငယ္မ်ားကုိ စုစည္းသည္။ လက္နက္မ်ားကုိ လည္း သုိဝွက္လာသည္။ စင္စစ္ ဂဠဳန္ဦးေစာသည္ စစ္ႀကိဳေခတ္က နန္းရင္းဝန္ျဖစ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ တုိ႔ထံတြင္  ဒုိမီနီယံအဆင့္  လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားေသာအခါ အဂၤလိပ္တုိ႔က ဖမ္းဆီး၍ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး ယူဂႏၶာႏုိင္ငံတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထားခဲ့ သည္။ စစ္ႀကီးၿပီးခ်ိန္၌ ၿဗိတိသွ် တုိ႔က ဦးေစာကို ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိ႔ေပးခဲ့ေသာ္လည္း  ဦးေစာမွာ ႏုိင္ငံေရး အခန္းက႑ မရွိေတာ့ေပ။ ဦးေစာ သည္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊  ပင္လုံကြန္ဖရင့္*(* ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေသာ ပင္လုံကြန္ဖရင့္ မဟုတ္ပါ။) တြင္ ရွမ္း-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ေဆာင္ ရြက္ေသးေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ေပ။


ျမန္မာႏုိင္ငံသည္   ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီး၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ လြတ္လပ္ ေရး ႀကိဳးပမ္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဦးေစာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိလာပါက ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေနရာရႏုိင္ ဖြယ္ရာ မရွိေတာ့ေခ်။ ထုိ႔ျပင္ ဦးေစာ၊ ေဒါက္တာဘေမာ္၊ သခင္ဗစိန္၊ သခင္ထြန္းအုပ္၊ ဦး ဘေဘ၊ ေစာဘဦးႀကီး စေသာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ  အဂၤလိပ္ အလုိေတာ္ရိမ်ားအျဖစ္သာ တစ္ခ်ိန္လုံး နာမည္ႀကီးခဲ့ၾကသည္။ အဂၤလိပ္အစုိးရ လက္ေအာက္တြင္သာေနရာရ ၾကေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရသြားလွ်င္ ယင္းတုိ႔၏ အခန္းက႑မွာ ေမွးမွိန္သြားရေတာ့မည္သာ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးေစာတုိ႔လူစုသည္ လြတ္လပ္ေရးရရွိလွ်င္ ပင္ အဂၤလိပ္က အျပည့္အဝေထာက္ခံေသာ လြတ္လပ္ ေရး မ်ဳိး(ဒုိမီနီယံ၊ ဓနသဟာယ)ကုိသာ လုိလားၾကသည္။  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လုံးဝလြတ္လပ္ေရးကုိ ဦးေစာ သည္ မေထာက္ခံႏုိင္ေတာ့ေပ။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီ ၃၇ မိနစ္တြင္ ဂဠဳန္ဦးေစာ၏တပည့္မ်ားသည္  အတြင္းဝန္႐ုံးတြင္ အစည္းအေဝးထုိင္ေနၾကေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဘုရင္ခံ အမႈေဆာင္ေကာင္စီ ဝင္လူႀကီးမ်ား (ဝန္ႀကီးမ်ား)အား စက္ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံလုိက္ေလသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ အတူ သခင္ျမ၊ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အစ္ကုိ ဦးဘဝင္း၊ ဦးရာဇတ္၊ မန္းဘခုိင္ႏွင့္ မုိင္းပြန္ေစာ္ဘြား ႀကီး စဝ္စံထြန္းတုိ႔ က်ဆုံးသြားရသည္။ ဒုတိယအတြင္း ဝန္ ဦးအုန္းေမာင္ႏွင့္ ဦးရာဇတ္၏ သက္ေတာ္ေစာင့္  ရဲေဘာ္ကိုေထြးတုိ႔လည္း က်ဆုံးသြားၾကသည္။ ဦးေစာ  သည္ သခင္ႏုကိုပါ သတ္ျဖတ္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ေသာ္ လည္း ထုိေန႔က သခင္ႏု ႐ုံးမတက္သျဖင့္ လြတ္သြား သည္။
ပ်ဥ္းမနားတြင္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးကုိ ထိန္းသိမ္းေနေသာ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေနဝင္းသည္ ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ဗုိလ္ရဲထြဋ္ကုိေခၚ၍ ရန္ကုန္သုိ႔ ခ်က္ခ်င္းထြက္ခြာလာသည္။ ဘုရင္ခံ ဆာဟူးဘတ္ရန္႔စ္က သခင္ႏုႏွင့္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီးကုိ အစုိးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ပါရန္ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္တြင္ပင္ ဖိတ္ေခၚလုိက္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေလာင္းဝစ္လမ္း ရွိ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ သခင္ ႏု၊ ဗုိလ္လက်္ာ၊ ဗုိလ္မွဴးေအာင္၊ ဗုိလ္စိန္ခ်စ္၊ ဗိုလ္ ထြန္းလင္းတုိ႔ႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေနဝင္း၊ ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္၊ ဗုိလ္ရဲထြဋ္ တုိ႔သည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ အျမန္ဆုံး ေဆြးေႏြးၿပီး သခင္ႏုက ႏုိင္ငံေရးထိန္းသိမ္းဦးေဆာင္ ရန္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေနဝင္းက တပ္ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္ခဲြလုိက္ ၾကသည္။(၁။      ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊  စာမ်က္ႏွာ  ၂၉၂၊ ၂၉၃ ။)
ဂဠဳန္ဦးေစာ၏ လက္နက္မ်ားခုိးထုတ္မႈ၊ စုေဆာင္း မႈ၊ သုိဝွက္မႈတုိ႔တြင္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ ကာယကံေျမာက္ ကူညီသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဦးေစာသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေမလထဲ၌ အဂၤလိပ္စစ္ဗုိလ္ ေမဂ်ာယမ္း (Major Young) ႏွင့္ ကပၸတိန္ ဗီဗီယန္(Captain Vivian) တုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဦးေစာ၏တပည့္ ဘၫြန္႔သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၄ ရက္တြင္ ဗုိလ္တေထာင္ရွိ အမွတ္ ၂၂၆ အေျခစုိက္လက္နက္ တုိက္မွ ဘရင္းေသနတ္ အလက္ ၂ဝဝ ႏွင့္ က်ည္ကပ္ ၈ဝဝ တုိ႔ကုိ ထုတ္ယူခဲ့သည္။ လက္နက္တုိက္မွ ေမဂ်ာ ေအမီ (Major Amy)၊ ကပၸတိန္ဘူး (Captain Booge)) ၊ ဆာဂ်င္ဝက္ဘလိ (Sergeant Webley) ၊ ဆာဂ်င္ဟာ့စ္ (Sergeant Harse) ၊ ဆာဂ်င္ေဖာ(Sergeant Forb) စေသာ အဂၤလိပ္စစ္ဗုိလ္ႏွင့္ အၾကပ္မ်ားက ကူညီခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ လ ၁ဝ ရက္တြင္ ပြိဳင့္ ၃ဝ၃ က်ည္ဆန္တစ္သိန္း၊ စတင္းက်ည္ဆန္ ၂၅၆ဝဝ ႏွင့္ လက္ပစ္ဗုံး ၂ဝဝ ကုိ ကပၸတိန္ ဗီဗီယန္၏ စီစဥ္ေပးခ်က္အရ ၁၆ မုိင္ လက္နက္တုိက္မွ ထုတ္ယူၾကျပန္သည္။  
(၂။    ရဲေဘာ္တစ္စု၏ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲသမုိင္းဝင္ စာရြက္ စာတမ္း မ်ား၊         စာမ်က္ႏွာ ၂၁၅၊ ၂၁၆၊ ၂၁၇ ။)
ဦးေစာသည္ လက္နက္အခ်ဳိ႕ကုိ အိမ္တြင္သုိဝွက္ ထားၿပီး မ်ဳိးခ်စ္ပါတီဝင္မ်ားထံသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိထားလုိက္ သည္။ ဦးေစာ၏အစီအစဥ္မွာ ဖဆပလ ဝန္ႀကီးမ်ား ကုိ လုပ္ၾကံၿပီးပါက မ်ဳိးခ်စ္ပါတီဝင္မ်ားက ဖဆပလ နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ သုတ္သင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဖဆပလ ၿပိဳကြဲသြားပါက ဘုရင္ခံသည္ မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ ကုိ  အာဏာအပ္ႏွင္းလိမ့္မည္ဟု  ဦးေစာက ယူဆ သည္။  သုိ႔ေသာ္  ဦးေစာႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားသည္ အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား  လုပ္ၾကံခံရသည့္ေန႔  မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔မွာပင္ အဖမ္းခံလိုက္ၾကရေတာ့သည္။
ဦးေစာသည္ ေမဂ်ာယမ္းႏွင့္ ေမဂ်ာလန္႔စ္ဒိန္း(Major Lance Dane)တုိ႔ထံမွ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွစ၍ လက္နက္ငယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ  စုေဆာင္းရယူထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သခင္ပန္းၿမိဳင္(ဝန္ႀကီးေဟာင္း) အထူး ခ႐ုိင္ ရာဇဝတ္ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ အထူးစုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး ရဲအဖြဲ႕ သည္ ေမဂ်ာ ယမ္းႏွင့္ ကပၸတိန္ဗီဗီယန္တုိ႔ကုိပါ လက္နက္မႈ မ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးလုိက္သည္။ ဦးေစာတုိ႔ လူစု ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံရၿပီး ကပၸတိန္ဗီဗီယန္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရသည္။ ေမဂ်ာယမ္းကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ခ်မွတ္ထားရာ အယူခံႏုိင္သျဖင့္ တရားေသ လြတ္သြားသည္။ ေမဂ်ာယမ္းကုိ ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံးက ျမန္မာျပည္မွ ထြက္ခြာသြားႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးခဲ့ သည္။ ကပၸတိန္ဗီဗီယန္မွာမူ အင္းစိန္ေထာင္ ထဲတြင္  ေထာင္ဒဏ္ က်ခံရသည္။    ဂဠဳန္ဦးေစာသည္ ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕အား တုိက္႐ုိက္အကူအညီေပးေန သည့္ ကာနယ္တူးေလာ့ (Coloneal Tuelock) ႏွင့္ လန္ဒန္ ေဒးလီးေမးလ္သတင္းေထာက္ ကင္းဘဲ (Cambell ) တုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္၍ ေထာင္ေဖာက္ေျပးရန္ စီစဥ္ ေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။  (၃။ ရဲေဘာ္တစ္စု၏ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးသမုိင္းဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၅ မွ ၂၁၈ ။)
ကုိသိန္းေဖသည္ ဖဆပလ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ သခင္ႏုထံသုိ႔ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ ညေန ၄ နာရီတြင္  စာတစ္ေစာင္ ေရးလုိက္သည္။ (၄။  သိန္းေဖျမင့္၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား ။) ကုိသိန္းေဖက ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ လုပ္ၾကံခံရျခင္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕သမားႏွင့္ အလုိေတာ္ရိမ်ား၏လက္ခ်က္ဟု စြပ္စြဲလုိက္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕က  ဖဆပလကုိၿဖိဳခြဲၿပီး  ဘုရင္ခံကုိယ္တုိင္ တုိက္႐ုိက္အုပ္ခ်ဳပ္လာႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ကုိ လည္း ေဆြးေႏြးထားသည္။ ကုိသိန္းေဖသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ မည္သည့္ၾသဇာအာဏာမွ် ရွိသူ မဟုတ္ေသာ္လည္း သခင္ႏုက အစုိးရဖြဲ႕ၿပီး ႏွစ္ရက္ အၾကာတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး သည့္ ပထမအစည္းအေဝးကုိ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ဌာနခ်ဳပ္ အတြင္း သခင္ႏုေနအိမ္တြင္ က်င္းပရာ ဗုိလ္လက်္ာ၊ သခင္ သန္းထြန္း၊ သခင္ဗသိန္းတင္၊ ဂုိရွယ္၊ ဦးကုိကုိ ႀကီးႏွင့္ ကုိသိန္းေဖတုိ႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ ကုိ သိန္းေဖမွာ ဗုိလ္လက်္ာဖိတ္ၾကားထားသျဖင့္ အစည္း အေဝးတက္ရသူျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္အစည္းအေဝး မ်ားတြင္ သခင္သန္းထြန္းက ခြင့္မျပဳသျဖင့္ မတက္ရ ေတာ့ေပ။
သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ဂုိရွယ္တုိ႔သည္ သခင္ႏု၏ ၾကားျဖတ္အစုိးရထဲဝင္၍  ဖဆပလ  ကြန္ျမဴနစ္ ညီၫြတ္ေရး တည္ေဆာက္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။  သုိ႔ေသာ္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္မ်ားမွာ တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး မယုံသကၤာမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ ကုိသိန္းေဖသည္  ညီၫြတ္ေရး  ဗိသုကာဟူေသာ ကေလာင္ဝွက္ျဖင့္ ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္ ဟစ္တုိင္သတင္း စာမ်ားတြင္ ဖဆပလ ကြန္ျမဴနစ္ ညီၫြတ္ၾကရန္ ေရး သားလုိက္သည္။ သခင္သန္းထြန္းက ကုိသိန္းေဖအား ဗဟုိက တုိက္႐ုိက္ထိန္းေက်ာင္းရေသာ သာမန္ပါတီ ဝင္အဆင့္သုိ႔ ခ်က္ခ်င္းေလွ်ာ့ခ်အေရးယူလုိက္သည္။  ကုိသိန္းေဖကုိ မည္သည့္ကလာပ္စည္းတြင္မွ် ပါဝင္ခြင့္ မေပးေတာ့ေပ။ သုိ႔ႏွင့္ ကုိသိန္းေဖမွာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေတာမခုိခင္ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္သည့္ ကာလအထိ ပါတီတြင္ မည္သည့္ေခါင္းေဆာင္မႈမွ် မရွိေတာ့ေပ။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေခါင္း ေဆာင္မႈမွာ သခင္ သန္းထြန္းႏွင့္ ဂုိရွယ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ၏ လက္ထဲတြင္သာ ရွိေလသည္။ (၁။  သိန္းေဖျမင့္၏ ေတာ္လွန္ေရး ကာလ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား ။)
ဖဆပလ ကြန္ျမဴနစ္ညီၫြတ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း  သခင္ႏုသည္  လန္ဒန္သုိ႔ သြား၍ ႏု-အက္တလီစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့ေလသည္။လက်္ာ-ဖရီးမင္းစာခ်ဳပ္  (၂။        ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ သမုိင္းဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၈၊ ၂၃၉၊ ၂၄ဝ၊ ၂၄၁၊ ၂၄၂ ။)
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆုံးသြားေသာ္လည္း  လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈအရွိန္အဟုန္မွာ က်မသြားခဲ့ ေပ။ ဖဆပလႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးသည္ လြတ္လပ္ ေရးအတြက္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ခဲ့သည္ သာ ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ   ျပည္သူတုိ႔၏   အင္အားအေျခအေနအရ လြတ္လပ္ေရး မေပးလွ်င္ မျဖစ္ေတာ့မွန္းသိေနေသာ္ လည္း နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ ႀကိဳးစားၿမဲ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ တြင္ စစ္တပ္မ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ရာ ယင္းစာခ်ဳပ္ကုိ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္ ကုိယ္စားလွယ္  ဂြၽန္ဖရီးမင္းႏွင့္  ဗုိလ္လက်္ာတုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးေသာေၾကာင့္ လက်္ာ-ဖရီးမင္းစာခ်ဳပ္ ဟု ေခၚသည္။
စာခ်ဳပ္တြင္ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ား ထြက္ခြာပါက စစ္ လက္နက္ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အခမဲ့ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ရန္ သေဘာတူထားသည္။ လြတ္လပ္ ေရးရၿပီး သုံးႏွစ္ကာလအတြင္း ၿဗိတိသွ် စစ္ပညာ သင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အခမဲ့ စစ္ပညာသင္ယူႏုိင္ခြင့္ကုိ လည္း ေပးထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလဆုိင္ရာ ၿဗိတိသွ်စစ္မစ္ရွင္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ထားရန္ သေဘာတူရသည့္အျပင္ စစ္ပညာ သင္ၾကားေပးမည့္ ၿဗိတိသွ်နည္းျပ အရာရွိမ်ားအတြက္  ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကုိလည္း က်ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ မဂၤလာဒုံ၊ ၿမိတ္ႏွင့္ စစ္ေတြ ေလယာဥ္ကြင္းတုိ႔ကုိ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က ကူညီေဆာက္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း အသုံးျပဳခြင့္ကုိပါ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ် စစ္မစ္ရွင္ကုိ လက္ခံထားရေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ မဟာမိတ္မဟုတ္သည့္(သေဘာမတူသည့္) အျခား စစ္မစ္ရွင္ကုိမူ လက္ခံခြင့္မရွိေပ။ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းသည္ သုံးႏွစ္သာျဖစ္ေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အတြက္ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ တကယ္မလြတ္လပ္ဟု ေဝဖန္စရာ အခ်က္တစ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။

ႏု-အက္တလီစာခ်ဳပ္
သခင္ႏုသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ကုိယ္စား  ဖဆပလႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ဆက္လက္ေခါင္းေဆာင္ ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယညီလာခံကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္အတြင္း က်င္းပ၍ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲ အတည္ျပဳေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွာ ေညာင္ေရႊ ေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ေရႊသုိက္ ျဖစ္လာသည္။ လႊတ္ေတာ္ တတိယညီလာခံကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ က်င္းပေသာအခါ ကရင္အမတ္မ်ားပါ တက္ ေရာက္လာၾကသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ စဝ္ေရႊသုိက္ကုိ ယာယီသမၼတ အျဖစ္ ခန္႔အပ္လုိက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သခင္ႏုသည္ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္စာခ်ဳပ္ (ႏု-အက္တလီစာခ်ဳပ္) ခ်ဳပ္ဆုိ ႏုိင္ေရးအတြက္ လန္ဒန္သုိ႔ သြားရေတာ့ သည္။
ဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီးက လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ အရွိန္အဟုန္ မက်ဆင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းႀကိဳးပမ္း ေနစဥ္  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက  ၁၉၄၇  ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၃ဝ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ကုိ ခ်မွတ္သည္။ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ 'သံပူတုန္း နာနာ ႏွက္ၾကစုိ႔' (Strike while the iron is hot)[ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။  (၁။        သိန္းေဖျမင့္၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရး အေတြ႕ အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၉၅၊ ၂၉၆၊ ၂၉၇ ။)ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ ဖဆပလႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးလုပ္ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕ထဲဝင္ရန္ ပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖဆပလ ကြန္ျမဴနစ္ ညီၫြတ္ ေရးမွာ ႏွစ္ဖက္စလုံးက သာ ေႀကြးေၾကာ္ေနၾကေသာ္ လည္း လက္ေတြ႕တြင္ မည္သုိ႔မွ အေကာင္အထည္ ေပၚမလာခဲ့ေပ။
သုိ႔ႏွင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ ရက္ တြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ နန္းရင္းဝန္ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) မစၥတာ ကလီမင့္ရစ္ခ်တ္အက္တလီႏွင့္  ဖဆပလ ၾကားျဖတ္ အစုိးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ သခင္ႏုတုိ႔သည္ အဂၤလိပ္- ျမန္မာ စာခ်ဳပ္ကုိ  လက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္ၾကသည္။ စာခ်ဳပ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူထားေသာ အဓိက အခ်က္ မွာ  ျမန္မာႏုိင္ငံအား  လုံးဝလြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳရန္ပင္ ျဖစ္သည္။   (၂။  ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ သမုိင္းဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၁၁ မွ ၃၂ဝ ထိ ။) သုိ႔ေသာ္ လက်္ာ-ဖရီးမင္း စာခ်ဳပ္မွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ႏု-အက္တလီ စာခ်ဳပ္၏  ေနာက္ဆက္တြဲျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္လာၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စာခ်ဳပ္တြင္ ဘ႑ာေရး ကိစၥမ်ားရွင္းလင္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံသား သတ္မွတ္ေရးႏွင့္  လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားရွင္းလင္းျခင္း စသည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရ သည္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အပုိင္းက႑မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ က ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအတြက္ ကုန္က်ခဲ့ေသာ ေပါင္ စတာလင္ ၁၅ သန္းကုိ ေလွ်ာ္ပစ္လုိက္ၿပီး က်န္ေငြ မ်ားကုိမူ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ထက္ ေနာက္ မက်သည့္ေန႔မွစ၍ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အရစ္ျဖင့္ ေပးဆပ္ ရမည္ဟု ဆိုသည္။
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဖဆပလ ကြန္ျမဴနစ္ ညီၫြတ္ေရးေႀကြးေၾကာ္သံကုိ လက္ကုိင္ထား ဆဲ ျဖစ္ ေသာ္လည္း ႏု-အက္တလီစာခ်ဳပ္ကုိ စီးပြားေရးႏွင့္  စစ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ အေလွ်ာ့ေပးလာသည္ ဟုေဝ ဖန္ သည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔၏ ေႀကြး ၁၄၇ ကုေဋကုိ မေပးႏွင့္ ဟု ေႀကြးေၾကာ္လာသည္။  (၃။ သိန္းေဖျမင့္ ၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၃ဝ၁ ။) အေႀကြးေငြမ်ား၏ မတရား ပုံကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ သခင္ႏုသည္ မညီမၫြတ္ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအင္အားစု မ်ား၏ အေျခအေနေၾကာင့္ အဂၤလိပ္အစုိးရႏွင့္ သင့္ေတာ္သလုိ အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္လာရျခင္းျဖစ္ရာ  လြတ္လပ္ေရးမွာမူ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ တြင္ ေသခ်ာေပါက္ ရရွိခဲ့ေလသည္။
ပေဒါင္အေရးအခင္း (၁။     ဦးအုန္းေဖ (ရွမ္းျပည္နယ္ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း)၊ ပင္လုံစစ္တမ္း မွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပါသည္။)
မုိးၿဗဲနယ္သည္   ေရွးပေဒသရာဇ္ေခတ္ကပင္ အေရးပါအရာေရာက္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမလပ္နယ္ မ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲရာေဒသႀကီး ျဖစ္သည္။ မုိးၿဗဲ စစ္ကဲႀကီးသည္ ေျမလပ္ဝန္အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူရ သည္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္တြင္ မုိးၿဗဲနယ္၌ ျမန္မာကင္း စခန္းထားသည္။ မုိးၿဗဲနယ္သည္ ကရင္နီနယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ လ်က္ရွိရာ ကရင္နီမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈကုိ မၾကာခဏခံရသည္။ ကရင္နီမ်ားသည္ နီးရာရွမ္းနယ္ မ်ားမွ ေတြ႕သမွ်လူသူတုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီး၍ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ကြၽန္အျဖစ္ ေရာင္းစားေလ့ရွိၾကရာ ကရင္နီနယ္ႏွင့္ အနီးဆုံးျဖစ္ေသာ ေမာက္မယ္နယ္ႏွင့္ မုိးၿဗဲနယ္မွာ အမ်ားဆုံးခံၾကရသည္။ သုိ႔ႏွင့္ မုိးၿဗဲ၊ ေမာက္မယ္နယ္ မ်ားသည္ ကရင္နီနယ္ႏွင့္ မၾကာခဏ တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾက ရသည္။ ကရင္နီနယ္တြင္ ေၾ<ြကးမဆပ္ႏုိင္က လူကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ေသာဓေလ့ဆုိးရွိခဲ့ရာ အဂၤလိပ္ေခတ္က် မွ ပေပ်ာက္သြားသည္။
မုိးၿဗဲနယ္တြင္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားထက္ ဘရင္ဂ်ီ ဘာသာကုိးကြယ္ေသာ ပေဒါင္ႏွင့္ ပရဲမ်ားက လူဦးေရ ပုိမ်ားသည္။ ပေဒါင္လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ မုိးၿဗဲေစာ္ဘြားႀကီး ေဟာ္နန္းစုိက္ရာ မုိးၿဗဲၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁ဝ မုိင္အကြာရွိ ဖယ္ခုံ ၿမိဳ႕ကုိ အေျခစုိက္၍ ေနထုိင္ၾကသည္။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ တြင္ကား ပေဒါင္လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ နယ္ရွင္ေစာ္ဘြားႀကီး ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ အတိအလင္း စတင္ဆန္႔က်င္ၾကေတာ့ သည္။ ေစာ္ဘြားကုိယ္စား အခြန္ေကာက္ခံေသာ အရာရွိမ်ားကုိ ပေဒါင္ေခါင္းေဆာင္ သုိင္းဘဟန္ႏွင့္  အုိက္ေမာင္ဦးတုိ႔ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ႀကိမ္း ေမာင္းလႊတ္သည္။ နယ္ရွင္ေစာ္ဘြားႀကီးသည္ ပေဒါင္ လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ ခက္ခဲသျဖင့္ ရွမ္းျပည္ ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးသုိ႔ တုိင္ၾကားလုိက္သည္။ သုိင္း ဘဟန္ႏွင့္ အုိက္ေမာင္ဦးတုိ႔ညီအစ္ကုိကုိမူ ႏြားခုိးမႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္လုိက္သည္။
ရွမ္းျပည္ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးျဖစ္သူ ေဖာ္ဂါတီ(P.C. Fogarty) သည္ အေျခအေနကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ ၿပီး လိြဳင္ေကာ္သုိ႔ ခ်က္ခ်င္း ထြက္ခြာလာသည္။ လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရးအေျခအေနအရ မုိးၿဗဲသုိ႔ လိြဳင္ေကာ္ မွတစ္ဆင့္ သြားရေသာလမ္းသည္ ကေလာမွတစ္ဆင့္ ပင္ေလာင္းကုိ ျဖတ္သန္းရေသာလမ္းထက္ ပုိမုိေခ်ာေမြ႕ ျမန္ဆန္သည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္  လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး သည္ပင္လွ်င္  မုိးၿဗဲနယ္သည္  ရွမ္းျပည္နယ္ထက္ ကရင္နီနယ္ႏွင့္ ပုိ၍အဆင္ေျပေနသည္။ ေဖာ္ဂါတီ သည္ ကရင္နီနယ္ဆုိင္ရာ ဝန္ေထာက္ကုိ တစ္ပါတည္း ေခၚ လာ ၿပီး က ေလာ ရွိ အ ေနာက္ ပုိင္း ဆုိင္ ရာ ဝန္ေထာက္ကုိလည္း မုိးၿဗဲသုိ႔ ဆင့္ေခၚလုိက္သည္။ ေဖာ္ဂါတီသည္ ပဲခူးတုိင္းမင္းႀကီးေဟာင္း ဆီြးသင္းဘင့္ ၏ ေယာက္ဖျဖစ္ၿပီး မုိးၿဗဲ-ဖယ္ခုံနယ္မ်ားကုိေရာက္ဖူး သည္။ ဘရင္ဂ်ီဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာ ဖယ္ဆုိလီD(Rev. Falter Fasoly)ွင့္ ေဆြးေႏြးရာမွ ပေဒါင္လူမ်ဳိးစု အေၾကာင္း သိရွိထားသည္။ ေဖာ္ဂါတီ ကုိယ္တုိင္ပင္ ဘရင္ဂ်ီဘာသာဝင္ျဖစ္သည္။
ေဖာ္ဂါတီသည္ မုိးၿဗဲေဟာ္နန္းရွိ ေစာ္ဘြားႏွင့္ တကြ အရာရွိမ်ားကုိ စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီး ဖယ္ခုံသုိ႔ ထြက္လာခဲ့သည္။ ဖယ္ခုံေရာက္ေသာအခါ ဘုရား ရွိခုိးေက်ာင္းတြင္ သုိင္းဘဟန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ပေဒါင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည္။ ပေဒါင္ မ်ားက နယ္ရွင္ေစာ္ဘြားႏွင့္ မဆက္ဆံလုိေသာေၾကာင့္ အခြန္ေတာ္ကုိ အဂၤလိပ္ဝန္ေထာက္ထံ တုိက္႐ုိက္ေပး သြင္းရန္ အေရးဆုိရာ ေဖာ္ဂါတီက သေဘာတူလိုက္ သည္။ သုိင္းဘဟန္ကလည္း ခ်က္ခ်င္းပင္ အခြန္ေတာ္ ကုိ ေပးေဆာင္သည္။ ေဖာ္ဂါတီသည္ မုိးၿဗဲမွအျပန္   တြင္ သုိင္းဘဟန္အားစည္း႐ုံး၍ ေတာင္ႀကီးသုိ႔ ေခၚ သြားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လိြဳင္လင္ဝန္ေထာက္႐ုံးတြင္ စာေရးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လုိက္သည္။ သုိင္းဘဟန္သည္ လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕ ေဆးကရက္တတ္သီလရွင္ေက်ာင္း (ယခု အထက ၂)ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ပါဝင္လုပ္အားေပးၿပီး  ေအးေဆးစြာ ေနထုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကီးျဖစ္ပြားလာၿပီး  အေရွ႕အာရွသုိ႔ စစ္မီးေတာက္ မ်ား ကူးစက္လုလုအခ်ိန္တြင္ သုိင္းဘဟန္သည္ လိြဳင္လင္မွ မုိးၿဗဲသုိ႔ ျပန္လာျပန္သည္။
သုိင္းဘဟန္သည္ မုိးၿဗဲနယ္မွ ပေဒါင္အမ်ဳိးသား မ်ားကုိ ထပ္မံ၍ စည္း႐ုံးကာ  ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြား ကုိ အာခံပုန္ကန္ေတာ့သည္။ မုိးၿဗဲေစာ္ဘြား စစ္ပညာ သည္ သုိင္းဘဟန္တုိ႔လူစုအား မႏွိမ္နင္းႏိုင္သျဖင့္  မုိးၿဗဲမွ ပင္ေလာင္းနယ္သုိ႔ ထြက္ေျပးခုိလႈံသြားရသည္။ ကိုလုိနီေခတ္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လုံး တြင္ ေတာင္ တန္း ေဒသမ်ား၌ ပေဒသရာဇ္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ အာဏာရွိသူ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးရျခင္းမ်ဳိးမွာ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္သာ  ရွိခဲ့သည္။ သိုင္းဘဟန္တုိ႔လူစုသည္ ပေဒသရာဇ္နယ္ ရွင္ေစာ္ဘြားကုိ ေမာင္းထုတ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး  အာဏာကိုမူ မရရွိၾကေပ။ ထုိအခ်ိန္က ဂ်ပန္တပ္မ်ား ဝင္လာေသာအခါ မုိးၿဗဲနယ္သည္ ဂ်ပန္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္သုိ႔ ေရာက္သြားေလသည္။
ပေဒါင္ေခါင္းေဆာင္ သုိင္းဘဟန္တုိ႔လူစု၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ပေဒသရာဇ္ဆန္႔က်င္ေရး ပင္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအျမင္မက်ယ္မႈေၾကာင့္ တစ္ခါ  တစ္ရံတြင္ လူမ်ဳိးေရးဆန္ဆန္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဂ်ပန္ ေခတ္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္တြင္ ရွမ္း ႏွင့္ ပေဒါင္လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားသျဖင့္ လူေလးေယာက္ေသခဲ့ရသည္။ ကေလာတြင္ရွိေနေသာ ဂ်ပန္ကင္ေပတုိင္မ်ားက ေစ့စပ္ေပးၿပီး ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိေစခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ တြင္ အဓိက႐ုဏ္း ထပ္မံျဖစ္ပြားျပန္သည္။ လူ ၂ဝ ေသေက်ပ်က္စီးျပန္သည္။ ယင္းအႀကိမ္တြင္ ဂ်ပန္ အမွတ္(၁၈)တပ္မက ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္း ဖ်န္ေျဖၿပီး ႏုိဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ ေစခဲ့ရသည္။ စင္စစ္ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ မုိးၿဗဲေစာ္ဘြား ေဟာင္း စစ္ပညာကုိ ဂ်ပန္က ျပန္လည္ခန္႔ထားသျဖင့္  ဆန္႔က်င္အုံႀကြမႈမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ပန္မဝင္မီ ကကဲ့သုိ႔ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိေပ။ ပေဒသရာဇ္မ်ား  သည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ေပါင္း၍ အာဏာ ကုိ ျပန္လည္ရယူႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္ ပေဒါင္ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ရရာမီးက်ဳိးေမာင္းပ်က္ လက္နက္မ်ားကုိ ကုိင္စြဲ၍ ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံပင္ ပါဝင္တုိက္ခုိက္ၾက သည္။ ပေဒါင္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ပုံ မွာ အဂၤလိပ္မ်ားပင္ လက္ဖ်ားခါရေလာက္သည္။ သုိင္းဘဟန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ပေဒါင္အမ်ဳိးသား  မ်ားသည္ ကေလာဘက္မွ ပင္ေလာင္းလမ္းအတုိင္း  ဆုတ္ခြာလာေသာ ဂ်ပန္မ်ားအား ျဖတ္ေတာက္တုိက္ ခုိက္ရာ ဂ်ပန္မ်ား အတုံးအ႐ုံး ေသေက်ၾကရသည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔က သုိင္းဘဟန္ကုိ အုိဘီအီးဘြဲ႕ ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး စည္း႐ုံးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သုိင္းဘဟန္က ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ လက္မခံဘဲ ျငင္းပယ္လုိက္သည္။  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သုိင္းဘဟန္အား ရဲေဘာ္ ရဲဘက္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေရးသား  ထားေသာ စာတစ္ေစာင္ေပးပုိ႔သည္။ သုိင္းဘဟန္  သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စာကုိ ဝမ္းသာအားရ လက္ခံၿပီး အျမတ္တႏုိး သိမ္းဆည္းထားသည္။
သုိင္းဘဟန္၏အစ္ကုိ သုိင္းသန္းတင္ (ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ေဟာင္း)ကိုမူ အဂၤလိပ္မ်ားက လူသတ္မႈ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးကာ ေတာင္ငူေထာင္သုိ႔ ပုိ႔လုိက္သည္။ သုိင္းသန္းတင္သည္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံရ သည္။  ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္ သခင္သန္းေဖ(ကြယ္လြန္) ဦးေဆာင္၍ သုံးရက္တိုင္တုိင္ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္မွ အဂၤလိပ္သည္ သုိင္းသန္းတင္ကုိ လႊတ္လုိက္သည္။  ဂ်ပန္မ်ားဆုတ္ခြာၿပီး အဂၤလိပ္ျပန္ဝင္လာေသာအခါ တြင္ မုိးၿဗဲနယ္ကုိ ေစာ္ဘြားမ်ား မအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ေတာ့ ပါ။ စစ္ပညာသည္ ပင္ေလာင္းနယ္မွာ ခုိလႈံေနထုိင္ လ်က္ရွိသည္။ ပေဒါင္ေခါင္းေဆာင္ အုိက္ေမာင္ဦးက  နယ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ လြတ္လပ္ေရးရသည္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့သည္။ အုိက္ေမာင္ဦးသည္ စစ္မျဖစ္မီကတည္းက သုိင္းဘဟန္ႏွင့္အတူ ႏြားခုိးမႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံရဖူးသည္။
မုိးၿဗဲနယ္၏အေျခအေနကုိ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ပေဒါင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပေဒသရာဇ္မ်ားကုိ ဆန္႔ က်င္ ေတာ္လွန္ၿပီးေနာက္ ေအာင္ပြဲရရွိလာခဲ့သည္ဟု ဆုိရ ေပမည္။ ရွမ္းေစာ္ဘြား၏ေနရာတြင္ ပေဒါင္နယ္ခ်ဳပ္ က အုပ္ခ်ဳပ္လာႏုိင္ျခင္းမွာ ပေဒါင္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ လုိလားခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ား ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပး ၿပီး ျဖစ္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒ(အေဟာင္း)တြင္ ေတာင္တန္းေဒသ ေစာ္ဘြား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေလရာ ပေဒါင္ မ်ားအဖုိ႔ မေက်နပ္စရာ ျဖစ္လာရျပန္သည္။
မုိးၿဗဲနယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထား သည္ -
ပုဒ္မ ၁၈၂။   (၁)     ပေဒသရာဇ္ ရွမ္းျပည္နယ္စုရွိ မုိးၿဗဲ နယ္ဟု ယခင္က ေခၚတြင္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားကုိ ထုိနယ္ေျမ၌ ေန ထုိင္ၾကသူမ်ားရာက အလုိရွိခဲ့ေသာ္ ကယားျပည္နယ္ အတြင္းသုိ႔ ေပါင္း သြင္းရမည္။
ပုဒ္မ  (၂)     ထုိနယ္ေျမရွိ လူအမ်ား၏ ဆႏၵမွန္ ကုိ စုံစမ္းရာ၌ လုိက္နာရန္ျဖစ္ေသာ နည္းလမ္းတုိ႔သည္ တရားဥပေဒျဖင့္  သတ္မွတ္သည့္အတုိင္း ျဖစ္ရမည္။
ပုဒ္မ ၁၈၃။   (၁)     တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ အထက္ပါ ပုဒ္မအရ မုိးၿဗဲနယ္ကုိ ကယားျပည္ နယ္အတြင္းသုိ႔ ေပါင္းသြင္းေသာ အခါ မုိးၿဗဲေစာ္ဘြားသည္လည္း  လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကယားျပည္ နယ္ဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္အမတ္ တစ္ဦးအျဖစ္ ပါဝင္ရမည္။
ပုဒ္မ ၁၈၂ ကုိ ပေဒါင္မ်ားအေနႏွင့္ ေျပာစရာ မရွိေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၁၈၃ မွာမူ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ကုိ  ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးထားရာ  ေရာက္သျဖင့္ မေက်နပ္ၾကေပ။ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကုိ ေအာင္ျမင္ စြာ  ေတာ္လွန္ၿပီးခါမွ တုိးတက္ေခတ္မီေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကုိ အစားမထုိးဘဲ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကုိပင္ ျပန္ လည္အသက္သြင္းျခင္းမွာ ပေဒါင္တုိ႔အတြက္ မလုိလားႏုိင္စရာပင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ကရင္နီနယ္အေရးအခင္း
ကရင္နီနယ္သည္ ေရွးယခင္ကပင္ နယ္စားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး အင္းဝမင္းဆက္မွစ၍ ျမန္မာဘုရင္မ်ား ထံ ခစားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၁၈၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ကယားလူမ်ဳိးမ်ား အင္အားေကာင္းလာၿပီး ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပုိင္းကုိ ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္သျဖင့္ ျမန္မာဘုရင္ ၏ ျမန္မာတပ္ႏွင့္ ရွမ္းတပ္မ်ားက တုိက္ခုိက္ႏွိမ္နင္း ခဲ့ရသည္။ ၁၈၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမင္ကြန္းမင္းသားသည္ နန္းမယ္ခုံကုိ အေျချပဳ၍ လူသူစုေဆာင္းခဲ့ရာ ျမန္မာ တပ္မ်ား ခ်ီတက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာတပ္မ်ား ဘက္မွ ေစာလုံၿမိဳ႕ ေဟာ္နန္းရွင္နယ္စား ေစာလေဖာ္ က ကူညီတိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ၁၈၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ေစာလေဖာ္ ကုိ မင္းတုန္းမင္းက ဘြဲ႕တံဆိပ္မ်ားျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ အခစားေရာက္လာေသာ   ေစာလေဖာ္ကုိလည္း ကႏၲာရဝတီနယ္စားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ယခင္ က ေဘာ္လခဲနယ္သည္ ကရင္နီတစ္နယ္လုံးကုိ  လႊမ္းမုိးၿပီး အခ်က္အခ်ာက်ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကႏၲာရဝတီနယ္ကသာ လႊမ္းမိုးႀကီးစုိး ခဲ့သည္။ကႏၲာရဝတီနယ္တြင္  လိြဳင္ေကာ္၊  ေစာလုံ၊ ရွားေတာ၊ မယ္စဲ့၊ ေငြေတာင္ၿမိဳ႕ မ်ားပါဝင္သည္။ (၁။ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း၊ အတြဲ(၁)  (က-ကုံ))
ေစာလေဖာ္သည္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးေရးအတြက္ ႀကိဳးစားရာ ေဘာ္လခဲ၊ ေငြေတာင္နယ္မ်ားႏွင့္ အေရး အခင္းျဖစ္ပြားသျဖင့္ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္တြင္ လိြဳင္ေကာ္ႏွင့္ နန္းမယ္ခုံတြင္ ျမန္မာတပ္မ်ား ခ်ထားခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ရွိ အဂၤလိပ္အစုိးရက ျမန္မာတပ္မ်ား႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္  ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္  ကရင္နီနယ္ကုိ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘုရင္၏ ၾသဇာအာဏာကုိ ကန္႔သတ္လုိသျဖင့္ ကရင္နီနယ္ အေနာက္ပုိင္းနယ္တို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကုိ အသိအမွတ္ ျပဳရန္၊ ေလးစားရန္၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳရန္ အခ်က္အလက္မ်ားပါသည့္ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ခ်ဳပ္ဆုိေရး  အတြက္ အဂၤလိပ္တုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။
၁၈၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်ဘက္မွ ဆာေဒါက္ ဂလပ္ေဖာဆုိက္က လက္မွတ္ထုိး၍ ျမန္မာဘက္က ကင္းဝန္မင္းႀကီး လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ကရင္နီ လြတ္လပ္ေရးစာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။ ျမန္မာတပ္  မ်ားလည္း ၁၈၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းသြားရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိစာခ်ဳပ္မွာ အမည္ခံသာျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္
အစုိးရသည္ ကရင္နီနယ္အား ျမန္မာပုိင္နက္မွ ခြဲထုတ္လုိက္ကာ ယင္းတို႔၏ ၾသဇာအာဏာလႊမ္းမုိးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းသာ  ျဖစ္သည္။  ေစာလေဖာ္သည္ ၁၈၈ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေစာလဝီကုိ ျမန္မာဘုရင္ ထံ ေစလႊတ္ခဲ့ေသးသည္။ ကရင္နီနယ္၏ စီးပြားေရးကုိ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းကုမၸဏီ၊ မကၠရီကာကုမၸဏီ၊ ဘုံေဘ ဘားမား သစ္ကုမၸဏီမ်ားက ခ်ဳပ္ကုိင္ထားၿပီး ႏုိင္ငံေရး တြင္မူ ၿဗိတိသွ်အစုိးရအား ပဏၰာဆက္ေစျခင္း၊ ျပင္ပ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္မရျခင္း၊ နယ္စပ္အေရး မ်ားကုိ ၿဗိတိသွ် အစုိးရ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တုိ႔က ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးအား သိမ္းပုိက္ေၾကာင္း ေၾကညာ ရာကရင္နီနယ္သည္ အလုိအေလ်ာက္ ၿဗိတိသွ်ပုိင္နက္ အတြင္း က်ေရာက္သြားရသည္။ ကယား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ားအား ရရာလက္နက္စြဲကုိင္၍ ေတာ္လွန္ခဲ့ေသးေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ကရင္နီနယ္အား ေသြးခြဲစနစ္(ီႈဠႈီႏ  ဗၿီ  ြၽ႕ဴႏ)ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့သည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္ စတင္ခါနီးတြင္ ကရင္နီနယ္၌ လည္း ႏုိင္ငံေရးႏုိးၾကားမႈမ်ား ရွိလာသည္။ ကယား မ်ဳိးခ်စ္မ်ားသည္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရး မ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ စဝ္ဝဏၰ၊ ဦးစိန္၊ ဦးေအျမေလး၊ သုိင္းဘဟန္၊ ဦးေက်ာ္ဝင္း၊ ေစာလဝီႏွင့္ ေစာငယ္ဒူး စေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ (၁။   ဦးသန္႔၏ ျပည္ေတာ္သာခရီး၊ (ပထမတြဲ)) သုိ႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္ ကရင္နီနယ္အေရးသည္ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္လာသည္။ ေကအင္န္ယူကဲ့သုိ႔ ေသာ ကရင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကရင္နီနယ္ကုိ ကရင္ ျပည္နယ္ထဲတြင္ သြတ္သြင္းလုိသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ေရးသည္ပင္လွ်င္ ေသခ်ာျခင္း မရွိေသး။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊  စက္တင္ဘာလတြင္ ေရးဆြဲေသာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ၌ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးဆြဲခဲ့သည္ -
          ''ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔ထားသည့္ အထူး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕က ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားေနထုိင္ရာ ဆက္စပ္ေန ေသာေဒသတုိ႔တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ ထုိေဒသ အပျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေနထုိင္ၾကေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားနက္ မ်ားရာက အလုိရွိခဲ့ ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ကုိ ကရင္ျပည္နယ္ဟု ေခၚ ရမည္။''
ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအရဆုိလွ်င္ ကရင္နီနယ္သည္ ကရင္လူမ်ဳိးအမ်ားစု၏ ဆႏၵအရ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ပါဝင္ရေတာ့မည္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ စင္စစ္ ကရင္နီဟူေသာ အမည္မွာ ျမန္မာႏွင့္ ကရင္မ်ားက ကယားလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ေခၚေဝၚ ေသာ အမည္ျဖစ္သည္။ အဝတ္အစားအနီမ်ားဝတ္ၿပီး ကရင္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာေၾကာင့္ ေခၚေဝၚျခင္းျဖစ္သည္။  ကယားလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ပါဝင္ လုိျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကယားလူမ်ဳိးမ်ား အတြင္း ကယားျပည္နယ္ရရွိေရး ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ သည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာရ ေတာ့၏။ (၂။ဦးအုန္းေဖ(ရွမ္းျပည္နယ္ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္ ေဟာင္း)၏ ပင္လုံစစ္တမ္း။)
ကရင္နီနယ္သည္ ၄၅၁၉ စတုရန္းမုိင္သာ က်ယ္ ဝန္းၿပီး စစ္မျဖစ္မီက ကႏၲာရဝတီ၊ ၾကယ္ဖုိးႀကီးႏွင့္ ေဘာ္လခဲ နယ္သုံးနယ္ေပါင္း လူဦးေရေျခာက္ေသာင္း ခန္႔သာ ရွိသည္။ စစ္ၿပီးေခတ္တြင္ လူဦးေရတစ္သိန္း ေက်ာ္လာသည္။ ကရင္နီနယ္အတြင္း အနာဂတ္အေရး ႏွင့္  ပတ္သက္၍  ႏုိင္ငံေရးအရ  အျမင္သံုးမ်ဳိး၊ လုပ္ငန္းစဥ္သုံးမ်ဳိး ကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ  ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္ -
(က)    ပထမအယူအဆအရ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ လုံးဝ ပူးေပါင္းၿပီး လြတ္လပ္ေရးအစစ္ကုိ ရယူ လုိသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းအယူအဆကုိ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားမွာ ကုိခ်မ္းသာ(က်ဆုံး)၊ ကုိဘေသာင္း(ေကအင္န္ဒီအုိအသတ္ခံရ)၊  ကုိစံပြဲ (ခ) ကုိရဲထြဋ္၊ ကုိႀကီးညိဳ (ကယား ျပည္နယ္ ေဒသပါတီေကာ္မတီအတြင္းေရး မွဴးေဟာင္း)၊ ကုိခ်စ္ေမာင္ (ယခု အမ်ဳိးသမီး ေဆး႐ုံ၊ ေတာင္ႀကီး)တုိ႔ ျဖစ္သည္။
(ခ)     ဒုတိယအမ်ဳိးအစားမွာ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ေပါင္းရန္ ျဖစ္သည္။ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕က သီးျခားကရင္ျပည္ ထူေထာင္ေရး ကုိ ၿဗိတိသွ်အစုိးရထံ အေရးဆုိခဲ့သည္။ အိႏၵိယျပည္တြင္ မုိဟာမက္အလီဂ်င္းနား ေခါင္းေဆာင္ေသာ မြတ္စလင္လိဂ္အဖြဲ႕က ပါကစၥတန္ သီးျခားႏုိင္ငံထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသကဲ့သုိ႔ ကရင္နစၥတန္ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္ဟု သတင္းစာမ်ားက ျပက္ရယ္ျပဳခဲ့သည္။ သီးျခားကရင္ျပည္ နယ္ေျမ၊ နယ္နိမိတ္မွာ ေတာင္ငူခ႐ုိင္၊ တနသၤာရီတုိင္း၊ ဧရာဝတီတုိင္း၊ အင္းစိန္ ခ႐ုိင္၊ ဟံသာဝတီခ႐ုိင္ႏွင့္ ကရင္နီနယ္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ ရွမ္းျပည္၊ သထုံ(ဆီဆုိင္)နယ္ မွာ ပအုိဝ့္မ်ား အမ်ားဆုံး ေနထုိင္ေသာ္   လည္း အဂၤလိပ္အစုိးရက ပအုိဝ့္လူမ်ဳိးတုိ႔ ကုိ ကရင္လူမ်ဳိးစုတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သျဖင့္ ဆီဆုိင္နယ္ကုိပါ ကရင္မ်ားက ေတာင္းဆုိ လာသည္။
ဒုတိယအယူအဆကုိ ေခါင္းေဆာင္ သူမ်ားမွာ နယ္ခ်ဳပ္ ေစာေရႊ*(*နယ္ခ်ဳပ္ေစာေရြသည္ ေကအမ္တီႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ ေကအင္န္ဒီအို ဘရစ္ေ၀ရီယာေစာေရႊျဖစ္သည္) ၊ ဦးဘီႏွင့္ ကရင္နီနယ္ရွိ ကရင္အရာရွိမ်ား၊ ကရင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ကရင္နီနယ္ တြင္ရွိေနေသာ    ကရင္နီနယ္ဆုိင္ရာ ဝန္ေထာက္ေစာဘရီ (ေနာင္တြင္ ေကအင္န္ ဒီအုိ၊ ေသဆုံး)၊ ဆပၸလုိင္းအရာရွိဆရာဝန္ ႀကီး၊ ဘီအမ္ပီ(ႀကမာေ  ၾငူငအေမပ  ဏသူငခန) တပ္မွဴးႏွင့္ ဗိုလ္မ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား စေသာ ပညာတတ္အားလုံးမွာ ကရင္ လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္သည္။ ကရင္ပညာတတ္ မ်ားမွာ ကရင္နီနယ္တြင္ မ်ားစြာ ႀကီးစုိး ခဲ့သည္။
(ဂ)     တတိယအမ်ဳိးအစားမွာ ကရင္ႏွင့္လည္း မေပါင္း၊ ဗမာႏွင့္လည္း မေပါင္း၊ ရွမ္းတုိ႔ ႏွင့္လည္း မေပါင္းဘဲ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေနမည္ဟူေသာ အစုျဖစ္သည္။ ယင္းအယူ အဆကုိ လက္ခံခဲ့သူမ်ားသည္ ကင္းဝန္ မင္းႀကီးႏွင့္ ဆာေဒါက္ဂလပ္ေဖာဆုိက္တုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ ကရင္နီလြတ္လပ္ ေရးစာခ်ဳပ္ (၁၈၇၅)ကုိ ေထာက္ျပၾကသည္။  ယင္းအစုတြင္ ကုိေစာသိန္းႏွင့္ ကရင္နီ အမ်ဳိးသားပညာတတ္မ်ား ပါဝင္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရေသာအခါ ကရင္နီ နယ္ကုိ ပေဒသရာဇ္စနစ္အတုိင္း ေစာဖ်ာမ်ားပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ကႏၲာရဝတီနယ္သည္လည္း ယခင္ ကအတုိင္းပင္ ကရင္နီနယ္တစ္ခုလုံးကုိ ႀကီးစုိးလ်က္ ရွိသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးေသာ ကႏၲာရဝတီနယ္စား ေစာဖ်ာမွာ စဝ္လဝီျဖစ္သည္။  တုိးတက္ေသာ   အယူအဆရွိသည့္   ပေဒသရာဇ္ ဆန္႔က်င္ေရး လက္ဝဲအင္အားစုမ်ားမွာမူ ကုိလုိနီ  ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေခတ္အထိ ပေဒသရာဇ္မ်ား၏ ႏွိပ္ကြပ္မႈကုိ ခံခဲ့ရသည္။
 ကုိလုိနီစနစ္၏နိဂုံး
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီ မိနစ္ ၂ဝ အခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕ အစုိးရလက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ၿပီး  အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၁ဝဝ) ေက်ာ္မွ်၊ အထက္ျမန္မာျပည္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၆ဝ) ေက်ာ္မွ် ႀကီးစုိးျခယ္လွယ္ခဲ့ၾကေသာ ကုိလုိနီစနစ္ဆုိး ႀကီးသည္  ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏  ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ ျပည္သူလူထု၏ မရပ္မနား တုိက္ပြဲဝင္မႈမ်ားေၾကာင့္  နိဂုံးခ်ဳပ္သြားၿပီ ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ကုိလုိနီစနစ္ဆုိးႀကီး၏ ဆုိးေမြႀကီးတစ္ရပ္ကုိ ခံစားလုိက္ရေတာ့သည္။ ယင္းဆုိးေမြႀကီးမွာ အျခား မဟုတ္ေပ။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈပင္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကပင္ လက္နက္ကုိင္ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေန ရၿပီ ျဖစ္သည္။ ပ်ဥ္းမနားႏွင့္ ဖ်ာပုံနယ္မ်ားတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား လႈပ္ရွားထၾ<ြကေနသည္။  ရခုိင္တြင္လည္း ဦးစိႏၲာတုိ႔လူစုက ပုန္ကန္ထႀကြေန သည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ားအား မည္သုိ႔မွ် ေျဖရွင္းေပးႏုိင္စြမ္း မရွိေတာ့ေပ။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ  ေသြးထုိးေပးမႈတုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားခ်င္းလည္း မယုံသကၤာျဖစ္ကာ ကရင္ လက္နက္ကုိင္မ်ားက ထၾ<ြကမည္တကဲကဲ ျဖစ္ေနသည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က အထူးခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ရွမ္းပေဒသရာဇ္ စနစ္၏ ေစာ္ဘြားမ်ားကလည္း ခြဲထြက္ရန္သာ စိတ္ကူး ခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လြတ္လပ္ေရးေပးလုိစိတ္မရွိေသာေၾကာင့္ ေကအင္န္ယူကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကုိ ေသြးထုိးေျမႇာက္ပင့္ေပးခဲ့သည္မွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္မ်ားစြာ နစ္နာလွသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရခါစ ႏုိင္ငံကား စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ တည္ေထာင္ၾကရမည့္ အခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ ဝါးအစည္းေျပ သလုိ ညီၫြတ္ေရးပ်က္ျပား၍ ေနေလၿပီ။
လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းရာမွ ႏုိင္ငံေရးအယူဝါဒ ကြဲလြဲမႈသည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ျပည္ တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈမီးကုိ ေတာက္ေလာင္ေစခဲ့၏။ ဒုတိယကမၻာစစ္၏  ဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈ သည္ လည္း  ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရးသမုိင္းကုိ မ်ားစြာထိခုိက္ေစခဲ့သည္။ ဂ်ပန္တုိ႔၏ စစ္ႏွင့္ မဟာမိတ္တုိ႔၏ တန္ျပန္ထုိးစစ္ ကာလအတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ စစ္တလင္းျဖစ္ခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္    စစ္က်န္စစ္လက္နက္ ပစၥည္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာရွိသည္။ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း မ်ားစြာကလည္း မညီမၫြတ္ျဖစ္ေန သည္။ ျပင္ပပေယာဂလည္း ရွိေနသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သက္တမ္း အားျဖင့္ ႏုနယ္ငယ္ရြယ္ေသးေသာ္လည္း အလြန္ဆုိးရြားလွသည့္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး မၾကာခင္မွာပင္ ၾကံဳေတြ႕ရင္ဆုိင္ရေလေတာ့၏။
 
ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း၊ အပုိင္း(၁)၊ (၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္)အတြက္ မွီျငမ္းကုိးကား ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား -
          ၁။       ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ----ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး
          ၂။       ေတာ္လွန္ေရးခရီးဝယ္ ------------------------------------     ဗုံေပါက္သာေက်ာ္
    ၃။ပင္လုံစစ္တမ္း ------------------------------------------- ဦး အုန္းေဖရွမ္းျပည္ နယ္ ဦးစီး အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း  
၄။       ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္သမုိင္း(ဒုတိယတြဲ)ႏုိင္ငံေရးက႑-----------ရခုိင္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ေကာင္စီ
          ၅။       ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား ----------- သိန္းေဖျမင့္
          ၆။       ေက်ာ္ၿငိမ္း ---------------------------------------------------    သိန္းေဖျမင့္
          ၇။       ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ----------------  ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္
          ၈။       ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (ပထမတြဲမွ ဆ႒မတြဲအထိ) ------------------သခင္တင္ျမ
          ၉။       လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ -------------------------------------     ဗုိလ္သိမ္းေဆြ
          ၁ဝ။     ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ ျပည္ေတာ္ျပန္ -----------------------------   ဗိုလ္တာရာ(ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္)
          ၁၁။     ျပည္ေတာ္သာခရီးဝယ္ (ပထမပုိင္း) ------------------------  ဦးသန္႔
          ၁၂။     ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မေမ့ႏုိင္ေသာမိန္႔ခြန္းမ်ား ------------ေမာင္ေက်ာ္ရင္
          ၁၃။     ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္း ---------------------------------     ဗုိလ္မွဴးဘေသာင္း
          ၁၄။     ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း ---------------------------   စတုတၴစစ္လက္႐ုံး
          ၁၅။     ႏုိင္ငံေတာ္လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမုိင္း ------------------- စတုတၴစစ္လက္႐ုံး
          ၁၆။      Burma's Constitution (၁၉၅၉) --------------------------  Maung Maung
          ၁၇။     ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ
                   သမုိင္းဝင္စာတမ္းမ်ား ------------------------------------      ရဲေဘာ္တစ္စု
          ၁၈။     သမုိင္းတစ္ေခတ္ သစ္ခဲ့ၿပီ --------------------------------     သခင္တင္ျမ
          ၁၉။     ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္ လမ္းၫႊန္ --------------------------  ဗုိလ္ၫြန္႔ေမာင္ႏွင့္အဖြဲ႕
          ၂ဝ။     မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ည -----------------------------------------       ႀကီးပြားေရး ဦးလွ
          ၂၁။     ဗမာျပည္တုိက္ပြဲ -----------------------------------------       ေဇယ်
          ၂၂။     ဗိုလ္မွဴးေအာင္ဆန္းသူရိယေအးခ်ဳိ --------------------------  တကၠသုိလ္စိန္တင္
          ၂၃။     ေကာ္သူေလးေတာ္လွန္ေရးစစ္တမ္း ------------------------  အလင္းေရာက္ရဲေဘာ္မ်ား
          ၂၄။     Burma's Constitution ------------------------               အစိုးရျပန္ၾကားေရး
          ၂၅။     ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ(၁) (က - ကံု) --------------------  စာေပဗိမာန္
          ၂၆။     စစ္ႏွလုံးသတင္းစဥ္မ်ား ----------------------------------      ပညာေရးဌာနခြဲ၊ စစ္႐ုံး
                   (၁ - ၂ - ၅၂ မွ ၁၆ - ၃ - ၅၂ အထိ)
          ၂၇။     ဟံသာဝတီသတင္းစာ (၁ -၅ -၅၂)
          ၂၈။     ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ား
          ၂၉။     ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား၊
                   စာရြက္စာတမ္းမ်ား
          ၃ဝ။     ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ား။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization