Home » , » အခန္း(၁၁) ႀကိဳတင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ား

အခန္း(၁၁) ႀကိဳတင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားအခန္း(၁၁)

ႀကိဳတင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားရခုိင္ေျပာက္က်ားတုိ႔၏ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး

အိႏၵိယႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ကုိသိန္းေဖ၊ သခင္တင္ေရႊတုိ႔ လူစုႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ေခါင္း ေဆာင္မ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရးကုိ အဓိက တာဝန္ယူ ရသူမ်ားမွာ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဦးပညာ သီဟ၊ ဦးစိႏၲာ၊ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္၊ ဦးၾကာလွေအာင္ စေသာ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္မ်ားသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ျမ၊ သခင္သန္းထြန္း၊ ဗုိလ္ရန္ေအာင္၊ ဗိုလ္ ဖုိးကြန္း၊ သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း စေသာ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ မၾကာခဏေတြ႕ဆုံ၍ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရး ေျမေအာက္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံရွိ ကုိသိန္းေဖထံ သုိ႔လည္း ရခုိင္လူငယ္မ်ားကုိ မၾကာခဏေစလႊတ္၍ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ၁(၁။ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္၊ ေတာ္လွန္ေရးခရီးဝယ္ စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ၆ မွ ၁၃၄ အထိ ။)
ဂ်ပန္မ်ားသည္ ဘီအုိင္ေအကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဘီဒီေအျဖင့္ အစားထုိးခဲ့ေသာ္လည္း ရခုိင္တုိင္းတြင္မူ ဘီဒီေအကုိ ဖြဲ႕ခြင့္မေပးခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရခုိင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တရားဝင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကရသည္။ အဂၤလိပ္အဆုတ္တြင္က်န္ခဲ့သည့္ လက္နက္ခဲယမ္း မ်ားကုိလည္း သုိဝွက္ထားဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕ေဟာင္း၌ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားအစည္းအ႐ုံး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကရာ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ခ႐ုိင္ဝန္ ဦးေအာင္ ထြန္းဦးႏွင့္ ဦးပညာသီဟတုိ႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။၂ (၂။ ရခုိင္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ေကာင္စီ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျဖစ္စဥ္သမုိင္း (ဒုတိယပုိင္း) ႏုိင္ငံေရးက႑ ။)

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရခုိင္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ပန္စစ္႐ုံးက ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕စည္းရန္ ခြင့္မျပဳေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ ေလးရက္တြင္ အေပ်ာ္တမ္းတပ္အသြင္ ေျပာင္းလုိက္ရသည္။ ထုိအခ်ိန္ တြင္ ဂ်ပန္စစ္ဗုိလ္ တာနာကာက ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္ အတြက္ ရခုိင္လူငယ္မ်ားကုိ စုစည္းေလ့က်င့္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ဂ်ပန္စစ္ဗုိလ္ နာဂါမီ၊ မီကီႏွင့္ ကုိဂါတုိ႔ကလည္း ပလက္ဝတြင္ အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ တစ္ခုကုိဖြဲ႕စည္းရာ တပ္ဗိုလ္မွာ ပလက္ဝရွိကုိေစာဦး ျဖစ္သည္။ ယင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ ဂ်ပန္ကသင္တန္းေပးၿပီး ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ သုံးစြဲရန္ျဖစ္သည္။ ေနာင္တြင္ အေပ်ာ္တမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕အျဖစ္ ဂ်ပန္က အသိအမွတ္ျပဳလာခဲ့သည္။ ၃ (၃။ ၎။)ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ားသည္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ လယ္ခန္႔ကတည္းက နတ္ျမစ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ပထမ ထုိးစစ္ကုိ ဆင္ႏႊဲေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ၾက ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္တပ္မ်ားအား ေလေၾကာင္းမွသာ ရံဖန္ရံခါ ဗုံးႀကဲတုိက္ခုိက္ေနၾကရသည္။ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္တြင္ စစ္ေတြေထာင္ကုိ အဂၤလိပ္ ေလယာဥ္ငါးစင္းက ဗုံးႀကဲတုိက္ခုိက္ရာ ေထာင္ပုိင္ႏွင့္ ခ႐ုိင္ဝန္တုိ႔ ေသဆုံးခဲ့ၾကရသည္။ ခ႐ုိင္ဝန္အသစ္မွာ ဦးေက်ာ္ထြန္းဦးျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ ဦးထြန္းဦးက တာဝန္ယူသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဦးသာဇံလွက တာဝန္ယူ သည္။ ဦးသာဇံလွ ေသဆုံးေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒါက္တာဘေမာ္တုိ႔ အသုဘအခမ္း အနားသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္မွစ၍ ရခုိင္ စစ္မ်က္ႏွာတြင္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္တပ္မ်ား တုိက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလထဲတြင္ ၿဗိတိသွ်ဗုိလ္မွဴးႀကီးကဗန္းဒစ္၏ တပ္ရင္း (၆)သည္ မယူေတာင္ကုိေက်ာ္၍ ခ်ီတက္လာရာ ဂ်ပန္ ႏွင့္ ရခုိင္ကာကြယ္ေရးမ်ားက ခုခံတုိက္ခုိက္သျဖင့္ ေမာင္ေတာသုိ႔ ဆုတ္သြားရသည္။ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား သည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္တြင္ ပလက္ဝဘက္သုိ႔ လွည့္၍ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ထားႏုိင္ခဲ့ သည္။ ၿဗိတိသွ်စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ အေပါက္ဝတြင္ ဖြင့္လွစ္ ထားသည္။

ေျမာက္ဦးတြင္ ဂ်ပန္တုိ႔၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ရခုိင္ ေျပာက္က်ားသင္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိေလရာ ဂ်ပန္မ်ားသည္ စစ္ခ်ီရာတြင္ ေျပာက္က်ားသင္တန္း ဆင္းမ်ားကုိပါ ပါဝင္ခ်ီတက္ေစသည္။ ဗုိလ္ၾကာနီ ေအာင္ႏွင့္ ဗုိလ္စံလွဦးတုိ႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ ရခုိင္ ေျပာက္က်ား ၂ဝဝ ခန္႔သည္ ဂ်ပန္တုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားကုိတုိက္ရာ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ဘူးသီး ေတာင္သုိ႔ ဆုတ္ခြာသြားရသည္။ ေျပာက္က်ားေခါင္း ေဆာင္မ်ားတြင္ ဦးဘစံ၊ ဦးေမာင္နီ၊ ဦးထြန္းဝင္း၊ ဦးေက်ာ္ျမ(ေတာခုိ၊ ကြန္ျမဴနစ္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္)၊ ဗိုလ္ ေမာင္ေစာဦးတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ရခုိင္ေျပာက္က်ားမ်ား သည္ ဂ်ပန္တပ္မ်ားမပါဝင္ဘဲ ပလက္ဝကုိ အဂၤလိပ္ လက္မွ ျပန္သိမ္းႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ဗုိလ္တာနာကာ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဦးပညာသီဟႏွင့္ ဗုိလ္ၾကာလွေအာင္တုိ႔ ဦးစီးေသာ ေျပာက္က်ားအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕ျပန္သည္။ ယင္းတပ္ဖြဲ႕တြင္ တာနာကာႏွင့္ နာဂါမီက အၾကံေပး အရာရွိမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ရခုိင္ေျပာက္က်ား မ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေနၾကေသာ္လည္း ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၍ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ၁ (၁။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ၊ ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္သမုိင္း (ဒုတိယတြဲ)၊ ႏုိင္ငံေရးက႑။)

ကုိညိဳထြန္း၊ ဦးဘစံ၊ ဦးထြန္းဝင္းႏွင့္ ဦးေက်ာ္ျမ တုိ႔သည္ ဗမာဆင္းရဲသားအစည္းအ႐ုံးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ၍ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။ ဦးညိဳထြန္းသည္ သခင္စုိးႏွင့္ မၾကာခဏ အဆက္အသြယ္ရွိၿပီး အိႏၵိယမွ ျပန္လာသူျဖစ္သည္။ ရခုိင္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး အင္အားစုမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းနယ္ ေမာင္းဆြဲကုိ အေျခခံ၍ လွ်ဳိ႕ဝွက္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကုိ အဂၤလိပ္ေလယာဥ္မ်ားက နံနက္ (၁၁)နာရီမွ ည(၇)နာရီအထိ ငါးႀကိမ္တုိင္တုိင္ ဗုံးႀကဲ တုိက္ခုိက္ရာ ဂ်ပန္စစ္သား ၄ဝဝ ခန္႔ေသဆုံးၿပီး အေဆာက္အအုံပစၥည္းပစၥယမ်ားစြာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရ သည္။

၁၉၄၃ ခုႏွစ္ကုန္ၿပီး ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းတြင္ ကား ရခုိင္စစ္မ်က္ႏွာတြင္ မဟာမိတ္တုိ႔က သိသိ သာသာ စစ္ေရးအကဲသာမႈ ရရွိလာၾကသည္။ သခင္ တင္ေရႊသည္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (ျပာသုိ လကြယ္ေန႔)တြင္ ဂြကမ္းေျခသုိ႔ ေရငုပ္သေဘၤာျဖင့္ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး အတြက္ အေျခအေနမ်ားကုိညႇိႏႈိင္း၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တြင္ ကုိညိဳထြန္းကုိပါေခၚၿပီး အိႏၵိယသုိ႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္ တပ္မ်ားသည္ ေက်ာက္ေတာ္ဘက္သုိ႔ ကုလားတန္ ျမစ္ေၾကာင္းအတုိင္း ခ်ီတက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ပလက္ဝ တြင္ တုိက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားရာ ဂ်ပန္တပ္မ်ား စတင္ဆုတ္ခြာလာၾကရသည္။ ၂ (၂။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ၊ ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္သမုိင္း (ဒုတိယတြဲ)၊ ႏုိင္ငံေရးက႑။)

သခင္တင္ေရႊႏွင့္ကုိညိဳထြန္းသည္ ကာလကတၱား ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ ဆန္းေဒးဗီလာတြင္ ကုိသိန္းေဖႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ကုိညိဳထြန္း သည္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ သခင္တုိးလွႏွင့္ သခင္ထြန္းစိန္တုိ႔ကုိေခၚ၍ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ျပန္ထြက္ လာရာ သခင္တုိးလွႏွင့္ သခင္ထြန္းစိန္ကုိ ဂ်ပန္ ဖမ္းမိသြားၿပီး သခင္တုိးလွကုိ ဂ်ပန္က သတ္ပစ္လုိက္ သည္။ သခင္ထြန္းစိန္မွာမူ ဂ်ပန္လက္မွ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားသည္။ ကုိညိဳထြန္းက စံသာေက်ာ္ ႏွင့္ စံေအာင္ကုိေခၚ၍ အိႏၵိယသုိ႔ ျပန္သြားျပန္သည္။

ကုိညိဳထြန္းသည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ဂ်ီအက္စ္အုိင္ေအအဖြဲ႕ ႏွင့္ နားလည္မႈယူလုိက္သည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအား စစ္ေရးအကူအညီ တုိက္႐ုိက္ေပးရန္ အမွတ္(၁၃၆)တပ္ဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္း ေလ့က်င့္ေပးသည္။ ဦးသာေက်ာ္ (ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္)ႏွင့္ ဗိုလ္ခင္ေမာင္ေလးတုိ႔သည္လည္း ကုိသိန္းေဖထံသုိ႔ ေရာက္သြားၾကသည္။ ဗုံေပါက္ သာေက်ာ္ကလည္း ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ေမာင္ လွေက်ာ္ကုိ အိႏၵိယသုိ႔ သင္တန္းတက္ရန္ ေစလႊတ္ခဲ့ သည္။ ၁ (၁။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ၊ ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္သမုိင္း (ဒုတိယတြဲ)၊ ႏုိင္ငံေရးက႑ ။)

ရခုိင္စစ္မ်က္ႏွာအေျခအေနတြင္ မဟာမိတ္မ်ား က စစ္ေရးအကဲသာလာသည္ႏွင့္အမွ် ရခုိင္တုိင္းတြင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ႀကိဳတင္ဆင္ႏႊဲရန္ အေျခ အေန ျဖစ္ေပၚလာေတာ့သည္။ ဗုိလ္ရန္ေအာင္သည္ ရခုိင္တုိင္း ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ရန္အတြက္ အေနာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ အရာရွိအခ်ဳိ႕ျဖင့္ ရခုိင္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးအင္အားစုမ်ားကုိ အင္အားျဖည့္ တင္းေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အေျခခံနယ္ေျမတည္ေဆာက္ျခင္း၊ လူသူစုေဆာင္း ျခင္း၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ လက္နက္မ်ား သုိဝွက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ဂ်ပန္ကင္ေပတုိင္မ်ား၏ အႏၲရာယ္ ၾကားမွ စြန္႔စား၍ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ မဟာမိတ္မ်ား ေလထီးျဖင့္ခ်ေပးခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍လည္း မဟာမိတ္စစ္ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ဂ်ပန္ စစ္တပ္လႈပ္ရွားမႈသတင္းမ်ားကုိ ပုိ႔ေပးခဲ့ၾကသည္။

၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္မဟာမိတ္ တုိ႔သည္ ေမယုေဒသကုိ စတင္၍ ထုိးစစ္ဆင္ႏႊဲေတာ့ သည္။ ထုိလတြင္ ေမဂ်ာက႐ူး(ၾကဴ)၊ ကုိညိဳထြန္း၊ ေမာင္ေစာျဖဴ၊ သာထြန္းေအာင္၊ ေမာင္ကေလး၊ သာေက်ာ္ (ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္)၊ စံသာေက်ာ္ (ဗုိလ္မွဴးေဟာင္း) စေသာ ေျပာက္က်ားမ်ားသည္ တစ္သုတ္ၿပီးတစ္သုတ္ ေလထီးျဖင့္ ဆင္းလာၾကေတာ့ သည္။ ၿဗိတိသွ်တပ္မွ ကပၸတိန္ေကာ့သည္လည္း ေျပာက္က်ားမ်ားႏွင့္အတူ ပါလာသည္။ မဟာမိတ္ တပ္မ်ားကလည္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ ဘူးသီး ေတာင္ကုိ သိမ္းပုိက္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္တြင္ ရေသ့ေတာင္ကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွာပင္ ဗိုလ္ၾကာလွ ေအာင္ႏွင့္ ဗိုလ္ေစာဦး(ေအာင္ေက်ာ္)တုိ႔၏ ကာကြယ္ ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား စတင္ တပ္ေဖ်ာက္သြားၾကသည္။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္တြင္ ဦးပညာသီဟ ႏွင့္ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္တုိ႔ဦးေဆာင္ေသာ ေျပာက္က်ား မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပေတးရြာရွိ ဂ်ပန္တပ္ အား စတင္တုိက္ခုိက္၍ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ လုိက္ၾကသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္ တုိ႔လူစုသည္ ေမဂ်ာက႐ူး (Major crew)၊ ကုိညိဳထြန္း၊ ဗုိလ္ၾကာလွေအာင္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ၾကဴတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျခေသၤ့ေအာင္တပ္ဖြဲ႕အမည္ရွိ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕မ်ား ကုိ စတင္ဖြဲ႕စည္းလုိက္ၾကသည္။ ၾကဴတပ္ဖြဲ႕ကုိ ဗုိလ္ၾကာ လွေအာင္က ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ျခေသၤ့ေအာင္တပ္ဖြဲ႕ကုိ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္က ေခါင္းေဆာင္သည္။ ၂ (၂။ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္ ေတာ္လွန္ေရးခရီးဝယ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၃ ။)

၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလထဲတြင္ ဦးဘေစာ (႐ုရွားႏုိင္ငံ သံအမတ္ေဟာင္း)၊ ရဲေအာင္ (ေခၚ) ေစာျဖဴ၊ ေအာင္ေစာႏွင့္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္မွ ေမဂ်ာ ကင္းဘဲလ္တုိ႔ ေလထီးျဖင့္ ဆင္းလာၿပီး ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္သားမ်ားအား အင္အားျဖည့္ေပး ၾကသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလဆန္း ၄ ရက္တြင္ မဟာမိတ္တပ္မ်ားက စစ္ေတြၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ သကဲ့သုိ႔ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္ႏွင့္ ျခေသၤ့ေအာင္ေျပာက္ က်ားတပ္ဖြဲ႕ကလည္း တစ္ေန႔တည္း တစ္ရက္တည္းမွာ ပင္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၃ (၃။ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္ ေတာ္လွန္ေရးခရီးဝယ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၇ ။) ၾကဴတပ္ဖြဲ႕သည္လည္း မဟာမိတ္တပ္မွ ေလထီးျဖင့္ခ်ေပး သည့္လက္နက္မ်ားကုိ ကုိင္စြဲ၍ ဂ်ပန္တပ္မ်ားအား လိုက္လံတုိက္ခုိက္လ်က္ရွိသည္။ ရခုိင္ေျပာက္က်ား အင္အားမွာလည္း တစ္စတစ္စ တုိးပြားလာရာ ရာႏွင့္ ခ်ီ၍ ရွိလာသည္။

မဟာမိတ္တပ္မ်ားသည္ ရခုိင္ေဒသတစ္ခုလုံးကုိ သိမ္းပုိက္မိသြားခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ေျပာက္က်ားတုိ႔၏ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ပထမ ပတ္ထဲမွာပင္ ၿပီးဆုံးသြားရသည္။ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ မ်ားသည္ ရခုိင္ေျပာက္က်ားမ်ားအား စိတ္မခ်သျဖင့္ လက္နက္သိမ္းျခင္း၊ ဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ လာသည္။ ရခုိင္ေျပာက္က်ားမ်ားႏွင့္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသား မ်ားအေပၚ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား၏ ဆက္ဆံပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္က ေတာ္လွန္ေရးခရီး ဝယ္စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၈ ႏွင့္ ၁၈၉ တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္ -

'တုိင္းမင္းႀကီးသည္ အုိင္ဝုိင္းရြာသူႀကီးေနအိမ္မွ ေနၿပီး ေက်းရြာသားမ်ားကုိ စုစည္းေစကာ အဂၤလိပ္ ျပန္ေရာက္လာၿပီျဖစ္၍ ဝဝၿဖိဳးၿဖိဳး စားရမည္၊ ဝတ္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမခြန္ေျမခမ်ားကုိလည္း ေပးၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓားျပလုိလုိ လုပ္ေနၾကေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား (ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္)သည္ ပျခဳပ္ထဲမွ ၾကက္မ်ား သာျဖစ္ရာ သတ္စားခ်င္သည့္အခ်ိန္တြင္ သတ္စားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေျပာသြားေၾကာင္း သိရသည္။ အုိင္စီအက္စ္ တုိင္းမင္းႀကီးေျပာသြားေသာ စကားမ်ား သည္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕၏ေပၚလစီျဖစ္ရာ မၾကာမီ ဆရာေတာ္ ဦးနာရဒႏွင့္တကြ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဖမ္းျခင္း၊ ႀကိဳးဒဏ္အျပစ္ေပးျခင္း၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ ေရးထဲပါခဲ့သူမ်ားကုိ လူစဥ္မမီေအာင္ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့ၾကသည္။'

စာမ်က္ႏွာ ၁၉၆ တြင္လည္း -

'ဆရာေတာ္ ဦးနာရဒ၊ ဦးသိန္းေက်ာ္ေအာင္ စေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိလည္း အစီအစဥ္အရ တစ္ၿပိဳင္တည္း ဖမ္းသည္။ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕စစ္တပ္ႏွင့္ ပုလိပ္တပ္မ်ားက အပ်ဳိ၊ အအုိ၊ အရြယ္ေရာက္၊ အရြယ္ လြန္ မေရြးဘဲ ရြာလုံးခ်ီ၍ မုဒိမ္းက်င့္ပြဲျပဳလုပ္သည္။ ေက်းရြာေနအိမ္မ်ားကုိ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးသည္။ ဗမာ့ မ်ဳိးခ်စ္တပ္ လည္ဆြဲရွိေသာ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ားကုိ ရာလုိက္ခ်ီၿပီးဖမ္းကာ လူမဆန္ေသာ ညႇဥ္းဆဲမႈမ်ားျဖင့္ လူစဥ္မမီေအာင္၊ နာလန္မထူေအာင္ ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္သည္။ ေျမခြန္၊ ေျမဆီခမ်ားကုိ အၾကမ္း ဖက္ေတာင္းယူသည္' စသည္ျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပ ထားသည္။ ဦးပညာသီဟႏွင့္ ဗုိလ္ၾကာလွေအာင္တုိ႔၏ ၾကဴေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕သည္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ေရာက္ လာေသာအခါ လက္နက္အသိမ္းခံလုိက္ရသည္။ ျခေသၤ့ ေအာင္*(* ျခေသၤ့ေအာင္ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕ကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျဖစ္စဥ္သမုိင္းတြင္ ျပေဒးတပ္ဖြဲ႕ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။) တပ္ဖြဲ႕သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၇ ရက္ တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ လက္နက္အပ္ၾကရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရခုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လက္နက္အမ်ားအျပား ကုိ သုိဝွက္ထားလုိက္ၾကသည္။ ဦးစိႏၲာႏွင့္ ဗုံေပါက္ သာေက်ာ္တုိ႔သည္ အေျခခံလွ်ဳိ႕ဝွက္စခန္းမ်ားစြာကုိ စတင္ တည္ေဆာက္ၾကသည္။ ကာလကတၱားရွိ ကုိသိန္းေဖကဖိတ္သျဖင့္ ဦးပညာသီဟ၊ ၾကာလွေအာင္၊ သာထြန္းေအာင္၊ ေက်ာ္ျမ၊ ေအာင္ပန္း၊ ျမေအာင္၊ ထြန္းလွ၊ ေစာျဖဴ၊ စိန္ထြန္း၊ ခ်စ္လွျဖဴ၊ ေစာထြန္း၊ ေဝလာ၊ စံထြန္း၊ ေက်ာ္သာ၊ မုိးသာ၊ ဘဟိန္းတုိ႔လူစုကုိ အဂၤလိပ္မ်ားက အိႏၵိယသုိ႔ ပုိ႔ေပးသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္တပ္သားစာရင္းကုိ ေတာင္းယူၿပီး တစ္ဦးခ်င္းထံသုိ႔ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ႏွင့္ ဆုမ်ား ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။မဟာမိတ္တပ္မ်ား စစ္ေရးအကဲသာလာျခင္း


ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ကုိ အင္အားေတာင့္တင္းခုိင္မာေစရန္ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သရက္ၿမိဳ႕တြင္ အေနာက္တုိင္းကုိ ဖြင့္သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္လည္း အေနာက္ေျမာက္ တုိင္း ဟူ၍ ဖြင့္သည္။ တုိးခ်ဲ႕ထားေသာ ေျခလ်င္ တပ္ရင္းမ်ားအျပင္ ေလ့က်င့္ေရးတပ္ရင္း(၁)မွ (၄) အထိကိုလည္း တုိးတက္ခ်ဲ႕ထြင္လုိက္သည္။ ထုိအခ်ိန္ တြင္ ဘီဒီေအကုိ ဗမာ့တပ္မေတာ္ (The Burmese Army) ဟု အမည္ေျပာင္းလဲေခၚၿပီး ျဖစ္သည္။ ၁ (၁။ ဗုိလ္မွဴးဘေသာင္း၏ ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္း စာမ်က္ႏွာ ၂၇၁ ။) ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ၫႊန္ၾကား မႈေအာက္တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ကုိ အျပင္းအထန္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ရခုိင္စစ္မ်က္ႏွာတြင္ မဟာမိတ္မ်ားက ထုိးစစ္ ဆင္လာသျဖင့္ ရခုိင္ေျပာက္က်ားမ်ားသည္ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္အကုန္ကတည္းက စတင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကရသည္။ ထုိ႔အတူပင္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ ပုိင္းတြင္လည္း မဟာမိတ္မ်ားက ထုိးစစ္ဆင္လာ သျဖင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးသည္ အခ်ိန္ဆြဲ၍ မရ ေတာ့သည့္အေျခအေနသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာသည္။

မဟာမိတ္တုိ႔သည္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ကတည္းက ရခုိင္စစ္မ်က္ႏွာတြင္ ပထမအႀကိမ္ ထုိးစစ္ကုိဆင္ႏႊဲေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ဝင္းဂိတ္သည္ လက္ေရြးစင္ လူ ၃ဝဝဝ ျဖင့္ အင္ဖားၿမိဳ႕မွ စတင္ ခ်ီတက္၍ ဂ်ပန္တပ္တုိ႔၏ေနာက္ပုိင္းကုိ ဝင္ေရာက္ ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ၁ (၁။ ေဇယ်၏ ဗမာျပည္တုိက္ပြဲ စာမ်က္ႏွာ ၄၊ ၁၅၊ ၁၆ ။)

ဝင္းဂိတ္၏တပ္မ်ားသည္ လမ္းပန္းမရွိေသာ ေတာႀကီးမ်က္မည္းမ်ားကို ျဖတ္ ေက်ာ္၍ ခက္ခဲစြာ တုိက္ခုိက္ခဲ့ရသည္။ သုံးလအတြင္း တြင္ ဝင္းဂိတ္၏ လူ ၃ဝဝဝ အနက္ ၁ဝဝဝ ခန္႔မွာ ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ဝင္းဂိတ္၏ လူ ၂ဝဝဝ ခန္႔သာ အင္ဖားသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

ဂ်င္နရယ္ဝီလ်ံစလင္း၏ အမွတ္(၁၄)တပ္မေတာ္ သည္ စစ္ေၾကာင္းသုံးေၾကာင္းျဖန္႔ခြဲ၍ ဒုတိယထုိးစစ္ စတင္ရန္ ရခုိင္ေဒသသုိ႔ ဝင္ေရာက္ျပန္သည္။ မယု ေတာင္တန္းေပၚတြင္ အမွတ္(၇)တပ္မွာ ဂ်ပန္အဝုိင္း ခံရေလရာ ရက္ေပါင္း(၂ဝ)ခန္႔ တုိက္ပြဲျပင္းထန္ခဲ့ သည္။ စစ္ကူတပ္မ်ား၏အကူအညီျဖင့္ အမွတ္(၇)တပ္ သည္ ေဖာက္ထြင္းထြက္ခဲ့ရသည္။ ဂ်ပန္မ်ားလည္း စစ္ႏွစ္ဖက္ညႇပ္သျဖင့္ လူ ၆ဝဝဝ ေက်ာ္တြင္ တစ္ဝက္ ေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔ ေသဆုံးခဲ့ၾကသည္။ ၂ (၂။ ေဇယ်၏ ဗမာျပည္တုိက္ပြဲ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၊ ၁၇ ။)

အမွတ္(၁၄) တပ္မေတာ္၏ ဒုတိယထုိးစစ္ ရခုိင္တြင္ဆင္ႏႊဲေနစဥ္ ဂ်ပန္မ်ားသည္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၌ အိႏၵိယႏုိင္ငံ သုိ႔ ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အင္ဖား ႏွင့္ ကုိဟီးဒမားကုိ ဝုိင္းလုိက္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ပန္ တပ္မ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရးည့ံဖ်င္းျခင္း၊ ေနာက္ပိုင္း ပုိ႔ေဆာင္ေထာက္ပံ့မႈ မရွိျခင္း၊ စစ္ေရးသတင္းမ်ား ႀကိဳတင္ေပါက္ၾကားေနျခင္း စသည့္ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဖ႐ုိဖရဲျဖစ္ၿပီး တပ္လန္သြားခဲ့ရသည္။

အင္ဖားႏွင့္ ကုိဟီးဒမားတုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေန ခ်ိန္မွာပင္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ဝင္းဂိတ္၏ ခ်င္းဒစ္(chindits) တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ဝဝဝ သည္ ဝန္တင္တိရစၧာန္ေပါင္း ၁၂ဝဝ ခန္႔ႏွင့္အတူ အင္းေတာ္၊ ဗန္းေမာ္၊ ကသာ နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ ေလေၾကာင္းမွဆင္းသက္ၿပီး အခုိင္အမာ စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ထားလုိက္သည္။ ဂ်င္နရယ္ စတီးဝဲလ္၏ အေမရိကန္တပ္မ်ားကလည္း တ႐ုတ္တပ္ မ်ားႏွင့္အတူ ဟူးေကာင္းႏွင့္ မုိးေကာင္းနယ္ကုိ သိမ္း ယူ၍ ျမစ္ႀကီးနားေလယာဥ္ကြင္းကုိ ဂ်ပန္မ်ားလက္မွ တုိက္ခုိက္ယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အင္ဖားႏွင့္ ကုိဟီးဒမားမွ ဂ်ပန္တပ္မ်ားမွာ ကစဥ့္ကလ်ားႏွင့္ ဆုတ္ခြာၾကရာ မဟာမိတ္တပ္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္းကုိ ဖိထုိး၍ ခ်ီတက္လာႏုိင္ၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစလင္း၏ အမွတ္(၁၄)တပ္မေတာ္ သည္ မႏၲေလးကုိ ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး ခ်ီတက္လာ သည္။ မဟာမိတ္တပ္မ်ားသည္ ေဖာင္းျပင္မွ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္တြင္ စတင္ခ်ီတက္ရာ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕ကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ သိမ္းပုိက္ လုိက္ႏုိင္သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ ဝန္းသိုၿမိဳ႕ သုိ႔ေရာက္ရွိၿပီး ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္တြင္ ေရႊဘုိၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ကေလးဝၿမိဳ႕မွ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္တြင္ စတင္ထြက္ခြာလာ ေသာ စစ္ေၾကာင္းသည္ ေရဦးသုိ႔ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဝန္းသုိမွ ဆင္းလာေသာတပ္ႏွင့္ ေရႊဘုိတြင္ ဆုံသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မႏၲေလးကုိသိမ္းပုိက္ရန္ စစ္ေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္း ခြဲ လုိက္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တ႐ုတ္ျဖဴဘက္ မွ ဂ်င္နရယ္ဒင္နီရယ္စူလတန္ႀကီးမွဴးေသာ တပ္မ်ား ကလည္း အေရွ႕ေျမာက္မွဝင္ေရာက္၍ မုိးကုတ္၊ နမၼတူ ႏွင့္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕မ်ားကုိ တုိက္ခုိက္လာသည္။ ၃ (၃။ ေဇယ်၏ ဗမာျပည္တုိက္ပြဲ စာမ်က္ႏွာ ၃၃၊ ၃၄ ။)

မဟာမိတ္တပ္မ်ား ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွ ျဖန္႔ခြဲ၍ ထုိးစစ္ဆင္လာေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကီးမူရားသည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ရွိေနေသာ ဂ်ပန္တပ္မ်ားႏွင့္ ေတာင္ကုတ္နယ္မွ ဂ်ပန္တပ္မ်ား အပါအဝင္ ရွိရွိသမွ် ဂ်ပန္တပ္မ်ားကုိ မႏၲေလးတြင္ ျပင္ဆင္စု႐ုံး၍ ခံစစ္ဆင္ရန္ ျပင္ဆင္ေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ မႏၲေလး၌စုထားေသာ ဒီဝီဇံတပ္မႀကီး မွာ ေျခာက္တပ္မွ်ပင္ ရွိသည္။

ကေလးၿမိဳ႕မွ မဟာမိတ္စစ္ေၾကာင္းသည္ ဂ်ပန္ တုိ႔၏အလစ္အငုိက္ကုိယူ၍ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္တြင္ ဂန္႔ေဂါ၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္တြင္ ေပါက္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္တြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕တုိ႔အား ဝင္ေရာက္သိမ္းပုိက္လုိက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပုဂံ၊ ေညာင္ဦးကုိျဖတ္၍ မိတၴီလာသုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္ေတာ့ သည္။ ဂ်ပန္တုိ႔သည္ မႏၲေလးတြင္ စု႐ုံးထားေသာတပ္ မ်ားကုိ မိတၴီလာသုိ႔ ေစလႊတ္၍ ခုခံေစရာ တုိက္ပြဲ အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားၿပီး မိတၴီလာေလယာဥ္ကြင္းကုိ မဟာမိတ္မ်ား သိမ္းပုိက္လုိက္ႏုိင္သည္။ ဂ်ပန္စစ္သား ၃၅ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔လည္း က်ဆုံးသြားသည္။

ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရန္မွာ အျမန္ဆုံး လုိအပ္၍လာ သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ မဟာမိတ္မ်ားလက္သုိ႔ က်လု က်ခင္ရွိေနေလရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ သည္ ႀကိဳတင္၍ ေတာ္လွန္ေရးစတင္ရန္ လုိအပ္လာ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္လည္း မဟာမိတ္ မ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ရန္အေၾကာင္းျပ၍ တပ္ျဖန္႔ရန္အမိန္႔ ကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္ရသည္။

ဂ်ပန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ စစ္ထြက္အမိန္႔ကုိ အကာ အကြယ္ယူ၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထုတ္ျပန္ေသာ တပ္ျဖန္႔ရန္အမိန္႔မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။စစ္ေၾကာင္းျဖန္႔ရန္အမိန္႔ ၁ (၁။ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (ဆ႒မပုိင္း) စာမ်က္ႏွာ ၆၅၊ ၆၆ ။)


အထက္ျမန္မာျပည္ တုိင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးဗထူးသည္ အထက္ျမန္မာျပည္တပ္မ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ကာ ဂ်ပန္တပ္ မ်ားႏွင့္အတူ စစ္ေၾကာင္းဖြင့္ရမည္။

ေရွ႕တန္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္စစ္ေၾကာင္းကုိ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇယ်ဦးစီး၍ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ႐ုံးအဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္ဝန္ႀကီး ႐ုံးအဖြဲ႕အားလုံး စုေပါင္း၍ သရက္စခန္းမွ မင္းတုန္း စခန္းသုိ႔ ခ်ီတက္ရမည္။

တုိင္းအမွတ္(၁) ဗုိလ္မွဴးေမာင္ေမာင္ ဦးစီး၍ သာယာဝတီ၊ ေပါင္းတည္ စစ္ေၾကာင္းသုိ႔ ခ်ီတက္ရ မည္။ ေျခလ်င္တပ္ရင္း(၄)သည္ တုိင္းအမွတ္(၁)ႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္းကာ လုိက္ပါခ်ီတက္ တုိက္ခုိက္ရမည္။

တုိင္းအမွတ္(၂) စစ္ေၾကာင္းကုိ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနဝင္းဦးစီး၍ ဖ်ာပုံ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ စစ္ေၾကာင္းသုိ႔ ခ်ီတက္ရမည္။

တုိင္းအမွတ္(၃) စစ္ေၾကာင္းကုိ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာၾကာဒုိးဦးစီး၍ မအူပင္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသသုိ႔ ခ်ီတက္ရမည္။

ဗုိလ္မွဴးႀကီးလက်္ာသည္ တုိင္းအမွတ္(၂)၊ (၃) ဆက္သြယ္ေရး၊ စီမံေရး ဦးစီးေဆာင္ရြက္ရမည္။

တုိင္းအမွတ္(၄) စစ္ေၾကာင္းကုိ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာ ဦးစီး၍ ပဲခူးစခန္းမွ ရန္သူကုိ ခုခံတုိက္ခုိက္ရန္ အသင့္ စီစဥ္ထားရမည္။

တုိင္းအမွတ္(၅) စစ္ေၾကာင္းကုိ ဗုိလ္ႀကီးတင္ထြန္း ဦးစီး၍ တနသၤာရီ-ထားဝယ္စစ္ေၾကာင္းသုိ႔ ခ်ီတက္ ရမည္။

တုိင္းအမွတ္(၆) စစ္ေၾကာင္းကုိ ဗုိလ္မွဴးရဲထြဋ္ ဦးစီး၍ ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ပ်ဥ္းမနား၊ မိတၴီလာ စစ္ေၾကာင္းသုိ႔ ခ်ီတက္ရမည္။

တုိင္းအမွတ္(၇)စစ္ေၾကာင္းကုိ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ ဦးစီး၍ သရက္မွသည္ မင္းဘူးစစ္ေၾကာင္းတုိင္ေအာင္ တာဝန္ခံအုပ္ခ်ဳပ္တုိက္ခုိက္ရန္ ခ်ီတက္ရမည္။

စစ္ေသနာပတိက ေရွ႕တန္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ မင္းတုန္းဘက္သုိ႔ လုိက္ပါခ်ီတက္တုိက္ခုိက္ရမည္။

တပ္မေတာ္တစ္ခုလုံးကုိ အထူးဆက္သားမ်ား ေစလႊတ္၍ စစ္ဆင္ေရးကိစၥအဝဝကုိ စီစဥ္မည္။

ေအာင္ဆန္း

စစ္ဝန္ႀကီးႏွင့္ စစ္ေသနာပတိ

ဗမာ့တပ္မေတာ္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ပါတီကြန္ဖရင့္

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ပါတီကြန္ဂရက္က်င္းပရန္ အေျခ အေနမေပးသျဖင့္ ပါတီကြန္ဖရင့္က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ ေတာ့သည္။ ပါတီကြန္ဖရင့္ မက်င္းပမိမွာပင္ အိႏၵိယ မွ ကုိသိန္းေဖက 'ဖက္ဆစ္ကြၽန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ ေရးသုိ႔' အမည္ရွိ စာတမ္းကုိ ေပးပုိ႔လုိက္သည္။ ကုိသိန္းေဖ၏စာတမ္းကုိ သခင္စုိးက အၾ<ြကင္းမဲ့လက္ခံ လုိက္ၿပီး ကြန္ဖရင့္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ အၾကံေပးသည္။ ပါတီကြန္ဖရင့္ကို ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌က်င္းပရန္ စီစဥ္လုိက္ၾကသည္။ သခင္စုိးကုိယ္တုိင္မွာမူ ကြန္ဖရင့္သုိ႔ မတက္ေရာက္ႏုိင္ ဟုဆုိသျဖင့္ သခင္သန္းထြန္းက ဦးေဆာင္၍ က်င္းပရန္ စီစဥ္ရသည္။

ပါတီကြန္ဖရင့္သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ လလယ္ခန္႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အလုံ အာရ္အီးတီ အေဆာက္အအုံ (ယခု ရန္ကုန္တုိင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးေရးအဖြဲ႕႐ုံး)အလယ္ထပ္၌ က်င္းပျဖစ္သည္။ ကြန္ဖရင့္၏ လုံျခံဳေရးအတြက္ လက္နက္ကုိင္ ၁ဝ ဦး အေစာင့္ခ်ၿပီးမွ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ ပါတီကြန္ဖရင့္ သုိ႔ တက္ေရာက္ၾကသူမ်ားမွာ -

၁။ သခင္သန္းထြန္း

၂။ ဗိုလ္မွဴးဗထူး

၃။ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာ

၄။ ဗုိလ္မွဴးရန္ေအာင္

၅။ ဗိုလ္မွဴးရဲထြဋ္

၆။ သခင္တင္ျမ

၇။ ကုိထြန္းစိန္

၈။ မေစာျမ

၉။ မႏွင္းဆီ

၁ဝ။ ကုိေဌးၿမိဳင္

၁၁။ ကုိညီေလး (ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတြင္က်ဆုံး)

၁၂။ ကုိထြန္းသန္း

၁၃။ ကုိေက်ာ္ၿငိမ္း(အာရ္အီးတီ)

၁၄။ ကုိခ်စ္လႈိင္

၁၅။ ကုိထြန္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၁ (၁။ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (ပထမပုိင္း) စာမ်က္ႏွာ ၂၉၉ ။)

ကြန္ဖရင့္၏သဘာပတိမွာ သခင္သန္းထြန္းျဖစ္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ သခင္တင္ျမက ေဆာင္ရြက္ သည္။ သခင္သန္းထြန္းက မဟာမိတ္တပ္မ်ားႏွင့္ဂ်ပန္ တပ္မ်ား၏ စစ္သတင္းမ်ား၊ ရခုိင္တြင္ ေျပာက္က်ား မ်ားက ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲေနပုံမ်ားကုိ တင္ျပၿပီး သခင္တင္ျမက ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး အတြက္ ေျမေအာက္စည္း႐ုံးေရးတုိးတက္မႈ အေျခ အေနကုိ အစီရင္ခံရသည္။

ဗိုလ္မွဴးဗထူးက အထက္ျမန္မာျပည္၏ စစ္ေရး အေျခအေနမ်ားကို အစီရင္ခံသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္မွဴးဗထူးသည္ အေမရိကန္ အမွတ္(၁ဝ၁) တပ္မေတာ္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မွဴးဗထူးက အထက္ျမန္မာျပည္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ ေရး ေျမေအာက္စည္း႐ုံးမႈအေျခအေနႏွင့္ အေမရိကန္ တပ္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ကုိ ရွင္းျပသည္။ ကြန္ဖရင့္ တြင္ အဓိကေဆြးေႏြးၾကသည္မွာ ကုိသိန္းေဖေပးပုိ႔ ေသာ 'ဖက္ဆစ္ကြၽန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေရးသုိ႔' စာတမ္းျဖစ္သည္။ ယင္းစာတမ္းသည္ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အေရးတႀကီး လမ္းၫႊန္ခ်က္ မ်ားမဟုတ္ဘဲ ေတာ္လွန္ေရးၿပီးဆုံးပါက မဟာမိတ္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မည္ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ လမ္းၫႊန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္မွဴးဗထူး က ဤစာတမ္းမွာ ေတာ္လွန္ေရးၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ရ မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္ ျပႆနာမွာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔ကုိ မည္သုိ႔ေတာ္လွန္ တုိက္ခုိက္ၾကမည္။ ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ရာတြင္ တစ္ျပည္လုံး တစ္ၿပိဳင္တည္း ထခ်ၾကမည္ေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ စစ္မ်က္ႏွာအလုိက္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ၾကမည္ေလာ ဆုိသည္ကုိသာ ေဆြးေႏြးၾကရန္ တင္ျပလုိက္သည္။ ၂ (၂။ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (ပထမပုိင္း) စာမ်က္ႏွာ ၃ဝ၂ ။)
မဟာမိတ္တပ္မ်ားမွာ မႏၲေလးကုိ တုိက္ခုိက္ရန္ တာစူေနၿပီျဖစ္သည္။ မုံရြာၿမိဳ႕ကုိ မဟာမိတ္တပ္မ်ားက သိမ္းလုိက္သျဖင့္ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ရဲေဘာ္မ်ားမွာ ေတာ္လွန္ေရးကုိ မဆင္ႏႊဲရေသးခင္ စစ္ကုိင္းသုိ႔ ဂ်ပန္မ်ားႏွင့္အတူ ဆုတ္ခြာခဲ့ရသည္။

ဗိုလ္မွဴးဗထူးက ေတာ္လွန္ေရးေနာက္က်ေနလွ်င္ ျမန္မာျပည္တစ္ဝက္ကုိ မဟာမိတ္တုိ႔ သိမ္းပုိက္ၿပီး ျဖစ္ သြားမည္ဟု တင္ျပလာသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကြန္ဖရင့္ သည္ ဗိုလ္မွဴးဗထူး၏တင္ျပခ်က္ကုိ စဥ္းစားေဆြးေႏြး ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏုိင္ခဲ့ေပ။ သခင္စုိးထံမွတစ္ဆင့္ ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိပါ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး ဆုံးျဖတ္ မည္ဟူ၍သာ သေဘာတူလုိက္ၾကရသည္။

ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာက မဟာမိတ္တပ္မ်ား ဝင္လာ ၍ ေတာ္လွန္ေရးတပ္သားမ်ားထံမွ လက္နက္သိမ္းျခင္း၊ ျပည္သူလူထုကုိ ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာလွ်င္ မဟာမိတ္မ်ားကုိပါ တုိက္ခုိက္ရမည္ေလာ ဟူသည့္ ျပႆနာကုိ တင္ျပသည္။ ထုိအခ်ိန္က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သည္ ႐ုရွားကြန္ျမဴနစ္၊ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္မ်ားကဲ့သုိ႔ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးကုိသာ တရားေသ စြဲကိုင္ထားေလရာ မဟာမိတ္တပ္မ်ား ျပည္သူလူထု ဆန္႔က်င္ေရးကုိ လုပ္လာပါက လူထုတုိက္ပြဲနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္၊ မဟာမိတ္အာဏာပုိင္မ်ားထံ တိုင္ၾကားရန္ ကုိသာ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ကြန္ဖရင့္မွာ တစ္ရက္ တည္းႏွင့္ ၿပီးဆုံးသြားသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ေျပာက္က်ားမ်ားအား အဂၤလိပ္တပ္မ်ားက လက္နက္အပ္ရန္ အေရးဆုိလာ ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားမွာမူ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ လုံးဝပူးေပါင္းေရးကုိသာ အေရးဆုိေနၾကေလသည္။ ဗုိလ္မွဴးဗထူးသည္ ပါတီကြန္ဖရင့္အၿပီးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက အဂၤလိပ္မ်ားႏွင့္ နီးလာသည္ႏွင့္ ဂ်ပန္ မ်ားကုိ စတင္တုိက္ခုိက္ရန္ အမိန္႔ေပး ၫႊန္ၾကား လုိက္သည္။ ၁ (၁။ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (ဆ႒မပုိင္း) စာမ်က္ႏွာ ၄ ။)
ဗိုလ္မွဴးဗထူး၏ ႀကိဳတင္ေတာ္လွန္ေရး

၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္တြင္ သခင္စုိးသည္ ေဒးဒရဲတြင္ ခုိေအာင္းေနရာမွ ဗိုလ္မွဴး ရဲထြဋ္ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္လာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္တင္ျမတုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလက်္ာ၊ ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာ၊ ဗိုလ္မွဴးရန္ေအာင္၊ ဗုိလ္မွဴးရဲထြဋ္ ႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးဗထူး စေသာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ တပ္မေတာ္အတြင္း ဖက္ဆစ္ ဆန္႔က်င္ေရးအေျခအေနကုိ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ သခင္ စုိး ရန္ကုန္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ မဟာမိတ္ေလယာဥ္ပ်ံ မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ မၾကာခဏ ဗုံးႀကဲတုိက္ခုိက္ လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ စုိး၊ သခင္သန္းထြန္း စေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သခင္စုိးတည္းခုိေနေသာ ဂ်ပန္ျပန္ ဗုိလ္မွဴးျမင့္ေအာင္ အိမ္တြင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ေဆြးေႏြးၾကျပန္သည္။

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားအား ဧၿပီလ ၂ ရက္တြင္ စတင္ေတာ္လွန္ရန္ သတ္မွတ္ထားေလရာ အထက္ ျမန္မာျပည္တြင္ရွိေနေသာ တပ္မ်ားမွာ မဟာမိတ္မ်ား ႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔၏အၾကားတြင္ စစ္ႏွစ္ဖက္ညႇပ္မည္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာသည္။ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ နားလည္မႈရယူ ထားၿပီးျဖစ္ရာ မဟာမိတ္တပ္မ်ား၏ အထင္အျမင္ လြဲမွားမည္ကုိလည္း စုိးရိမ္ေနရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္တြင္ တုိင္းမွဴးျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးဗထူးသည္ မႏၲေလး၊ စစ္ကုိင္း ႏွင့္ ျမစ္ငယ္မွ တပ္မ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ေဖာက္ထြက္ရန္ အမိန္႔ေပးလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္တကြ ေအာက္ျမန္မာျပည္မွ တပ္မေတာ္သားမ်ား မထိခုိက္ေစရန္အတြက္ မိမိတုိ႔သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကုိလည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဓိပတိ (ေဒါက္တာဘေမာ္)ကုိလည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္အာဏာ ပုိင္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း ေတာ္လွန္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္သည္။၂ (၂။ ဗိုလ္မွဴးဘေသာင္း၏ ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္း စာမ်က္ႏွာ ၂၉၇ ။)

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကလည္း ဗိုလ္မွဴးဗထူးတုိ႔ကုိ ပုန္ကန္သူမ်ားအျဖစ္ ဟန္ျပ ေၾကညာေပးခဲ့ရသည္။ မဟာမိတ္တပ္မ်ားသည္ မတၱရာဘက္မွ ထုိးစစ္ ဆင္လာရာ မတ္လ ၂ဝ ရက္တြင္ မႏၲေလးကုိ သိမ္း ပုိက္လုိက္ႏုိင္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္မွာ မတ္လ ၁၇ ရက္တြင္ စစ္ထြက္အခမ္း အနားက်င္းပ၍ တပ္ျဖန္႔သြားေပၿပီ။ ဗုိလ္မွဴးဗထူး သည္ အင္ေတာေက်ာက္ဂူေဒသသုိ႔ ခ်ီတက္၍ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရာမွ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖင့္ က်ဆုံး သြားရသည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization