Home » , » အခန္း(၄) သခင္စုိး၏ ျမင္းျခံစစ္တမ္း

အခန္း(၄) သခင္စုိး၏ ျမင္းျခံစစ္တမ္း

အခန္း(၄)

သခင္စုိး၏ ျမင္းျခံစစ္တမ္း


ေထာင္တြင္း ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းမ်ား

ဟစ္တလာ၏ နာဇီတပ္မ်ားသည္ ဥေရာပတုိက္ တစ္တုိက္လုံးကုိ တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္တြင္ ဆုိဗီယက္ယူနီယံ အား စတင္တုိက္ခုိက္ေတာ့သည္။ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၏ ဝင္႐ုိးတန္းမဟာမိတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ လည္း ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္တြင္ ပုလဲ ဆိပ္ကမ္းရွိ အေမရိကန္ေရတပ္ကုိ ဗုံးႀကဲတုိက္ခုိက္ျခင္း ျဖင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးထဲသုိ႔ ပါဝင္လာသည္။ ထုိ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရ၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ လုပ္ေဆာင္ရေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း အားလုံး စုစုစည္းစည္းမရွိဘဲ တကြဲတျပားစီ ျဖစ္ေနၾကရသည္။

သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ပုဒ္မ ၁၂၄(က)အရ ဝရမ္းအထုတ္ခံရေသာေၾကာင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ပုန္းေအာင္း ေနရာမွ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီ (The People’s Revolutionary Party) ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ သခင္ ေအာင္ဆန္းသည္ ကုိဗဟိန္း၊ ရဲေဘာ္ဂုိရွယ္၊ သခင္ လွေဖ(ဗုိလ္လက်္ာ)တုိ႔၏ အၾကံေပးခ်က္အရ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ သည္။ သခင္ဗုိလ္သည္ ရန္ကုန္ေရာက္ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသျဖင့္ သခင္ ေအာင္ဆန္းကုိ တ႐ုတ္ျပည္ေရာက္ရန္ ကူညီသည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္သင္တန္းဆင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ သခင္လွၿမိဳင္(ဗုိလ္ရန္ေအာင္)ကုိ အေဖာ္ ေခၚ၍ ၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္မွစတင္၍ ခရီးထြက္ခြာရာ ေဟာင္ေကာင္မွတစ္ဆင့္ အမိြဳင္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္လွၿမိဳင္သည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ အဆက္ အသြယ္မရဘဲ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းရွိ ဂ်ပန္သိမ္းပုိက္ထား ေသာေဒသမွတစ္ဆင့္ ဂ်ပန္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရသြားေတာ့သည္။ထုိအခ်ိန္တြင္ သခင္စုိး၊ သခင္ႏု စေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ၿဗိတိသွ်အစုိးရက ဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္ခ်ထားသည္။ ပထမဆုံး ကြန္ျမဴနစ္ကလာပ္ စည္းဝင္ေခါင္းေဆာင္ဆုိ၍ ေထာင္ျပင္တြင္ ကုိဗဟိန္း ႏွင့္ သခင္လွေဖသာ က်န္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမွာ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း မရွိႏုိင္ေပ။ သခင္စုိး၊ သခင္ႏုႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အစုိးရက သာယာဝတီ ေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရာမွ အင္းစိန္ေထာင္သုိ႔ ပုိ႔လုိက္သည္။ ဂုိရွယ္ႏွင့္ ကုလားရဲေဘာ္မ်ားသည္လည္း အင္းစိန္ေထာင္ထဲသုိ႔ ေရာက္လာသည္။

သခင္စုိးႏွင့္ သခင္သန္းထြန္းသည္ ေထာင္ထဲတြင္ စုေဝးမိၾကေသာ မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရး သင္တန္းမ်ားေပးသည္။ သခင္သန္းထြန္းက စတာလင္ ေရးေသာ ‘ဆုိဗီယက္ယူနီယံကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ေဗာ္လ္ရွီ ဗစ္) ၏သမုိင္း’စာအုပ္ကုိ လက္ကုိင္ထား၍ ျမန္မာျပည္ ၏သမုိင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္သင္ၾကားေပးသည္။ သခင္စုိးက လီနင္ေရးသားသည့္ ‘ဆုိရွယ္လစ္ဒီမုိကေရစီ နည္း ပရိယာယ္ႏွစ္သြယ္’အမည္ရွိ စာအုပ္ကုိ ကုိင္စြဲ၍ ပုိ႔ခ်သည္။ ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းမွာ ေထာင္ထဲတြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာပုိ႔ခ်ေသာ သင္တန္းျဖစ္ေသာ္လည္း လူစုမိ ေနေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရွိသည္ဟု ဆုိရမည္။ သခင္ေလးေမာင္ႏွင့္ သခင္ႏုက ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရး သမုိင္း၊ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈသမုိင္းသက္သက္တုိ႔ကုိ ေဟာေျပာပုိ႔ခ်သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သခင္ႏုသည္ လိင္ပညာႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးပညာမ်ားကုိ ပုိ႔ခ်သည္။၁ (၁။ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (ပထမပုိင္း) စာမ်က္ႏွာ ၂၆၇ မွ ၂၈၁ အထိႏွင့္ ကက(ၾကည္း)၊ သုေတသနဌာနစု ၏ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ (ပထမပုိင္း) ၆-၅-၇၇။)

သခင္သန္းထြန္းသည္ ဆုိဗီယက္ယူနီယံကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ(ေဗာ္လ္ရွီဗစ္)၏သမုိင္း စသည္ကုိ ေထာင္ထဲမွာ ပင္ တစ္လအတြင္း ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိခဲ့သည္။ ယင္းစာအုပ္မွာ ေမာ္စကုိ ႏုိင္ငံျခားစာေပျဖန္႔ခ်ိေရး ဌာနက ႐ုိက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သုိ႔ ႏွစ္အုပ္တည္းသာ ေရာက္လာခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သခင္သန္းထြန္းသည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွ ဆစ္ဒနီတက္လင္မယား ေရးသားသည့္ ဆုိဗီယက္ ယူနီယံကြန္ျမဴနစ္ဝါဒစာအုပ္ကုိ အခ်ိန္သုံးလယူ၍ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိခဲ့သည္။ သခင္စုိးက လီနင္ ၏ဇနီး ကရပ္စ္ကာယာ ေရးသားေသာ လီနင္အား အမွတ္တရဟူသည့္စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိ သည္။ ယင္းစာအုပ္ကုိ နဂါးနီစာအုပ္အသင္းက ကြၽန္မ ခ်စ္လင္အမည္ျဖင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပထမပုိင္းသာ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

ေထာင္တြင္းသင္တန္းမ်ားမွာ စနစ္တက်မဟုတ္ သည့္တုိင္ ေထာင္က်ေနေသာ သခင္အေတာ္မ်ားမ်ား အား မာ့ခ္စ္ဝါဒီမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေစခဲ့သည္။ သင္တန္းတြင္ ပုိ႔ခ်ေသာဘာသာရပ္မ်ားမွာ မာ့ခ္စ္ လီနင္ဝါဒ၊ ကြန္ျမဴနစ္စာေပဝါဒ သေဘာတရားမ်ား ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေထာင္အမႈထမ္း မ်ား၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းမ်ား ကုိ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းအမည္ခံ၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရသည္။ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာကုိလည္း အမွန္ တကယ္ပင္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးၾကသည္။ သခင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေထာင္တြင္း၌ အာဏာဖီဆန္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သျဖင့္ မၾကာခဏ တုိက္ ပိတ္ခံခဲ့ၾကရသည္။ သခင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကုိလည္း လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ က်င္းပၾကသည္။ သခင္ ဗစိန္ဦးေဆာင္ေသာ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးဝင္ တစ္စု ႏွင့္ သခင္စုိးတုိ႔လူစုသည္ ေထာင္တြင္းမွာပင္ မၾကာ ခဏ ျငင္းခုံရန္ျဖစ္ေနခဲ့ၾကသည္။ သခင္စုိးသည္ ေထာင္တြင္းမွာပင္ ေျမေအာက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားကုိ စုေဆာင္းလက္ခံခဲ့ရာ သခင္တင္ျမကဲ့သုိ႔ေသာ လူငယ္ႏုိင္ငံေရးသမားအခ်ဳိ႕ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ဘီအုိင္ေအႏွင့္ ဂ်ပန္တပ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္း


ဂ်ပန္တုိ႔သည္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္၂ (၂။ ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္၏ ‘လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္’ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၆။ ) တြင္ ဟာေဝယံကြၽန္း ပုလဲဆိပ္ကမ္းရွိ အေမရိကန္ ေရတပ္စခန္းကုိ အလစ္အငိုက္ ဗုံးႀကဲတုိက္ခုိက္ၿပီး ေနာက္ အေမရိကန္ႏွင့္ အဂၤလိပ္မဟာမိတ္တို႔အား စစ္ေၾကညာလုိက္သည္။ ဂ်ပန္တပ္မ်ားသည္ အာရွစစ္မ်က္ႏွာႏွင့္ပစိဖိတ္ စစ္မ်က္ႏွာကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္း ဖြင့္လွစ္ၿပီး အလုံးအရင္းျဖင့္ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္ေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္က ျပင္သစ္ျပည္ပုိင္ အင္ဒုိခ်ဳိင္းနား (ဗီယက္နမ္၊ ကမ္ပူးခ်ား၊ ေလာ)တြင္ အုပ္စုိးလ်က္ရွိေသာ ျပင္သစ္အစုိးရမွာ နာဇီဂ်ာမနီ တုိ႔၏ လက္ေအာက္ခံ ႐ုပ္ေသးအစုိးရသာ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိေသာ ဘာလင္ စာခ်ဳပ္အရ ဝင္႐ုိးတန္းမဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ရာ ဂ်ာမနီလက္ေအာက္ခံ ျပင္သစ္႐ုပ္ေသးအစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ ေနေသာ အင္ဒုိခ်ဳိင္းနားကြၽန္းဆြယ္အတြင္းသုိ႔ ဂ်ပန္ တပ္မ်ား လြယ္ကူစြာ ဝင္လာႏုိင္ၾကသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ သည္လည္း ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ ဂ်ပန္တပ္မ်ားကုိ ထုိင္းနယ္ေျမအတြင္း ျဖတ္သန္းခြင့္ ေပးရၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ လြယ္ကူစြာပင္ ဝင္ေရာက္လာႏုိင္ခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္က အဂၤလိပ္၏ ပထမခံစစ္စည္းမွာ စင္ကာပူျဖစ္ၿပီး ဒုတိယခံစစ္စည္းမွာ ျမန္မာျပည္ျဖစ္ သည္။၁ (၁။ ဗုိလ္တာရာ(ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္) ၏ ‘ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ ျပည္ေတာ္ျပန္’ စာမ်က္ႏွာ ၁၃။) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ သည္လည္း ဂ်ပန္တပ္မ်ားႏွင့္အတူ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး တပ္သားသစ္မ်ားစုေဆာင္းကာ အျပင္းအထန္ သင္တန္းေပးေလ့က်င့္ေနၾကရသည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္သည္ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(ဘီအုိင္ေအ)ကုိ ဗန္ေကာက္ ၿမိဳ႕၌ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ၾကသည္။၂ (၂။ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္သည္ ေဆဂုံၿမိဳ႕မွ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕သုိ႔ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္၊ ၂၆ ရက္၊) ဂ်ပန္တပ္မ်ားသည္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႀကီးကုိ ဗုံးႀကဲတုိက္ခုိက္ေတာ့သည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္တြင္ အဂၤလိပ္တုိ႔၏ ပထမ ခံစစ္စည္းျဖစ္ေသာ စင္ကာပူခံတပ္ႀကီး ဂ်ပန္လက္သုိ႔ က်ေရာက္သြားၿပီး ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားက မႏၲေလးၿမိဳ႕ကုိ စတင္ဗုံးႀကဲေတာ့သည္။

ဂ်ပန္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သိမ္းပုိက္ရန္ တာစူ ေနၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ကုိ သိမ္းပုိက္ရရွိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏လြတ္လပ္ေရးကုိ ေၾကညာရန္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ ႏွင့္ သေဘာတူထားၾကသည္။ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္သည္ ဗန္ေကာက္မွ ရဟုိင္းသုိ႔ တပ္ေျပာင္း ေရႊ႕လုိက္သည္။ ဂ်ပန္တပ္မ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္ တြင္းသုိ႔ ဘီအုိင္ေအတပ္မေတာ္ႀကီးတြင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေနဝင္း(သခင္႐ႈေမာင္)ႏွင့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ စြာ ႀကိဳတင္ဝင္ေရာက္ၿပီး အဂၤလိပ္အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ တုိက္ခုိက္ရန္ ၾကံရြယ္ထားသည္။ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေနဝင္း ၏တပ္ဖြဲ႕ကုိ အတြင္းသူပုန္တပ္ဖြဲ႕ဟု ေခၚသည္။ ဂ်ပန္ တပ္မ်ားႏွင့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္တုိ႔သည္ ဝိတုိရိယအငူႏွင့္ ထားဝယ္ဘက္မွ စစ္ေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္း၊ ရဟုိင္းမွတစ္ဆင့္ ျမဝတီ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ဘက္သုိ႔ စစ္ေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း ခြဲ၍ ျမန္မာျပည္ တြင္းသုိ႔ ဝင္လာသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္စစ္ေၾကာင္းႏွင့္အတူ ဘီအုိင္ေအဌာနခ်ဳပ္ ပါဝင္လာၿပီး ေရေၾကာင္းခ်ီ စစ္ေၾကာင္းသည္လည္း ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ခ်ီတက္ လာသည္။

ဗုိလ္မွဴးႀကီးေနဝင္းေခါင္းေဆာင္ၿပီး ဗုိလ္တာရာ၊ ဗုိလ္မုိးညိဳ၊ ဗုိလ္လင္းယုန္ စေသာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္သားမ်ားပါဝင္သည့္ အတြင္းသူပုန္တပ္ဖြဲ႕ သည္ ေသာင္ရင္းျမစ္ကုိ ျဖတ္ကူး၍ ျမန္မာျပည္တြင္း သုိ႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ဝင္ေရာက္လာသည္။ အတြင္းသူပုန္ တပ္ဖြဲ႕သည္ ေရႊဂြန္းနယ္မွတစ္ဆင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔ သိမ္းပုိက္ထားဆဲျဖစ္ေသာ စစ္ေတာင္း-မုတၱမရထား လမ္းေပၚရွိ က်ဳိေကၠာ္-သိမ္ဆိပ္သုိ႔ ေရာက္သြားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေနဝင္းက ရန္ကုန္မွ ကြပ္ကဲ ဆက္သြယ္ရန္၊ ဗုိလ္တာရာက ေတာင္ငူ၊ ပ်ဥ္းမနားႏွင့္ မႏၲေလးအထိ ခ႐ုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ စည္း႐ုံးရန္၊ ဗုိလ္မုိးညိဳႏွင့္ ဗိုလ္လင္းယုန္တုိ႔က ပဲခူး ႏွင့္ ျပည္ဘက္တြင္ တာဝန္ယူရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီး လူစုခြဲ လုိက္ၾကသည္။၃ (၃။ဗိုလ္တာရာ(ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္)၏ ‘ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ ျပည္ေတာ္ျပန္’ စာမ်က္ႏွာ ၂၁ဝ မွ ၂၁၂ ။) အတြင္းသူပုန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးဝင္သခင္မ်ား၊ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အား စည္း႐ုံး၍ အဂၤလိပ္ဆုတ္ခြာသြားသည့္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ သိမ္းပုိက္ထားျခင္း၊ ဘီအုိင္ေအတပ္မေတာ္အတြက္ ႀကိဳတင္၍ တပ္သား သစ္မ်ားစုေဆာင္းထားျခင္း၊ ဆုတ္ခြာေနေသာ အဂၤလိပ္ တပ္မ်ားအား ေျပာက္က်ားနည္းျဖင့္ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေရာက္ေလရာ အရပ္တြင္လည္း သူပုန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ကုိ အျမန္ဆုံးဖြဲ႕စည္း ႏုိင္ခဲ့ၾကေလသည္။


ျမင္းျခံစစ္တမ္း

ဂ်ပန္တပ္မ်ားႏွင့္ ဘီအုိင္ေအတပ္မ်ား ျမန္မာ ျပည္အတြင္းသုိ႔ တစ္စတစ္စ ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာ ေသာအခါ ၿဗိတိသွ်အစုိးရသည္ ယင္းတုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ ၂၇ ရက္၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ အသုတ္လုိက္ခြဲ၍ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္တြင္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ဦးလြန္းေဖ ၏ေနအိမ္၌ ဗုိလ္ေတဇဦးေဆာင္၍ ပထမအႀကိမ္ ေသြးေသာက္ပြဲက်င္းပသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝ ရက္တြင္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေသြးေသာက္သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္တြင္ ဘီအုိင္ေအတပ္မေတာ္အတြက္ တာဝန္မ်ား အသီးသီးခြဲေဝ ေပးသည္။ေရးယႏၲရားမ်ားကုိ ေျမာက္ဘက္သုိ႔ တျဖည္းျဖည္း ေရႊ႕ေျပာင္းရေတာ့သည္။ ေထာင္ထဲေရာက္ေနၾကသည့္ မ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိလည္း လႊတ္မေပးရဲသျဖင့္ ေထာင္တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေျပာင္းေရႊ႕၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ေနၾကရသည္။ သုိ႔ႏွင့္ သခင္စုိး၊ သခင္ႏု စေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမင္းျခံေထာင္သုိ႔ ေရာက္သြား သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ မႏၲေလးေထာင္သုိ႔ ေရာက္သြားသည္။

သခင္စုိးသည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ နံပါတ္တစ္ ဦးစားေပးရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တုိက္ခုိက္ရမည္ဟု စြဲၿမဲစြာ ယူဆထားသူ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ အေျခအေနတြင္လည္း ကမၻာ့အဓိက ကြန္ျမဴနစ္ အင္အားစုႀကီးျဖစ္ေသာ ဆုိဗီယက္ယူနီယံသည္ အဂၤလိပ္-အေမရိကန္ဟူေသာ အရင္းရွင္နယ္ခ်ဲ႕မ်ား ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕၍ နာဇီဂ်ာမနီႏုိင္ငံကုိ တုိက္ခုိက္ေန ရသည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ပင္ ခ်န္ေကရွိတ္ ၏ ကူမင္တန္အစုိးရႏွင့္ ယာယီပူးေပါင္း၍ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္တုိ႔၏ နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္မႈကုိ ခုခံတုိက္ခုိက္ေနရ သည္။ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္လည္း ဤအယူ အဆကုိ ေထာက္ခံလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္စုိး သည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အဂၤလိပ္အစုိးရ ကုိ တုိက္ခုိက္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဘီအုိင္ေအ တပ္မေတာ္ကုိ ဖက္ဆစ္ဝါဒီမ်ား၊ ဖက္ဆစ္ကုိ ပင့္ဖိတ္ လာသူမ်ားဟု ျမင္လာေတာ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္တစ္ဦးျဖစ္သူ သိန္းေဖ(သိန္းေဖျမင့္)က ေတာ္လွန္ေရးကာလႏုိင္ငံေရးအေတြ႕ အၾကံဳမ်ား စာအုပ္တြင္ သခင္စုိး၏အယူအဆကုိ ေအာက္ပါ အတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္ -

‘ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းကုိ စည္း႐ုံးရာ၌ တည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ သခင္စုိးသည္ မဟာမိတ္ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ဖက္ဆစ္ကုိ အဓိကထား တုိက္ရန္ စိတ္အားထက္သန္လြန္းသျဖင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ မွားယြင္းစြာ ပူးေပါင္းမိေသာ ဘီအုိင္ေအႏွင့္ အျခား မ်ဳိးခ်စ္မ်ား၏ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵကုိ ေမ့သြားကာ ဖက္ဆစ္ပၪၥမံတပ္သားမ်ားဟုပင္ ေခၚ လုိက္ေသး၏။ ဤသုိ႔ တရားေသအျမင္ျဖင့္ သတ္မွတ္ လုိက္ျခင္းသည္ မ်ဳိးခ်စ္အင္အားစုကုိ သိမ္းသြင္းရာ၌ အခက္အခဲျဖစ္ေစခဲ့ေသးသည္။ ဂုိဏ္းဂဏဝါဒသုိ႔ ေရာက္ေစခဲ့ေသးသည္။ ဤအမွား၏ ေရေသာက္ျမစ္ မွာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ရန္သူကုိ ေဖာ့တြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။၁ (၁။ သိန္းေဖျမင့္၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၉။) သခင္စုိးသည္ ယင္း၏အယူအဆကုိ အေျခခံ၍ ျမင္းျခံေထာင္ထဲမွာပင္ ျမင္းျခံစစ္တမ္းကုိ ေရးသား ျပဳစုသည္။ ျမင္းျခံစစ္တမ္း၏ ဆုိလုိရင္းအခ်က္မွာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား၂ (၂။ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ား။) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္၏အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ ဖက္ဆစ္ရန္သူမ်ားကုိ ခုခံတုိက္ခုိက္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားသည္ အဂၤလိပ္အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဂ်ပန္ကုိ တုိက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သခင္စုိး၏ ျမင္းျခံစစ္တမ္းကုိ ေထာင္က်ေနေသာ သခင္အေတာ္ မ်ားမ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက လက္ခံၾကသည္။ သခင္ စုိးႏွင့္ ေတာတြင္းအင္အားစုမ်ားသည္ ဘုရင္ခံ ဆာ ေဒၚမန္စမစ္ထံသုိ႔ ျမင္းျခံစစ္တမ္းကုိေပးပုိ႔ၿပီး ေထာင္မွ လႊတ္ေပးလွ်င္ ဂ်ပန္မ်ားအား ခုခံတုိက္ခုိက္ပါမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စာတစ္ေစာင္ ေရးသားခဲ့ၾကသည္။၃ (၃။ သိန္းေဖျမင့္၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၅။) သုိ႔ေသာ္ နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရသည္ သခင္စုိးႏွင့္ ေထာင္ တြင္းမွ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ အယုံအၾကည္မရွိခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္စုိးတုိ႔လူစုအား ေထာင္မွလႊတ္မေပး ဘဲ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿမဲ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့ၾကသည္။ သခင္စုိး တုိ႔လူစုသည္ အဂၤလိပ္အစုိးရ၏ ေထာက္ခံမႈမရရွိေသာ အခါ ခ်န္ေကရွိတ္၏ ကူမင္တန္အစုိးရႏွင့္ ဆက္သြယ္ ရန္ ႀကိဳးစားၾကျပန္သည္။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃ဝဝ ခန္႔ကုိ မႏၲေလးေထာင္ ထဲတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ရက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကုိ ဂ်ပန္က ဗုံးႀကဲ ေသာအခါ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္း မ်ား ထြက္ေျပးကုန္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ပ်က္ျပားသြား သည္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္မွာ ဂ်ပန္တပ္မ်ား၏ လက္ေအာက္ကုိ က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၈ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ေလတပ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အား ေလေၾကာင္းမွ ထပ္မံတုိက္ခုိက္ျပန္သည္။ ဧၿပီလ တတိယပတ္တြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၃ဝဝ ကုိ ခ်န္လွပ္၍ သာမန္အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ေထာင္မွ လႊတ္ ေပးလုိက္သည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမွာမူ မႏၲေလးေထာင္မွဴးႀကီးကုိ ေငြတစ္ေသာင္းက်ပ္ေပးရန္ သေဘာတူၿပီး ဧၿပီလ ၂၈ ရက္တြင္ ေထာင္မွလြတ္လာ ၾကသည္။

သခင္စုိး၊ သခင္ႏုႏွင့္ ကုိဗဟိန္းတုိ႔သည္ ေထာင္မွ မလြတ္ခင္တြင္ ခ်န္ေကရွိတ္၏ ကူမင္တန္တပ္မွ ဂ်င္နရယ္ပီအက္(စ္)ဝမ္ ဆုိသူႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရခဲ့ၾကသည္။ ပီအက္(စ္)ဝမ္မွာ သခင္ႏု တ႐ုတ္ျပည္ သြားခဲ့စဥ္က သိကြၽမ္းခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ခ်န္ေကရွိတ္၏ ကုိယ္ေရးအရာရွိ ျဖစ္သည္။ ပီအက္(စ္)ဝမ္သည္ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိ၏ ၫႊန္ျပမႈျဖင့္ မႏၲေလးေထာင္ထဲ ေရာက္လာၿပီး သခင္စုိး၊ သခင္ႏုႏွင့္ သခင္ေက်ာ္စိန္ တုိ႔ကုိ ေတြ႕ဆုံသည္။ သခင္စုိးတုိ႔က တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ လုိက္ပါလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသျဖင့္ သခင္စုိး၊ သခင္ႏု၊ သခင္ေက်ာ္စိန္တုိ႔ကုိ ေထာင္မွ ထုတ္ယူသြားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လား႐ႈိးကုိ ဂ်ပန္တပ္မ်ားက သိမ္းပုိက္လုိက္ သျဖင့္ ပီအက္(စ္)ဝမ္သည္ ေရွ႕သုိ႔ ဆက္လက္မသြား ႏုိင္ဘဲ ေမၿမိဳ႕ေတာင္ေျခမွ လွည့္ျပန္လာခဲ့ရသည္။ ပီအက္(စ္)ဝမ္သည္ သခင္စုိးတုိ႔လူစုကိုမူ ေထာင္ထဲ တြင္ ျပန္လည္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားပစ္ခဲ့သည္။၁ (၁။ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (တတိယပုိင္း)ႏွင့္ (စတုတၴပုိင္း)၊ ကက(ၾကည္း) သုေတသနဌာနစု၏ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား (ပထမပုိင္း) ၉-၅-၇၇ စာမ်က္ႏွာ ၁၆။) သခင္စုိး၊ သခင္ေက်ာ္စိန္၊ တက္ဘုန္းႀကီးသိန္းေဖ ႏွင့္ သခင္ျမသြင္တုိ႔လူစုသည္ မႏၲေလးေထာင္မွ လြတ္ လာေသာအခါ တ႐ုတ္ျပည္သြားေရးကုိ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းၾကျပန္သည္။ သခင္စုိးတုိ႔ေလးဦးသည္ ကပုိင္ ရြာမွတစ္ဆင့္ ေရႊဘုိသုိ႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ခရီးထြက္ခဲ့သည္။ ေရႊဘုိသုိ႔ေရာက္ေသာအခါ တ႐ုတ္စစ္သားမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကုိခံရရာ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိကူညီမွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာၾကသည္။ သခင္စုိးက ေရႊဘုိမွာပင္ ေနခဲ့ၿပီး သခင္ေက်ာ္စိန္၊ ကုိသိန္းေဖႏွင့္ သခင္ျမသြင္ တုိ႔ သုံးေယာက္မွာမူ ေရဦးအထိ လုိက္သြားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္စစ္သားမ်ား၏ စည္းကမ္းပ်က္မႈ၊ ထိေရာက္ေသာအကူအညီမရရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ျပည္သုိ႔ သြားေရာက္ အကူအညီေတာင္းခံေရးကုိ လက္ေလွ်ာ့လုိက္ေတာ့သည္။

သခင္စုိးသည္ တ႐ုတ္မ်ားထံ အကူအညီေတာင္း ေရးမေအာင္ျမင္ေသာအခါ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔ လူစုႏွင့္ အဆက္အသြယ္လုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အိႏၵိယသြားေရးကုိ စီစဥ္ျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက သခင္စုိးကုိယ္တုိင္ အိႏၵိယသုိ႔ သြားေရာက္ေရးကုိ ဝုိင္းဝန္းကန္႔ကြက္ၾက ေသာေၾကာင့္ သခင္တင္ေရႊႏွင့္ တက္ဘုန္းႀကီးသိန္းေဖ တုိ႔ႏွစ္ဦးကုိသာ အိႏၵိယသုိ႔ ေစလႊတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ ၾကသည္။

သခင္စုိး၏ ျမင္းျခံစစ္တမ္းသည္ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းရန္အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီ၊ ဘီအုိင္ေအ တပ္မေတာ္တုိ႔ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိသည္။ လူငယ္ လူရြယ္အမ်ားအျပားသည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔ဝင္ေရာက္ လာသည္ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ား၏ ယုတ္မာ႐ုိင္းပ်မႈ၊ ေမာက္မာမႈ၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ၾကံဳေတြ႕ၾကရေသာအခါ သခင္စုိး၏ ျမင္းျခံစစ္တမ္းကုိ ေထာက္ခံလာၾကသည္။ သခင္စုိး၏ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ သခင္စုိး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ျမင့္မားလာေစၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္အင္အားကုိ မ်ားစြာတုိးပြားလာေစ ခဲ့သည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization