Home » » အခန္း(၄) ကရင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္း

အခန္း(၄) ကရင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္း

ကရင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္း
ကရင္ဆူပူမႈမ်ား စတင္လာျခင္း
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အလံနီပါတီႏွင့္ ရဲေဘာ္ ျဖဴတို႔လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းၾက၍ တစ္ျပည္လံုး အံုၾကြဆူပူေနခ်ိန္တြင္ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အင္အားစု မ်ားသည္လည္း လႈပ္ရွားထၾကြလာၾကသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ရက္တြင္ ပါတီတစ္ခုလံုးတစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေတာခိုျခင္းျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ားသည္လည္း တစ္ရက္တည္း တစ္ခ်ိန္ တည္းမဟုတ္သည့္တိုင္ ရက္ပိုင္းအတြင္း တဖြဲဖြဲေတာ ခိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကရင္လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားမွာမူ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း တညီတညြတ္တည္း ေတာခိုခဲ့ၾကျခင္းမဟုတ္ေပ။ ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕၏ စည္း႐ံုးဆြဲေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္၍ အစိတ္အပိုင္း အလုိက္ ေတာခိုေသာင္းက်န္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕သည္ ကရင္လက္နက္ကုိင္မ်ားကို ေျမႇာက္ပင့္ေသြးထိုး ေပးေနခ်ိန္ပင္ အစိုးရႏွင့္ အေပး အယူလုပ္ကာ ညႇိႏႈိင္းလ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္တြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္းျဖစ္ၿပီး ေလတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္မွာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေစာရွီ႐ိႈးျဖစ္ရာ စစ္ေရးအကူ အညီႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ 

          ဖဆပလအစိုးရက တပ္နီဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ဗိုလ္သိန္းဒန္၊ အလုပ္သမား သမဂၢေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ဗိုလ္ရန္ေအာင္  ႏွင့္ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဗိုလ္ေအာင္မင္းတို႔ကို ေထာင္မွလႊတ္ေပး၍ လက္ဝဲညီညြတ္ေရးရရွိရန္ ႀကိဳးစား ေနသည္။ လက္ဝဲဝါဒီအမ်ားအျပားက ကရင္လက္နက္ ကိုင္မ်ားအေရးကို ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမား၏ လုပ္ၾကံမႈ အျဖစ္စြပ္စြဲေနသျဖင့္ ဖဆပလအစိုးရသည္ ဗိုလ္သိန္း ဒန္ႏွင့္ ဗုိလ္ေအာင္မင္းကုိ ေတာတြင္းရွိ ဗမာျပည္ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေစလႊတ္ကာ လက္ဝဲညီညြတ္ ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လာသည္။   (၁။  သိန္းေဖျမင့္၊ ေတာ္လွန္ေရးကာလႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ၄၉၃မွ ၄၉၅။)
          ေက အင္ န္ ယူ သည္ လက္ ဝဲ ညီ ၫြတ္ ေရး  ေအာင္ျမင္မည္ကို စိုးရိမ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ဝဲ ညီညြတ္ေရးပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းနည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လာသည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္းက သခင္ႏု အား ခ်ဥ္းကပ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းအား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပလာသည္။ ဗိုလ္လက်္ာကလည္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးမလုပ္ရပါက အစိုးရအဖြဲ႕မွ ႏုတ္ထြက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္လာသည္။ ဗိုလ္ေဇယ်သည္လည္း ေတာမခိုခင္ ကာကြယ္ေရး     ဝန္ႀကီးလုပ္ခ်င္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ရာ စမစ္ဒြန္းတို႔၏ ေထာက္ခံမႈရွိသည္ဆိုခဲ့သည္။  (၂။  သိန္းေဖျမင့္၊ ေတာ္လွန္ေရးကာလႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၉၃မွ ၄၉၄။) စင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သြားပါက လက္ဝဲညီၫြတ္ေရး ေအာင္ျမင္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ကန္႔ကြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
          အေျခအေန႐ႈပ္ေထြးေနစဥ္တြင္ ကရင္စစ္ရဲမ်ား သည္ ရန္လိုသည့္အျပဳအမူမ်ားကို မၾကာခဏျပသလာ ၾကသည္။ ကရင္လက္နက္ကိုင္မ်ား ေတာခိုေတာ့မည္ ဟူ၍လည္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာသည္။ ေကအင္န္ ယူအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအခ်ဳိ႕  သည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ စတင္ဆူပူလာၾကသည္။ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕၏အာေဘာ္  ျဖစ္ေသာ  သုဝဏၰတိုင္းသတင္းစာကလည္း  ဆူပူ    အံုႀကြေရးကို ပုိမိုလႈံ႕ေဆာ္လာသည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ႏွင့္  တနသၤာရီတိုင္းတို႔တြင္  ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕၏          လက္ေအာက္ခံ  ေကအင္န္ဒီအိုတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ေသာင္းက်န္းမႈျပင္းထန္စြာျပဳလုပ္လာၾကသည္။  (၃။  ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ သမိုင္းဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား စာမ်က္ႏွာ ၃၇၁။) ထို႔ ေၾကာင့္ အ စိုး ရ သည္ က ရင္ အ ေရး ႏွင့္        ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ကို ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။
အစိုးရေၾကညာခ်က္ (၁။  ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ သမိုင္းဝင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၇၁ မွ ၃၇၂ အထိ။)
          ၁။       ဗမာျပည္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ေထြးလံုးရစ္ပတ္ျဖစ္ေနသည့္ အခုအခ်ိန္အခါ မ်ဳိး၌ ကြန္ျမဴနစ္အျဖဴအနီႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဖဆပလအတိုက္အခံဂိုဏ္းသားတို႔သည္ အခြင့္ ေကာင္းယူ၍ ကရင္ႏွင့္ဗမာအထင္အျမင္လြဲ ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ လႈံ႕ေဆာ္လာသည္ ကို အထင္အရွားေတြ႕လာရေပၿပီ။
          ၂။       ဆူပူေသာင္းက်န္းသူမ်ားေဝငွေသာ ေၾကညာခ်က္စာတမ္းမ်ားတြင္ ကရင္မ်ားက သူတို႔ႏွင့္ေပါင္း၍လက္ရွိအစိုးရအားလက္နက္ ႏွင့္ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မွ ကရင္အမ်ဳိးသား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုရမည္ဟု အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားေလသည္။ ၁၉၄၅ခုႏွစ္၊ ေျမာင္းျမ နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကရင္-ဗမာ အဓိက ႐ုဏ္းအနာေဟာင္းကို ဆြေပးၾကေသး၏။    ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား အဖို႔ ေတြးေတာပူပင္စရာျဖစ္လာလိမ့္မည္ ကား မုခ်ျဖစ္ေပမည္။ တစ္ဖန္ယခုအခ်ိန္ အခါတြင္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားကလည္း ဗမာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကုိ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ား၌ ႏွိပ္စက္ၾကေသးသည္။ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားက လည္း ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကုိ အခ်ဳိ႕ေဒသ မ်ား၌ ႏွိပ္စက္ၾကေသးသည္။ ဤမွ တစ္စတစ္စ အခ်ဳိ႕ေသာ ရပ္ရြာေဒသ မ်ားတြင္ ကရင္လူေကာင္းႏွင့္ ဗမာလူေကာင္းတို႔ပင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ မယံုႏိုင္ေသာအေျခသို႔ ေရာက္ၾကၿပီးလွ်င္ တစ္ဦးအရိပ္အကဲတစ္ဦး က ေစာင့္၍ၾကည့္ေနၾကေတာ့သည္။ မီးပြား ႏွင့္တူသည့္လႈံ႕ေဆာ္မႈရွိလွ်င္ လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္းသည္ အခ်ိန္မေရြး မီးထေလာင္ ႏိုင္သည္။
          ၃။       အမွန္စင္စစ္ဆိုလွ်င္  သမိုင္း  တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဗမာႏွင့္ ကရင္တို႔သည္ ဂ်ပန္ေခတ္မွတစ္ပါး အျခားအခ်ိန္မ်ား၌ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာသူမ်ားမဟုတ္ေပ။ ဂ်ပန္ေခတ္အတြင္းက ကရင္-ဗမာအဓိက ႐ုဏ္း ျဖစ္ပြားစဥ္ကပင္ ကရင္-ဗမာလူထုႀကီး ထဲမွ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ကရင္-ဗမာအခ်ဳိ႕ တို႔သာလွ်င္ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ခဲ့သည္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ျမားစြာ တြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ေနထိုင္ၾက႐ံုမွ်မက တစ္ဦး ေဘးေရာက္ မည္ကိုပင္ တစ္ဦးက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ေသး၏။
          ၄။       သို႔ရာတြင္ လူမသမာသူတို႔၏လက္ခ်က္ သည္ ေအာင္ျမင္၍ အဆိုးဆံုးအေျခအေနသို႔ ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ျခင္း အားျဖင့္ ကရင္မ်ားကလည္း ဗမာမ်ားကို နာလန္မထူႏိုင္ေအာင္ ေခ်မႈန္းပစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဗမာမ်ားကလည္း ကရင္မ်ားကို နာလန္မထူႏိုင္ေအာင္ေခ်မႈန္းပစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္။  ကရင္တို႔၏ရွိသမွ်အင္အားႏွင့္    ဗမာတို႔၏ ရွိသမွ်အင္အားကို အစအဆံုး တြက္ၾကည့္ၿပီးေလၿပီ။ သို႔ျဖစ္ရာ ဤကဲ့သို႔ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္ ကရင္မ်ား၏ လိုလားခ်က္လည္း မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ျပည့္ဝမည္မဟုတ္။ ဗမာတို႔၏လိုလားခ်က္ မ်ားလည္း မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်ျပည့္ဝမည္ မဟုတ္။ ဥသွ်စ္သီး ႏွစ္လံုးထုသည့္အခါ ထုသည့္ဥသွ်စ္သီးလည္းကြဲ၊ ခံသည့္ဥသွ်စ္သီး လည္းကြဲသလို အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္သည့္ကရင္ ႏွင့္ဗမာေတြႏွစ္ဦးစလံုး အလုပ္အကိုင္ေတြ ပ်က္၊ အိမ္ေတြ၊ ရြာေတြမီးေလာင္၊ လူေတြ ေသေက်ပ်က္စီးျခင္းသာ အဖတ္တင္လိမ့္ မည္။ ဤသို႔အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကရင္ႏွင့္ဗမာေတြနစ္နာျခင္းသာ အဖတ္တင္ လိမ့္မည္။ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် ေကာင္းက်ဳိး အဖတ္တင္ႏိုင္မည္မဟုတ္သည္ကုိ အထူး ေျပာေနစရာမလို။ ၁၉၄၂ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ကရင္-ဗမာ အဓိက႐ုဏ္းက သက္ေသ ခံလိမ့္မည္။
          ၅။       သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကရင္ႏွင့္ဗမာတို႔  သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးရင္းရင္းႏွီးႏွီးဆက္ဆံ ေပါင္းသင္းၾကၿပီးလွ်င္ လူမ်ဳိးေရးအဓိက႐ုဏ္း မ်ားကို အထူးေရွာင္ရွားၾကရန္ ေလးနက္စြာ ေမတၱာရပ္ခံလုိက္ပါေၾကာင္း။
အစိုးရ၏ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးေရးအဓိက ႐ုဏ္းမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းခ်င္း ပဋိပကၡမွာ ပိုမို၍ျပင္းထန္လာသည္။ ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕သည္ အစိုးရႏွင့္ေစ့စပ္ေနသျဖင့္ ေမတၱာထားၾကရန္ မၾကာခဏေၾကညာခ်က္ထုတ္သည္။ သို႔ေသာ္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုမူ မေလွ်ာ့ေပ။
သထံုခ႐ိုင္ကိုေကအင္န္ယူသိမ္းပိုက္ျခင္း (၁။  ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)(၁၉၄၈)
          သထံုၿမိဳ႕ေပၚရွိေကအင္န္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေစာအုန္းေဖၫြန္႔၊ ေစာရွမ္းေမာင္၊ ေစာေရႊဒံုး၊ ေစာဝီလီ ေက်ာ္ႏွင့္ ေစာအုံးေဖတို႔ျဖစ္သည္။ ေစာအုံးေဖသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္မျဖစ္မီကာလက သစ္ေတာဌာနတြင္ ဝန္ေထာက္ရာထူးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ဆုတ္ခြာေသာအခါ အိႏၵိယအထိလိုက္ပါသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း ဖာပြန္ နယ္ထဲသို႔ ေလထီးျဖင့္ဆင္းလာခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္စစ္ တပ္တြင္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္အထိ ရာထူးရရွိခဲ့ၿပီး စစ္ၿပီး ေသာအခါ သစ္ေတာဌာနတြင္ ဝန္ေထာက္ျပန္လုပ္ သည္။ ၁၉၄၆ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၈ရက္တြင္ ေစာအုံးေဖ သည္ သထံုၿမိဳ႕သို႔ သစ္ေတာဝန္ေထာက္အျဖစ္ေရာက္ ရွိလာသည္။ သထံုၿမိဳ႕ရွိ ေကအင္န္ယူေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ သထံုၿမိဳ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကိုသိမ္းပုိက္ ႏိုင္ရန္ ၁၉၄၆ခုႏွစ္ကတည္းက လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ၾကံစည္ေန ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃ရက္တြင္ သထံုၿမိဳ႕ရွိ စစ္ရဲမ်ားက စတင္ပစ္ခတ္ၿပီး ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးကိုသိမ္းယူသည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ တြင္ သထုံၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေကအင္န္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေကအင္န္ဒီအိုတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အမ္းပုလိပ္(Arm Police)* (* စစ္ရဲမ်ား။) မ်ားပူးေပါင္း၍ သထံုခ႐ိုင္တစ္ခုလံုးကို စတင္ သိမ္းပိုက္ရန္ႀကိဳးစားၾကေတာ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ကိုလည္း  ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
          ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစည္းမ်ဥ္းသစ္ မ်ား ေရးဆြဲၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သစ္ကို ဖြဲ႕လိုက္ေသာ အခါအစိုးရ၏လက္ရွိခ႐ိုင္ဝန္ေစာဘတၱလားႏွင့္ ခ႐ုိင္ ရဲဝန္မစၥတာ ဒက္တ္ဝက္တို႔သည္ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားႏွင့္  ပူးေပါင္းေနရေတာ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂ဝ ရက္တြင္ကား သထံုခ႐ုိင္တစ္ခုလံုး ေကအင္န္ဒီအို     မ်ား၏လက္သို႔ က်ေရာက္သြားၿပီး ေကာ္သူေလးအစိုးရ ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ၾကသည္။ ေစာအုံးေဖသည္ ေကအင္န္ ဒီအို စစ္မင္းႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ခ႐ုိင္ရဲဝန္ မစၥတာဒက္တ္ဝက္ႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္ႀကီးခင္ေဇာ္တို႔ကိုလည္း ဖမ္းဆီး၍ အက်ဥ္းခ် ထားၾကသည္။ ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားသည္ သထံုခ႐ိုင္ အတြင္း၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖန္႔ခြဲ၍ တပ္စြဲထားၾက သည္။
သထံုခ႐ုိင္တြင္ ေကအင္န္ယူမ်ား ဆူပူေသာင္း က်န္းၾကၿပီးေနာက္ မၾကာမီ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္တြင္ ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕သည္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
xxx
ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္
(၂၅-၇-၄၈)
          ႏုိင္ငံေတာ္၏မရွင္းလင္းေသာ အေျခအေနမ်ားကို အားလံုးျခံဳငံုၾကည့္ပါလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းေသာ ေခတ္ႀကီးထဲတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထို႔ထက္သာလြန္ ဆိုးရြားမည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာဦးမည္ကို စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ေနၾကသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို လည္းေကာင္း ျငင္းဆိုႏုိင္ရန္ ခဲယဥ္းေပလိမ့္မည္။ ကမၻာ တစ္ဝန္းလံုး၌ပင္ ေအးခ်မ္းသာယာမႈကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ ရွိေသာ အင္အားစုမ်ားသည္ သဲသဲမဲမဲထၾ<ြကေသာင္း က်န္းလ်က္ရွိၾကရာ ကမၻာ၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း ထိုမၿငိမ္သက္မႈ ဝဲၾသဃ ႀကီးထဲတြင္ ေမ်ာပါၿပီးလွ်င္ ျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ရမည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထို အမ်ိဳးမ်ဳိးေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္မွာ မလြယ္ ကူေခ်။ ခိုင္ခံ့ေသာ၊ သမာဓိႀကီးမားေသာ၊ ညႇာတာ ေထာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ အဖ်က္သေဘာမဟုတ္၊ အျပဳသေဘာျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးကြၽမ္းက်င္ပါးနပ္မႈ (ဝါ) မကုတတ္လွ်င္ ငန္းမန္းလိုက္သြားေအာင္ ျဖစ္ေစႏုိင္ ေသာ ႏုိင္ငံေရးအနာဆိုးႀကီးကို သက္သာေပ်ာက္ကင္း ေအာင္ ကုသေပးႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးကြၽမ္းက်င္ပါးနပ္ မႈတို႔ျဖင့္သာလွ်င္ ယခုလက္ငင္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံႀကီး၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ေနၾကရေသာ ျပႆနာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေပမည္။
          ယခုကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေန သည့္ အခ်ိန္အခါႀကီးတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္ႀကီး၏ ပထမအစိုးရအဖြဲ႕သည္ သတိၱအရွိဆံုးေသာ ပုဂိၢဳလ္တို႔ကိုပင္လွ်င္ ေခ်ာက္ခ်ားေစႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး တာဝန္ႀကီးကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို စိတ္႐ိုးေစတနာ႐ုိးရွိၾကေသာ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံ သားအားလံုးတို႔သည္ ဝန္ခံၾကရေပလိမ့္မည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ကိစၥတုိင္းတြင္ သေဘာတူ ညီသည္ဟူ၍ကား မဆိုႏုိင္။ ကြဲလြဲသည့္အခ်က္မ်ားတြင္ ကြဲလြဲသည္ကိုကား ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဝန္ခံ၏။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္  ကိစၥ၌ပင္ သေဘာကြဲလြဲေစကာမူ တထိတ္ထိတ္တလန္႔ လန္႔ႏွင့္ ခ်ိဳ႕ခ်ဳိ႕တဲ့တ့ဲေနရေသာဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး လွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေနထုိင္ရာ  အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ စိတ္ခ်လက္ခ် လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုး ရကို ကူညီရန္တာဝန္ရွိသည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ယူဆသည္။
          ကြၽႏု္ပ္တို႔၏သမိုင္း၌ ယခုလိုအေရးၾကံဳေနေသာ အခ်ိန္အခါႀကီးတြင္ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ကရင္အမ်ဳိး သားမ်ားအား တစ္ႀကိမ္ထပ္မံၿပီး ကြၽႏု္ပ္တို႔၏သတိေပး ခ်က္မွာကား အျခားမဟုတ္ေပ။ ကရင္ျပည္နယ္ သီးျခားေတာင္းဆိုရာ၌လည္းေကာင္း၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔က ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားကို တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ သီးျခား လူမ်ဳိးႀကီးတစ္ခု  ျဖစ္ေပၚလာရန္ႀကိဳးပမ္းရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ႏုိင္ထက္စီးနင္းဝါဒကို လည္းေကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ေသာဝါဒကိုလည္းေကာင္း ဘယ္နည္းႏွင့္မွ်အသံုးမျပဳရန္ သစၥာဓိ႒ာန္ျပဳထား  ၿပီးၿပီဟူေသာ ကတိေပးခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ကမၻာစစ္ႀကီးတြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳမႈႏွင့္ အၾကမ္း   ဖက္မႈ၊ လက္နက္အားကိုးျပဳမႈတို႔သည္ အခ်ည္းႏွီး အလဟႆျဖစ္ခဲ့ရေသာ သင္ခန္းစာကုိ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အက်ဳိးရွိစြာမွတ္သားၾကပါစို႔။ ယခုကဲ့သို႔အေရးႀကီး  ေသာအခ်ိန္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ မ်ဳိး႐ိုး အလိုက္ ႐ိုးသားမႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတို႔ကို လိုလားၾကသည့္အတိုင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ယင္းတို႔ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ က်င့္ေဆာင္ရန္ အထူးပင္လိုလားအပ္ ေပသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏အမ်ဳိးစာရိတၱႀကီးကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေမြးျမဴၾကရန္ ယခုအခ်ိန္သည္ ေရွးက ထက္ပို၍ အထူးလိုလားအပ္သည္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ႏွလံုးသြင္းၾကပါစို႔။ ယခုအျဖစ္အပ်က္မ်ားအရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေအးခ်မ္းမႈ၊ တုိးတက္မႈ၊ ဝေျပာသာယာ မႈတို႔ကို အေႏွးအျမန္ရရွွိေရးသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔စြဲစြဲျမဲျမဲ ယံုၾကည္ပါသည္။
          ထို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္းလူတိုင္း ေမတၱာဓာတ္ေမြးျမဴ ၾကၿပီးလွ်င္ အၿပိဳင္အဆိုင္ဆိုလွ်င္ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး အတြက္ သူ႕ထက္ငါပိုလုပ္ျပမည္ဟူေသာ အၿပိဳင္အဆိုင္  မ်ဳိးသာရွိေတာ့မည့္ဘဝသစ္ႀကီးကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ဖန္တီးၾက ပါစို႔။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကုိ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ အဆင့္ အတန္းသို႔ေရာက္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာအရာ သည္ကား ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳက်င့္မႈ မဟုတ္ဘဲ တရားမွ်တမႈသာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ကြၽႏု္ပ္ တို႔ထာဝရႏွလံုးသြင္းၾကပါစို႔။
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕
ေကအင္န္ယူအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
Xxx

          ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕သည္ ဖဆပလအစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းရာတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမျဖစ္     ေစေရးအတြက္ ခိုင္မာစြာ အာမခံေပးခဲ့ၾကသည္။    အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၊ လက္နက္ကိုင္ဝါဒကိုလည္း လက္မခံ ႏုိင္ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကားေဖာ္ထုတ္ေၾကညာသည္။ အဓိက႐ုဏ္းမျဖစ္ေရးကို ေၾကြးေၾကာ္ေသာ္လည္း ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုမူေလွ်ာ့၍မေပးေပ။ ကရင္တစ္ က်ပ္၊ ဗမာတစ္က်ပ္ေၾကြးေၾကာ္သံႏွင့္ ကရင္ျပည္ ေတာင္းဆိုမႈမွာ ပိုမိုက်ယ္ေလာင္၍လာသည္။ ကရင္ စစ္ရဲမ်ားမွာ အစိုးရ၏ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန   ေအာက္တြင္ရွိသည္။ ကရင္ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းမ်ား မွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန      လက္ေအာက္တြင္ရွိသည္။ ေကအင္န္ဒီအိုသာလွ်င္  ေကအင္န္ယူ၏ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕သည္ ကရင္စစ္ရဲမ်ားႏွင့္ ကရင္ တပ္ရင္းမ်ားကို ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ား  ေတာခိုေသာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ ကရင္စစ္ရဲမ်ားက ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္ အစိုးရေငြတိုက္ႏွင့္လက္နက္တိုက္ မ်ားကုိ တိုက္ခိုက္လုယက္ေဖာက္ထြင္းၾကေသာေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ ဖဆပလအစိုးရသည္ ကာကြယ္ေရး တပ္ရင္း (ဘီတီအက္ဖ္)* (* Burma Territorial Force.) ၅၂ရင္းကို အျမန္ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပင္သည္။ ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕က ဘီတီအက္ဖ္မ်ား  သည္ ကရင္အမ်ဳိးသားတို႔အား ႏွိပ္ကြပ္ရန္ျဖစ္သည္ ဟု စြပ္စြဲသည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္တြင္ ကရင္စစ္ရဲမ်ားက တြံေတးၿမိဳ႕ကိုသိမ္းလိုက္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂ဝရက္တြင္ ကရင္စစ္ရဲမ်ားက ေမာ္ခ်ီးမိုင္း ကို သိမ္းလိုက္ျပန္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၁ရက္တြင္ သထံုႏွင့္က်ဳိကၡမီ၌ စစ္ရဲမ်ား အတိအလင္း ပုန္ကန္ ၾကျပန္သည္။ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ ကရင္စစ္ရဲ မ်ားလက္သုိ႔ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ က်ေရာက္သြားျပန္သည္။ မအူပင္၌လည္း အစိုးရေငြတိုက္ကို ေဖာက္ယူၾက   သည္။ ကရင္စစ္ရဲမ်ားသည္ ခုခံသူမ်ားႏွင့္အႀကိတ္ အနယ္ တိုက္ခိုက္၍ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို သိမ္းပုိက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔တပ္စြဲထားသည့္ ၿမိဳ႕၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကုိ လြယ္လင့္တကူသိမ္းယူလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္ ကရင္စစ္ရဲမ်ားႏွင့္စလိုက္ေသာကရင္ ေသာင္းက်န္းမႈမွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔၍လာေတာ့သည္။
ကင္းဘဲလ္-တူးေလာက္အေရးအခင္း(၁။    ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ သမိုင္းဝင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားစာမ်က္ႏွာ ၃၇၇။)
          ေကအင္န္ယူမ်ားအားလက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္ရန္ ေျမႇာက္ပင့္ေသြးထိုးေပးသည့္အျပင္ လက္ေတြ႕အကူ အညီပါေပးေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားတြင္ ၁၃၆   တပ္ဖြဲ႕တြင္ အမႈထမ္းဖူးၿပီး ကာလကတၱားၿမိဳ႕တြင္ရွိေန    ေသာ ကာနယ္တူးေလာက္* (* Col. Tullock.) သည္ ထင္ရွားသည္။ ေကအင္န္ယူႏွင့္ကာနယ္တူးေလာက္ကို  အဓိက ဆက္သြယ္ေပးသူမွာမူ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ေဒးလီးေမး(လ္) သတင္းေထာက္ အလက္ဇျႏၵားကင္းဘဲ(လ္)** (** Alexandra Cambell.)ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလဆန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီးက ကာလကတၱား တြင္ေရာက္ေနေသာ ကာနယ္တူးေလာက္ကုိ သတိထား ရန္သတိေပးလာသည္။ ၿဗိတိသွ်C အစိုးရသည္ ေကအင္န္ ယူပုန္ကန္ေရးတြင္ တရားဝင္ပါဝင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပသလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  ကရင္အမ်ဳိးသားအခ်ဳိ႕ ကလည္း  ကာနယ္တူးေလာက္က  သူပုန္ထရန္ ေျမႇာက္ပင့္ေပးေနေၾကာင္း  သတင္းပုိ႔တိုင္တန္း ၾကသည္။
          ထိုအခ်ိန္တြင္ ကင္းဘဲ(လ္)သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စထရင္းဟုိတယ္တြင္ တည္းခိုလ်က္ရွိသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္တြင္ ကင္းဘဲ (လ္) က ကာလကတၱားၿမိဳ႕ စပင့္စ္ဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုေန    ေသာ ကာနယ္တူးေလာက္ထံသို႔ေပးပို႔ရန္ ေၾကးနန္း တစ္ေစာင္ႏွင့္  စာတစ္ေစာင္ကို  ဘီအိုေအစီ ေလေၾကာင္းကုမၸဏီမွ ေလယာဥ္အမႈထမ္းျဖစ္သူ မစၥတာအိုင္ဒီဆိုင္းမြန္း*** (***Mr. I.D Symon. )ဆိုသူအား လူၾကံဳပါး လိုက္သည္။ ေၾကးနန္းႏွင့္ စာအိတ္ကုိလည္း ခ်ိပ္ပိတ္ ေပးလိုက္သည္။ သို႔ရာတြင္ မစၥတာဆိုင္းမြန္းက လိုလိုမည္မည္စာအိတ္ကုိ ေဖာက္ၾကည့္လိုက္ေသာ အခါ စာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေတြ႕ရွိသျဖင့္ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကူးထားလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေလယာဥ္အမႈထမ္းေဟာ့စစ္ကုိ  သက္ေသအျဖစ္    ျပသလိုက္သည္။ ကာလကတၱားေရာက္ေသာအခါ  မူရင္းေၾကးနန္းႏွင့္စာကို ကာနယ္တူးေလာက္ကိုေပး  ၿပီး မိတၱဴကုိေတာ့ယူထားလိုက္သည္။
          ကင္းဘဲ(လ္)၏စာတြင္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ လ ၉ရက္ဟု ရက္စြဲတပ္ထားၿပီး ကာနယ္တူးေလာက္ကို ခ်စ္ေဆြေဟာ့(ပ္)ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည္။ စာပါ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားမွာ  (၂။        ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ သမိုင္းဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား စာမ်က္ႏွာ ၃၇၈၊ ၃၇၉။) ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါ သည္-
          'ခင္ဗ်ား၏စာကို  အျခားနည္းမရွိသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ အက္စ္အက္စ္သို႔ ေပးလိုက္ပါသည္။ နံပါတ္ ၁ သည္ ယခုအိမ္တြင္ရွိ၍ခင္ဗ်ားကို ေစာင့္ေနပါ  သည္။ ပထမအသုတ္ပုိ႔လုိက္မည့္ လက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္မ်ားကုိလည္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကပါသည္။ (ခင္ဗ်ားေျပာခဲ့သည့္ ဘရစ္စတိန္းသေဘၤာႏွစ္စင္း အေၾကာင္းကုိ အိုက သူတို႔ကုိ ေျပာျပပါသည္။) အေျခ အေနသည္ သိပ္အေရးႀကီးေနေၾကာင္း အက္စ္အက္စ္    က ကြၽန္ေတာ့္ကို ေျပာပါသည္။ ေနာက္ထပ္ပစၥည္းမ်ား မရရွိပါက ဤအတိုင္း ၁၄ရက္ခန္႔ထက္ပို၍ လုပ္ကိုင္ သြားရန္ခဲယဥ္းပါသည္။ ဤဌာနခ်ဳပ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္ ေန႔ဝက္ေနခဲ့ၿပီး လာသမွ်အစီရင္ခံစာေတြကို ဖတ္ခဲ့ ပါသည္။ အေျခအေနကုိ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲ ျမင္ပါသည္။ သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေသာ အျခား လူနည္းစုမ်ားထံမွလည္း ဘာမွ်အကူအညီမရပါ။ ထုိသူမ်ားမွာ မိမိေဒသမ်ား၌ပင္ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ရင္း  ေအးေဆးစြာေနထုိင္လ်က္ရွိၾက ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ေတာင္ေပၚမိတ္ေဆြမ်ား သည္လည္း  အခ်င္းခ်င္းေသြးကြဲေနၾကသျဖင့္      ေတာင္ဘက္သို႔  ဆင္းလာႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။    ေလာေလာဆယ္တြင္ သူတို႔ထံမွ ဘာမွ်ေမွ်ာ္လင့္စရာ မရွိပါ။'
          'ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေတာ့ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေနာင္အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း တုိက္ခိုက္ရန္မဟုတ္ပါ၊ ကြၽန္ေတာ့္အထင္ကို ေျပာရမည္ ဆိုေသာ္ ေကတို႔သည္ ယခုလက္ရွိသူတို႔သိမ္းပိုက္ထား ေသာနယ္ေျမအားလံုး*(*လက္ရွိ မြန္ျပည္နယ္ပါေသာ တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ။) ကို ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ျပဳက ေက်နပ္ ၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္၊ သူတို႔သည္ ထုိအခ်က္မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္    အဆင္သင့္ပင္ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မည္၊ အမွန္မွာ ကြၽန္ေတာ့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကိုသာ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊ သူတို႔ဘက္ကစဥ္းစားၿပီးေျပာရလွ်င္ ဤအေျခအေန ဖန္တီးလာရသည္မွာ လက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္၊ သိၿပီးျဖစ္သည့္ အတုိင္း သူပုန္မထမီကပင္ အစိုးရတပ္မ်ားက ကရင္မ်ားထံမွ လက္နက္မ်ားကို သိမ္းထားလိုက္ၾကပါသည္၊ ထို႔ေနာက္ ယခုအေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊ ေနာက္ၿပီးသူတို႔က ဤကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုိသမွ်ကို ခင္ဗ်ားက ထုတ္ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ အားထားခဲ့ၾကပါသည္'
xxx
          မစၥတာဆိုင္းမြန္းသည္ ၿဗိတိသွ်ဆိုရွယ္လစ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ရာ  ျမန္မာႏုိင္ငံ၌  ၿဗိတိသွ်       တုိင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕က ျပည္တြင္းဆူပူရန္ လႈံ႕ေဆာ္    ေနသည္ကို မ်ားစြာစက္ဆုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကရာခ်ိၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ေသာအခါ  ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေဖခင္၏လက္သို႔ ကင္းဘဲ(လ္)၏ စာမိတၱဴကို အပ္ႏွံ လုိက္သည္။ အက်ဳိးအေၾကာင္းကုိလည္းရွင္းျပသည္။ ဦးေဖခင္က စာကို ျမန္မာအစိုးရထံသို႔ပို႔လိုက္သည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ရက္တြင္ မစၥတာအိုင္ဒီ ဆိုင္းမြန္းသည္ မိမိလက္ထဲ စာေရာက္လာပံုႏွင့္ သိရွိ ရသမွ်ကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ က်မ္းက်ိန္၍ ထြက္ဆိုခဲ့သည္။
          မစၥတာအလက္ဇျႏၵားကင္းဘဲ(လ္)ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရက ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။ အစိုးရသည္ ကင္းဘဲလ္ထံမွ စာရြက္ စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ားစြာ သိမ္းဆည္းရမိေလ ရာ ေအာက္ပါတို႔မွာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။(၁။  ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ သမိုင္းဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား စာမ်က္ႏွာ ၃၇၉ မွ ၃၈ဝ။)
xxx
          ကြၽန္ေတာ္ေရာက္ၿပီးရက္အနည္းငယ္အတြင္း မွာပင္ ေအာ္လီဗာ၏ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မိပါသည္။ သူတို႔ ကရင္ကလပ္တြင္ ေနာက္ ထပ္ေတြ႕ပါသည္။ ထိုသူမွာ အခက္အခဲမရွိဘဲ သူ၏ ဂ်စ္ကားျဖင့္ တိုင္းျပည္အႏွံ႕အျပားသြားလာေနပါသည္။ ကာလကတၱားတြင္ရွိေသာခင္ဗ်ားထံသို႔ ရန္ပံုေငြမ်ား ပို႔ရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားေသာစာကို ထိုလူသို႔ေပးလိုက္ ပါသည္။ သူကလည္း စီစဥ္မည္ဟု ကတိေပးပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သူတို႔၏ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္အသံလႊင့္႐ံု တည္ရွိရာ အင္းစိန္သို႔သြားရန္ ကြၽန္ေတာ့္ကုိလာေခၚ မည္ဟု ေျပာပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္တြင္  တယ္လီဖုန္းမွေန၍ သူမလာေရာက္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး တစ္ပတ္ေက်ာ္ ေက်ာ္ သူႏွင့္မေတြ႕ရေတာ့ပါ။ သူ႕အေၾကာင္းလည္း ဘာမွ်မၾကားရပါ။ ယေန႔နံနက္တြင္ သူေပါက္လာပါ သည္။ ေနာက္ဆံုးထုတ္ေဝရန္ သတင္းမ်ားကိုေပးၿပီး အျမန္ဆံုးထုတ္ေဝရန္ မွာၾကားသြားပါသည္။ ေအာက္ ပါအတိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
          ကရင္နီျပည္နယ္မွကရင္မ်ားသည္ ကရင္နီျပည္ နယ္တစ္ခုလံုးကို ေမာ္ခ်ီးမိုင္းမွ နမ္းဖဲအထိ သိမ္းပုိက္ ထားသည္။ ဂ်ပန္မ်ားေဆာက္လုပ္သြားေသာ ေလယာဥ္ ကြင္း တစ္ခုလည္း သူတို႔လက္ေအာက္တြင္ရွိေန၍ ယခု အခါျပင္ဆင္ေနသည္။ သူတို႔သည္ လြိဳင္ေကာ္ကုိ မတိုက္ ခင္ အင္အားျဖည့္တင္းရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္။ မွတ္ခ်က္။ (ဘဟန္ အစိုးရအတြက္လုပ္ေနသူ)ႏွင့္ ဦးဘီ တို႔သည္ ရန္ၿငိဳးရွိၾကသည္။ မၾကာေသးမီက ဘဟန္တို႔ လူစုသည္ ဦးဘီအိမ္ကို ဝိုင္းဝန္းတိုက္ခိုက္ရာ ဦးဘီ၏ လူ ၂ဝကို သတ္ျဖတ္ပစ္လိုက္ၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ ဦးဘီ၏သားလည္းပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးဘီကို ဖမ္းဆီး ထားသည္။ လြိဳင္ေကာ္မွ ေစာဝဏၰသည္ အစိုးရႏွင့္ အေပါင္းပါျဖစ္ပါသည္။
          ကရင္မ်ားသည္ သထံု၊ ဖ်ာပံုႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ တို႔ကို သိမ္းပုိက္ထားသည့္အျပင္ ခ႐ုိင္ပတ္ဝန္းက်င္ အားလံုးကိုလည္း သိမ္းပိုက္ထားသည္။ ကရင္စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရကိုလည္း ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ဖြဲ႕စည္း ၿပီးျဖစ္သည္။ အေျခအေနကုိလာေရာက္စံုစမ္းေသာ အစိုးရေလယာဥ္တစ္စင္းကိုလည္း သိမ္းဆည္းထား လိုက္သည္။ ၿမိတ္ႏွင့္ျပည္ၿမိဳ႕မ်ားကို ႏွစ္ရက္အတြင္း သိမ္းပိုက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။
          ေအာ္လီဗာက သူတို႔မွာလက္နက္ခဲယမ္းမီး ေက်ာက္ အေရးတႀကီးလိုေၾကာင္း၊ ခင္ဗ်ားက ခင္ဗ်ား ရဲ႕ ဆက္သြယ္မႈကို ေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္းမွာ သူတို႔အတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအကူအညီကုိ လိုခ်င္ ဟန္တူပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ဘယ္လုိသေဘာတူညီ ခ်က္ေတြျဖင့္ ဘာပစၥည္းမ်ားေပးမည္ဆိုေသာကိစၥမွာ  ခင္ဗ်ားပုိသိပါလိမ့္မည္။
ရွင္းရွင္းေရးရရင္ေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနကုိ ကြၽန္ေတာ္နည္းနည္းမွ်မေက်နပ္ပါ။ ေအာ္လီဗာႏွင့္ ြၽနတက ကြၽန္ေတာ္တို႔ေပးခဲ့သည့္ ကတိအတိုင္း မိတ္ေဆြမ်ားက လိုက္နာသည္ကိုလည္း မေတြ႕ရပါ။
          မထုတ္ျပန္ရေသးေသာသတင္းမ်ားကုိ ထုတ္ေပး ေနသျဖင့္ မေန႔က ကြၽန္ေတာ့္ထံသုိ႔ သတိေပးစာ တစ္ေစာင္ေရာက္လာပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကြၽန္ေတာ့္ ကိုလည္း အကဲခတ္ေနၾကသည္ဟု ေျပာျပန္သျဖင့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရာ၌ အခက္အခဲေတြ႕ရပါ သည္။ ကာလကတၱားသို႔ ပစၥည္းပုိ႔ရန္လည္း မလြယ္ကူ လွပါ။ ေလယာဥ္ကြင္းသို႔ေရာက္ေအာင္ ၁၁မိုင္ကို ကား ႏွင့္ သြားေနရပါသည္။ ေလယာဥ္ကလည္း နာရီဝက္ ခန္႔သာရပ္နားၿပီး ေလယာဥ္ေမာင္းသမားမ်ားက  လည္း ၿမိဳ႕ထဲသို႔မလာၾကပါ။
          ကရင္နီျပည္နယ္အေျခအေနဆိုးရြားေနပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို စုေပါင္း၍ ေျမျပန္႔မွလူမ်ားကုိ လာေရာက္ကူညီရမည့္အစား အခ်င္းခ်င္း ဘရင္ဂ်ီႏွင့္ ဘက္စ္ဘစ္(စ္) ဘာသာေရးစစ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲေနၾကပါ သည္။ ေတာင္ဘက္တြင္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေသာ အဖိုးတန္လက္နက္မ်ားလည္း သူတို႔ထံမွ မေရာက္လာ ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ထို႔အျပင္ ထိုေဒသကုိ အစိုးရက ျပန္သိမ္း ပုိက္မည္ကိုပင္ စိုးရိမ္ေနရပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အတိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္းကလည္း ကရင္မ်ားဘက္က မပါဝင္သည့္အျပင္ အစိုးရကုိ လံုးဝေထာက္ခံအားေပး ေနပါသည္။
          အေျခအေနအားလံုး သိပ္ေတာ့မလြယ္လွပါ။ အကယ္၍ ဖို႔(စ္)ကသာ ပစၥည္းမ်ားကို အျမန္ဆံုးမထုတ္ ေပးႏိုင္သျဖင့္ အေျခအေနမ်ားအားလံုး ပ်က္ျပားသြား မည့္အျပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္လည္း ေငြေၾကးအႀကီး အက်ယ္ဆံုး႐ႈံး၍ မ်က္ႏွာပန္းလည္းလွေတာ့မည္မဟုတ္ ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္အေျခအေနေတြအားလံုး အဆင္ေျပ ေအာင္ တစ္ခုခုအျမန္ျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါစို႔။
xxx
          ဖဆပလအစိုးရသည္ မစၥတာအလက္ဇျႏၵား ကင္းဘဲ(လ္)အား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ်-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ ေရးကုိ မထိခိုက္ေစလိုသျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္သည္။
          ႐ံုးတင္စစ္ေဆးျခင္းပင္မျပဳခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ရွိ ေဒးလီးေမး(လ္)သတင္းစာတိုက္ကမူ ကင္းဘဲ(လ္) အား အလုပ္မွထုတ္ပစ္လိုက္သည္။ ကင္းဘဲ(လ္)-တူး ေလာက္ အေရးအခင္းသည္ ကမၻာသို႔ခ်က္ခ်င္းပ်ံ႕ႏွံ႕ သြားသည္။ လက္ဝဲဝါဒီမ်ားက ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမား၏ သူလွ်ဳိဂိုဏ္းသည္ ေကအင္န္ယူမ်ားကို လက္ကိုင္တုတ္ လုပ္၍ လက္ဝဲဝါဒီမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းေနၿပီဟု စြပ္စြဲၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ကင္းဘဲ(လ္)ႏွင့္တူးေလာက္သည္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရႏွင့္လံုးဝသက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။
          ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္တြင္ ကင္းဘဲ(လ္)-တူးေလာက္ အေရးအခင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ေလဘာပါတီအမတ္ ဝုဒေရာဝိုင္းအက္* (* Wondraw Wyatt. )က ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။(၁။  ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ ၃၁၂၊ ၃၁၃။)
          တူးေလာက္ႏွင့္ကင္းဘဲ(လ္)တို႔သည္ ေက်ာင္း သားမ်ားစြန္႔စားတမ္း ကစားၾကတာမ်ဳိးလို သြားေရာက္ ၿပီး ကရင္မ်ားကို သူတို႔သူပုန္ထၾကရင္ လန္ဒန္ဓနရွင္ ႀကီးမ်ားက ကူညီလိမ့္မယ္။ လက္နက္ေပးလိမ့္မယ္လို႔ အားေပးအားေျမႇာက္ေျပာၾကပါတယ္။ သူတို႔ဒီလိုေျပာဆို ခြင့္မရွိၾကပါဘူး။ ၿဗိတိသွ်ကုန္သည္ႀကီးမ်ားက သူတို႔ အေၾကာင္းေပၚလာေတာ့ အထူးစိတ္နာၾကပါတယ္။ ကရင္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္တို႔အကူအညီမေပးပါ၊ ကရင္မ်ား ကသာ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ခ်င္ၾကပါလိမ့္မယ္။
          ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ ကရင္မ်ားအား အကူအညီ မေပးရပါေၾကာင္း တြင္တြင္ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဖဆပလအစိုးရက ေငြေခ်းယူခြင့္ေတာင္းသည္ကုိ တံု႕ျပန္ျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္  လက္နက္ဝယ္ယူခြင့္ေတာင္းေသာ အခါတြင္လည္း ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။ ဖဆပလအစိုးရသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အလံနီပါတီႏွင့္ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ား ေတာခိုေသာင္းက်န္းေနၾကေသာေၾကာင့္ ေဘးက်ပ္နံ က်ပ္ျဖစ္ေနစဥ္တြင္ ကရင္မ်ားအား အတတ္ႏိုင္ဆံုး လိုက္ေလ်ာခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက 'သူသည္ သခင္ႏု မဟုတ္ေတာ့ၿပီ ကရင္ႏုျဖစ္ေနၿပီ' (၂။        ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ ၃ဝ၃။)ဟု ေဝဖန္ခံေနရၿပီ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေကအင္န္ယူ အေရးေပၚညီလာခံ
          ကင္းဘဲ(လ္)-တူးေလာက္အေရးအခင္းျဖစ္ေပၚ သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းတြင္ ေကအင္န္ယူ အဖြဲ႕သည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ကရင္ေကာင္စီ၌ အေရးေပၚ ညီလာခံတစ္ရပ္ကုိ က်င္းပခဲ့သည္။(၃။  ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ သမိုင္းဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား စာမ်က္ႏွာ ၃၈၁။) ညီလာခံသည္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇ရက္ႏွင့္ ၁၈ရက္တြင္ က်င္းပၿပီး ေအာက္ပါဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ၾက သည္။
xxx
          ၁။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ဖန္တီးေပးသူ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာေသာ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္ ႀကီး မစၥတာ မိုဟာမက္အလီဂ်င္းနား ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္သြားသည့္အတြက္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ရက္၌ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌က်င္းပ ေသာ ေကအင္န္ယူ ကြန္ဂရက္ႀကီးကဝမ္းနည္း ေၾကာင္းကိုလည္း ပါကစၥတန္ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ထံမွ တစ္ဆင့္  အျခားမြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ ဤကြန္ဂရက္ႀကီးက ဆံုးျဖတ္ပါေၾကာင္း။
          (ထ၍တစ္မိနစ္ ၿငိမ္သက္စြာ ေနရန္)။
          ၂။       မြန္၊ ကရင္သည္ ဘဝကံတူအက်ဳိးေပးခ်င္းတူ သည့္အတြက္ မၾကာမီက ေကအင္န္ယူ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား ေအးအတူ ပူအမွ် တစ္ဦးအခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ကူညီၾကရန္ သစၥာအဓိ႒ာန္ျပဳ ေၾကညာခဲ့သည္ကို ဤကြန္ဂရက္က ျ>ြခင္းခ်က္မရွိ ေထာက္ခံ အတည္ ျပဳပါေၾကာင္း။
          ၃။       ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ အေျခ အေနသည္ တစ္ေန႔တျခား ဆိုးရြား၍လာသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ကရင္တစ္မ်ဳိးလံုး၏အသက္ႏွင့္ စည္းစိမ္ကိုသာမက ကရင္အမ်ားအျပားေနထိုင္ ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ရြာမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ အျခားအမ်ဳိးသား ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕မ်ားက ကုိယ့္ၿမိဳ႕ကိုယ့္ရြာကာကြယ္မည္သာမက အျခား အကူအညီလိုေသာေနရာမ်ားသို႔ ကာကြယ္ေရး လိုပါက အလ်င္အျမန္အကူအညီေပးရန္ ဤ ကြန္ဂရက္က ဆံုးျဖတ္ပါေၾကာင္း။
          အဆိုရွင္-မန္းေရႊထြန္း။   (ပန္းတေနာ္)
          ေထာက္ခံသူ-ေစာခ်မ္းျမ (ေညာင္တုန္း)
          ၄။       ကရင္သီးျခားနယ္ရရွိေရးသည္ ကရင္တစ္မ်ဳိး လံုး မည္သည့္ပါတီဝင္ကရင္မ်ားမဆို စည္း လံုးေရးအေပၚတြင္ အဓိကတည္ရွိေနပါ၍ ကရင္ တစ္မ်ဳိးလံုးမကြဲမျပားစည္းလံုးေရးရရန္၊ ကရင္ တစ္မ်ဳိးလံုးသည္ ေအးအတူပူအမွ် တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးလက္ခ်င္းတြဲ၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကြန္ဂရက္က ဆံုးျဖတ္ပါေၾကာင္း။
          အဆိုရွင္-ေစာၾကည္ဝင္း  (မအူပင္)
          ေထာက္ခံသူ-မန္းကံသာ (မအူပင္)
          ၅။       ကရင္-ဗမာအဓိက႐ုဏ္းသည္ ကရင္နယ္ ရရွိေရးႏွင့္  ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးဆံုး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ေစသည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္သည္သာမက လံုးဝအလိုမရွိေၾကာင္း။ လူမ်ဳိးေရးအဓိက႐ုဏ္းကုိ လႈံ႕ေဆာ္သည့္ ပါတီ တစ္ခုခုက ျဖစ္ေစ၊ သတင္းစာတစ္ေစာင္ေစာင္ ကျဖစ္ေစ၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကျဖစ္ေစျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ္ ဤကြန္ဂရက္က အျပင္းအထန္႐ႈတ္ခ် ပါေၾကာင္း။
          အဆိုရွင္-ေမာင္ေစာတိုး  (ေညာင္တုန္း)
          ေထာက္ခံသူ-ဆရာေမာင္          (မအူပင္)
          ၆။       ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို  ျပည့္စံုေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာ၌   ကြၽႏု္ပ္တို႔   ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕ႀကီးက ဒီမိုကေရစီဝါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ရန္  ေဆာင္ရြက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ မလိုလားပါေၾကာင္း။
          အဆိုရွင္-ဆရာဖိုးဝွက္
          ေထာက္ခံသူ-ဆရာေမာင္          (မအူပင္)
          ၇။       ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ႀကီး၌  ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ားရွိရာ        တိုင္းျပည္ရွိ လူထုမွာမ်ားစြာေနေရးထိုင္ေရးတြင္ ခ်မ္းေျမ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းကုိ ကြၽႏု္ပ္တို႔ေကအင္န္ ယူအဖြဲ႕ႀကီးကသိရွိရပါေၾကာင္း၊  အကယ္၍ တိုင္းျပည္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကို လိုလားေသာ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လိုလားပါက ေကအင္န္ယူ အဖြဲ႕ႀကီးက အင္တိုက္အားတိုက္ ကူညီေစာင့္ ေရွာက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဤကြန္ဂရက္က      ဆံုးျဖတ္ပါေၾကာင္း။
          အဆိုရွင္-ေစာၾကည္ဝင္း၊
          ေထာက္ခံသူ-ေစာဖိုးေမာင္
          ၈။ (ေကအင္န္ဒီအို) တံဆိပ္မ်ားကို တပ္ဆင္၍ ေကအင္န္ယူ အဖြဲ႕ႀကီး၏ အမည္ကို အလြဲသံုး စားျပဳလုပ္ကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သူ အေရ ၿခံဳတစ္စုအား ထိေရာက္စြာအေရးယူရန္ ဤ    ကြန္ဂရက္က ဆံုးျဖတ္ပါေၾကာင္း။
          အဆိုရွင္-ဗိုလ္ႀကီးစိန္ဝင္း၊
          ေထာက္ခံသူ-ဆရာေမာင္ေဝ(ေတာင္ငူ)
          ၉။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမ်ားထက္  သထံု၊   ေမာ္လၿမိဳင္နယ္မ်ားတြင္  အေျခအေနပိုမို၍ ေအးခ်မ္းၿငိမ္သက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၾကားသိရပါ သျဖင့္ မၾကာမီ ရက္အတြင္းကထိုနယ္မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ကရင္နယ္မွာ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသကဲ့သို႔ပင္ ထိုနယ္မ်ားမွာအျမန္ဆံုးနည္းႏွင့္ ႐ုပ္သိမ္းရန္ ဤ ကြန္ဂရက္ကေတာင္းဆိုပါေၾကာင္း။
          အဆိုရွင္- ဗိုလ္ပုလဲ                 (ေျမာင္းျမ)
          ေထာက္ခံသူ-ဆရာမႏု   (ပုသိမ္)
          ၁ဝ။ ကရင္အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ား၏ အက်င့္စာရိတၱျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ဘာသာတရား  တြင္ ျပန္လည္လိုက္စားေစျခင္းအလို႔ငွာ ဤ ကြန္ဂရက္က ခရစ္ယာန္တရားေဟာဆရာမ်ား ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေဟာေျပာ ဆံုးမ ၾသဝါဒေပးျခင္းကို လိုသည္ဟုယူဆပါ ေၾကာင္း။
          အဆိုရွင္-ဗိုလ္ႀကီးစိန္ဝင္း (ေမၿမိဳ႕)
          ေထာက္ခံသူ-ဆရာေမာင္ရႊဲ
          ၁၁။ သီးျခားနယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕တြင္ ေကအင္န္ ယူမွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရမည္ေရြ႕မည္မွ်ပါဝင္ သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါဝင္မည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ဤကြန္ဂရက္က ေကအင္န္ယူ ဗဟို အမႈေဆာင္အဖြဲ႕လက္သို႔ အပ္ႏွံပါေၾကာင္း။
          ၁၂။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ထံေတာင္းဆိုထားေသာ ကရင္နယ္ အက်ယ္အဝန္းႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ကရင္နယ္အတိုင္း သီးျခားနယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ တြင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေစပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္အျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆာင္ရြက္သြားရာ၌ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားသည္ မိမိတို႔အေျခ       အေနႏွင့္သင့္ေတာ္သလို မိမိတို႔Óဏ္သံုး၍ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေၾကာင္းကို ဤကြန္ဂရက္က ဆံုးျဖတ္ပါေၾကာင္း။
xxx
ခ်စ္ၾကည္ေရးထမင္းစားပြဲ
          ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕သည္ လက္နက္ကုိင္ ေသာင္းက်န္းမႈကုိ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း မၾကာခဏ ေၾကညာသည္။ အဓိက႐ုဏ္းကုိဆန္႔က်င္ေၾကာင္းလည္း  မၾကာခဏေၾကညာခ်က္ထုတ္သည္။  သို႔ေသာ္ ကရင္ စစ္ရဲမ်ားႏွင့္ ကရင္ကာကြယ္ေရးတပ္(ေကအင္န္ဒီအုိ) မ်ား၏ လႈပ္ရွားထၾ<ြကမႈမွာ ပို၍ဆိုးရြားလာသည္။ ေစာဘဦးႀကီးသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုႏွင့္တကြ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား  စိတ္ပူပန္ျခင္းမရွိေစရန္     အမ်ဳိးမ်ဳိး ကတိေပးခဲ့သည္။
          ေစာဘဦးႀကီးသည္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ လ ၉ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အလံုမစ္ရွင္လမ္းရွိ ကရင္ အမ်ဳိးသားကလပ္တြင္ ထမင္းစားပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပ သည္။ ထမင္းစားပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုႏွင့္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ မြန္၊ ျမန္မာစသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ယင္းခ်စ္ၾကည္ေရး ထမင္းစားပြဲတြင္ ေစာဘဦးႀကီးက မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ ေျပာၾကားရာ ေကာက္ ႏုတ္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-၁ (၁။  ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ သမိုင္းဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား စာမ်က္ႏွာ ၃၈၄ မွ ၃၈၇။)
          ''သခင္ႏုနဲ႔ကြၽန္ေတာ္ ေကြၽးေမြးတဲ့ ထမင္းရာဇဝင္ ကေတာ့ အေတာ္႐ႈပ္သားပဲ၊ စတာကေတာ့ ဟိုအရင္ ကရင္-ဗမာ အဓိက႐ုဏ္းက စခဲ့တာပဲ၊ ဂ်ပန္ေခတ္က လြဲလို႔ သခင္ႏုနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ဟာ လူခ်င္းခပ္လွမ္းလွမ္း ပဲ ေနခဲ့ၾကပါတယ္၊ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ကရင္-ဗမာ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေတာ့မယ္လို႔ သတင္းေတြျဖစ္လာတဲ့ အခါ သခင္ႏုက ကြၽန္ေတာ့္ထံ စာေပးေခၚၿပီး လပြတၱာ ကိုသြားၿပီး တရားေဟာဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္းေျပာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သေဘာတူလိုက္ပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ သေဘာတူသလဲဆိုေတာ့ (အၾကံတူ ရန္သူ၊ အက်ဳိးတူ မိတ္ေဆြ) ဆိုတဲ့ စကားပံုအတိုင္း အဓိက႐ုဏ္းမလိုလား တဲ့ အက်ဳိးကတူေနတာကိုး၊ ကရင္-ဗမာ အဓိက႐ုဏ္း ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွမျဖစ္ရဘူးဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔    သြားခဲ့ၾကတဲ့အခါမွာ ေစာသာဒင္၊ မန္းဂ်ိမ္းထြန္းေအာင္၊ ဆမားဒူဝါ ဆင္ဝါးေနာင္၊ ဦးဝမ္းသူေမာင္တို႔လည္း ပါၾကပါတယ္၊ ၇ ရက္ေလာက္ အတူသြားမိတဲ့အခါ သခင္ႏုနဲ႔ကြၽန္ေတာ္ဟာ ပိုမိုရင္းႏွီးၿပီးေတာ့ မိတ္ေဆြရင္း ႀကီး ျဖစ္လာတာပါပဲ''
          ''စေကာ့တလန္ျပည္ ဟိုင္းလင္းဒါးလူမ်ဳိးမ်ားဟာ ဧည့္သည္မိတ္ေဆြမ်ားကို ေကြၽးေမြးတဲ့အခါ ဆားပါေလ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒီဆားကို စားတဲ့လူဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မေကာင္းမၾကံအပ္ဘူးလို႔ အယူရွိပါတယ္။ ဗမာျပည္ ေတာင္ေပၚမ်ားမွာလည္း သူ၏ထမင္းကို စားၿပီးရင္ သူ႕ကို မေကာင္းမၾကံအပ္ဘူးဆိုတာရွိပါတယ္။ ေျမညီ မွာလည္းပဲ (ခင္ဗ်ားကို ကြၽန္ေတာ္မျပစ္မွားပါဘူး ခင္ဗ်ားေကြၽးတဲ့ထမင္းဟာက်ဳပ္လည္ပင္းထဲမွာ ရွိပါ ေသးတယ္)ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔(ေက်းဇူးရွင္ကို ေက်းမစြပ္ ေကာင္းဘူး)ဆိုတဲ့ စကားပံုမ်ားလည္းရွိပါတယ္။ ၇ရက္ ၾကာမွ် ခရီးထြက္ၾကစဥ္အခါက သခင္ႏုက ကြၽန္ေတာ့္ ကို ေကြၽးေမြးခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးရွိပါတယ္။ သခင္ႏုဟာ ကြၽန္ေတာ့္အိမ္ကို ၾ<ြကလာလိုေသာ္လည္း အိမ္က   တဲကုပ္ကေလးျဖစ္လို႔  မဖိတ္ၾကားခဲ့ရဘူး။  ယခု အခါေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က ဖိတ္ထားလို႔ ကြၽန္ေတာ့္ တဲကုပ္ကို သခင္ႏုေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။ ယခုအခါမွာလည္း သခင္ႏုကို ကြၽန္ေတာ္က ေကြၽးရျပန္ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ယခုေတာ့ (သူေကြၽးကြၽန္ေတာ္ေကြၽး) ျဖစ္ရပါၿပီ။ ဒါဟာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ရင္းႏွီးစြာ အျပန္အလွန္ ေကြၽးေမြး ၾကတဲ့ရာဇဝင္ပါပဲ။''
''ကြၽန္ေတာ္ဟာ ၾကြားမေျပာလိုပါဘူး၊ ျမန္မာျပည္ အတြင္းမွာ အေတာ္အႏွံ႕အျပားေရာက္ခဲ့ဖူးပါတယ္၊ ျပည္ပဆိုရင္လည္း အေရွ႕ဘက္၊ အေနာက္နဲ႔ ေျမာက္ ဘက္ တိုင္းျပည္မ်ားကိုလည္း ေရာက္ခဲ့ဖူးပါတယ္၊    ဒီလိုေရာက္ခဲ့ဖူးတဲ့အတြက္ (ကိုယ့္ဒူးေတာင္ ကိုယ္မယံု ရဘူး)ဆိုတဲ့  ဗမာစကားပံုတစ္ခုကို စဥ္းစားမိပါတယ္၊ ကိုယ့္ဒူးေတာင္ကိုယ္မယံုရင္ အျခားသူကိုယံုရမွာလား၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းဟာ ကိုယ့္ဒူးျဖစ္ပါတယ္၊ အျခားလူဆိုတာက အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားစတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ပါတယ္၊ သည္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာလိုတာက  မယံုရသူကို  အားမကိုးသင့္ဘူး၊       ကြၽန္ေတာ္လည္းအားမကိုးပါဘူး၊ ခင္ဗ်ားတို႔လည္း  အားမကိုးၾကပါနဲ႔''
          ''ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္က(ခင္ဗ်ားတို႔ တိုင္း ျပည္္ကို မအုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္ပါဘူူး ကုန္ကူးလိုတာပါပဲ) လို႔ ကြၽန္ေတာ့္ကိုေျပာဖူးပါတယ္၊ အမွန္ေတာ့ ျပည္ပမွ လူ ေတြဟာ ကုန္သည္ခ်ည္းပါပဲ၊ ကုန္သည္ဆိုေပမယ့္ ကုန္သည္႐ိုး႐ိုးမဟုတ္ဘူး၊ (ကုန္သည္သာမက အကုန္  သယ္မွာ)၊ အခုတစ္ေခါက္ သူတို႔ျပန္လာရင္ေတာ့ အကုန္ပဲ၊ တခ်ဳိ႕အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ျပန္ဝင္ခ်င္လို႔ ထင္ၾကေသးတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီေလာက္အထင္       မေသးပါဘူး၊ သူတို႔အေၾကာင္းကြၽန္ေတာ္ပိုသိပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ္ ခပ္ရွင္းရွင္းေနခဲ့ပါတယ္၊ သူတို႔ ကို အားမကိုးပါဘူး၊ ဒါတင္မကေသးဘူး၊ ကြၽန္ေတာ္ လိုလားတဲ့ သီးျခားျပည္နယ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ မတရားဘယ္ေတာ့မွမလုပ္ပါဘူး၊ တရားလမ္း ရွိတဲ့အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာပဲ''
          ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားကို သတိေပး လိုတဲ့ အခ်က္မ်ားလည္းရွိပါတယ္၊ မိမိတို႔လိုတဲ့ သီးျခား ျပည္နယ္ေတာ့ ရွိပါၿပီဆိုပါေတာ့၊ မိမိတို႔ဟာ ဒီသီးျခား နယ္နဲ႔တန္ရဲ႕လား၊ မတန္ရင္ဒီသီးျခားနယ္ေတာင္းဖို႔ ေကာင္းမလားဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း အထူးစဥ္းစားဖို႔ရွိ ပါတယ္၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ကရင္မ်ားဟာ သီးျခားနယ္နဲ႔ တန္ရဲ႕လားလို႔ေမးရင္ တန္တယ္လို႔ေျပာၾကလိမ့္မယ္၊ ခင္ဗ်ားတို႔နယ္ကို ဓားျပလူဆိုးေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ရင္ႀကိဳက္ မလားလို႔ေမးရင္ မႀကိဳက္ဘူးလို႔ ေျဖၾကလိမ့္မယ္၊ ခင္ဗ်ားတို႔ကိုယ္တိုင္က သူခိုးဓားျပေတြျဖစ္ေနရင္ ဒီ သီးျခားနယ္နဲ႔ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ တန္မလား၊ မတန္ဘူးလို႔ ဆိုရမယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ သတိေပးလိုတာက သီးျခားနယ္ႏွင့္ေနလိုၾကရင္ သီးျခားနယ္နဲ႔တန္ေအာင္ ေနၾကပါ၊ သူခိုးဓားျပမ်ဳိး ျဖစ္ေနၾကရင္ေတာ့ သီးျခား နယ္နဲ႔ မတန္ေသးဘူး၊ ဒါကိုခင္ဗ်ားတို႔ အထူးစဥ္းစား ၾကပါ''
          ''မအူပင္ေငြတိုက္ကို ေဖာက္သြားသူမ်ားဟာ ကရင္ ၁၉ ေယာက္ျဖစ္တယ္၊ ၾကားရတာ စိတ္မေကာင္း ပါဘူး၊ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပမာေလးတစ္ခု ေျပာျပလိုက္ပါတယ္၊ ေျမာင္းျမနယ္ သိလႅာဆိုတဲ့ ရြာ တစ္ရြာမွာ အသက္၆ဝေက်ာ္ ဦးလြန္းေဘာ္ဆိုတဲ့ အဘိုး ႀကီးတစ္ေယာက္ရွိတယ္၊ သားသမီး ၁၂ေယာက္၊ ေျမး ျမစ္မ်ားလည္းရွိတယ္၊ သူ႕မွာ လယ္နည္းနည္းရွိတဲ့  အျပင္ အသီးအႏွံစိုက္ပ်ဳိးထားတဲ့ဥယ်ာဥ္လည္းရွိတယ္။ ဝက္၊ ဘဲ၊ ၾကက္တို႔လည္း ေမြးထားတယ္၊ သူ႕ရြာက လမ္းဆံုက်တဲ့အတြက္ခရီးသည္မ်ားဟာမ်ားေသာ အားျဖင့္ တည္းခိုၾကတဲ့အခါ ခရီးသည္တိုင္းလိုလိုပဲ ထမင္းခ်က္ေကြၽးတယ္၊ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုက (အသီး အႏွံမ်ားကို မခူးရ) ဆိုတဲ့ စာေရးထားတယ္၊ ခိုးလည္း မခိုးရဲၾကဘူး၊ တကယ္လို႔ သစ္သီးခိုးတာမ်ား ေတြ႕ရင္ ေတာ့ ဒီခိုးတဲ့လူဟာ မသက္သာဘူး၊ ေသြးထြက္သံယို ျဖစ္ေအာင္ခ်ေတာ့တာပဲ၊ ကြၽန္ေတာ္ဟာ အဲဒီရြာ အဘိုးႀကီးအိမ္ေရာက္သြားလို႔ ဧည့္သည္အျဖစ္ ေခတၱ တည္းခိုစဥ္ သူ႐ိုက္ႏွက္ပံုအေၾကာင္းေတြၾကားရေတာ့ အေၾကာင္းသိခ်င္တာနဲ႔ အဘိုးႀကီးနားကပ္ၿပီး (ဖထီး သစ္သီးေလး တစ္လံုးခိုးတာနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ဒါေလာက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္႐ိုက္သလဲ) လို႔ေမးၾကည့္ေတာ့ ဖထီးက (က်ဳပ္ဆႏၵက ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ သူခိုးမျဖစ္ေစလိုဘူး၊ သူခိုးတာၾကည့္ေနလိုက္ရင္ သူ႕အိမ္သားေတြပါ သူခိုး မ်ဳိးျဖစ္ကုန္လိမ့္မယ္၊ သူခိုးမ်ဳိး မျဖစ္ၾကေစလိုတဲ့ ေစတနာနဲ႔ ႐ိုက္တာပါပဲ) လို႔ ျပန္ေျပာတယ္''
          ''အဲဒီအေၾကာင္းေလးေတြကို ေတြးၿပီးေတာ့ မအူပင္မွာျဖစ္တဲ့ကိစၥဟာ ကရင္ကေလး ၁၉ ေယာက္ ဆိုေပမယ့္ တစ္ေယာက္တည္းလည္း ကရင္ပဲ၊ ၁၉ ေယာက္ကလည္းကရင္ပဲ၊ ေငြကလည္းမနည္းဘူး၊ ဒီေငြ ေတြကိုျဖန္႔လိုက္တဲ့အခါမွာ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလံုး ထံပ်ံ႕သြားမယ္၊ ပ်ံ႕သြားရင္ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလံုး သူခိုးမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ကုန္မွာပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ သူခိုးမ်ဳိးေတြ မျဖစ္ရေလေအာင္ ေငြအစား ျပန္ဆပ္ႏိုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေရွ႕ေဆာင္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျပ႒ာန္းလိုက္ပါၿပီ၊ တစ္မ်ဳိးလံုး ဓားျပမျဖစ္ရေလေအာင္ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ေကအင္န္ယူတစ္မ်ဳိးလံုးက ဒီေငြကုိ ဆပ္ရမွာပဲ၊ ဘယ္အထိဆပ္မလဲဆိုရင္ ကြၽန္လုပ္ၿပီး ဆပ္ရမွာပဲ၊ ဆပ္မယ္ဆိုတာက ေျပာေတာ့လြယ္တယ္၊ ဘယ္လိုဆပ္မလဲေမးစရာရွိတယ္၊  အျခားသူမ်ား မဆပ္ခင္ ကြၽန္ေတာ္က စတင္လုပ္ျပၿပီး ဆပ္ရမွာပဲ၊ မေန႔ညက ဒီအေရးေတြးၿပီး တစ္ညလံုးအိပ္လို႔မရ  ပါဘူး၊ ကြၽန္ေတာ့္မွာဆပ္စရာ ပိုက္ဆံေတာ့မရွိဘူး၊ လယ္ဧက ၁ဝဝဝေလာက္ရွိတယ္၊ ဒီလယ္ဧက ၁ဝဝဝ ကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား အပ္ႏွင္း ေပးဆပ္လိုက္ပါ႔မယ္၊ အခု လယ္ကို ခ်က္ခ်င္းမယူ ေသးရင္ လယ္ေျမျပည္သူပုိင္သိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္ထား   တဲ့ တန္ဖိုးအတိုင္းဆံုးျဖတ္တာေပါ့၊ ပုိက္ဆံမရွိလို႔ ခါးသာမလွရွိမယ္၊  ဝမ္းေတာ့ဝႏိုင္ပါေသးတယ္၊ ကြၽန္ေတာ့္မိန္းမသေဘာတူၿပီးျဖစ္တာကို  ကြၽန္ေတာ္ သိၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ ေနာက္ဆက္လက္ၿပီး တစ္ျပည္လံုး သေဘာေပါက္ေအာင္လုပ္ျပရပါအံုးမယ္''
          ''ဒီျပင္ကိစၥတစ္ခုရွိေသးတယ္၊ ဒါက တျခား မဟုတ္ဘူး၊ နာမည္ႀကီးေနတဲ့အင္းစိန္ကိစၥပါပဲ၊ ကရင္ ေတြ ေသနတ္လက္နက္မ်ားေဖာက္ယူသြားၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္၊ သတင္းစာေတြကလည္း ဘာမဆို ကရင္ ေတြဆိုၿပီး အားလံုးသိမ္းက်ဳံးေရးၾကတာပဲ၊ တစ္ခုေျပာ လိုတာက အင္းစိန္မွာျဖစ္တာက ကရင္ဆိုတာ ဟုတ္ပါ တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေကာင္းတဲ့ကရင္လည္းရွိ၊ မေကာင္းတဲ့ ကရင္လည္းရွိေလေတာ့ အေကာင္းနဲ႔ မေကာင္းခြဲျခား ေရးၾကရန္ကိုလည္း ေတာင္းပန္ပါတယ္၊ ဒီကိစၥမွာ ေကအင္န္ယူအျပစ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ဒီလက္နက္ ေတြျပန္ေပးေအာင္ေတာ့ ေတာင္းပန္ရအံုးမွာပဲ''
          ''ကရင္လူေကာင္းမ်ားလက္တြင္ရွိတဲ့ လက္နက္ မ်ားကို ဒီေန႔ကစၿပီး ႏွစ္လအတြင္းျပန္ထမ္းပို႔ၾကပါလို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္၊ ဒီေတာင္းပန္တဲ့ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ လို႔လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ၾကပါမယ္၊ အမ်ဳိးသားစိတ္မရွိသူကရင္ေတြလည္းရွိပါေသးတယ္၊ သူတို႔ကေတာ့ ေသနတ္ကိုယူၿပီး မသမာသူမ်ားလက္ကို ေရာင္းစားရင္ ေရာင္းစားမွာပဲ၊ ဒါေတြဟာလည္း မဆိုင္ ေပမယ့္ အပ္ေအာင္လုပ္ရမွာပဲ၊ မအပ္ရင္ေတာ့ ဆံုးမ ရမွာပဲ၊ ကြၽန္ေတာ္ယခုလိုေျပာျပတဲ့အတိုင္း ေတာင္းပန္ ေဆာင္ရြက္လို႔မွမရရင္ ေကအင္န္ယူဥကၠ႒အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္လိုက္ပါမယ္''
          ''ယခုႀကြေရာက္လာၾကတဲ့ လူႀကီးမင္းမ်ားမွာ ဗမာ၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ မြန္စသည္ျဖင့္ စုေပါင္းေရာက္လာ ၾကေသာ ပရိသတ္ျဖစ္ပါတယ္၊ ဇာစ္ျမစ္ကိုေသေသ ခ်ာခ်ာၾကည့္ရင္ အားလံုးေဆြမ်ဳိးေတြခ်ည္းပဲျဖစ္ပါ တယ္၊ ခင္ရာေဆြမ်ဳိးဆိုတာလည္းရွိပါေသးတယ္၊ ဒီကြၽႏု္ပ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ဖန္တီးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကတာဟာ ခင္မင္ရင္းႏွီးတဲ့ေဆြမ်ဳိး မ်ားျဖစ္လို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္''
          ''သည္ေနာက္ အေရးတႀကီးလုပ္စရာရွိတာက ေတာ့ ရြာေတြမွာေၾကာက္လန္႔ၿပီးတစ္ရြာမွတစ္ရြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ၾကရတဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ေၾကာက္လို႔ေျပးၾကရတာလည္းရွိတယ္၊ တခ်ဳိ႕ကရင္ကို ေၾကာက္လို႔ ဗမာကေျပးရတာလည္းရွိတယ္၊ ဗမာကို ေၾကာက္လို႔ ကရင္ကေျပးရတာလည္းရွိတယ္၊ အမွန္ ေတာ့ ဒါေတြဟာလူမသမာေတြေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္တာပဲ၊ ဒီလိုမျဖစ္ရေအာင္ လူေကာင္းေတြစုၿပီး ေဆာင္ရြက္ ရလိမ့္မယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေကအင္န္ယူက လက္လွမ္းမီ သမွ် တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမွာပဲ''
          ''မိမိတို႔ဆိုင္ရာနယ္မွေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ဗမာမ်ားရွိရင္ စိတ္ခ်လက္ခ်ျပန္လာဖို႔ကုိ ကရင္ေရာ ဗမာေရာေပါင္းၿပီး သြားေရာက္ျပန္ေခၚမယ္၊ ထို႔အတူ ကရင္မ်ားကိုျပန္ေခၚတဲ့အခါမွာလည္း ဗမာေရာ ကရင္ ေရာ ေပါင္းၿပီးသြားေခၚရမယ္၊ စိတ္ခ်လက္ခ်သင့္ျမတ္ ေနရေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမယ္၊ အေျပာ နဲ႔မၿပီးဘူး၊ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ရမယ့္ကိစၥျဖစ္တယ္''
          ''ပုသိမ္မွာက်င္းပၿပီးခဲ့တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝးအၿပီးမွာ ဗမာျပည္သူလူထုက အကူအညီ ေတာင္းပါက တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ အတိအလင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ အကူအညီေတာင္းရင္ေပးဖို႔ အသင့္ပါပဲ၊ လုပ္ရန္စည္းမ်ဥ္းလည္းဆြဲေနပါတယ္''
xxx
          ေစာဘဦးႀကီးသည္ ခ်စ္ၾကည္ေရးထမင္းစားပြဲ  မိန္႔ခြန္းျဖင့္ ဦးႏုႏွင့္ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေခြၽး  သိပ္လိုက္ႏိုင္သည္။ ကရင္မ်ားက မအူပင္ေငြတိုက္ကို ေဖာက္၍ လုယက္မႈ၊ အင္းစိန္တြင္လက္နက္သိမ္းမႈမ်ား ကိုလည္း ေက်နပ္ေအာင္ ေျဖရွင္းျပသြားသည္။ မအူပင္ ေငြတိုက္မွေငြမ်ားကို မိမိ၏လယ္ဧက ၁ဝဝဝေရာင္းခ် ၍ ေလ်ာ္ပါမည္။ ေသနတ္မ်ားကိုလည္း ႏွစ္လအတြင္း ျပန္အပ္ခိုင္းပါမည္။ မေအာင္ျမင္ပါက ေကအင္န္ယူ ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ပါမည္ဟူ၍ေျပာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ေစာဘဦးႀကီး၏အေျပာႏွင့္လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္ မွာ တျခားစီသာျဖစ္ေနသည္။ ဆမားဒူဝါဆင္ဝါး ေနာင္က ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ရက္တြင္ အေျခ အေန ဆိုးရြားလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကရင္မ်ားက အစိုးရ ကိုတိုက္ရန္ ကခ်င္မ်ားထံမွ စစ္ကူေတာင္းေၾကာင္း သခင္ႏုထံသို႔ အစီရင္ခံခဲ့သည္။
          သခင္ႏုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းအား ဘီတီအက္ဖ္ ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ား ၁၉၄၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ မတိုင္မီ အၿပီးဖဲြဲ႕ရန္တာဝန္ေပးသည္။ ကရင္မ်ား  က ကရင္ေတြကို ႏွိပ္စက္ရန္ဟုေဝဖန္သည္။ သခင္ႏု က ကရင္မ်ားၿငိဳျငင္မည္စိုးသျဖင့္ ေကာင္းေသာ ကရင္ မ်ားကို မထိခိုက္ေစရန္ ကရင္ျပႆနာဟုမေခၚၾကရန္ တားျမစ္လာသည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ ကရင္တပ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ားမွာ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္ေန ၾကၿပီျဖစ္္ေလသည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization