Home » , » အခန္း(၁၅) ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

အခန္း(၁၅) ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ေနသူရိန္ညီလာခံ
၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ အာလံၿမိဳ႕ (ယခု ေျမထဲၿမိဳ႕)မွ  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္  ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အဂၤလိပ္ျပန္အဝင္၌ တရားဝင္ ပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ဆုိင္းဘုတ္ မ်ားေထာင္၍၊ ပါတီ႐ုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ၿပီးေလၿပီ။  ဖတပလအဖြဲ႕ႀကီးမွာမူ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ ေတာ္လွန္ရန္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရသည့္အေလ်ာက္ တရားဝင္ရပ္တည္ ခြင့္မရေသးေပ။ မဟာမိတ္တပ္မ်ားက အသိအမွတ္ ျပဳရန္ပင္ ခဲယဥ္းစြာ ႀကိဳးစားေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။  မဟာ မိတ္တုိ႔သည္ ဖတပလကုိအသိအမွတ္ျပဳရန္ လြယ္ကူစြာ ဆုံးျဖတ္ျခင္း မရွိခဲ့ၾကေပ။ ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ ဂ်ပန္တပ္မ်ားကုိ တုိက္ထုတ္အကူအညီေပးမည့္ ပၪၥမံ တပ္သားမ်ား အျဖစ္သာ သေဘာထားခဲ့သည္။ ဖတပလႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ေတာ္လွန္ေရးကုိ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ရၿပီးေသာအခါ မတတ္သာ၍ ဆက္ဆံရေသာ္ လည္း စစ္ႀကီးအၿပီးတြင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္လုိေသာ သေဘာထား မ်ားရွိေနသည္။

 
ဖတပလ အတြင္းတြင္ တပ္မေတာ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၊ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီတုိ႔သည္ အတူတကြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အယူ အဆမွာ ကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပုံပါတီသည္ လုိအပ္ပါက နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ ေရးကုိ ထပ္မံဆင္ႏႊဲရန္ အသင့္ျပင္ထားၾကေသာ္လည္း  ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက လက္နက္စြန္႔ရန္သာ တြန္းအားေပး ေနသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း နယ္ခ်ဲ႕ကုိ အေလွ်ာ့ေပးဆက္ဆံေရးကုိသာ က်င့္သုံး ခဲ့သည္။  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္  ဖတပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္၍ ႏုိင္ငံ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ဖတပလ အဖြဲ႕ႀကီးကုိ အတိအလင္းထူေထာင္ ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ တုိက္ပြဲဝင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္  ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရး  ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ အမွတ္(၈) ခ်ာခ်ီလမ္း(ယခု ကုိယ့္မင္း  ကုိယ့္ခ်င္းလမ္း)တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္၍ အတိအလင္း ထူေထာင္လုိက္ၾကသည္။
၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္တြင္ အေမရိကန္ ေလတပ္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဟီ႐ုိရွီးမားၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ အဏုျမဴဗုံးတစ္လုံးႀကဲခ်လုိက္ရာ လူသူေျမာက္ျမားစြာ ေသေက်ပ်က္စီးၿပီး တစ္ၿမိဳ႕လုံးလည္း ျပာပုံဘဝ သုိ႔ ေရာက္သြားရသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ တြင္ အေမရိကန္တုိ႔က ေနာက္ထပ္ အဏုျမဴဗုံးတစ္လုံး ကုိ နာဂါဆာကီၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ ထပ္မံႀကဲခ်လုိက္ျပန္သည္။  ထုိေန႔မွာပင္ ဆုိဗီယက္ယူနီယံကလည္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကုိ စစ္ေၾကညာၿပီး ဂ်ပန္တပ္မ်ားသိမ္းပုိက္ထားသည့္  မန္ခ်ဴးရီးယားႏွင့္ ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္ကုိ စစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္ေတာ့သည္။ ဂ်ပန္တပ္မ်ားသည္ မိမိသိမ္း ပုိက္ခဲ့ေသာ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္နယ္ေျမမ်ားမွ ဆုတ္ခြာ ေပးခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ မဟာမိတ္မ်ားက ဂ်ပန္ ကြၽန္းႀကီးကုိပင္ ကမ္းတက္တုိက္ခုိက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။  စစ္ေရးအေျခအေနမလွေတာ့ေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္  ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ မဟာမိတ္တပ္ မ်ားအား လက္နက္ခ်လုိက္ရေတာ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္လည္း ဂ်ပန္တပ္မ်ားလက္နက္ခ်ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ အဂၤလိပ္အစုိးရ၏ လက္ေအာက္သုိ႔  ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ သြားရေတာ့၏။
ဖတပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္အေရး အတြက္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ လ ၁၆ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္း အေဝးသုိ႔ ဖတပလ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး ဖတပလကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ လူထု အစည္းအေဝးႀကီးတစ္ရပ္ က်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾက သည္။ တစ္ျပည္လုံးရွိ ဖတပလ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ စုေဝးေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ ကန္ေတာ္ႀကီး ေစာင္း၌တည္ရွိေသာ ေနသူရိန္ဇာတ္႐ုံႀကီးသုိ႔ ဖတပလ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားေရာက္ရွိလာၿပီး  ညီလာခံက်င္းပၾကသည္။ ယင္းညီလာခံကုိ ေနသူရိန္ ညီလာခံဟုေခၚတြင္ၿပီး ျပည္သူလူထုတစ္သိန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ေနသူရိန္ညီလာခံတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာရာ 'မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္အားလုံး၊   အမ်ဳိးသားစိတ္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလုံးတုိ႔အား ဖဆပလႏွင့္ ပူးေပါင္း ၿပီး ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္  ဖိတ္ေခၚခဲ့ သည္။' ေနသူရိန္ညီလာခံတြင္ ဖတပလကုိ 'ဖက္ဆစ္ ဆန္႔က်င္ေရး    ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္' (ဖဆပလ)* (*AFPFL  - Anti  Fascist and  People's Freedom League.)ဟု အမည္ေျပာင္းလုိက္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး အတြက္ လည္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ရာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအပါအဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ အားလုံးက တညီတၫြတ္တည္း ေထာက္ခံအတည္ျပဳ ခဲ့ၾကသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေနသူရိန္ညီလာခံတြင္  ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္အား ဖတပလအဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔  ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကပုံကုိ အေသးစိတ္ ရွင္းျပသြား သည္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး သခင္သန္းထြန္းက  'ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္   လြတ္လပ္ေသာဗမာျပည္' အမည္ရွိ စာတမ္းကုိ ဆက္လက္ ဖတ္ၾကားသည္။ ထုိ စာတမ္းမွာ ဖဆပလ၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ျဖစ္သည္။ အဆုိ အမွတ္(၁)အျဖစ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ အဆုိကုိ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိက တင္သြင္းၿပီး ဦးေအး (ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအး)က ေထာက္ခံသည္။ ကရင္ ေခါင္းေဆာင္ မန္းဘခုိင္ကလည္း တပ္မေတာ္ ကုိ ေက်းဇူးရွင္ အျဖစ္ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အဆုိ အမွတ္(၂)အျဖစ္  ဦးဘေဖက  တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အဆုိကုိ တင္သြင္းသည္။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက  ေထာက္ခံ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ တုိင္း အမွတ္(၄)၏ တုိင္းမွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာက အဆုိအမွတ္(၃)ျဖစ္ေသာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးညီၫြတ္ေရးကုိ  တင္သြင္းရာ ေပ်ာ္ဘြယ္ဦးျမက ေထာက္ခံသည္။ တုိင္းအမွတ္(၆) တုိင္းမွဴးျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးရဲထြဋ္ကလည္း ေထာက္ခံသည္။
အဆုိသုံးရပ္စလုံးကုိ တက္ေရာက္လာသူ လူထု ႀကီးက ကန္႔ကြက္သူမရွိဘဲ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံခဲ့ၾက သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သခင္သန္းထြန္းက အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စည္းမ်ဥ္းယာယီဥပေဒကုိ ဖတ္ၾကားေၾကညာသည္။ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႕ကိုလည္း ထပ္မံျဖည့္စြက္၍ ဖြဲ႕စည္း လုိက္သည္။
လက္ရွိဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
          (၁)     ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
          (၂)     ဗိုလ္မွဴးႀကီးလက်္ာ
          (၃)     ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနဝင္း
          (၄)     သခင္သန္းထြန္း
          (၅)     သခင္ျမသြင္
          (၆)     သခင္ဗဟိန္း
          (၇)     ဦးသိန္းေဖ
          (၈)     ဦးဘေဆြ
          (၉)     ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း
          (၁ဝ)    သခင္ခ်စ္
          (၁၁)    သခင္ဝတင္
          (၁၂)    ဦးဘခ်ဳိ
          (၁၃)    ဦးခ်စ္ေမာင္
          (၁၄)    ဦးျမ
          (၁၅)    ဦးဘအုန္း
          (၁၆)    ဦးေအး
          (၁၇)    ဦးေအာင္ဇံေဝ
          (၁၈)    ဦးဘုိးျမ (ကႆက)
          (၁၉)    ဦးေက်ာ္ရင္
(၂ဝ)    ဦးဘဂ်မ္း
          (၂၁)    ေစာဘဦးႀကီး

ထပ္မံျဖည့္စြက္သည့္ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
          (၁)     ဦးဘေဖ
          (၂)     ဦးသိမ္းေမာင္
          (၃)     ဦးပု
          (၄)     ဦးဆက္
          (၅)     ဦးျမ (ေပ်ာ္ဘြယ္)
          (၆)     ဦးဘဝင္း
          (၇)     ဦးတင္
          (၈)     သရာသာထုိ
          (၉)     ဦးဘခုိင္
          (၁ဝ)    သခင္ေလးေမာင္
          (၁၁)    သခင္ညီ
          (၁၂)    မစၥတာရာမန္
          (၁၃)    မစၥတာရာရွစ္ (ဦးဘတင္)
          (၁၄)    ဦးၾကင္မွိန္
          (၁၅)    ဦးမ်ဳိး႐ႈ
ဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီးသည္ ႏုိင္ငံေရးဂုိဏ္းေပါင္းစုံ စုေဝးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္လာသည္။ ဖဆပလ ၏ ေနသူရိန္ညီလာခံႀကီးသည္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕မ်ား  အား မ်ားစြာ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေစခဲ့ေသာ ညီလာခံ တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး(ဆုိရွယ္လစ္)ပါတီ
ဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီးတြင္ တပ္မေတာ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္  ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီတုိ႔သာမကဘဲ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕သည္လည္း  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾကေလသည္။ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီ   မွာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တစ္ပါတီ တည္း ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသးေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ႏုိင္ ေတာ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ အတြင္းတြင္ သခင္ျမ၊ ဦးဘေဆြႏွင့္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္၍ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ စင္ၿပိဳင္ပါတီ တစ္ရပ္ကုိ ထူေထာင္လုိက္ၾကသည္။ ျပည္သူ႔အေရး ေတာ္ပုံပါတီဝင္မ်ားက ယင္းတုိ႔၏ပါတီကုိ ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး (ဆုိရွယ္လစ္)ပါတီဟု အမည္ေပးၾက သည္။ နယ္မ်ားတြင္လည္း ပါတီခြဲမ်ားထူေထာင္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္လုံး ဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး(ဆုိရွယ္လစ္)ပါတီကုိ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ တည္ ေထာင္ဖြဲ႕စည္းရာ ပါတီဌာနခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ စာတမ္းကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
Xxx
ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး(ဆုိရွယ္လစ္)ပါတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္စာတမ္း (၁။ ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ သမုိင္းဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား စာမ်က္ႏွာ  ၂၂၃ မွ ၂၂၅ ။)
ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရးပါတီ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီဟူ၍လည္းေကာင္း နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဝါဒကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေရးပါတီအျဖစ္ျဖင့္ ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ ငါတုိ႔၏ ပါတီကုိ ယခုအခါ တိတ္တိတ္ပုန္းလုပ္ငန္းမ်ား တစ္စခန္းရပ္၍ အတိ အလင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔အက်ဳိးကုိ မားမား မတ္မတ္ ေရွ႕ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟု ယုံၾကည္ သည့္အတုိင္း ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ ဟူ၍ အမည္ေျပာင္းၿပီး ေျဗာင္ထူေထာင္ေသာ ပါတီ အသြင္သုိ႔ ေျပာင္းလုိက္ေလၿပီ။
ငါတုိ႔ ဗမာတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ဘုိးဘပုိင္ပစၥည္း ျဖစ္ေသာ ဗမာျပည္ႀကီးကုိ ျပန္ပုိင္ေရးႏွင့္ ဗမာ တုိင္းရင္းသားတုိင္း မိမိတုိ႔ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးက်ဳိးကုိ မိမိဘာသာ ဖန္တီးႏုိင္ခြင့္ရေရးတုိ႔အတြက္ ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သခင္မ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲမွ လက္ေရြးစင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ၍ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္၍ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေရးပါတီ တစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္ကုိလည္း ငါတုိ႔ ေတာ္လွန္ခဲ့သည္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ မ်ား ဗမာျပည္တြင္ အေျခစုိက္ အျမစ္မတြယ္ႏုိင္  ေအာင္   လွ်ဳိ႕ဝွက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္   ငါတုိ႔ပင္ တုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ငါတုိ႔ ပါတီစုံဖြဲ႕ေပါင္းၿပီး ဖက္ဆစ္ တုိက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိဖြဲ႕စည္း ၍ ဂ်ပန္ကုိ အတိအလင္း ပုန္ကန္ေသာအခါ ငါတုိ႔ ပါတီဝင္မ်ားသည္ စစ္တပ္အတြင္းမွ တုိက္သူတုိက္၊ စစ္တပ္အျပင္မွ ေျပာက္က်ား ရဲေခါင္မ်ားအျဖစ္ျဖင့္ တုိက္သူတုိက္ခဲ့ၾကသည္။   ငါတုိ႔ရဲေဘာ္မ်ားသည္ စစ္ေျမျပင္၌လည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္ကင္ေပတုိင္လက္ခ်က္ ျဖင့္လည္းေကာင္း အေျမာက္အျမား ေသေက်ခဲ့ၾကရ ေပသည္။
သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါ ကမၻာ့အေျခအေန ေျပာင္းလဲ ခဲ့ေလသည္။ ကမၻာတစ္ခုလုံး လူထုအာဏာ လႊမ္းမုိးစ ျပဳလာေလၿပီ။ ထာဝစဥ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရွာၾကံ လ်က္ရွိေလၿပီ။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္မဟုတ္ေတာ့။ ေလာေလာဆယ္ ဗမာ ျပည္ ႏုိင္ငံေရးထူေထာင္ေရးတုိ႔အတြက္ အေရးတႀကီး အလုိရွိအပ္ေသာ  ပါတီေပါင္းစုံ၊  အဖြဲ႕ေပါင္းစုံ၊ ေခါင္းေဆာင္ေပါင္းစုံတုိ႔ပါဝင္ေသာ      ညီၫြတ္ေရး တပ္ဦး*(*ဖဆပလ ကုိ ဆုိလုိသည္။) ကိုလည္း ငါတုိ႔လုိလားသည့္အတုိင္း လုံးပန္း၍ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေလၿပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေျခအေနေျပာင္းလဲ သည့္အေလ်ာက္ ငါတုိ႔၏နည္းႏွင့္ ပရိယာယ္ကုိ အျပန္ အလွန္ အက်ဳိးႏွင့္အေၾကာင္းေဝဖန္ေသာနည္းအရ ထုိးထြင္းဖန္တီးရမည္။ လွ်ဳိ႕ဝွက္လုပ္ၾကံေရး၊  လက္နက္ ကုိင္အန္တုေရး၊ အၾကမ္းဖက္ပုန္ကန္ေရးတုိ႔ကုိ လုံးဝ စြန္႔ပယ္ရမည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရွာေနေသာ ကမၻာႀကီးတြင္ အၾကမ္းမဖက္ေသာ ႏုိင္ငံေရးနည္းမ်ားျဖင့္ ငါတုိ႔၏ လြတ္လပ္ေရးကုိ ရွာၾကံရမည္။ လူထုအာဏာ လႊမ္းမုိး ေသာ ကမၻာႀကီးတြင္ လူထုတုိက္ပြဲျဖင့္ ေအာင္ပြဲယူၾက ရမည္။ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ အတိအလင္း လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ေျပာင္း၍ ေျဗာင္လုပ္ရမည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ငါတုိ႔ပါတီကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေရးပါတီအျဖစ္ မွ အတိအလင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေျဗာင္ ထူေထာင္ေသာပါတီအျဖစ္သုိ႔  ေျပာင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

ငါတုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္
ငါတုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ -
(၁)  ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး။   ။ ဗမာျပည္ႏွင့္တကြ ကမၻာႀကီးမွ အဓမၼစနစ္၊ ႏုိင္ရာစားဝါဒႀကီး ကြယ္ေပ်ာက္၍ သာတူညီမွ် ကမၻာ့ဒီမုိ ကေရစီ  ၫြန္႔ေပါင္း   အိမ္ေထာင္ႀကီး တည္ေထာင္ေရး။
(၂) တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရး။   ။ ဗမာျပည္သည္ ဗမာ့တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ဘုိးဘပုိင္ ပစၥည္း ျဖစ္သည့္အတုိင္း ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား ျပန္ပုိင္ေရး။
(၃)  လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ေရး။   ။ ဗမာတုိင္းရင္းသား တုိ႔သည္ မိမိတို႔၏ေကာင္းက်ဳိးဆုိးက်ဳိးကုိ မိမိ တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ဖန္တီးႏုိင္ခြင့္ရရွိေရး။
(၄)  ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး။   ။ ျပည္သူတုိင္း မိမိ တုိ႔ရသင့္ရထုိက္ေသာ ျပည္သူ႔အာဏာရရွိ၍ အခြင့္အေရးက်ပ္ျပည့္ခံစားခြင့္ ရရွိေရး။
ငါတုိ႔၏ဝါဒ
ငါတုိ႔၏ဝါဒမွာ ေလာကဓာတ္ပညာျဖင့္ ခုိင္လုံ၍ သဘာဝက်ေသာ (ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ) (Socialism) ျဖစ္သည္။ ထုိဝါဒကုိ ငါတုိ႔သည္ ကမၻာ့အေျခအေန၊ ဗမာ့အေျခအေနႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ က်င့္သုံးသြား မည္။
ငါတုိ႔သည္ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးႏွင့္ အေၾကာင္း ေဝဖန္ေသာ နည္းအရ  အခ်ိန္အခါႏွင့္ ေဒသ အေလ်ာက္ နည္းႏွင့္ ပရိယာယ္ကုိ ထုိးထြင္းဖန္တီး သြားမည့္ ထုိးထြင္းဖန္တီးေရးသမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ငါတုိ႔သည္ တုိးတက္ေရးအစဥ္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကုိ ယုံၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ငါတုိ႔ ပါတီဝင္မ်ား ၏ လက္သုံးစကားမ်ားမွာ ငါမွန္လွ်င္ လုိက္ေလာ့၊ ငါ မွားလွ်င္ ႀကိဳျပင္ေလာ့ဆုိေသာစကားပင္ ျဖစ္သည္။  ဤစကားအတုိင္း ငါတုိ႔က်င့္သုံးမည္ျဖစ္၍ ငါတုိ႔အား ေစတနာျဖင့္ ေဝဖန္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ ငါတုိ႔သည္ အၿမဲလက္ခံသည္။
ငါတုိ႔ကား အသက္ႏွင့္ စည္းစိမ္ကုိ စြန္႔လွဴ၍ တုိ႔တုိင္းျပည္အား ပူေဇာ္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္ ညႇဥ္းပန္းမႈ၊ ဖက္ဆစ္ဓားျပတုိ႔၏ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈတုိ႔ျဖင့္ နပန္းလုံးခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရး၊ လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ေရးတုိ႔  အတြက္ ငါတုိ႔၏ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ဆုံးခဲ့၏။ သုိ႔ေသာ္ ငါတို႔ကား မတုန္လႈပ္၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္လုပ္ကုိင္ရ   မည့္အခ်ိန္တြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ပါတီအျဖစ္ျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ ႀကီးေလးေသာ အႏၲရာယ္ပင္ျဖစ္ေစ ငါတုိ႔ မတြန္႔ မဆုတ္ခဲ့ေလၿပီ။ ငါတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ တစ္ဆိတ္ကုိ တစ္အိတ္လုပ္သူမ်ားမဟုတ္။ ငါတုိ႔၏ ေစတနာ၊ ငါတုိ႔၏သေဘာထားကုိ အလုပ္ျဖင့္ ျပသူ တုိ႔သာျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာျပည္အႏွံ႔အျပား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ရွိေနၾကေသာ ငါတုိ႔ပါတီဝင္မ်ားကုိ အတိအလင္း လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔အက်ဳိးကုိ မားမားမတ္မတ္ ေရွ႕ေဆာင္၍  တုိးတက္ေရး အစဥ္အတုိင္း  ခ်ီတက္ ၾကရန္ ငါတုိ႔ ဆင့္ဆုိသည္။ အယူသီးမႈကုိ စြန္႔ပယ္ရန္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒကုိ  ကာလေဒသႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္  ထုိးထြင္းဖန္တီးလုိေသာ လက္ဝဲဂုိဏ္းသားမ်ားအား ငါတုိ႔ ဖိတ္ေခၚသည္။ ငါတုိ႔ႏွင့္ စု႐ုံးၾကေလာ့။ ငါတုိ႔ သည္ တုိးတက္ေရး အစဥ္အတုိင္း ထုိးထြင္းဖန္တီး၍ ခ်ီတက္ကုန္အံ့။ ေလာေလာဆယ္ ဗမာျပည္ ႏုိင္ငံေရး ထူေထာင္ေရးတြင္ ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျဖင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေရွ႕ေဆာင္ခ်က္အတုိင္း တစ္သေဝ မတိမ္း ႀကိဳးပမ္းၾကကုန္အံ့။
Xxx

ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး (ဆုိရွယ္လစ္) ပါတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္စာတမ္းမွာ ယင္းပါတီ၏ မူဝါဒသေဘာ တရားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္း ပါတီဝင္တုိ႔သည္ ေလာကဓာတ္ပညာျဖင့္ ခုိင္လုံ၍ သဘာဝက်ေသာ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒကုိ လက္ခံသည္။ အဆုိပါ ဝါဒမွာ သိပၸံနည္းက်ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ (Scientific Socialism) (ေခၚ) မာ့ခ္စ္ဝါဒ (Marxism) ပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆုိရွယ္လစ္မ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္ တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ပုံတူကူးျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားထားၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏  လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္  ေလ်ာ္ညီေအာင္ က်င့္သုံးမည္ဟု ဆုိၾကသည္။
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ   ဖဆပလ   အဖြဲ႕ထဲတြင္ တပ္မေတာ္၊  ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီတုိ႔ မွာ အင္အားအေကာင္းဆုံးအဖြဲ႕ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္းတြင္လည္း ဆုိရွယ္ လစ္ပါတီဝင္မ်ားေရာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားပါရွိေနၾက သည္။ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီး၌ ဆုိရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ ကဲ့သုိ႔ လက္ဝဲဝါဒီ (Liftist) မ်ား ပါဝင္သကဲ့သုိ႔ (၁) မ်ဳိးခ်စ္ အဖြဲ႕၊ (၂) ရခုိင္အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၊ (၃) ဗဟုိကရင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စေသာအဖြဲ႕မ်ားလည္းပါဝင္၍   လြတ္လပ္ေရး ကုိႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

ကႏၵီစာခ်ဳပ္
ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးသည္ ေနသူရိန္ညီလာခံႀကီး၌ ဗမာ့တပ္မေတာ္အဆုိကုိ တညီတၫြတ္တည္း ဆုံးျဖတ္ ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈလမ္းေၾကာင္းတြင္  တပ္မေတာ္၏အေရးမွာ အေရးတႀကီးျဖစ္၍လာသည္။  ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကုိ အဓိကအခန္းမွ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ ခဲ့ေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္၊ ေျပာက္က်ားတပ္မ်ား၊ အျခားလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားမွာ အဂၤလိပ္ျပန္ဝင္လာ ေသာအခါတြင္ ဖ်က္သိမ္းခံရမည့္ကိန္းႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္ ေန သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနသူရိန္ညီလာခံသည္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္အဆုိကုိ  အတည္ျပဳ  ဆုံးျဖတ္ရျခင္း  ျဖစ္သည္။ ယင္းအဆုိမွာ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေျပာက္က်ားတပ္မ်ားအား အၿမဲတမ္း စစ္တပ္အျဖစ္ ထားရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ေနသူရိန္ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ေဆြးေႏြးရန္ မဟာမိတ္စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ေလာ့လူဝီ ေမာင့္ဘက္တန္ သည္ ဖဆပလကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားလုိက္ သည္။ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးက သီဟုိဠ္ႏုိင္ငံ၊ ကႏၵီၿမိဳ႕ရွိမဟာမိတ္စစ္ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကိုေစလႊတ္သည္။ ယင္းကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္ -
          (၁)     ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
          (၂)     ဦးဘေဖ (ဘႀကီးဘေဘ၊ ကြယ္လြန္)
          (၃)     ေစာဘဦးႀကီး(ေတာခုိ၊ ေကအင္(န္)ယူ၊
                   အေသမိ)
          (၄)     ဦးညိဳထြန္း (အၿငိမ္းစား သံအမတ္ႀကီး)
          (၅)     ဗိုလ္လက်္ာ (ေတာခုိ၊ ျပည္ေျပး၊ ေသဆုံး)
          (၆)     ဗိုလ္ေနဝင္း(လမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠ႒ေဟာင္း)
          (၇)     ဗုိလ္ေဇယ် (ေတာခုိ၊ ဗကပ၊ အေသမိ)
          (၈)     ဗုိလ္ေဇာ္မင္း(ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း
                   ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ဝင္း)
          (၉)     ဗုိလ္ေက်ာ္ေဇာ (ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊
                   ေတာခုိ)
          (၁ဝ)    ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္ (ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း)
          (၁၁)    သခင္သန္းထြန္း(ဗကပ ဥကၠ႒ ေသဆုံး) တုိ႔ျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စတင္ထြက္ခြာၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္က ကုိသိန္းေဖသည္ အိႏၵိယျပည္တြင္ ရွိေနေသးရာ  ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ကုိသိန္းေဖႏွင့္လည္း ဝင္ ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ကုိသိန္းေဖ က စစ္အတြင္း ခရီးသည္ စာအုပ္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားထားသည္ -
          'ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း စစ္ထဲမွာ ဆက္လက္ အမႈထမ္းေရးႏွင့္  ႏုိင္ငံေရးဝင္ေရးျပႆနာကုိ  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ အျမင္ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ တစ္မ်ဳိးမွာ ေရွ႕အဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲ က ပုိအေရးႀကီးေတာ့မည္။ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ စုစည္းႏုိင္ေသာေခါင္းေဆာင္ လုိေန သည္။ ထုိေနရာႏွင့္ ဗုိလ္ေအာင္ဆန္း သင့္ေလ်ာ္ သည္။ အျခားတစ္မ်ဳိးမွာ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲက ပုိ အေရးႀကီးသည္ဆုိေသာ အခ်က္ကုိမျငင္း။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ေရးအခန္းမွာလည္း   မေသးဟုဆုိသည္။ ဗုိလ္ေအာင္ဆန္း မွာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အေန ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမျပည့္၊ ဆက္ဆံမႈညံ့သည္။ ပရိယာယ္မတတ္။ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းသည္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ျဖင့္ ပုိ၍အသုံးဝင္မည္။ ပထမ အျမင္ႏွင့္ဆုိက စစ္ဘက္တြင္ အျခား ထမ္းရြက္ သူမ်ားရွိသည္။ ႏုိင္ငံေရးဘက္တြင္ အင္အားစု အမ်ဳိးမ်ဳိး စုစည္းရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး တည္ေဆာက္ရန္တာဝန္ကုိ  ဗုိလ္ေအာင္ဆန္း  သာလွ်င္ အေက်ပြန္ဆုံး ထမ္းရြက္ႏုိင္မည္ ဟု ေျဖရွင္းၾကေလသည္။(၁။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း  စာမ်က္ႏွာ  ၂၅၂၊ ၂၅၃ ။)
ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးဘက္တြင္ ေခါင္း ေဆာင္မႈကုိ မ်ားစြာတပ္မက္ေနၾကၿပီးျဖစ္သည္။ သခင္ သန္းထြန္းသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ေခါင္းေဆာင္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမံဳေနေသာ္လည္း ဂုိရွယ္ (၂။      ဂုိရွယ္သည္ ကုိသိန္းေဖႏွင့္အတူ အိႏၵိယတြင္ ရွိေနသည္။) က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏုိင္ငံေရးသုိ႔ မဝင္ထုိက္။ စစ္ဘက္ မွာသာ ေခါင္းေဆာင္ထုိက္သည္ဟု ဆုိသည္။ ဗုိလ္ လက်္ာက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲ၊  အမ်ဳိးသားစည္း႐ုံးေရးတုိက္ပြဲအတြက္ ႏုိင္ငံေရးသုိ႔ မဝင္၍ မျဖစ္ဟု ဆုိသည္။ တပ္မေတာ္တြင္ အျခားသူ မ်ားရွိေၾကာင္း ဆုိသည္။ ကုိသိန္းေဖက ဗိုလ္လက်္ာ ကုိ ေထာက္ခံလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကုိယ္တုိင္ကလည္း စစ္တပ္မွထြက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးဘက္တြင္ ဦးေဆာင္မႈေပး မည္ဟု ေျပာလာ သည္။
၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ႏွင့္ ၇ ရက္ မ်ားတြင္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ ေမာင့္ဘက္တန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသေဘာ တူၿပီး ကႏၵီစာခ်ဳပ္  (၃။ ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ သမုိင္းဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား  စာမ်က္ႏွာ  ၂၂၅၊ ၂၂၆ ။) ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိၾကသည္။
(၁)     ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိ တကြဲတျပားစီ ဖ်က္ သိမ္း၍ တစ္ဦးစီ စစ္တပ္အတြင္းသုိ႔ သိမ္း သြင္းမည့္ မူလစနစ္ကုိ ဆုိင္းခဲ့ရသည္။
(၂)     ဗမာ့တပ္မေတာ္အား ျမန္မာျပည္ စစ္တပ္(၁။    ျမန္မာျပည္စစ္တပ္၊ ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာ မဟာမိတ္စစ္တပ္ ။)အတြင္းသုိ႔ ပူးေပါင္းလုိက္သည္။
(၃)   ဗမာ့တပ္မေတာ္အတြင္း၌ ဆက္လက္ေန လုိသူ  က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ တပ္သား ၅၂ဝဝ ႏွင့္ အရန္ ၃ဝဝဝ ကုိ လက္ခံသည္။
(၄)     တပ္မေတာ္ ဗုိလ္ ၂ဝဝ ႏွင့္ အရန္ဗုိလ္ ၂ဝဝ ကုိ လက္ခံသည္။
(၅)  တပ္မေတာ္သားမ်ားစုံစမ္းေရးကုိ မဟာမိတ္ ကုိယ္စားလွယ္၊ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တုိ႔ ပူးတြဲအဖြဲ႕ဖြဲ႕ကာ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။
(၆)  တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ လစာ၊ ခြင့္ရက္၊ ေဆးဝါးကုသျခင္းစေသာ ရသင့္ရထုိက္ သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရခဲ့သည္။
ေမာင့္ဘက္တန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ရာထူးျဖင့္ တပ္မေတာ္တြင္ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ရန္ ကမ္းလွမ္းလုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက ျငင္းပယ္လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ႏုိင္ငံေရးဘက္တြင္ လုံးဝ ဦးေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ တပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ လုိက္ရသည္။ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လုံးမွာလည္း ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ မပတ္သက္ေစရန္အတြက္ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီး မွ ႏုတ္ထြက္လုိက္ရသည္။ ကႏၵီစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရး ထုိးသူမ်ားတြင္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီး လည္း ပါသည္။ ေစာဘဦးႀကီး၏ဆႏၵႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၂၅၆ တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားထားသည္ -
          'ဦးဘေဘက သတင္းစာဆရာမ်ားအား မေျပာခဲ့သည့္အခ်က္ ရွိေလသည္။ ထိုအခ်က္ သည္ ႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းေသာ နိမိတ္မဟုတ္၊  ရင္ေလးဖြယ္ရာသာ  ျဖစ္၏။ အခ်င္းခ်င္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေျပာဆုိၾကရာမ်ားတြင္  ဦးဘေဘက ေစာဘဦးႀကီးအား ကရင္အမ်ဳိးသား မ်ား၏ လုိလားခ်က္ ကုိ ေမး၏။ ''ကရင္ျပည္နယ္ ရရင္ ေက်နပ္မွာလား''ေမးရာ ေစာဘဦးႀကီးက ျပံဳး၍ ''ဦးဘေဘ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒါေလာက္နဲ႔ မရဘူး၊ ဒီထက္ပုိၿပီး လုိခ်င္တယ္''ဟု ေျပာေလ သည္။'
စာမ်က္ႏွာ ၂၅၇ တြင္လည္း.....
          'ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ကႏၵီေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေစာဘဦးႀကီး မ်က္စိလည္သြားခဲ့ရျခင္းကုိ ဤသုိ႔ ေျပာဖူးသည္။
          ကြန္ဖရင့္စားပြဲတြင္ ေတာင္ေပၚလူထုသည္ စစ္အတြင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး   အဂၤလိပ္ဘက္မွ တုိက္ခုိက္ခဲ့၍ ၎တုိ႔အား ကာကြယ္ရန္ အဂၤလိပ္ တြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟူ၍ ေျပာခဲ့သည္။ ထုိအခါ တြင္ ေစာဘဦးႀကီး မ်က္စိလည္ၿပီး ဟုိဘက္ ပါသြားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္မွမထြက္ခြာမီ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔  ေဆြးေႏြးၾကေသာအခါတြင္ အေျခအေနမွာ သိပ္ ေကာင္းပါသည္။ ဟုိေရာက္၍ ႏွစ္ရက္၊ သုံးရက္ ရွိမွ ဤသုိ႔ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္ဟုေဖာ္ျပခဲ့ သည္။'
ကႏၵီစာခ်ဳပ္အရ တပ္မေတာ္ကုိ အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းေသာအခါ  ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည့္ ရဲေဘာ္အေပါင္းမွာ တပ္မေတာ္သုိ႔ အားလုံးဝင္ခြင့္မရ   ၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အစီအမံျဖင့္  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္း၍ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည့္ လူငယ္၊ လူ ရြယ္မ်ားအား ႏုိင္ငံေရးအရစုစည္းထားရေလသည္။'

ဆာေပၚထြန္းအစုိးရ
၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္(စ္)ဘီစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ တရားဝင္ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည္။ထိုေန႔တြင္ပင္ ကလီယုိပတ္ထရား သေဘၤာျဖင့္ ရန္ကုန္သုိ႔ေရာက္လာေသာ ဘုရင္ခံဆာ ေဒၚမန္စမစ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ လက္ခံလုိက္သည္။  ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စကၠဴျဖဴစာတမ္း ထြက္လာသည္။ သခင္စုိးက စကၠဴနီ စာတမ္းကုိ ေရးသားၿပီး ျပက္ရယ္ျပဳ၍ ေခ်ပ သည္။ စကၠဴျဖဴစာတမ္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အဆင့္ဆင့္ လြတ္လပ္ေရးေပးေရးသာ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရး ရလွ်င္လည္း ၿဗိတိသွ် ဓနသဟာယ ႏုိင္ငံေရးအဆင့္ သာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဖဆပလ အဖြဲ႕သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္   လြတ္လပ္ေရးရရွိ  ေအာင္ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲ ဝင္ရေတာ့သည္။
ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေအာက္တုိဘာ လကုန္ပုိင္းႏွင့္ ႏုိဝင္ဘာလ ပထမပတ္ထဲတြင္ ဘုရင္ခံ ႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပၾကသည္။  ဖဆပလ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မွာ ၾကားျဖတ္အစုိးရ ဖြဲ႕စည္းေရးျဖစ္သည္။ ဘုရင္ခံက ျမန္မာမ်ားပါဝင္သည့္ ၾကားျဖတ္အစုိးရကုိ လက္ခံေသာ္လည္း ေကာင္စီလာ ၁၄ ေနရာရွိသည့္အနက္ ၁၁ ေနရာကုိ ဖဆပလ အား ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္ ကုိ ျငင္းပယ္လုိက္သည္။ ခုနစ္ ေနရာသာ ေပးမည္ဟု သေဘာတူ သည္။ ျပည္ထဲေရး ဌာနကုိ ဖဆပလ လက္ထဲ မအပ္ႏုိင္ဟုလည္း ဆုိသည္။  ေကာင္စီလာလူႀကီး အမည္စာရင္းတြင္ ကုိသိန္းေဖ ပါဝင္ေနရာ ကုိသိန္းေဖသည္ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္မ်ား ႏွင့္  အဆက္အသြယ္ရွိသူျဖစ္သျဖင့္  ဘုရင္ခံက လက္မခံ။ ဖဆပလ၏ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ဂ႐ုမစုိက္ဘဲ အလုိေတာ္ရိမ်ားသာပါဝင္သည့္ ဆာေပၚထြန္းအစုိးရ ကုိ ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္။ (၁။  သိန္းေဖျမင့္၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရး အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ  ၇၈၊ ၇၉ ။) ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖဆပလသည္ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲကုိ ဆက္လက္ ဆင္ႏႊဲရျပန္သည္။
Share this article :

1 comments:

Hendrik Friedheim said...

I was wondering if you ever considered changing the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better? capitalone.com login

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization