Home » , » အခန္း(၁၃) ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အတိအလင္း ေပၚေပါက္လာျခင္း

အခန္း(၁၃) ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အတိအလင္း ေပၚေပါက္လာျခင္း


အခန္း(၁၃)


ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အတိအလင္း ေပၚေပါက္လာျခင္း


ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသေတာ္လွန္ေရး

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗဟုိစစ္ဦးစီးအဖြဲ႕ကုိ ေခါင္းေဆာင္၍ တုိင္း(၇)ႏွင့္အတူ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဆင္ႏႊဲေနစဥ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေနဝင္းသည္ တုိင္း(၂)ကုိ ေခါင္းေဆာင္၍ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိသည္။ ပုသိမ္ႏွင့္ ေျမာင္းျမနယ္မ်ားတြင္ ေစာၾကာဒုိးႏွင့္ ေစာစံဖုိးသင္ က ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ စည္း႐ုံး၍ ေတာ္လွန္ ေရးကုိဆင္ႏႊဲရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ေစာၾကာဒုိးကုိ ဂ်ပန္မ်ား ဖမ္းမိသြားသျဖင့္ ပထမပုိင္းတြင္ ေအာင္ျမင္ မႈမရခဲ့ေပ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အေျခအေနကုိ စုံစမ္းရန္ႏွင့္ ေစာၾကာဒုိးအား ကယ္တင္ရန္ ဗိုလ္ ေလာင္းဆက္သားတစ္ဦးကုိ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ေစာၾကာ ဒုိးသည္ ေတာ္လွန္ေရးၿပီးခါနီးမွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏စာကုိ ဖတ္ရသည္။
ဗုိလ္မွဴးႀကီးေနဝင္းသည္ တပ္မ်ားရွိရာသုိ႔ ရန္ကုန္ မွ မတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ ထြက္ခြာလာရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္သည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚမွ တပ္အခ်ဳိ႕သည္ တပ္ေဖ်ာက္ၿပီး ျဖစ္ေနသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနဝင္းႏွင့္ ရဲေဘာ္မ်ားသည္ ေဒးဒရဲနယ္ထဲတြင္ ဂ်ပန္တပ္မ်ား၏ ဝုိင္းရံျခင္းကုိခံခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံေရးမွဴးလုပ္သူ သခင္စုိးက ေသနတ္ျဖင့္ ရမ္းပစ္သျဖင့္ ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ ကြန္ပလုိင္းရြာတြင္ အေျချပဳၾကစဥ္ သခင္စုိးသည္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားကုိအနားတြင္ ေခၚ ထားကာ အေရးေပးစည္း႐ုံးေနခဲ့သည္။ ထုိအေျခအေန တြင္ သခင္စုိး၏အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေနဝင္းက သခင္စုိးကုိ ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္ေျပာၾကား ခဲ့ရသည္။ ၁(၁။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၂ မွ ၂၃၄ ။)ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီး ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ ၂၃၄ တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားထားသည္ -

'ကြန္ပလုိင္းရြာတြင္ နားၾကရင္း ဗုိလ္ေနဝင္းက သခင္စုိးကုိ ႀကိမ္းေမာင္းရေသးသည္။ သခင္စုိးက တပည့္မမ်ားအဖုိ႔ မိန္းမကုိင္ေျခာက္လုံးျပဴး၊ ႏႈတ္ခမ္း နီဆုိးေဆး၊ ႏုိင္လြန္အက်ႌစတုိ႔ကုိ မဟာမိတ္တပ္မ်ားက ေလထီးႏွင့္ခ်ေပးရန္ ဝုိင္ယာလက္ျဖင့္ မွာလုိသည္။ ဗုိလ္ေနဝင္းသိသြား၍ ''က်ဳပ္တုိ႔ အခုလုပ္ေနတာ ေတာ္လွန္ေရးဗ်၊ စစ္တုိက္ဖုိ႔အေရးႀကီးတယ္၊ မွာရင္ လက္နက္မ်ားမ်ား မွာမယ္၊ ခင္ဗ်ားပစၥည္းေတြမွာရင္ ဟုိကလူေတြက က်ဳပ္တုိ႔ကုိ ဘာထင္မလဲ'' ဟု ဆူပူသည္။ သခင္စုိးက ငုတ္တုတ္။'

တပ္မေတာ္သားအခ်ဳိ႕က သခင္စုိးကုိ ဖမ္းဆီး၍ သုတ္သင္ၾကရန္ ၾကံစည္ၾကေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေနဝင္းက တားျမစ္လုိက္ရသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ မ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္းမွာပင္ ပါတီ အေရးကုိ ဦးစားေပးျခင္း၊ ပါတီအတြက္ ဦးစားေပး စည္း႐ုံးျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာတြင္ တပ္မေတာ္

သားမ်ား၊ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ(ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပုံပါတီ) ဝင္မ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ *(* ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္မ်ား၏ ပဋိပကၡကုိ ျမလႈိင္က ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ စာအုပ္တြင္ ဝတၴဳအသြင္ျဖင့္ ေရးသားထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕တြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက နယ္ေျမလုယူသိမ္းပုိက္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ကုိ အပုိင္စီးျခင္း၊ ဆုိရွယ္လစ္မ်ားအား ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ၾကံစည္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။)

သခင္စုိးသည္ မဟာမိတ္တပ္မွ ေလယာဥ္ျဖင့္ ခ်ေပးခဲ့သည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားအား တပ္မေတာ္ သုိ႔ ခြဲေဝျခင္းမျပဳဘဲ ထားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ တုိက္႐ုိက္ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕၍ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ အတြင္းတြင္လည္း ေသြးခြဲစည္း႐ုံးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ သားမ်ားအား တပ္မွဴးမ်ား၏အမိန္႔ကုိ မနာခံရန္၊ ပါတီဝင္ေျပာက္က်ားတပ္တြင္ ပါဝင္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ သည္။ ထုိ႔အျပင္ အျခားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈပ်က္ျပား ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားလည္းရွိခဲ့ေသးရာ တပ္မေတာ္ အတြင္းရွိေနေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားသည္ သခင္ စုိး၏ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ဆန္႔က်င္လာၾကသည္။ သခင္ စုိးအား ေဝဖန္မိသည့္ ကုိေဌးၿမိဳင္ႏွင့္ မႏွင္းဆီ** (** ကုိေဌးၿမိဳင္ႏွင့္ မႏွင္းဆီမွာ ေတာ္လွန္ေရးစတင္ခ်ိန္တြင္ သခင္စုိးအား ၾကည္ညိဳေလးစားလြန္းသျဖင့္ သခင္စုိး၏ အနီးကပ္ တုိက္႐ုိက္ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လုိေၾကာင္း အဆုိျပဳခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ သခင္စုိး၏ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ အယုံအၾကည္မရွိေတာ့ရာမွ အၾကည္ညိဳပ်က္သြားၾက သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရန္သူမ်ားသဖြယ္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ မုန္းတီးခဲ့ၾကသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွစ္ျခမ္းကြဲ ေသာအခါတြင္ ကုိေဌးၿမိဳင္တုိ႔လင္မယားသည္ သခင္သန္းထြန္းေနာက္သုိ႔ ပါသြားၾက၏။)

တို႔ လင္မယားအား သခင္စုိးက ပါတီဆန္႔က်င္သူမ်ား အျဖစ္ စြပ္စြဲ႐ုံသာမက သခင္စုိးသည္ ကုိေဌးၿမိဳင္အား ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ပင္ ျပဳမူခဲ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအၾကားတြင္ သခင္စုိး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ က်ဆင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် သခင္ သန္းထြန္း၏ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ အသင့္အတင့္ ေအာင္ျမင္လာသည္။ သခင္စုိးမွာမူ ဂုိဏ္းဂဏစြဲ ႀကီးမားလြန္းသူ၊ ေခါင္းေဆာင္မပီသသူအျဖစ္ အပုပ္ခ် ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အယူအဆျပင္းထန္လြန္းသူမ်ား မွာမူ သခင္စုိးကုိသာ ၾကည္ညိဳေနၾကေလသည္။

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသအတြင္း သခင္စုိး၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတစ္ရပ္ လုံး၏ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ညီၫြတ္ေရးကို မ်ားစြာထိခုိက္ေစခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွာ မၾကာခဏ အခ်င္း မ်ားလာၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း အိႏၵိယ မွ ေလထီးျဖင့္ဆင္းလာၾကေသာသူမ်ားတြင္ မဟာမိတ္ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားလည္း ပါလာခဲ့ရာ သခင္စုိးသည္ ယင္းမဟာမိတ္စစ္ဗုိလ္မ်ားအား ေအာက္က်ဳိ႕၍ ဆက္ဆံခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္း၌ ဘေရာက္ ဒါဝါဒ ၁ (၁။ ဘေရာက္ဒါဝါဒကုိ သီးျခား တင္ျပပါမည္။)

ဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ရာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ မဟာမိတ္မ်ားက ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားကုိ အႏုိင္ရၿပီးပါက လြတ္လပ္ေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ မလြဲမေသြ ေပၚေပါက္ လာမည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ၂ (၂။ ကက္(စ္)ဘီ - Civil Affairs Service (Burma) ထုိ႔ေၾကာင့္ မဟာမိတ္ မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပျဖစ္မည္ကုိ မ်ားစြာ စုိးရိမ္ေနၾက သည္။ တပ္မေတာ္မွာမူ မဟာမိတ္တပ္မ်ားႏွင့္ ကက္(စ္)ဘီ ၂ (ေခၚ) စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ား၏ သေဘာထားကုိ မေက်နပ္သျဖင့္ လုိအပ္ပါက လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ရန္ ျပင္ဆင္ထားလုိၾကသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗ်ဴ႐ုိကရက္အရာရွိမ်ားက လက္နက္ သိမ္းျခင္း၊ တပ္မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္းတုိ႔ ကုိ တပ္မေတာ္က မလုိက္နာလုိေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ မ်ားက လက္နက္မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲဝင္ၾကရန္ ဝါဒျဖန္႔သျဖင့္ အခ်ဳိ႕ လက္နက္မ်ားမွာ နယ္ခ်ဲ႕မ်ားထံ ေရာက္ခဲ့ရသည္။

ေတာ္ လွန္ ေရး ကာ လ တစ္ ေလွ်ာက္ လုံး တြင္ ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း အယူအဆကြဲျပား၍ မၾကာ ခဏ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚေဒသမွ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ ပဋိပကၡမွာမူ မ်ားစြာႀကီးမားျပင္းထန္ခဲ့ရေလသည္။ဆုိင္းဘုတ္တင္ပြဲအခမ္းအနား

ဖတပလ အဖြဲ႕ႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္က ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္မ်ားကုိ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္တုိက္ခုိက္ၾကေသာအခါ မဟာမိတ္တုိ႔၏ထုိးစစ္မွာမူ ပုိမုိလ်င္ျမန္၍လာသည္။ ေတာင္ငူကုိသိမ္းပုိက္ၿပီးေသာ မဟာမိတ္စစ္ေၾကာင္း သည္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္တြင္ ဒုိက္ဦးၿမိဳ႕ကုိ ဆုိက္ေရာက္ သြားၿပီး မုိးရင္ႀကီးေရကာတာတစ္ဝုိက္တြင္ ဂ်ပန္မ်ား ႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားသည္။ အမွတ္(၁၇)အိႏၵိယတပ္မ သည္ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္တြင္ ပဲခူးတစ္ဝုိက္မွ ဂ်ပန္မ်ား ကုိ တိုက္ထုတ္ၿပီး ပဲခူးၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္လုိက္သည္။ ထုိေန႔တြင္ပင္ တပ္မေတာ္သည္လည္း ပဲခူးၿမိဳ႕ကုိ ၿပိဳင္တူ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ဂ်ပန္တပ္မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ေသးအစုိးရအဖြဲ႕သည္ ေဒါက္တာဘေမာ္၊ ဗုိလ္ ရန္ႏုိင္၊ ဗုိလ္လေရာင္၊ သခင္ႏုႏွင့္ သခင္ျမတုိ႔ကုိ ေခၚ၍ ေမာ္လၿမိဳင္သုိ႔ ဆုတ္ခြာသြားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေပၚတြင္ ဗုိလ္ခင္ညိဳႏွင့္ ၿမိဳ႕ေစာင့္တပ္သာ က်န္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕ေစာင့္တပ္သည္ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ဟု အမည္ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ လုိက္သည္။ ၾကည့္ျမင္တုိင္ဘက္သုိ႔ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ား ေရာက္လာရာ ၿမိဳ႕ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက တုိက္ခုိက္ ႏွိမ္နင္းလုိက္သည္။ ေမလ ၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္က သိမ္းပုိက္ေၾကာင္း မီးသတ္ ကားျဖင့္ လွည့္လည္ ေၾကညာၾကသည္။ ၁ (၁။ ဗုိလ္သိမ္းေဆြေရး၊ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉ဝ၊ ၁၉၁ ။)

ထုိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔ ၏လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္သြားၿပီ မွန္ေသာ္လည္း ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ၿပီးဆုံးျခင္းမရွိေသးေပ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဗဟုိဦးစီး ဌာနခ်ဳပ္သည္ ကံမၿမိဳ႕နယ္ သရက္ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္သာ ရွိေန ေသးသည္။ ေမလ ၂ ရက္တြင္ ဂ်ပန္မ်ားသည္ ဗဟုိ ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္ကုိ စက္ေသနတ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္ရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကုိယ္တုိင္ ကြပ္ကဲ၍ ျပန္လည္ခုခံတုိက္ခုိက္ခဲ့ရသည္။ ရခုိင္စစ္မ်က္ႏွာမွာ ဂ်ပန္တပ္ႀကီးမ်ား အလုံးအရင္းျဖင့္ ဆုတ္ခြာေနေသာ ေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရးတုိက္ပြဲမ်ားမွာ မၿပီးျပတ္ေသးေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အမွတ္(၁၄)တပ္မေတာ္မွ စစ္ေျမျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစလင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ႏုိင္ရန္လည္း ႀကိဳးစားေနရသည္။

ေမလ ၃ ရက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ စမ္းေခ်ာင္း ဗားကရာလမ္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဆုိင္းဘုတ္တင္ပြဲကုိ က်င္းပၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဖတပလမွလြဲ၍ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ ထင္ရွားစြာ သီးျခားလႈပ္ရွားႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ကြန္ျမဴ နစ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအရွိန္အဝါကုိ လက္ဦးစြာ ရယူႏုိင္ေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးမၿပီးဆုံးခင္မွာပင္ အတိအလင္း ဆုိင္းဘုတ္တင္၍ လႈပ္ရွားေတာ့သည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ဖတပလမွာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားကုိ ဆက္လက္တုိက္ခုိက္ေနရသည္သာမက မဟာမိတ္တပ္ မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၌ပါ အခက္အခဲေတြ႕ေနရသည္။ မဟာမိတ္တပ္မ်ားသိမ္းပုိက္ၿပီးသည့္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ ကက္(စ္)C.A.S(B) ေခၚ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ သည္ တစ္ပါတည္း ကပ္၍ပါလာသည္။ ၿဗိတိသွ် အစုိးရ၏ ခ႐ုိင္ဝန္မ်ား၊ ပုလိပ္မ်ားသည္ ဖတပလကုိ ဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လာသည္။ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ စည္းေဝးပြဲမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္လာသည္။ ရခုိင္ မွ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားမွာ မ်ားစြာညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ခံၾကရသည္။ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (ဆ႒မ ပုိင္း) စာမ်က္ႏွာ ၂၅၂ ႏွင့္ ၂၅၃ တြင္ မဟာမိတ္တုိ႔၏ လုပ္ရပ္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပထားသည္။

'စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ရခုိင္ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္မ်ားကုိ ဓားျပမႈမ်ားျဖင့္ အေၾကာင္းရွာဖမ္းဆီး ၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းေလသည္။ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္း၍ စစ္ေဆးသည့္အခါမွာ ဓားျပမႈကုိမစစ္၊ အဂၤလိပ္အစုိးရကုိ ဆက္ေတာ္လွန္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္ မဟုတ္လား။ လက္နက္ေတြ ဝွက္ထားတယ္ မဟုတ္ လား။ ဝွက္ထားတဲ့လက္နက္ေတြ ဘယ္မွာလဲ။ ဝွက္ ထားတဲ့လက္နက္ေတြေဖာ္ေပး စသည္ျဖင့္ စစ္ေဆး ေမးျမန္းၿပီး လူမဆန္စြာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းေလသည္။ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းပုံမွာ ဂ်ပန္မ်ားႏွင့္ သူသာ ငါသာ ၿပိဳင္ေနသလားဟုပင္ ထင္ရသည္။ ကြၽက္ကြၽက္ဆူေန ေသာေရေႏြးႏွင့္ ျပဳတ္ထားသည့္ ၾကက္ဥပူပူေလာင္ ေလာင္ႀကီးကုိ စအုိထဲသုိ႔ အတင္းသြင္း၍ စစ္ေဆး ေသာနည္း၊ လူကုိ လက္ေရာေျခေရာ ႀကိဳးႏွင့္တုပ္၍ အရွိန္ႏွင့္ ေမာင္းေနေသာ ေမာ္ေတာ္ေပၚမွ ေရထဲ ကန္ခ်လုိက္၊ ဆြဲတင္လုိက္ စစ္ေဆးေသာနည္း၊ တုိင္ တစ္တုိင္တြင္ ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး တစ္ညလုံး မုိးေရထဲ ျခင္ ေတာထဲပစ္ထား၍ ညႇဥ္းပန္းေသာနည္းစသည့္ နည္း မ်ဳိးစံုျဖင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ၾကေလသည္။ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ သည္မွာ ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရးရဲေဘာ္မ်ား သာမက ေတာနယ္ရွိ လူထုကုိပါဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ေလသည္' စသည္ ျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ဖတပလ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ တုိ႔၏ဆက္ဆံေရး မေျပမျပစ္ျဖစ္ေနသျဖင့္ တပ္မေတာ္ သားမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔အား ဆက္လက္တုိက္ခုိက္ ရမည္ဆုိပါက တုိက္ခုိက္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနရသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဝီလ်ံစလင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးေနရသကဲ့သုိ႔ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနဝင္းသည္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေမလ ၆ ရက္တြင္ ဆုိက္ေရာက္လာၿပီး ကာနယ္ဟုိဒင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနရသည္။ ပဲခူးမွ သခင္ ခ်စ္ႏွင့္ ေတာင္ငူမွ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔သည္ ရန္ကုန္ သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲတြင္လည္း အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားက တပ္မေတာ္သား မ်ားလက္နက္ကုိင္လွ်င္ ဖမ္းဆီးရန္ အမိန္႔မ်ားထုတ္ ျပန္လာသည္။ သခင္စုိးသည္ ေမလ ဒုတိယပတ္တြင္ ရန္ကုန္ေရာက္လာသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေမလ ၁၂ ရက္တြင္ ေအာင္လံၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စလင္း ၿမိဳ႕ရွိ မဟာမိတ္တပ္မွ ေစလႊတ္လုိက္ေသာ ေလယာဥ္ ျဖင့္ မိတၴီလာသုိ႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာသည္။ မိတၴီလာ တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်င္နရယ္စလင္းႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးရသည္။ ေဆြးေႏြးမႈမွာ အေတာ္ အသင့္ေျပလည္မႈ ရရွိသည္။ ေတာ္လွန္ေရးတပ္မ်ား က မဟာမိတ္တပ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ပါဝင္တုိက္ခုိက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မဟာမိတ္တပ္မ်ားက ေတာ္လွန္ေရးတပ္မ်ားအတြက္ ရိကၡာ၊ လက္နက္ထုတ္ ေပးရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိၾကသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ဝ ရက္တြင္ ဘုရင္ခံ ဆာေဒၚမန္စမစ္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ေမာင့္ဘက္ တန္၊ လက္ဖတင္နင္ဂ်င္နရယ္လီ၊ လက္ဖတင္နင္ ဂ်င္နရယ္စလင္း၊ လက္ဖတင္နင္ဂ်င္နရယ္စေတာ့ဖုိ႔၊ ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ရန္႔စ္တုိ႔ပါဝင္ေသာ အစည္းအေဝးက ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိ ဗမာ့မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္ဟု အမည္ မွည့္ေခၚရန္ သေဘာတူလုိက္ၾကသည္။သခင္စုိး ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ျခင္း

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ မွန္ကန္ေသာ ေခါင္း ေဆာင္မႈကုိ မေပးႏုိင္သျဖင့္ သခင္စုိးသည္ ႏုိင္ငံေရး သိကၡာ မ်ားစြာက်ဆင္းခဲ့ရသည္။ ပါတီတြင္း ဂုိဏ္းဂဏ ဖြဲ႕မႈ၊ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားလည္း မ်ားျပားလာသည္။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္တြင္းမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ မ်ားသည္ သခင္စုိးအေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾက သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အိႏၵိယျပည္မွ ကုိသိန္းေဖေခါင္း ေဆာင္ေသာ အထူးပါတီကလာပ္စည္းက သခင္စုိး၏ အိမ္ေထာင္ေရး႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီ၏ အေရးယူမႈမွာ နည္းသည္။ သခင္စုိး၏ အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥကုိ ဗဟုိေကာ္မတီက ထပ္မံစဥ္းစားၿပီး ျပင္းထန္ စြာ အေရးယူသင့္သည္ စေသာအခ်က္ပါဝင္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ေပးပုိ႔လုိက္ၾကသည္။

ေတာ္လွန္ေရးမတုိင္မီမွာပင္ သခင္စိုးသည္ မခင္စီ ႏွင့္ မျပတ္စဲမီ မႏွင္းေမႏွင့္ ေပါင္းသင္းခဲ့သျဖင့္ ပါတီဗဟုိက ျပင္းထန္စြာ သတိေပးအေရးယူခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သခင္စုိးသည္ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာက်ဆင္းေန စဥ္တြင္ အေဝးေရာက္ အထူးပါတီကလာပ္စည္းမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေရာက္လာသျဖင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္လာ သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလကတည္းက အျပစ္ ေပးၿပီးသားကိစၥကုိ ငါးလ၊ ေျခာက္လအၾကာတြင္ ကုိသိန္းေဖတုိ႔လူစုက ျပန္လည္အစေဖာ္ျခင္းအတြက္ သခင္စုိးသည္ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္ တြင္ သခင္စုိး၏ ဇနီးေဟာင္းျဖစ္သူ မခင္စီကလည္း သခင္စုိးႏွင့္ မျပတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလာသည္။ သခင္စုိးသည္ ဇနီးႏွစ္ေယာက္စလုံးႏွင့္ ေပါင္းသင္းေန ရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။

သခင္စုိးသည္ 'ပါတီဝင္ရဲေဘာ္မ်ားသုိ႔'* (* သခင္စုိး၏ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားကုိ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္တြင္ အေသးစိတ္ ေရးသားထားသည္။) ဟူေသာ ႏုတ္ထြက္စာတစ္ေစာင္ကုိ ျပဳစုသည္။ ယင္းႏုတ္ထြက္ စာတြင္ သခင္စုိးက ေတာ္လွန္ေရးမတုိင္မီေလးတြင္ သူ႔အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေဟာင္းႏွင့္ ျပတ္စဲရန္ ႀကိဳးစားေနဆဲမွာ အိမ္ေထာင္သစ္ ထူခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤ ကိစၥအတြက္ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီက ေနာက္ေနာင္ ဤသုိ႔မျဖစ္ရန္ သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ သူသည္ ေတာ္လွန္ ေရးအတြင္း ပါတီကုိေခါင္းေဆာင္ၿပီး ဖတပလဦးစီး အဖြဲ႕တြင္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္တုိ႔အား ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔ လုံးဝအ႐ႈံးေပးရေတာ့မည္မွာေသခ်ာ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီအေနျဖင့္ ဥပေဒအတြင္း တည္ရွိခြင့္ရလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖတပလႏွင့္ ပါတီတြင္ ဆက္လက္ေခါင္းေဆာင္သြားမည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား လည္း ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႔အေနႏွင့္ အိမ္ေထာင္ ေရးျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးသျဖင့္ ပါတီတြင္ ထုိက္တန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ေၾကာင္းမွာ သခင္စုိးသည္ အိမ္ေထာင္ ေဟာင္းႏွင့္လည္း အဆက္မျဖတ္ႏုိင္၊ အိမ္ေထာင္သစ္ ကုိလည္း မကြာရွင္းႏုိင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ဤသုိ႔ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေနေသာေၾကာင့္ သူ႔အေန ႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရွိေနရန္ မသင့္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤေန႔မွစၿပီး ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ(ဗမာျပည္)၏ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွ လည္း ေကာင္း၊ ပါတီဝင္တစ္ေယာက္အျဖစ္မွ လည္းေကာင္း ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ ႏုတ္ထြက္လုိက္ေၾကာင္း ေရးသား၍ သခင္စုိးကုိယ္တုိင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည္။

သခင္စုိး၏ႏုတ္ထြက္စာကုိ လက္ႏွိပ္စက္ျဖင့္ မိတၱဴမ်ားစြာ ႐ုိက္ႏွိပ္ၿပီးမွ ပါတီဝင္မ်ားအၾကားတြင္ ေဝငွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္သန္းထြန္း အစရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ သခင္စုိး ႏုတ္ထြက္ျခင္းကုိ မသိ ရွိၾကရေပ။ သခင္စုိးအား ပါတီကုိ စြန္႔ခြာျခင္းမျပဳရန္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဝုိင္းဝန္းေဖ်ာင္းဖ်ေသာ္ လည္း သခင္စုိးသည္ လက္မခံဘဲ ေနခဲ့သည္။ သခင္ သန္းထြန္းကမူ သခင္စုိး၏ကိစၥကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီကြန္ဂရက္တြင္ ဆုံးျဖတ္ရန္ စိတ္ကူးထားခဲ့သည္။

သခင္စုိး၏ကိစၥေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၾသဇာသိကၡာမွာ မ်ားစြာက်ဆင္းလာသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီအေပၚ မ်ားစြာအေလးထားခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းမွာ သခင္စိုးေၾကာင့္ မ်ားစြာစိတ္ပ်က္ သြားခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေတာ္လွန္ ေရးၿပီးဆုံးပါက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ စနစ္တက် ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ သခင္စုိးႏွင့္ သခင္သန္းထြန္း ကုိ အၾကံÓဏ္ေပးခဲ့သည္။ ၁ (၁။ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (ဆ႒မပုိင္း) စာမ်က္ႏွာ ၂၉၉၊ ၃ဝဝ ။) သခင္စုိးႏွင့္ သခင္ သန္းထြန္းကမူ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏အေရးကိစၥမ်ားကုိ ဖတပလအား တုိင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ မိမိတုိ႔သေဘာႏွင့္ မိမိသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ မိမိကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီကုိ လက္ဝဲအင္အားစုမ်ား(ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံ ပါတီဝင္မ်ား အပါအဝင္) တညီတၫြတ္တည္း စုစည္း ၍ တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းတည္ ေဆာက္လုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အက်ဳိးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိန္းသိမ္းအၾကံေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သခင္စုိးႏွင့္ သခင္သန္းထြန္း သည္ ဂုိဏ္းဂဏဆန္စြာ လႈပ္ရွားလာသျဖင့္ ေနာက္ပုိင္း တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေပၚ အေကာင္းအဆုိး ေဝဖန္ျခင္းမျပဳေတာ့ေပ။

သခင္သန္းထြန္းမွာမူ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္း တြင္ သခင္စုိးတစ္ေယာက္ ၾသဇာအာဏာက်ဆင္း လာသည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး မိမိေခါင္းေဆာင္မႈကုိ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ မၾကာမီမွာပင္ သခင္စုိးသည္ ႏုတ္ထြက္စာမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ တက္ႀကြစြာ ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာ ျပန္သည္။ သခင္စုိးက ယင္း၏အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥကုိ ပါတီကြန္ဂရက္က ဆုံးျဖတ္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္ပဋိပကၡ

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း သခင္စုိး၏ျပဳမူပုံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သခင္စုိး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈက်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ သခင္သန္းထြန္း သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ ေန႔စြဲပါစာတစ္ေစာင္ကုိ ေပးပုိ႔လုိက္သည္။ သခင္သန္းထြန္းကဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးအတြက္ဟု လက္မွတ္ေရးထုိးထားသျဖင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏အျမင့္ဆုံးေခါင္းေဆာင္အရာ တြင္ရွိသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ သခင္သန္းထြန္း၏စာမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။၁ (၁။ သခင္သန္းထြန္း လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ ေပးစာကုိ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (ဆ႒မပုိင္း) စာမ်က္ႏွာ ၂၉၂ မွ ၂၉၇ အထိ ေဖာ္ျပထားသည္။)

''အေဆြ

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚအ႐ႈပ္အေထြးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ခ်က္ခ်င္းထိေရာက္ စြာ အေရးယူရန္ အေဆြ႕ထံ တုိက္တြန္းခဲ့သည္ မွာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ေလၿပီ။

သက္ေသကုိထူရာ၌လည္း ဂ်ပန္အလုိေတာ္ရိ မ်ား၊ သူလွ်ဳိမ်ား၊ ၎တုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေပးထား သည့္သူမ်ား၊ တုိက္ပြဲတြင္ မပါဝင္သူမ်ား၊ ပါဝင္ ျပန္လည္း ေၾကာက္ဒူးတုန္ေနသူမ်ား၊ ၾကားေနၿပီး ဘာမွမလုပ္သူမ်ားထံမွ သက္ေသမယူမူ၍ လြန္ခဲ့ သည့္သုံးႏွစ္ကတည္းကပင္ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ဝါဒ အား တုိက္ဖ်က္ခဲ့သူမ်ား၊ ဂ်ပန္သူလွ်ဳိမ်ားက ႏႈတ္သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိး ခံစားခဲ့ ရဖူးသူမ်ား၊ တုိက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း တကယ္တမ္း ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံတုိက္သူမ်ား၊ နယ္အေၾကာင္းကုိလည္း ေကာင္းေကာင္းသိသူမ်ားထံမွ သက္ေသယူမွသာ လွ်င္ အမွန္သုိ႔ ေရာက္ႏုိင္ေပသည္။ (ဥပမာ သခင္လွေဖယူခဲ့ေသာ စုံစမ္းခ်က္သည္ တပ္ဗုိလ္ မ်ားထံမွသာ ျဖစ္သည္။)

အေဆြကုိယ္ေတာ္တိုင္က မေက်နပ္ဟုဆုိသူ မ်ားသည္ အေဆြ႕အား အၾကံေပးမ်ားအျဖစ္ ဝုိင္းရံေနသည္ကုိလည္း သတိျပဳဦးေလာ့။ အေဆြ တုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔သည္ ဂ်ပန္မ်ားမရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ဤ၌ ေအးေအးႏွင့္ေနႏုိင္ေသာ္လည္း ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚရွိ ဗမာ့တပ္မေတာ္တပ္ခြဲ၏ ေဘးရန္ ေၾကာင့္ ပါတီကုိ အားေပးခဲ့သူမ်ားသည္ အဖမ္း ခံရ၊ အလုအယက္ခံရ၊ အညႇဥ္းဆဲခံေနၾကရေပၿပီ။ ဤက်ဴးလြန္ခ်က္မ်ားအတြက္ တရားခံသည္ အေဆြႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္ဟု စိတ္ထဲ တြင္ မစြဲလမ္းဘဲ မေနႏုိင္ေပ။

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ဗမာ့တပ္မေတာ္တပ္ခြဲသည္ ဖက္ဆစ္တပ္ႀကီး ျဖစ္ေနေပၿပီဟု မစြပ္စြဲလုိေသာ္ လည္း ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္မ်ား၏ သုံးႏွစ္သုံးမုိး သြန္သင္ျပသသြားေသာအျဖစ္ကုိမူ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ မေမ့ေပ။ (ဥပမာ ခ်န္ေကရွိတ္တပ္သည္ တ႐ုတ္ လူမ်ဳိးတုိ႔၏ လြတ္လပ္ေရးကို တုိက္သည္ဆုိေစ ကာမူ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ ရက္စက္စြာ ညႇဥ္းဆဲသည့္အျဖစ္ကုိမူ အေဆြ မေမ့အပ္ေပ။)

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္ က်ဴးလြန္ခ်က္မ်ားကုိ အၾကမ္းအားျဖင့္ ပုိင္းျခားလုိက္ေသာ္ ေအာက္ပါ အတုိင္း ျဖစ္သည္ -

(၁) လုယက္မႈ၊ (၂) မတရားဖမ္းဆီးမႈ၊ (၃) ဂ်ပန္သူလွ်ဳိမ်ားအား ထုိက္တန္ေသာအျပစ္ကုိ မေပးဘဲ ဝုိင္း၍ ပင္းထားမႈ၊ (၄) ညႇဥ္းပန္းမႈ၊ (၅) ကုန္သြယ္ေရးကုိ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ၊ (အေဆြ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚရွိသူမ်ားသည္ အသိÓဏ္ လုံးဝ ကင္းသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဤအခ်က္ကုိေထာက္၍ သိရေပသည္။ စင္ၿပိဳင္အစုိးရ ေထာင္သည္ဟု အထင္ရွိေစျခင္း)၊ (၆) ပါတီဝင္ ေျပာက္က်ား တပ္သားမ်ားထံမွ ေျခာက္လွန္႔၍ လက္နက္သိမ္း ယူျခင္း၊ (၇) ႏုိင္ငံေရးႏွိပ္ကြပ္မႈ။

ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပားတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သည္ အတိအလင္း ဆုိင္းဘုတ္တင္ကာ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ လုပ္ကုိင္လ်က္ေနေလသည္။ ႏုိင္ငံ ေရးလုပ္ငန္းကုိ အျပင္းအထန္ ဖိႏွိပ္ေနေသာ ရန္ကုန္ေနျပည္ေတာ္၌ပင္ ဤကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သည္ တိတိလင္းလင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေပ သည္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္စုိးမုိး၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္အစည္း အေဝးမွ မေခၚရသည့္ အေျခအေနသုိ႔ ဆုိက္ ေရာက္ေနေပသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ၊ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီကုိ ရက္စက္စြာ ႏွိပ္ကြပ္ေသာ ဂ်ပန္ျပည္ႏွင့္ မျခား အလားတူ ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၌ ကက္(စ္)ဘီေခၚ စစ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး အျမန္ေရာက္လာေစရန္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ က ဆုေတာင္းရမည့္အေျခသုိ႔ပင္ ဆုိက္ေရာက္ ေနေပသည္။

(၈) ေငြကိစၥ၊ ဂ်ပန္မ်ားက ဗမာျပည္တြင္ ေငြစကၠဴ အေျမာက္အျမားထားခဲ့ရာ ယခုအခါ အဂၤလိပ္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ¤င္းေငြမ်ားသည္ တန္ဖုိးမရွိဟု ေၾကညာလုိက္သည္။ ဗမာမ်ား ဒုကၡေရာက္ၾကသည္။ ေငြစကၠဴဒုကၡမွ သက္သာ ေစရန္ တစ္ျပည္လုံး တရားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေပသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္တပ္ခြဲမ်ားသည္ တရားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ မေဆာင္ရြက္၊ အာဏာ လက္ဝယ္သိမ္းပုိက္ကာ ဂ်ပန္ေငြစကၠဴ မသုံး မေနရအမိန္႔ထုတ္ကာ မသုံးသူမ်ားကုိ အျပစ္ေပး လ်က္ ရွိေလသည္။ ဤလုပ္ငန္းမွာ ဆင္းရဲသား မ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေစေယာင္ေယာင္ႏွင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားအား ဒုကၡတြင္း တကယ္က်ေရာက္ ေစေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္စကၠဴသည္ အေႏွးအျမန္ တန္ဖုိးမဲ့ျဖစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ရကား ဂ်ပန္စကၠဴသုံးရေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ ဂ်ပန္စကၠဴ မ်ား လွိမ့္ဝင္ေအာင္လုပ္ေသာနည္း ျဖစ္၏။

ေနာင္အခါ ဂ်ပန္စကၠဴ လုံးလုံးမသုံးရေသာ အခါ၌ သက္ေရာက္မႈတာဝန္သည္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္အေပၚ လုံးဝက်ေရာက္လိမ့္မည္။ ယခုပင္လွ်င္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဂ်ပန္စကၠဴမ်ားစု၍ ေတာသုိ႔ ပုိ႔ေနၾကၿပီ။ ထုိမွတစ္ပါး ဂ်ပန္စကၠဴ မသုံး၍ အျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းမွာ ဂ်ပန္စစ္တပ္ သာရွိလွ်င္ ဂ်ပန္စစ္တပ္အလုပ္သာ ျဖစ္၏။ ဂ်ပန္စစ္တပ္မရွိလွ်င္ ဂ်ပန္စစ္တပ္မွ ခ်န္ရစ္ခဲ့ သူတုိ႔၏ အလုပ္သာျဖစ္၏။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ဗမာ့ တပ္မေတာ္တပ္ခြဲတုိ႔သည္ ေနာက္ခ်န္ ဂ်ပန္ စစ္တပ္အလုပ္ကုိ လုပ္ေနၾက၏။

အခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ တပ္ခြဲတုိ႔သည္ ဗမာ့ဂုဏ္ကုိ ျမႇင့္တင္ သေလာက္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚမွ ဗမာ့တပ္ခြဲတုိ႔သည္ ဗမာ့ဂုဏ္ကုိ ခ်ဳိးဖဲ့ေန၏။ အျခားေနရာတြင္ ဂ်ပန္ ကုိ ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံတုိက္ေနသေလာက္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ တြင္ ဗမာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဖ်က္သိမ္းေန၏။ ဂ်ပန္အလုပ္ လုပ္ေနၾက၏။

ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိ ႏုိင္ငံျခားက ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်လွ်င္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္တုိ႔သည္ ေရွ႕တန္း မွေန၍ ခုခံကာကြယ္ခဲ့ၾက၏။ သုိ႔ရာတြင္ သူတုိ႔၏ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ခ်က္မ်ားမွာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတပ္ မ်ားအဖုိ႔ နည္းေနေသးသည္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ အက်ဳိးကုိ ေရွး႐ႈ၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္။ ဆင္ေသကုိ ဆိတ္သားေရျဖင့္ ဖုံးသလုိ ျဖစ္လိမ့္ မည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚရွိ ဗမာ့တပ္မေတာ္ တပ္ခြဲ မ်ားသည္ တုိင္းျပည္၏ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္လာ သျဖင့္ စစ္တုိက္သည့္ေနရာ စစ္ေျမျပင္သုိ႔ ေရႊ႕ ေပးရန္ ယခင္က အႀကိမ္ႀကိမ္ အၾကံေပးခဲ့၏။

ယခုအခါ ဤအၾကံေပးခ်က္ႏွင့္ မလုံေလာက္ ေတာ့။ အျခားေနရာေျပာင္းခဲ့လွ်င္ ေျပာင္းသည့္ ေနရာ ေၾကလိမ့္မည္။ ဤကိစၥကုိ ေျဖရွင္းခ်င္ ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းေကာင္းမွာ တုိင္းျပည္၏ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနေသာ၊ တုိင္းျပည္အား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေနေသာ၊ ဂ်ပန္ ေနာက္ခ်န္တပ္ျဖစ္ေသာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚရွိ ဗမာ့ တပ္မေတာ္တပ္ခြဲမ်ားမွ လက္နက္မ်ားကုိ ဗမာ့ တပ္မေတာ္က သိမ္းယူၿပီးသကာလ ¤င္းတပ္သား မ်ားကုိ မိမိတုိ႔ ဆုိင္ရာအိမ္မ်ားသုိ႔ ျပန္လႊတ္ရန္ ျဖစ္ေတာ့၏။

ဤတစ္ခုတည္းေသာ လုပ္ငန္းကုိ ဗမာ့ တပ္မေတာ္က အျမန္ဆုံးတာဝန္ယူ၍ ေဆာင္ရြက္ ရန္ ေလးနက္စြာ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ဤ တစ္ခုတည္းေသာလုပ္ငန္းကုိ ဗမာ့တပ္မေတာ္က တာဝန္ယူ၍ အျမန္ဆုံး မေဆာင္ရြက္ပါက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေရးယူရန္ တစ္ခုတည္း က်န္ေတာ့သည္ကုိ သတိေပးအပ္ပါသည္။''


အထက္ေဖာ္ျပပါ စာကုိ သခင္သန္းထြန္းက လက္မွတ္ထုိးထားသည္ မွန္ေသာ္လည္း ျပဳစုေရးသား သူမွာ သခင္စုိး ျဖစ္သည္။ သခင္စုိး သိကၡာက်ေနခ်ိန္ ျဖစ္သျဖင့္ သခင္သန္းထြန္းက တာဝန္ယူလက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတပ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီတုိ႔၏ ပဋိပကၡသည္ သခင္စုိးတြင္ တာဝန္ရွိေသာ္ လည္း သခင္စုိးက ဗမာ့တပ္မေတာ္အေပၚသုိ႔ လုံးဝ အျပစ္ဖုိ႔လုိက္သည္။ ဂ်ပန္ေနာက္ခ်န္တပ္အျဖစ္လည္း စြပ္စြဲပုတ္ခတ္လုိက္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦး သေဘာတူညီခ်က္* (* ဗမာ့တပ္မေတာ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီတုိ႔သည္ ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဖြဲ႕စည္း၍ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦး သေဘာတူညီခ်က္အရ ႏွစ္ပါတီကုိ တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က သေဘာ တူညီခ်က္မွာ ေတာ္လွန္ေရးၿပီးဆုံး၍ အဂၤလိပ္ထံမွ လြတ္လပ္ေရးမရပါက လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကို ထပ္မံ ဆင္ႏႊဲရန္ ျဖစ္သည္။) တြင္ ၿဗိတိသွ်ျပန္အဝင္၌ လုံးဝ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လုိအပ္ပါက လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ရွိခဲ့သည္။ ယင္းအခ်က္ အရ တပ္မေတာ္သားတုိ႔၏ လက္နက္သုိဝွက္မႈ၊ ျပင္ဆင္ မႈမ်ားကုိ သခင္စုိးသည္ မလုိလားႏုိင္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတပ္အား ၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းအား တုိက္တြန္းသကဲ့သုိ႔ ၿဗိတိသွ်စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အားကုိးျဖင့္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္လုိက္ ျခင္း ျဖစ္သည္။ဘေရာက္ဒါဝါဒ

ဘေရာက္ဒါဝါဒဆုိသည္မွာ အေမရိကန္ကြန္ျမဴ နစ္ေခါင္းေဆာင္ ဘားလ္ဘေရာက္ဒါ၏ အယူအဆကုိ ဆုိလုိသည္။ ၁ (၁။ (Barl Browder) စတုတၴစစ္လက္႐ုံး၏ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅ ။) ဘေရာက္ဒါဝါဒကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျဖစ္ ေပၚေရးဝါဒဟုလည္း ဆုိၾကသည္။ ဘေရာက္ဒါဝါဒ အယူအဆသည္ အေမရိကန္ၿခြင္းခ်က္ (American Exceptionalism) ဟူေသာ စီးပြားေရးဝါဒတြင္ အေျခခံ သည္။ ယင္းစီးပြားေရးဝါဒမွာ ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ ပုိင္းတြင္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ အရင္းရွင္စနစ္သည္ အျခားအရင္းရွင္စနစ္မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ျခားနားသည္ဟု ယူဆသည္။ အျခားအရင္းရွင္ စနစ္တြင္ မွန္ကန္ေသာ စီးပြားေရးနိယာမမ်ားမွာ အေမရိကန္အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္သည္။ အျခား အရင္းရွင္မ်ားမွာ အျမတ္ပုိရရွိေရးေၾကာင့္ အလုပ္ သမားမ်ားကုိ က်ပ္တည္းဆင္းရဲေစသည္။ အျမတ္ အတြက္ ကုန္ပုိထုတ္ေသာေၾကာင့္ ဝယ္လုိအားေလ်ာ့ သြားၿပီး စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ေစ်းကြက္လုရင္းမွ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာသည္။

အေမရိကန္အရင္းရွင္မ်ားသည္ စီးပြားေရးကပ္ တြင္ မ်ားစြာ အထိနာျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ပထမကမၻာစစ္ တြင္ အေမရိကန္တုိ႔သည္ စစ္ဒဏ္ကုိမခံရဘဲ စစ္ ပစၥည္းေရာင္းရေသာေၾကာင့္ အျမတ္အစြန္းပင္ ရရွိခဲ့ သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ လည္း အစစအရာရာ ၾ<ြကယ္ဝခ်မ္းသာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္အရင္းရွင္စနစ္သည္ အလုပ္ သမားမ်ားထံမွ ေခါင္းပုံျဖတ္စရာမလုိ။ အလုပ္သမား မ်ားကုိ အခြင့္အေရး အစြမ္းကုန္ေပးၿပီး ကုန္ထုတ္ရန္ သာ လုိအပ္သည္ဟု ယူဆလာၾကသည္။

အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ပဋိပကၡမရွိေသာ အေမ ရိကန္ အရင္းရွင္စနစ္သည္ တစ္ကမၻာလုံးမွ အရင္းရွင္ မ်ားကို ဓနအင္အားျဖင့္ ဖိ၍ အႏုိင္ယူကာ ဦးေဆာင္ လာလိမ့္မည္။ မဖြံ႕ၿဖိဳး မတုိးတက္ေသးေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ၏လြတ္လပ္ေရးကုိ ေထာက္ခံၿပီး စက္မႈထြန္းကား ေအာင္ လုပ္လိမ့္မည္။ အေရာင္းအဝယ္ေကာင္း ေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိန္းသိမ္းလိမ့္မည္။ ဆုိဗီယက္ ဆုိရွယ္လစ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕၍ ဖက္ဆစ္စနစ္ကုိ တုိက္ လိမ့္မည္။ ထုိမဟာမိတ္သည္လည္း ခုိင္ၿမဲေနလိမ့္မည္ ဟူေသာ အယူအဆမွာ ဘေရာက္ဒါ၏ အယူအဆပင္ ျဖစ္သည္။

ဘေရာက္ဒါသည္ အေမရိကန္ အရင္းရွင္စနစ္မွ ဆန္းသစ္ေသာ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကူးေျပာင္းေရးကုိ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စာအုပ္မ်ားေရးသား၍ ဝါဒျဖန္႔သည္။ ဘေရာက္ဒါဝါဒ ကုိ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီက လက္ခံခဲ့သည္။ အိႏၵိယ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ရွိေနေသာ ကုိသိန္းေဖႏွင့္ ဂုိရွယ္တို႔ကလည္း လက္ခံသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကုိသိန္းေဖႏွင့္ ဂုိရွယ္သည္ ဘေရာက္ဒါ၏ စာအုပ္မ်ားကုိ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားထံ သုိ႔ ပုိ႔ေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆုိဗီယက္တုိ႔ေပါင္း ၍ နာဇီဂ်ာမနီကုိ တုိက္ခုိက္ျခင္းမွာ အလုပ္ရွင္ အလုပ္ သမား ပဋိပကၡမရွိေသာ အရင္းရွင္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ ပူးေပါင္းျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သည္ အရင္းရွင္ မ်ားကုိ ေခါင္းေဆာင္လာေသာအခါ အရင္းရွင္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ပဋိပကၡမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့။ တစ္ကမၻာလုံးသည္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္သုိ႔ အလုိလုိ ကူးေျပာင္းသြားမည္ဟူ၍ ျမန္မာကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ၁ (၁။ သိန္းေဖျမင့္၏ ေတာ္လွန္ေရး ကာလ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၁၊ အခန္း ၄၊ ဘေရာက္ဒါဝါဒ၏ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျဖစ္ေပၚေရးႏွင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသား သည္။)

ဘေရာက္ဒါဝါဒအရ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ မဟာမိတ္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းရမည္ဟူေသာ အယူအဆကုိ စြဲၿမဲစြာ ဆုပ္ကုိင္ထားသည္။ ဘေရာက္ဒါဝါဒသည္ ေတာ္လွန္ေရးမတုိင္မီကာလကတည္းက ျမန္မာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအၾကားတြင္ စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား(အထူးသျဖင့္ သခင္စုိး)သည္ မဟာမိတ္ တပ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ကုိ တုိက္ရမည္ ဟု ယူဆခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အဂၤလိပ္ကိုတုိက္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔လူစု ကုိ ဂ်ပန္ေခၚလာသူမ်ား၊ ဖက္ဆစ္ဝါဒီမ်ား၊ လြတ္လပ္ လွ်င္ၿပီးေရာ မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္မ်ားအျဖစ္ ျမင္လာ ခဲ့သည္။

ေတာ္လွန္ေရးၿပီးေသာအခါ တပ္မေတာ္သည္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ကုိ စိတ္မခ်သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေသာအခါ ကြန္ျမဴနစ္ မ်ား၏ ဘေရာက္ဒါဝါဒႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႔က်င္ လာေတာ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္တုိ႔၏ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တားဆီးျခင္း၊ မေအာင္ျမင္ရန္ ႀကိဳးစား ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္လာၾကေတာ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘေရာက္ဒါဝါဒသည္ စစ္ၿပီးေခတ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလာကကုိ ႐ႈပ္ေထြးေစခဲ့ေၾကာင္း ကုိသိန္းေဖျမင့္က ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားစာအုပ္ တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းေရးသားခဲ့သည္။

''ဘေရာက္ဒါဝါဒသည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ မာ့ခ္စ္ဝါဒီမ်ား အား အေယာင္ေယာင္အမွားမွား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အယူအဆ ႐ႈပ္ေထြးေစေလသည္။ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ ေရးစစ္ႀကီးၿပီးလွ်င္ 'ၿဗိတိသွ်ေလဘာႏွင့္ ဗမာ့မ်ဳိးခ်စ္ တုိ႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးရလိမ့္မယ္' ဟူေသာ(အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ ရဲေဘာ္ဂ်ဳိရွီ ထံမွေပးေသာ စာတြင္ပါေသာ) အယူအဆကုိ လက္ခံ ေစသည္။''

ေတာ္လွန္ေရးအၿပီးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ လက္ဝဲအယူအဆရွိသူ မာ့ခ္စ္ဝါဒီမ်ားကုိ စုစည္း ၍ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအျဖစ္ ထူေထာင္လုိခဲ့ေသာ္လည္း သခင္စုိးႏွင့္ သခင္သန္းထြန္း တုိ႔ဦးေဆာင္ ေနေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ ဘေရာက္ဒါဝါဒကုိ တရားေသ လက္ခံထားျခင္းျဖင့္ ညီၫြတ္ေရး မွာပ်က္ျပား လာသည္။ ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးကုိ အမ်ဳိးသား ရည္မွန္းခ်က္ အျဖစ္ခံယူထားေသာ တပ္မေတာ္ကုိ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္မ်ား ဟု ယူဆလာသည္။ မည္သည့္ အရင္းရွင္စနစ္ကုိ မဆုိ ဆန္႔က်င္ရန္ အယူအဆရွိသည့္ ဆုိရွယ္လစ္မ်ား (ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ ပုံပါတီဝင္မ်ား)ကုိလည္း လက္ဝဲ ေသြဖည္ေရးသမားမ်ားဟု စြပ္စြဲလာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတိအလင္း ေပၚေပါက္လာခါစမွာပင္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔ ၿငိဳျငင္ လာမည္ကုိစုိးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ကုိ လက္နက္သိမ္းရန္၊ မဟာမိတ္တပ္မ်ားေအာက္တြင္ မရွိပါက လုံးဝ ဖ်က္သိမ္းရန္အထိ ႀကိဳးစားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴ နစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဖတပလအဖြဲ႕ႀကီး ထဲတြင္ ပါဝင္ေနၾကေသာ္လည္း ဖတပလအေရးထက္ ပါတီအေရးကုိ ဦးစားေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအင္အား စုမ်ားအတြင္း အင္အားယုတ္ေလ်ာ့မႈကုိျဖစ္ေပၚေစခဲ့ သည္။ ပါတီတြင္း၌လည္း ေခါင္းေဆာင္မႈကုိလုယက္ ၍ တည္ေဆာက္ေနၾကရာ ပါတီတြင္းညီၫြတ္မႈလည္း ပ်က္ျပားလာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမုိင္းတြင္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေပးခဲ့ေသာ ပါတီတစ္ရပ္ ျဖစ္မလာေတာ့ဘဲ လြတ္လပ္ေရးကုိ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္း ေပးခဲ့ေသာ ဖတပလႏွင့္ တပ္မေတာ္၏အေႏွာင့္ အယွက္ အဖ်က္အဆီးသဖြယ္သာ ထင္ရွားလာရေတာ့၏။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization