Home » , » အခန္း(၃) လြတ္လပ္ေရးရယူရန္အတြက္ အယူအဆကြဲျပားလာျခင္း

အခန္း(၃) လြတ္လပ္ေရးရယူရန္အတြက္ အယူအဆကြဲျပားလာျခင္း


အခန္း(၃)

လြတ္လပ္ေရးရယူရန္အတြက္ အယူအဆကြဲျပားလာျခင္း


ပထမအႀကိမ္သင္တန္း

လွ်ဳိ႕ဝွက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဦးေဆာင္ကလာပ္စည္းကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး မၾကာခင္မွာပင္ ပါတီေကဒါ စည္း႐ုံးေရး အတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ကြန္ျမဴနစ္သင္တန္းတစ္ခုကုိ သခင္ ေအာင္ဆန္း၊ သခင္စုိးႏွင့္ ရဲေဘာ္ဂုိရွယ္တုိ႔ ဦးစီးၿပီး ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းတစ္ေနရာ၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထုိသင္တန္းသုိ႔ သခင္လွၿမိဳင္ (ဗုိလ္ရန္ေအာင္)၊ သခင္ တင္ထြန္း (ပ်ဥ္းမနား)၊ ေမာင္သြင္ (က်ဳိက္မေရာ ကုိသြင္)ႏွင့္ ကုိခင္ ဆုိသူတုိ႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ လွ်ဳိ႕ဝွက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အဓိကလုပ္ငန္းမွာ ပါတီဝင္ ေကဒါသစ္မ်ားရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးသေဘာ တရားမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကုိ ေလ့လာေစျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ လွ်ဳိ႕ဝွက္အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အလုပ္ သမား၊ လယ္သမား လူတန္းစားတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွား မႈမ်ားကုိ တုိက္႐ုိက္ဦးေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ တုိ႔ဗမာ အစည္းအ႐ုံး၊ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအ႐ုံး၁ (၁။ ၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စုစည္းမိေသာ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ားစုေဝး၍ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္တြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေျခရင္း၌ တပ္ေပါင္းစုံညီလာခံ က်င္းပသည္ကုိ ထုိညီလာခံတြင္ သခင္ျမကုိ ဥကၠ႒တင္ေျမႇာက္၍ ဗမာႏုိင္ငံေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအ႐ုံးႀကီး(ဗတလစ)ကုိ ဖြဲ႔စည္းသည္။)   ေက်ာင္းသားသမဂၢ စသည္တုိ႔မွတစ္ဆင့္သာ စည္း႐ုံး လႈပ္ရွားရသည္။


ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လွ်ဳိ႕ဝွက္ကလာပ္စည္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳ ရင့္က်က္မႈမရွိေသးသည့္ အျပင္ တရားဝင္လႈပ္ရွားခြင့္ မရွိေသာေၾကာင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ စည္း႐ုံးႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္တန္းမ်ားမွာ လည္း စနစ္တက်မရွိခဲ့ေပ။ လွ်ဳိ႕ဝွက္သင္တန္းမ်ားကုိ သင္တန္းသား အေရအတြက္မ်ားမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ ျခင္းမရွိဘဲ လူအနည္းငယ္ျဖင့္သာ ဖြင့္လွစ္ၾကရသည္။ ရံဖန္ရံခါ သင္တန္းသားမွာ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ေန တတ္သည္။ ေနရာဟူ၍လည္း အတည္တက်မရွိဘဲ သင္တန္းတစ္ခုတည္းပင္လွ်င္ ေနရာမ်ားစြာ ေျပာင္းေရႊ႕ ၍ ဖြင့္လွစ္ရသည္။ သင္တန္းဆင္းၿပီးသူမ်ားကလည္း ဆင့္ပြားသင္တန္းသေဘာမ်ဳိး ျပန္လည္ပုိ႔ခ်ဖြင့္လွစ္ေလ့ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာလာေသာအခါ ကြန္ျမဴနစ္ သင္တန္းတက္ဖူးသူမ်ား တုိးပြားလာၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ကုိ လက္ခံသူလည္း မ်ားျပား၍လာသည္။


ဒုတိယကမၻာစစ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ


၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ အဂၤလိပ္တုိ႔က နာဇီဂ်ာမန္တုိ႔အား စစ္ေၾကညာလုိက္ သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဥေရာပတုိက္အတြင္းတြင္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္မီးသည္ စတင္ ေလာင္ကြၽမ္းေတာ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ စလွ်င္စခ်င္း နာဇီအာဏာရွင္ ဟစ္တလာ၏ ဂ်ာမန္တပ္မ်ားသည္ ဥေရာပႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားကုိ လွ်ပ္တစ္ျပက္အတြင္း စစ္ဆင္၍ သိမ္းပုိက္လုိက္ႏုိင္သည္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ က်ဆုံးၿပီးေသာ အခါတြင္ကား အဂၤလန္ကြၽန္းမွလြဲ၍ ဥေရာပတုိက္ တစ္ခုလုံးနီးပါးသည္ ဂ်ာမန္တုိ႔၏လက္ေအာက္သုိ႔ က်ဆင္းသြားရသည္။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံပင္လွ်င္ ဂ်ာမန္ ေလတပ္၏ ဗုံးႀကဲတုိက္ခုိက္မႈအႏၲရာယ္ကုိ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် ခံေနရသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အေရွ႕ဖ်ား၌ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ စစ္ အင္အားႀကီးမားလာၿပီး အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္တုိ႔၏ ကုိလုိနီနယ္ပယ္မ်ားကုိ ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ရန္ တာစူ ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဤအေျခအေနကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းရန္ ၾကံစည္ေတြးေတာလာၾကသည္။ စစ္ျဖစ္ လုနီးပါးအေျခအေနမွာပင္ ‘အဂၤလိပ္အခက္၊ ဗမာ အခ်က္’ဟူေသာ ေၾ<ြကးေၾကာ္သံသည္ ထင္ရွား၍ လာ သည္။ စစ္ႀကီးျဖစ္ပြားပါက ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရအား အကူအညီမေပးရန္ လႈံ႔ေဆာ္ခ်က္မ်ား ပုိမုိျပင္းထန္ လာသည္။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံက စစ္မေၾကညာမီ ၂ ရက္ အလုိ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးမွ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ အလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ အထူးအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပၿပီးေနာက္ အသင္းအပင္း ဂုိဏ္းဂဏမေရြး၊ အဖြဲ႕မေရြး၊ ပါတီမေရြး ပါဝင္ႏုိင္သည့္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးသည္ ေဒါက္တာ ဘေမာ္၏ ဆင္းရဲသားဝံသာႏုအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္း (The Freedom Bloc) ကုိ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ၾကသည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာ့ ထြက္ရပ္ဂုိဏ္းတြင္လည္း အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္လာသည္။

ကြန္ျမဴနစ္ ေျမေအာက္ကလာပ္စည္း၏ ေခါင္း ေဆာင္ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)ျဖစ္ေသာ သခင္ ေအာင္ဆန္းသည္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တုိ႔ဗမာ အစည္းအ႐ုံးႀကီး၏ အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ႏွင့္ ဗမာ့ ထြက္ရပ္ဂုိဏ္း၏ အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ကုိပါ ထမ္းေဆာင္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္ ေအာင္ဆန္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒေရးရာထက္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈဟူေသာ အမ်ဳိးသားေရးကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လာရသည္။

၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လတြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီညီလာခံကုိ ရမၼဝါးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရာ သခင္ဗဟိန္း၊ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္သန္းထြန္း တုိ႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာလူငယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ တက္ ေရာက္ခဲ့သည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္ ေျမေအာက္ကလာပ္စည္း၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေန ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားေရးကုိသာ အဓိကထားသူ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိေခတ္ကာလက ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ ႐ုရွားႏုိင္ငံရွိ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ သာ သစၥာခံၾကရၿပီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ခ်မွတ္ေပးသည့္ လမ္းစဥ္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ သခင္ ေအာင္ဆန္းသည္ အမ်ဳိးသားေရးကုိ ဒုတိယ ဦးစား ေပးအဆင့္ထားရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ မႏွစ္ၿမိဳ႕ႏုိင္ခဲ့ ေပ။ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ အိႏၵိယျပည္သုိ႔ ေရာက္ ရွိေနစဥ္အတြင္း ကြန္ဂရက္ပါတီသုိ႔ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ကုိ ကုိယ္တုိင္ေရးသားတင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆုိပါစာတမ္းတြင္ ‘တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးက စိတ္တူသေဘာတူ လုပ္ကုိင္လုိသူ ဆုိရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္၊ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီ မည္သူကုိမဆုိ ႀကိဳဆို မည္။ အစည္းအ႐ုံးသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမဟုတ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟု စြပ္စြဲသူမ်ားကလည္း ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္ခဲ့ၾကသည္မဟုတ္၊ အစည္းအ႐ုံးသည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း သည္။ သုိ႔ရာတြင္ နီသည္ဆုိလွ်င္ေၾကာက္၊ ကြန္ျမဴနစ္ ဆုိတာႏွင့္ မုန္းျခင္းမ်ဳိးကား မရွိ’ ဟူ၍ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္လာသူျဖစ္ေသာ္လည္း ကြန္ဂရက္ပါတီသုိ႔ တင္သြင္းသည့္စာတမ္းတြင္ ျမန္မာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားမျပဳဘဲ တုိ႔ဗမာအစည္း အ႐ုံးကုိသာ ကုိယ္စားျပဳခဲ့သည္။ သခင္ေအာင္ဆန္း သည္ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၾသဇာအာဏာကုိ သစၥာခံျခင္းမရွိေတာ့သကဲ့သုိ႔ အိႏၵိယအမ်ဳိးသားေရး ဝါဒီမ်ားျဖစ္သည့္ ကြန္ဂရက္ေခါင္းေဆာင္ ပ႑စ္ ေန႐ူးတုိ႔လူစုႏွင့္ ပုိ၍ရင္းႏွီးလာသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု လည္း သေဘာတူလုိက္ၾကသည္။ကြန္ျမဴနစ္မ်ား အယူအဆကြဲျပားလာျခင္း


ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးသည္ တစ္စတစ္စ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ၏ ျမန္မာျပည္ ဘုရင္ခံ ဆာအာခိေဘာ(လ္)ေကာ့ကရိန္းက ျမန္မာ ျပည္သူတုိ႔၏ဆႏၵသေဘာထားမပါဝင္ဘဲ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ဂ်ာမနီျပည္စစ္ျဖစ္ေနၿပီဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ တုိ႔ဗမာ အစည္းအ႐ုံးႀကီးသည္ ဘုရင္ခံ၏ေၾကညာခ်က္ကုိ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္ ေဟာေျပာမႈမ်ားမွာလည္း ပုိမုိျပင္းထန္လာသည္။ သခင္မ်ားသည္ တစ္ဖက္က စည္း႐ုံးေဟာေျပာျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ တုိက္ပြဲဝင္ေနသကဲ့သုိ႔ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ အား လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲဝင္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းရွာၾကံ လာၾကသည္။ ထုိအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိရန္ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရမည့္နည္းလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အယူအဆသုံးမ်ဳိး ကြဲျပားလာသည္။

ပထမအယူအဆမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရရွိမႈအတြက္ဆုိပါက မည္သည့္ႏုိင္ငံ၊ မည္သည့္ အင္အားစုႏွင့္ပင္ ပူးေပါင္းရသည္ျဖစ္ေစ ပူးေပါင္း ၾကရမည္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမား၏ ကြၽန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမား၏ ရန္သူျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္နယ္ခ်ဲ႕သမားကုိပင္ျဖစ္ေစ ယာယီပူးေပါင္းရမည္။ ယင္းတုိ႔ကေပးေသာ အကူ အညီကုိ ရယူမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထုိအယူအဆကုိ လက္ခံသူမ်ားမွာ သခင္ႏု၊ သခင္ေလးေမာင္၊ သခင္ လွေဘာ္ႀကီး၊ သခင္ျမ စေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအယူအဆမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိမႈအတြက္ မည္သူ႔ကုိမွ်အားမကုိးဘဲ မိမိအားႏွင့္ မိမိကုိယ္သာ အားကုိးၿပီး ရန္သူမွန္သမွ်ကုိ တုိက္ရ မည္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားကုိလည္း မိမိတုိ႔၏ ကြၽန္ ပုိင္ရွင္အျဖစ္ တုိက္ရမည္။ ေနာက္ဝင္လာမည့္ ဂ်ပန္ နယ္ခ်ဲ႕သမားကုိလည္း ဖက္ဆစ္ဝါဒသမားျဖစ္၍ တုိက္ထုတ္ၾကရမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားေရာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိအယူအဆရွိေနသူမ်ားမွာ ရဲေဘာ္ဂုိရွယ္၊ ရဲေဘာ္ နာ့တ္၊ ကုိဗဟိန္း၊ သခင္ထြန္းေရႊ၊ သခင္ခ်စ္တုိ႔ လူစု ျဖစ္သည္။

တတိယအယူအဆမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး အလုိ႔ငွာ တစ္ကမၻာလုံးရွိ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေရးကုိ ဖ်က္ဆီးေနေသာ ဖက္ဆစ္ဝါဒကုိ အဓိကထား တုိက္ရမည္။ ဖက္ဆစ္ဝါဒသည္ အဓိကရန္သူ ျဖစ္ သည္။ ဖက္ဆစ္ဝါဒေအာက္တြင္ လြတ္လပ္ေရးမရႏုိင္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္မ်ား ဝင္ေရာက္မလာႏုိင္ေအာင္ ခုခံတုိက္ခုိက္ရမည္။ ဤသုိ႔ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ဝါဒကုိ ခုခံရာတြင္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ သမားႏွင့္ပင္ျဖစ္ေစ ယာယီအားျဖင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ရ မည္။ နားလည္မႈရေအာင္ လုပ္ရမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထုိအယူအဆရွိသူမ်ားမွာ သခင္စုိး၊ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ေက်ာ္စိန္၊ သခင္ဗုိလ္ႏွင့္ သခင္တင္ေမာင္ႀကီး တုိ႔ ျဖစ္သည္။

သခင္ေအာင္ဆန္းမွာမူ ၿဗိတိသွ်တုိ႔အား လက္နက္ ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ျပည္ပအကူအညီတစ္ခုခု ယူရမည္ဟု နားလည္ထားရာ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွာပင္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရသည္ လြတ္လပ္ေရးတရား ေဟာေျပာသည့္ သခင္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ထားေလရာ သခင္ႏု၊ သခင္ သန္းထြန္း၊ သခင္စုိး၊ သခင္ေက်ာ္စိန္၊ သခင္ေလးေမာင္ စေသာ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္မ်ားအျပင္ ရဲေဘာ္ဂုိရွယ္၊ ရဲေဘာ္နာ့တ္ စေသာ ကုလားရဲေဘာ္မ်ားလည္း ေထာင္က်ကုန္၏။ သခင္ေအာင္ဆန္းမွာမူ ဟသၤာတ ရာဇဝတ္ဝန္ မစၥတာေဇးဗီးယား (Zavier) က ဆုေငြ ငါးက်ပ္ထုတ္ၿပီးေနာက္ ၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္မွစ၍ ေျမေအာက္သုိ႔ ပုန္းလွ်ဳိးကြယ္ေပ်ာက္ ခဲ့သည္။သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကြဲကြာသြားျခင္း


သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က ကာကြယ္ ေရးဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးရန္ၾကံသည္ကုိမခံဘဲ ေျမေအာက္ တြင္ လႈပ္ရွားေနရာမွ သခင္လူငယ္မ်ားကုိ စည္း႐ုံး၍ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပုံပါတီ (The People’s Revolutionary Party) ကုိ ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္။ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပုံပါတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံျခား အကူအညီကုိရယူ၍ လက္နက္မ်ားကုိင္စြဲကာ ၿဗိတိသွ် တုိ႔အား ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကုိ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိ ေသာအဖြဲ႕မွာ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးႏွင့္ ဗမာ့ထြက္ရပ္ ဂုိဏ္းတုိ႔ရွိေနရာ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီသည္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေျမေအာက္အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္လည္း ေျမေအာက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီတစ္ရပ္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာ လႈပ္ရွားစည္း႐ုံးႏုိင္ျခင္း မရွိ ေသးေပ။ ေထာင္တြင္း ေထာင္ျပင္မွ ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပါတီႀကီးထြားေရးအတြက္ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းရဆဲ ျဖစ္သည္။

ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏အယူအဆမွာ ဂ်ပန္ကုိ ဦးစား ေပးရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ ရန္သူႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း တုိက္ခုိက္ရန္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏွစ္မ်ဳိး စလုံးကုိ ရန္သူအျဖစ္ သေဘာထားတုိက္ရန္ ယူဆၾက သည့္ ဂုိရွယ္တုိ႔လူစုသည္ လက္ေတြ႕ သေဘာတြင္မျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ကုိ မဟာမိတ္ဖြဲ႕၍ ဂ်ပန္ကုိ တုိက္ရန္ အယူအဆဘက္သုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္စုိး၊ သခင္သန္းထြန္း၊ ဂုိရွယ္တုိ႔လူစု သည္ အယူအဆတူညီၿပီး တစည္းတလုံးတည္းျဖစ္သြား သည္။

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကုိ လက္ခံေသာ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားမွာ ေထာင္ထဲေရာက္သူေရာက္ၿပီး ေထာင္ျပင္တြင္ ရွိသူက ရွိသည္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ သခင္ေအာင္ဆန္းမွာ ျပည္ပသုိ႔ ေရာက္သြားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမေအာက္ပါတီ ကလာပ္စည္းပါတီဝင္ မ်ားမွာ တကြဲတျပားစီ ျဖစ္ကုန္သည္။ အယူအဆ ေရးရာတြင္လည္း ကြဲျပားျခားနားလာသည္။ သခင္စုိး ႏွင့္ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔လူစုသည္ ေထာင္ထဲမွာပင္ ကြန္ျမဴနစ္သင္တန္းမ်ားကုိေပးရာ ေထာင္က်ေနေသာ သခင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ျဖစ္ကုန္ ၾကသည္။

သခင္ေအာင္ဆန္းမွာမူ ျပည္ပသုိ႔ ထြက္ခြာသြား သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ ကြဲကြာသြားၿပီ ဟုဆုိႏုိင္သည္။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့သည္ မွန္ေသာ္လည္း သခင္ ေအာင္ဆန္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏အေရးတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization