Home » , » ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေသာင္းက်န္းသူသမိုင္း (နိဒါန္း)

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေသာင္းက်န္းသူသမိုင္း (နိဒါန္း)


နိဒါန္း

၁။       ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူသမိုင္းသည္ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ႏွစ္အနည္းငယ္မွစတင္၍ ယခုအခါ ႏွစ္ေပါင္း ၆၆ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈအစသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ သခင္စိုးဦးေဆာင္သည့္ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေတာခိုခဲ့ရာမွ စတင္သည္ဟု မွတ္ယူ ႏိုင္ပါ သည္။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းလမႈစတင္ခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကိုလိုနီ၏ကြၽန္ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္း၊ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္း စစ္တလင္းျပင္ျဖစ္ခဲ့ရျခင္း၊ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလတြင္ ႏုိင္ငံေရး အယူအဆမ်ား ကြဲလြဲေနျခင္း၊ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ဖန္တီးခဲ့သည့္ ေသြးခြဲမႈျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈမ်ား သေႏၶတည္ခဲ့ရေပသည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦးမွစတင္၍ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဖဆပလအစိုးရ၊ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ၊ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီအစိုးရ မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕မွ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္ စီ အစိုးရလက္ထက္အထိ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ိဳးစုံကို ႏွိမ္နင္းခဲ့ရပါသည္။ 


 
၂။       လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သည္ လြတ္လပ္ေရးကို ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္မည့္ အႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းခဲ့ရပါသည္။ စစ္ေရးအရ ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္မ်ား ရွိသကဲ့သို႔ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးထက္ မိမိတို႔ အာဏာရရွိေရးကို ေရွ႕တန္းတင္ကာ အလဲလဲအၿပိဳၿပိဳျဖစ္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးအ႐ႈပ္အေထြးမ်ား၊ ဂယက္မ်ား၊ အဆိုးဆုံးေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရင္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ခဲ့ရ သည္ကလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ရွိခဲ့ ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေသာင္းက်န္းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး မီးဟုန္းဟုန္း   ေတာက္ေလာင္ေတာ့မည့္ အေျခအေနကို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကရသည့္ စစ္ဆင္ေရးႀကီးမ်ား၊ တုိက္ပြဲႀကီးမ်ား၊ တုိက္ပြဲငယ္မ်ားလည္း မေရမတြက္ႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ပင္ ရွိခဲ့သည္ျဖစ္ပါသည္။
၃။       တပ္မေတာ္သည္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းလ်က္ရွိရာ  ယေန႔အထိ ေအာင္ပြဲခံေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုသည္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အဖ်က္ လုပ္ငန္း မ်ားကို ႏွစ္ရွည္လမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီးျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈမ်ားအေပၚ အလြန္ၿငီးေငြ႕ ေန ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း သည္းမခံႏိုင္က်ေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္း၍ ေသာင္းက်န္းသူအဖ်က္သမားမ်ားအား ေရွ႕တန္းေဒသ အသီးသီး တြင္ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိကာစကာလမ်ားတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကို ေကာင္းစြာ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေဒသမ်ား တြင္သာ ခိုေအာင္းေနခဲ့ၾကရသည္။

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) ေပၚေပါက္လာပုံ

၄။       ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲပါလာခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္လာခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ မ်ားသည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ေျမေပၚသို႔ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ၃ ႏွစ္ၾကာမွ် နဂါးႏုိင္စစ္ဆင္ေရး၊ ဘုရင့္ေနာင္ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔တိုက္ခိုက္ေနစဥ္ စစ္ဆင္ေရးေဒသမ်ား၌ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသဖြယ္ တပ္မေတာ္မွခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည္ကို ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားမ်ား၊ ၿမိဳ႕စားမ်ားက မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁ ႀကိမ္၊ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁ ႀကိမ္၊ မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕တြင္ စည္းေဝးလ်က္ ရွမ္းျပည္နယ္ကို ျပည္ေထာင္စုမွခြဲထြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ကို ျပည္ေထာင္စုမွခြဲထြက္ရန္ ေျမေပၚတြင္ထင္ထင္ရွားရွား စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားသကဲ့သို႔ အျခားတစ္ဖက္မွလည္း လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈအတြက္ ႏြံစစ္ဟန္၊ တိုင္းႏြမ္း၊ တုိင္းလုံ စသည္ျဖင့္ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လွ်ိဳ႕ဝွက္ ဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွားေစခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္.....
 
Share this article :

1 comments:

poem lover said...

အက္မင္ျကီးခင္ဗ်ား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းထဲက KNU /DKBA အေျကာင္းမေတြ ့ဘူးခင္ဗ်ား နွိပ္လို ့မရဘူး လင့္ခ္ ပ်က္ေနတယ္ ထင္ပါတယ္
အဲဒါေလး ျပန္တင္ေပးပါအုံးခင္ဗ်ာ ဗဟုသုတ အမ်ားျကီးရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား
ဒီဆိုဒ္ကိုလည္း က်ေနာ့္ေဖ့ဘုတ္မွာ ရွယ္ပီး ေျကညာေပးထားပါတယ္

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization