Home » , » အခန္း(၁) ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း

အခန္း(၁) ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း


အခန္း(၁)

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွားျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလုံး ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရ ၏လက္ေအာက္သုိ႔ က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ ပေဒသရာဇ္ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားက ေတာ္လွန္ထၾကြခဲ့ၾကေသာ္ လည္းက်ယ္ျပန္႔စြာ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားႏုိင္မႈ မရွိျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအေျခခံမရွိဘဲ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္သက္သက္ျဖင့္သာ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲျခင္း၊ စစ္အင္အား ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ အေရးနိမ့္ခဲ့ၾကရသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရသည္ ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္မႈမ်ားအား ရက္စက္စြာ ႏွိပ္ကြပ္ပစ္လုိက္ၿပီးေနာက္ ကုိလုိနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ထူေထာင္သြတ္သြင္းေတာ့သည္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ကုိလုိနီေခတ္ဦးတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတုိ႔၌ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဖိႏွိပ္ဖ်က္ဆီး ျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ ထူေထာင္ခြင့္၊ စည္း႐ုံး ေဟာေျပာခြင့္ စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားတုိ႔ လုံးဝဆုံး႐ႈံးခဲ့ၾကရသည္။


ျမန္မာတုိ႔သည္ အသင္းအပင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္း လႈပ္ရွားမႈကုိ ၁၈၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ ႏွစ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ သာသနဓရအသင္း ေပၚေပါက္လာၿပီး ျမင္းျခံၿမိဳ႕၌ ဗုဒၶကလ်ာဏမိတၱ အသင္း ၁ (၁။ ဗိုလ္မွဴးဘေသာင္း၏ ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၅။ ) တုိ႔ ေပၚေပါက္လာသည္။ ယင္းအဖြဲ႕မ်ား သည္ ဘာသာေရးအသင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာအမ်ဳိးသားတုိ႔အဖုိ႔ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ ကုိ ရင္းႏွီးခြင့္ရလာၾကသည္။ ၁၉ဝ၅ခုႏွစ္ ႐ုရွား-ဂ်ပန္ စစ္ပြဲၿပီးဆုံးၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ကား ျမန္မာအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရးႏုိးၾကားလာၾကၿပီး ေဟာေျပာစည္း႐ုံး မႈမ်ား ရွိလာၾကသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးတရားႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ထက္ သန္ေရး အတြက္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ကုိ တရားေဟာ၍ စည္း႐ုံး ခဲ့သည္။

၁၉ဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ကား ေခတ္ပညာတတ္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား ၂ဝ ခန္႔က ဝုိင္အမ္ဘီေအ* (*ဝုိင္အမ္ဘီေအ Young Men’s Buddhist Association) (ေခၚ) ဗုဒၶဘာသာ ကလ်ာဏယုဝအသင္းကုိ ထူေထာင္ လုိက္ၾကသည္။ ၂(၂။ ဗိုလ္မွဴးဘေသာင္း၏ ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၅၊ ၁၅၆။) ယင္းအဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘာသာေရးကုိ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာၾက ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွာ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္ ဝုိင္အမ္ဘီေအအသင္းဖြဲ႕ၿပီး မၾကာခင္မွာပင္ တစ္ျပည္လုံးရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္လည္း ဝုိင္အမ္ဘီေအ အသင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာၾကေတာ့သည္။ ဝုိင္အမ္ ဘီေအအသင္းမ်ားမွာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းပင္ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ထြန္းကားလာသည္။

၁၉၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ဝိုင္အမ္ ဘီေအအသင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အစည္းအေဝးႀကီးတစ္ရပ္ကုိ က်င္းပၾကသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ဂ်င္နရယ္ေကာင္စီ၁ (၁။ General Council )(ေခၚ) အသင္းခ်ဳပ္ႀကီး၏ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္း၍ အသင္း အားလုံးကုိ ကြပ္ကဲခဲ့သည္။ ဂ်င္နရယ္ေကာင္စီဖြဲ႕ၿပီး ေနာက္တြင္ မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပ်ဥ္းမနား၊ ပုသိမ္ စေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဝုိင္အမ္ဘီေအညီလာခံမ်ား ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ်လူမ်ဳိး တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘုရားပုထုိး ေစတီရင္ျပင္မ်ား ေပၚသုိ႔ ဖိနပ္စီး၍ တက္ေလ့ရွိၾကရာ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ အထိ မည္သူမွ် မကန္႔ကြက္ရဲခဲ့ၾကေပ။ ‘ၿဗိတိသွ်လူမ်ဳိး မ်ားႏွင့္ ဥေရာပလူမ်ဳိးမ်ားမွအပ မည္သူမွ်ဖိနပ္မစီးရ’၂ (၂။ ‘‘Foot-wearing trictly prohibited, except to the British and Europeans”) ဟူ၍ေရးသားကာ ယင္းတုိ႔အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ၾကရသည္။

၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ ေရႊေမာ္ေဓာေစတီႀကီး ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳလဲရာ ဒုတိယဘုရင္ခံ ဆာရယ္ ဂ်ီနယ္ကရက္ေဒါက္၃ (၃။ Lieutenant & Governor Sir Reginald Craddock) က ေစတီကုန္းေတာ္ေပၚသုိ႔ ဖိနပ္မခြၽတ္ဘဲ တက္ခဲ့သည္။ ဝုိင္အမ္ဘီေအအသင္း ႀကီးသည္ ဂ်ဴဗလီခန္းမတြင္ ျပည္လုံးကြၽတ္အစည္း အေဝးတစ္ရပ္က်င္းပ၍ ဖိနပ္ျပႆနာ၄ (၄။ The Shoe Question)ကုိ အျပင္း အထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ထုိအစည္းအေဝးႀကီးမွာ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရအား ပထမဆုံးအႀကိမ္ လူစုလူေဝးျဖင့္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ရာ တရားဝင္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ မည္သည့္မ်က္ႏွာျဖဴမွ် ေစတီပုထုိးမ်ားေပၚသုိ႔ ဖိနပ္စီး၍တက္ျခင္းမ်ား မရွိေတာ့ေပ။ ဝုိင္အမ္ဘီေအ အသင္းႀကီးသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ မသင္မေနရ ပညာေရး ျပ႒ာန္းေပးရန္၊ အစုိးရအေထာက္အပံ့ခံ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၿဗိတိသွ်အမ်ဳိးသားမ်ားကုိသာ ေက်ာင္းအုပ္ခန္႔ထားျခင္းအား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္ အျခားလူမႈေရးကိစၥမ်ားကုိလည္း ျပည္လုံးကြၽတ္ညီလာခံ မ်ားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္၍ အေရးဆုိခဲ့ၾကသည္။

၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဝုိင္အမ္ဘီေအျပည္လုံးကြၽတ္ အစည္းအေဝးႀကီးကို အ႒မ အႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ျပည္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပၾကသည္။ ထုိအစည္းအေဝးႀကီးက ဝုိင္အမ္ဘီေအ ဟုေခၚဆုိၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏ ယုဝအသင္းမ်ားကုိ စုစည္းေပါင္းစပ္၍ ဂ်ီစီဘီေအ (GCBA) (ေခၚ) ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာျမန္မာ့အသင္းခ်ဳပ္ႀကီး (General Council of Burmese Association) ကုိ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ၾကသည္။ ဝုိင္အမ္ဘီေအ သည္ ဘာသာေရးကုိဗန္းျပ၍ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မွ ဂ်ီစီဘီေအအမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္အတြင္းသုိ႔ အတိအလင္းဝင္ေရာက္ လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဝုိင္အမ္ဘီေအ (ဗုဒၶဘာသာ ကလ်ာဏယုဝအသင္း)ႏွင့္ ဝုိင္ဒဗလ်ဴဘီေအ၅ (၅။ Young Women’s Budhnist Association) (ဗုဒၶ ဘာသာကလ်ာဏယုဝတီအသင္း)မ်ားမွာ တစ္ျပည္ လုံးတြင္ ႏွစ္ေထာင္ ေက်ာ္ခန္႔ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျဖစ္ေလသည္။


ပထမကမၻာစစ္ႏွင့္ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္

အသင္းအဖြဲ႕မ်ားေၾကာင့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္မ်ား တက္ၾကြႏုိးၾကားလာၾကေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္ပြားေသာအခါ စစ္စိတ္၊ စစ္ေသြးမ်ား ႏုိးၾကားလာၾကျပန္သည္။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ သည္ ျမန္မာအမ်ဳိးသား တုိင္းရင္းသားတုိ႔ကုိ ဆပၸား မုိင္းနားတပ္မ်ားဖြဲ႕စည္း၍ မက္ဆုိပုိေတးမီးယား စစ္ေျမျပင္သုိ႔ ေစလႊတ္တုိက္ခုိက္ခုိင္းခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာစစ္သားမ်ားသည္ ဘဂၢဒက္ၿမိဳ႕သိမ္းတိုက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး ၿဗိတိသွ်သူရဲေကာင္းတံဆိပ္ (ဘီအက္စ္အမ္) ျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းလည္း ခံၾကရသည္။ ျမန္မာစစ္သား မ်ားတြင္ ကရင္စစ္သား အမ်ားအျပားပါဝင္ၿပီး ယင္း တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ သြားေရာက္အမႈထမ္းရာမွ အေတြ႕အၾကံဳ ဗဟုသုတမ်ားစြာရရွိၿပီး အျမင္က်ယ္လာ ၾကသည္။

၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တကၠသုိလ္ဟူ၍ မရွိခဲ့ေပ။ ကာလကတၱားတကၠသုိလ္၏ လက္ေအာက္ခံ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ႏွင့္ ယုဒသန္ ေကာလိပ္တုိ႔သာ ရွိခဲ့သည္။ ေကာလိပ္ေက်ာင္းႏွစ္ခု သည္ ကာလကတၱားတကၠသိုလ္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္ တြင္သာ ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အထက္ပါ ေကာလိပ္ႏွစ္ခုကုိ တကၠသုိလ္အဆင့္သုိ႔ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ‘ယူနီဗာစီတီအက္ဥပေဒ’(The University Act of 1920 ) ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယူနီဗာစီတီအက္ဥပေဒ ကုိ ျမန္မာတုိ႔ မလုိလားသျဖင့္ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပ၍ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ သတင္းစာမ်ားက လည္း ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရင္ခံ ဆာရယ္ဂ်ီနယ္ကရက္ေဒါက္၏ အစုိးရက ၁၉၂ဝ ျပည့္ ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ ယူနီဗာစီတီအက္ဥပေဒ ကုိ ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။ ယူနီဗာစီတီအက္ဥပေဒမွာ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအား ကြၽန္ပညာေရးျဖင့္ ခ်ဳိးႏွိမ္ထားသည့္ ဥပေဒသာျဖစ္ရာ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ ႏွင့္ ယုဒသန္ေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူူ ၄ဝဝ ေက်ာ္တုိ႔သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ စေနေန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီတြင္ သပိတ္အစည္းအေဝးက်င္းပ၍ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီးကုိ စတင္လုိက္ၾကေတာ့ သည္။ ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ (၁၂၈၂ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္)၁ (၁။ အမ်ဳိးသားေန႔) တြင္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား ၂၆ ဦးေကာ္မတီက သပိတ္စတင္ေၾကာင္း တစ္ျပည္လုံးသုိ႔ ေၾကညာလုိက္ ေလသည္။ႏုိင္ငံေရးစာအုပ္မ်ား ဖတ္႐ႈေလ့လာၾကျခင္း

ပထမအႀကိမ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီးသည္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရအား ပထမဆုံးအႀကိမ္ လူထု နည္းျဖင့္ တုိက္ပြဲဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမအႀကိမ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ား တစ္ျပည္လုံးတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ဂ်ီစီဘီေအအသင္းႀကီး၏ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ လည္း ပုိမုိျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာလူငယ္မ်ား အတြင္း မ်ဳိးခ်စ္စိတ္မ်ား တဖြားဖြား ထက္သန္ ေပၚေပါက္လာၿပီး နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ လုိစိတ္မ်ားလည္း ႀကီးထြားရင့္သန္လာခဲ့ၾကရသည္။ မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာလာၾကသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးစာအုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြ ဖတ္႐ႈေလ့လာၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ႐ုရွားျပည္၌ ေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရးႀကီး ဆင္ႏႊဲေအာင္ျမင္ၿပီး ခါစ ပူပူေႏြးေႏြးကာလျဖစ္ရာ လူငယ္မ်ားသည္ ႐ုရွား တုိ႔၏ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒအေၾကာင္းကုိ ရွာေဖြဖတ္႐ႈ စူးစမ္း ၾကေတာ့သည္။

ဂ်ီစီဘီေအအသင္းႀကီးသည္ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္စတင္သည့္ ၁၂၈၂ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္(၁၉၂ဝ ျပည့္ ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္)ကုိ အမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္ရာ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္တြင္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဒုိင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး(Diarchy) ေပးလုိက္ရသည္။ လုံးဝလြတ္လပ္ေရးကား အလွမ္း ေဝး၍ ေနေသးသည္။ ဒုိင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ျမန္မာအခ်ဳိ႕အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာအခ်ဳိ႕ ခြဲေဝေပး ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ဳိးဟု ဆုိၾကသည္။ ဤတြင္ ဂ်ီစီဘီေအအသင္းႀကီးထဲတြင္ ဒုိင္အာခီကုိ လက္ခံသူ မ်ားႏွင့္ ဟုမၼ႐ူး (Home rule ) ေခၚ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ရယူလုိသူမ်ား အယူအဆကြဲျပားလာ ၾကေတာ့သည္။ သုိ႔ႏွင့္ ဂ်ီစီဘီေအအသင္းႀကီးမွာ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားရေတာ့သည္။

၁၉၂၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ဆရာေတာ္ဦးဝိစာရ သည္ တံြေတးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မေၾကာက္တရားေဟာမႈ ေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္ႏွစ္ အျပစ္ေပးခံရသည္။ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးတြင္ သကၤန္း႐ုံခြင့္၊ ဥပုသ္သီတင္း ေဆာက္တည္ခြင့္တုိ႔ကို ပိတ္ပင္ထားရာမွ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပရာ ထုိႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ (၁၆၆ ရက္အၾကာ)တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ရသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္ သည္ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္လူငယ္မ်ားအဖုိ႔ ေဒါသဟုန္းဟုန္း ထစရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးသည္ ‘ဗမာျပည္သည္ တုိ႔ျပည္၊ ဗမာစာသည္ တုိ႔စာ၊ ဗမာ စကားသည္ တုိ႔စကား၊ တုိ႔ျပည္ကုိ ခ်စ္ပါ၊ တုိ႔စာကုိခ်ီးျမႇင့္ပါ၊ တုိ႔စကားကုိ ေလးစားပါ’ ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ လႈပ္ရွားစည္း႐ုံးလာခဲ့သည္။ သခင္ မ်ားသည္ ‘သခင္ေပါက္စ ေထာင္ေျခာက္လ’ဟူေသာ စကားအရ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ထားမႈကုိ မၾကာခဏ ခံၾကရသည္။ ၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆရာစံ ဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတစ္ရပ္ ေပၚထြက္ လာရာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားသည္ ပုိမုိ၍ ႏုိးၾကားလာရ ေတာ့သည္။

ဂ်ီစီဘီေအအသင္းႀကီးမွစ၍ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွရရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးရလဒ္မွာ ေႏွးေကြးျခင္း၊ ဆရာစံ၏ ေတာင္သူလယ္သမား ေတာ္လွန္ေရးမေအာင္ျမင္ျခင္းကုိ ေတြ႕ျမင္ၾကရေသာ အခါ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ ဝါဒေရးရာတြင္ ပုိမုိ စိတ္ဝင္စားလာၾကသည္။ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ႏုိင္ငံေရးဝါဒတစ္ရပ္ ရွိသင့္သည္ဟုလည္း ယူဆ လာၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၁၉၂၉-၃ဝ-၃၁ ခုႏွစ္မ်ား သည္ ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္(Economic Crisis) ဆုိက္ေရာက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ရာ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားသည္ စီးပြားပ်က္ကပ္ဆုိက္ေရာက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ရွာေဖြစူးစမ္းလာၾကသည္။ ထုိ အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအယူဝါဒဆုိင္ရာ စာအုပ္စာတမ္း မ်ားမွာ ဘာသာျပန္ဆုိထုတ္ေဝၿပီးသည့္အဆင့္တြင္ ေရာက္ေနေလၿပီ။

အၿငိမ္းစား အေရးပုိင္မင္း ဦးေရႊသားသည္ သူ ျပဳစုေသာ ဆုိင္းယင္းပညာႏွင့္ ကံ ကမၼအလင္းက်မ္း တြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ၏ ဘုံဝါဒအေၾကာင္းကုိ ထည့္သြင္း ေရးသားခဲ့သည္။ ဂ်ီစီဘီေအေခါင္းေဆာင္ ဂ်ာမနီျပန္ ဦးစုသည္ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္မွစ၍ သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္ မ်ားတြင္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒအေၾကာင္း စတင္ေရးသား ေဟာေျပာခဲ့သည္။ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးကုိ စတင္ ထူေထာင္ေသာ နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာႀကီး သခင္ ဘေသာင္းသည္ ဘုံဝါဒဟူေသာ ႏုိင္ငံေရးေဝါဟာရကုိ စတင္တီထြင္ခဲ့သည္။ သခင္ျမကလည္း ဆုိရွယ္လစ္ ဝါဒအေၾကာင္းကုိ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးညီလာခံမ်ား တြင္ စတင္ေဟာေျပာခဲ့သည္။

စင္စစ္ မာ့ခ္စ္ဝါဒ (ဝါ) မာ့ခ္စ္၊ လီနင္ဝါဒသည္ ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တစ္ဝိုက္ ဂ်ီစီဘီေအဝံသာႏုေခတ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။၁ (၁။ သိန္းေဖျမင့္၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၅။) မာ့ခ္စ္ဝါဒကုိ အခ်ဳိ႕က သိပၸံနည္းမွန္ေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ဝါဒ (Scientific Socialism) ဟူ၍လည္း သုံးစြဲၾက သည္။ ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တစ္ဝုိက္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ ဂ်ာနယ္စာေစာင္မ်ားတြင္ မာ့ခ္စ္ဝါဒ တစ္စြန္းတစ္စ ပါဝင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ီစီဘီေအ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ၊ ဝံသာႏုႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ မာ့ခ္စ္ ဝါဒသည္ ၾသဇာေညာင္းမႈ မရွိခဲ့ေပ။၂ (၂။ ၄င္း စာမ်က္ႏွာ ၂၆။) ၁၉၃ဝ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ကား ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္လူငယ္မ်ားအတြင္းတြင္ မာ့ခ္စ္ဝါဒသည္ ေကာင္းစြာေခတ္စားလာသည္။ သုိ႔ေသာ္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ဖတ္႐ႈေလ့လာျခင္း၊ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အပုိင္းအလုိက္ ဘာသာျပန္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားျခင္းတုိ႔သာ ရွိခဲ့ေလသည္။မာ့ခ္စ္ဝါဒီမ်ားႏွင့္ ၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံ

၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး၊ ဂ်ီစီဘီေအအသင္းႏွင့္ အျခားအသင္း အဖြဲ႕မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ပုိမုိ၍ ျပင္းထန္လာသည္။ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိေသာလူငယ္အမ်ားအျပားသည္ တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ုံးသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးလုပ္ၾကေတာ့ သည္။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးတြင္ အုိးေဝမဂၢဇင္း ေပၚလာသည္။ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ အုိးေဝမဂၢဇင္း၏ တာဝန္ခံစာတည္းအျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္သည္။

အုိးေဝမဂၢဇင္းတြင္ ဦးသိန္းတင္ (ေခၚ) ဦးညိဳျမ (ကြယ္လြန္)က အမည္မေဖာ္ဘဲေရးသားသည့္ Hell-Hound at large ၃ (၃။ ငရဲေခြးႀကီး လြတ္ေနၿပီ။) အမည္ရွိ အဂၤလိပ္ဘာသာ ေဆာင္းပါးပါလာသည္။ ယင္းေဆာင္းပါးမွာ တကၠသုိလ္အာဏာပုိင္တစ္ဦးအား ငရဲေခြးႏွင့္ ႏႈိင္းထားသျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးလုပ္သူ မ်က္ႏွာျဖဴလူမ်ဳိး မစၥတာ ဒီေဂ်စေလာ့စ္ ၁ (၁။ MR D.J. Sloss) က ကုိေအာင္ဆန္းကုိ ေခၚ၍ ေဆာင္းပါးရွင္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ခုိင္းသည္။ ကုိေအာင္ဆန္း က ”မေျပာႏုိင္ဘူး”ဟု အေျဖေပးလုိက္ေသာအခါ ကုိေအာင္ဆန္းကုိ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပစ္လုိက္ ေတာ့သည္။ ေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္လုံးကလည္း ကုိေအာင္ဆန္း အား ေက်ာင္းထုတ္ပစ္ျခင္းကုိ မေက်နပ္ ၾကသျဖင့္ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္တြင္ ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီးကုိ ဆင္ႏႊဲလုိက္ၾက သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းပရိဝုဏ္အတြင္း၌သာမကဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚတြင္ မ်ားစြာထင္ရွား လာရေတာ့ သည္။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရသည္ လုိက္ေလ်ာမႈအခ်ဳိ႕ျပဳလုပ္ ၿပီး ကုိေအာင္ဆန္း ကုိ ေက်ာင္းျပန္ဝင္ခြင့္ ေပးလုိက္ ရသည္။

၁၉၃၆ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ သခင္ႏု၊ ကုိေအာင္ဆန္း၊ ကုိေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ကုိလွေဖ(ဗုိလ္လက်္ာ)၊ ကုိသိန္းေဖ (သိန္းေဖျမင့္) စေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကရာ မာ့ခ္စ္ ဝါဒအေၾကာင္း၊ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒအေၾကာင္း၊ ဆုိဗီယက္ ႐ုရွားအေၾကာင္းမ်ား ကုိ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဝါဒေရးရာ လႈပ္ရွားမႈအေနႏွင့္ ကား မရွိခဲ့ၾကေပ။ သခင္ေလးေမာင္ သည္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပေသာ တုိ႔ဗမာအစည္း အ႐ုံး(ျမင္းျခံ)ညီလာခံတြင္ မာ့ခ္စ္ဝါဒအေၾကာင္းကုိ ဥကၠ႒မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း၍ ေဟာေျပာခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံေရး အယူဝါဒ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေလ့လာလုိက္စားလာၾကရာ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ မာ့ခ္စ္ဝါဒသည္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ မ်ားအတြင္း တြင္ ေကာင္းစြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီျဖစ္ေလသည္။

ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိ၊ ဦးဘခုိင္၊ သခင္ႏု စေသာပုဂၢိဳလ္ မ်ားသည္ စာေရးဆရာႀကီး ဘားနာဒ္ေရွာ၏ ေဖဘီ ယန္ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ* (*ေဖဘီယန္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ – ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာသေဘာထားရွိသည့္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒတစ္မ်ဳိး။) ကုိ စြဲလမ္းလာခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ အဂၤလိပ္ ဆုိရွယ္လစ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဂြၽန္ စထရက္ခ်ိ၂ (၂။ John Stratchy) ၏ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒစာအုပ္ကုိဖတ္၍ ႐ုရွား ကြန္ျမဴနစ္တစ္ပုိင္း၊ အဂၤလန္ဆုိရွယ္လစ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္ လာၾကသည္။ ထုိသူမ်ားမွာ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ ဗဟိန္း၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ လက္ပံတန္း ဦးဘတင္၊ ဦးဘေဆြတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ၃ (၃။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း။ စတုတၴ စစ္လက္႐ုံး စာမ်က္ႏွာ ၇။ ) သခင္စုိး၊ သခင္ေက်ာ္စိန္ႏွင့္ သခင္ဗုိလ္တုိ႔သည္ မာ့ခ္စ္ဝါဒကုိသာ စြဲလမ္းယုံၾကည္ၿပီး ေလ့လာလုိက္စား ၾကသည္။ သခင္စုိးသည္ ေမာ္လၿမိဳင္ေဒသမွ မြန္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ခုနစ္ တန္းအထိပညာသင္ခဲ့ၿပီး အသက္ ၁၇ ႏွစ္မွစ၍ သန္လ်င္ေရနံခ်က္စက္႐ုံတြင္ အလုပ္ဝင္လုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္ သည္။ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္မွာပင္ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး ဝင္ သခင္တစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္မွထြက္ၿပီး တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး ဥကၠ႒ သခင္ သိန္းေမာင္ႀကီးထံတြင္ တပည့္ခံ၍ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာ ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သခင္သိန္းေမာင္ႀကီး၏ အျပဳအမူ မ်ားကုိ အထင္မႀကီးေတာ့သျဖင့္ လမ္းခြဲၿပီး ကားလ္ မာ့ခ္စ္ေရးသားသည့္ အရင္းက်မ္းကုိ ေလ့လာသည္။ အဘိဓာန္အကူအညီျဖင့္ အရင္းက်မ္းကုိ ေလ့လာရာမွ မာ့ခ္စ္ဝါဒီတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ၄ (၄။ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၂၈၁ မွ ၂၈၄။)

သခင္စုိးသည္ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္အား တစ္ၿပိဳင္ တည္းေပါင္းသင္းေနရာမွ ေငြငါးရာေပး၍ ကြာရွင္းၿပီး ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲသုိ႔ ေျခစုံပစ္ဝင္လာသည္ဟု ဆုိသည္။ အပင္ပန္းခံႏုိင္မႈ၊ ဇြဲႀကီးမႈ၊ စကားေျပာ ကြၽမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ လူငယ္ႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔၏ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈကို ခံယူရသည္။ တုိ႔ဗမာအစည္း အ႐ုံးတြင္ သခင္စုိးသည္ အလုပ္သမားေရးရာကုိကြၽမ္းက်င္သူအျဖစ္နာမည္ႀကီးသကဲ့သုိ႔ သခင္သန္းထြန္း သည္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာကုိ ကြၽမ္းက်င္သူ အျဖစ္ နာမည္ႀကီးသည္။ သုိ႔ေသာ္ သခင္သန္းထြန္း ႏွင့္ တက္ဘုန္းႀကီးသိန္းေဖ (သိန္းေဖျမင့္)တုိ႔သည္ ထုိအခ်ိန္က အယူဝါဒ တိတိက်က်ရွိသူမ်ား မဟုတ္ၾက ေပ။ သခင္စုိး၊ သခင္ဗဟိန္း(ကြယ္လြန္)၊ သခင္ဗုိလ္ (ကြယ္လြန္)တုိ႔သည္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကုိ တိတိက်က် ဝါဒ ျဖန္႔ေရးသားခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

သခင္စုိးသည္ ႐ုပ္ဝါဒႏွင့္ ႐ုပ္ပုိင္းရာဇဝင္ဝါဒကုိ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အလုပ္သမား ေလာက၊ ဗမာ့ေတာ္လွန္မႈ၊ ကြၽန္မခ်စ္လင္၁ (၁။ ကြၽန္မခ်စ္လင္- လီနင္၏ဇနီးက လီနင္အေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ စာအုပ္။ ) စေသာ စာအုပ္မ်ားကုိလည္း ေရးသားခဲ့သည္။ သခင္ဗဟိန္း သည္ ဓနရွင္ေလာက၊ စနစ္က်ေသာ ဘုံဝါဒ၊ ကမၻာ့စစ္ ႏွင့္ ဗမာ့ေနာင္ေရး၊ ကြန္ျမဴနစ္ ေၾကညာစာတမ္း စာအုပ္မ်ားကုိ ေရးသားခဲ့သည္။ သခင္ဗုိလ္သည္ ကားလ္မာ့ခ္စ္အမည္ရွိ စာအုပ္ကုိ ေရးသားခဲ့ၿပီး သခင္ႏုက ႐ုရွားေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္းကုိ လူမြဲတုိ႔ ၏ထြက္ရပ္လမ္းအမည္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။ မုိးႀကိဳး ဆုိသူက လီနင္ဟူေသာစာအုပ္၊ သခင္တင္ေမာင္ (ကုိယ့္မင္းကုိယ့္ခ်င္း)က ဘုံအာဏာရွင္ စတာလင္ႏွင့္ လင္းယုန္နီစာအုပ္၊ တက္ဘုန္းႀကီးသိန္းေဖ၂ (၂။ တက္ဘုန္းႀကီးသိန္းေဖသည္ သိန္းေဖ၊ ကုိသိန္းေဖ၊ စာေရးဆရာ သိန္းေဖျမင့္ အမည္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းတြင္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ မာ့ခ္စ္ဝါဒီတစ္ဦး ျဖစ္သည္။) က သပိတ္ ေမွာက္ေက်ာင္းသားစာအုပ္တုိ႔ကုိ ေရးသားခဲ့သည္။

ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္လူငယ္မ်ားၾကားတြင္ မာ့ခ္စ္ဝါဒ (ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ)၊ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒတုိ႔မွာ ေခတ္အစားဆုံး ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ေဖာ္ျပပါစာအုပ္မ်ားကုိ ျမန္မာျပည္ စာအုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရးတုိက္၊ နဂါးနီ စာအုပ္တုိက္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ လွ်ဳိ႕ဝွက္ျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနမ်ားက စာအုပ္မ်ားအျဖစ္ ႐ုိက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိၾကသည္။ မ်ဳိးခ်စ္ လူငယ္မ်ားသည္ မာ့ခ္စ္ဝါဒအေၾကာင္း ေရးသားျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းတူ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးျခင္းကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ လာၾကသည္။

၁၉၃၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္တြင္ ေခ်ာက္ ၿမိဳ႕ ဘီအုိစီ ေရနံေျမအလုပ္သမားသပိတ္ႀကီး ေပါက္ကြဲထြက္ေပၚလာသည္။ အလုပ္သမားသပိတ္ကုိ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးဝင္ သခင္မ်ားက ဦးေဆာင္မႈေပး ၾကသည္။ သပိတ္ၾကာရွည္လာစဥ္မွာပင္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္တြင္ ေရႊတိဂုံေစတီရင္း၌ လူထုႏွင့္ ပုလိပ္ ႐ုိက္ပြဲျဖစ္ၾကသည္။ ဇြန္လ ၂၈ ရက္တြင္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရသည္ ကုလား-ဗမာ ဒုတိယအဓိက႐ုဏ္း မီးကုိ ေမႊးေပးျပန္သည္။ ထုိႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ တြင္ အာဠာဝက သခင္ဖုိးလွႀကီးေခါင္းေဆာင္ေသာ ေရနံေျမအလုပ္သမား ၂ဝဝဝ သည္ ရန္ကုန္သုိ႔ ခ်ီတက္လာေတာ့သည္။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ ေရနံေျမသပိတ္၌ဦးေဆာင္ေနေသာ ကုိဗဟိန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္သုံးဦးကုိ မေကြးၿမိဳ႕၌ ဖမ္းလုိက္ရာမွ တတိယေက်ာင္းသား သပိတ္ႀကီး ေပၚလာရျပန္သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ တြင္ ယုဒသန္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား ကုိေအာင္ေက်ာ္ က်ဆုံးခဲ့ရသည္။ ေရနံေျမတပ္သားမ်ားသည္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္လာ ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ သာယာဝတီ၊ ေဝါ၊ ပဲခူး၊ ျဖဴး မွ ေတာင္သူလယ္သမား ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္သည္လည္း ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနေလၿပီ။

၁၉၃၈-၃၉ ခုႏွစ္အတြင္း ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရ တုိ႔အား ေက်ာင္းသား၊ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားတုိ႔က ျပင္းထန္စြာ ဆူပူဆန္႔က်င္ရာ အစုိးရကလည္း ရက္စက္စြာ ႏွိပ္ကြပ္ညႇဥ္းပန္းခဲ့သည္။ ထုိျဖစ္ရပ္ကုိ ၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံဟု ေခၚသည္။ ေရနံေျမသပိတ္၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ားမွသည္ တစ္ျပည္လုံး ဆူပူအုံၾ<ြကကုန္ၾကသည္။ ေရနံေျမသပိတ္၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႏွင့္ အလုပ္သမား လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကုိ ဦးေဆာင္သူမ်ားတြင္ မာ့ခ္စ္ဝါဒီသခင္မ်ားလည္း ပါဝင္ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရကလည္း ပုိ၍ပုိ၍ ရက္စက္စြာ ႏွိပ္ကြပ္ေလရာ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ လဆန္း ၁ဝ ရက္တြင္ မႏၲေလး၌ ဆႏၵျပၾကေသာ လူထုႏွစ္သိန္း ေက်ာ္ကုိ ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းျပန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သံဃာေတာ္ခုနစ္ပါးႏွင့္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားေလးတစ္ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၁၇ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံသည္ ၿဗိတိသွ် အလုိ ေတာ္ရိ ၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရကုိ ျပဳတ္က်သြားေစ ခဲ့သည္။ မာ့ခ္စ္ဝါဒီတုိ႔ေရးဆြဲေသာ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးက လက္ခံခဲ့ သည္။ ၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပုံကာလအတြင္းမွာ မာ့ခ္စ္ဝါဒကုိ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ အစုေလးတစ္စုအျဖစ္ စုမိၾက သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပုံႀကီးကုိ ဆင္ႏႊဲရာတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေပ။ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး၏ ကြပ္ကဲထိန္းသိမ္းမႈ ေအာက္တြင္ မာ့ခ္စ္ဝါဒကုိ ယုံၾကည္ သူေခါင္းေဆာင္မ်ား (ကုိေအာင္ဆန္း၊ ကုိဗဟိန္း၊ သခင္ႏု၊ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္စုိးစသည္)က အေရး ေတာ္ပုံကုိ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္ေလသည္။၁

(၁။ သိန္းေဖျမင့္၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၆။)
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization