Home » » အခန္း(၅) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ

အခန္း(၅) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ


အခန္း(၅)
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားၿပီးေနာက္ပိုင္း ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေျခအေန
လင္းထင္ႏွင့္ ကရင္တပ္မဟာ(၅) ေတာခိုျခင္း
ကရင္ေသာင္းက်န္းသူ တပ္မဟာ(၅) တပ္မင္း ျဖစ္သူ လင္းထင္(ေခၚ)ငန္းနက္သည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေစာဟန္တာသာေမႊး၏ ေကအာရ္စီ(ေခၚ) ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ တပ္မဟာ(၅)တစ္ခုလံုး ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ လက္နက္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပၿပီးေပၿပီ။ လင္းထင္အား အစိုးရက ရန္ကုန္ကုန္းျမင့္သာယာတြင္ အေျခခ်ေပးၿပီး လစဥ္ေငြက်ပ္ ၅ဝဝ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ လင္းထင္သည္ မယ္ဗမာေဟာင္း ေနာ္လြီဇာႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ အေရွ႕ေတာင္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က က်ဳိက္ထိုနယ္ေျမရွိ ေကအာရ္စီတပ္မ်ား၏ စားဝတ္ ေနေရးအတြက္ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ား ထုတ္ေပး လ်က္ရွိရာ လင္းထင္သည္ ယင္းေငြမ်ားအနက္မွ က်ပ္ ေငြ ၂ဝဝဝဝ(ႏွစ္ေသာင္း)ကို ေခါင္းပံုျဖတ္ အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လင္းထင္သည္ ယင္း၏ လူယံုတပည့္မ်ားအား သမဝါယမဆိုင္မ်ားကို ဓားျပ တိုက္ လုယက္ေစျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပံုေငြဟု အမည္ခံကာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေငြေကာက္ခံျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
လင္းထင္၏မ႐ိုးမသားလုပ္ရပ္မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ အတြက္ တပ္မေတာ္မွ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက သထံုၿမိဳ႕ရွိ လင္းထင္၏ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ေခၚယူ ၾကရာ လင္းထင္က စတင္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ တာဝန္ရွိသူ မ်ားလည္း မလႊဲမေရွာင္သာ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ၾကရ ေလရာ လင္းထင္ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ လင္းထင္ေသဆံုး ေသာအခါ လင္းထင္လက္ရွိေပါင္းသင္းေနသူ ေနာ္လြီဇာဘင္ဆင္၏ လံႈ႕ေဆာ္စည္း႐ံုးမႈေၾကာင့္ တပ္မဟာ(၅)တစ္ခုလံုးသည္ ေလးေက၊ ျမစ္ႀကိဳးေဒသ မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေတာခိုၾကေတာ့သည္။ ေနာ္လြီဇာ ဘင္ဆင္က ထြန္းျမင့္ကို တပ္မဟာမွဴးအျဖစ္ခန္႔အပ္ ခဲ့သည္။  (၁။        ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
ေအကာရ္စီႏွင့္  တပ္မဟာ(၅)တစ္ခုလံုးလက္နက္ ခ်ခဲ့သျဖင့္ အထူးသျဖင့္ သထံုခ႐ိုင္နယ္ေျမ (စစ္ေတာင္း ျမစ္ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္အၾကား ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ)သည္ မ်ားစြားၿငိမ္းခ်မ္းသြားခဲ့ရသည္။ လင္းထင္ သည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစ၍ သထံုခ႐ိုင္အတြင္းတြင္ လႈပ္ရွားႀကီးစိုးခဲ့ သူျဖစ္သည္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ၿပီး စစ္ေရးဝါဒီတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ လင္းထင္သည္ သထံုခ႐ိုင္အတြင္းတြင္ အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ နာမည္ႀကီးခဲ့ သည္။ စစ္ေတာင္း၊ မုတၱမ မီးရထားလမ္းကိုလည္း မၾကာခဏ မိုင္းခြဲျခင္း၊ လုယက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ လင္းထင္သည္ လက္နက္ခ်ရာမွ မ႐ိုးမသား ေဖာက္ျပန္ေသာေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ တပ္မဟာ (၅)ျပန္လည္ ေတာခိုေသာအခါ သထံုခ႐ိုင္ရွိ ျပည္သူ မ်ားမွာ  စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ၾကရသည္။  သို႔ေသာ္ မီးရထားလမ္း၊ ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အေျခအေနမွာ လင္းထင္ရွိစဥ္ကကဲ့သုိ႔ အေျခအေနဆိုးရြားျခင္းမရွိ ေတာ့ေပ။


ကရင္ေသာင္းက်န္းမႈအေျခအေန
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေကအင္န္ယူပါတီမွ ခြဲထြက္လာေသာ ေကအာရ္စီသည္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိကာ လက္နက္ခ်အပ္ခဲ့သည္။ မန္းဘဇံေခါင္းေဆာင္သည့္ ေကအင္န္ယူပါတီမွာမူ ဆက္လက္၍လက္နက္စြဲကိုင္ ေသာင္းက်န္းခဲ့သည္။ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကိုခံယူၿပီး တျဖည္းျဖည္း လက္ေအာက္ခံေနာက္ၿမီးဆြဲပါတီဘဝ သို႔ ေရာက္ရွိလာရာ လူမ်ဳိးေရးဝါဒီမ်ားသည္ မန္းဘဇံ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေဝဖန္လာခဲ့ၾကသည္။
၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္တြင္ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ လူမ်ဳိးစုေတာ္လွန္ေရး အင္အား စုမ်ား၏ ညီလာခံတစ္ရပ္ကို ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းညီလာခံသို႔ ေကအင္န္ယူပီ၊ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ရွမ္းျပည္စစ္ေကာင္စီတို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းညီလာခံမွ လုပ္ငန္းစဥ္ ရွစ္ခ်က္ ကိုခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္တြင္ ဗိုလ္ျမ ဦးေဆာင္ေသာ အင္အားစုမ်ားသည္ ေကအင္န္ယူပီ ၏ ေရွ႕ေဆာင္မႈေအာက္မွ အတိအလင္း ခြဲထြက္လိုက္ ေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးေကာင္စီ (K.N.L.C)*(K. N. L.C Karen National Liberation Council). ကို ထီးဖဒိုက (ၾကဴအိပ္ခ်္- ဝ၂၅ဝ၉၈)တြင္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ ေကအင္န္ အယ္လ္စီ အျဖစ္ ခြဲထြက္ရျခင္းကိုလည္း ေအာက္ပါ အတိုင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ (၁။ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
''ေကအင္န္ယူပါတီ၏   ေရွ႕ေဆာင္မႈသည္ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရး အျဖစ္ ရွိေနခဲ့ၿပီး အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ေရွ႕ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းရွိေသာ္လည္း ဝဲစြန္းယိမ္း ေန၍ ယင္းေရွ႕ေဆာင္မႈကာလအတြင္း ကြၽႏု္ပ္ တို႔သည္ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ ကရင္ ေတာ္လွန္ေရးအျဖစ္ ရွိေနသည့္ အေျခအေန ႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ေရွ႕ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၌ လဲဒီတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေကအာရ္စီအေရးေပၚ အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းတင္ျပခ်က္အေပၚ ဝဲယာစြန္း၏ ေရွ႕ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရွ႕ဆက္၍ လံုးဝလုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လမ္းစဥ္ႏွင့္ ေရွ႕ေဆာင္မႈကို ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရး၏ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အာဏာပိုင္ သည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို အျမန္ဆံုး ေခၚယူက်င္းပရန္ကိုလည္း သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေကအင္န္ယူပီသည္ အေလး မထားဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သျဖင့္ ခြဲထြက္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေကအင္န္အယ္လ္စီႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီတို႔ သည္ ျပန္လည္ညီၫြတ္ေရး ရရွိရန္အတြက္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္တြင္ ေခးပု၌ေတြ႕ဆံု၍ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးၾကေသးေသာ္လည္း သေဘာတူညီမႈ မရရွိခဲ့ ၾကေပ။ ဗိုလ္ျမ ခြဲထြက္ၿပီးေနာက္ ေကအင္န္ယူပါတီ အတြင္း ကြန္ျမဴနစ္လိုလားသူ၊ မလိုလားသူမ်ား ထပ္မံ ၍ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၾကျပန္သည္။ ပဲခူး႐ိုးမႏွင့္ျမစ္ဝ  ကြၽန္းေပၚေဒသအတြင္းရွိ ေကအင္န္ယူပါတီ အင္အား စုမ်ားမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဝါးမ်ဳိျခင္းကို ခံေနၾကရသည္။ ကြန္ျမဴနစ္မလိုလားသူအခ်ဳိ႕သည္ စစ္ေတာင္းျမစ္ကို ကူးၿပီးေနာက္ အေရွ႕ေကာ္သူးေလရွိ ဗိုလ္ျမအုပ္စုႏွင့္သြားေရာက္ပူးေပါင္းၾကသည္။ ဗိုလ္ျမ အုပ္စုသည္ ႏိုင္ငံေရးဝါဒကို အဓိကမထားဘဲ စစ္ေရး ႏွင့္လူမ်ဳိးေရးကုိသာ အဓိကထား ေသာင္းက်န္းလ်က္ ရွိေနေပသည္။
ေကအင္န္ယူပါတီမွဗိုလ္ျမ၏ ေကအင္န္ အယ္လ္စီေခၚ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး ေကာင္စီခြဲထြက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေကအင္န္ယူပါတီ သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ပိုမိုပူးေပါင္း၍  လႈပ္ရွားလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ပဲခူး႐ိုးမႏွင့္ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ ပိုမိုပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ေကအင္န္ယူ ပါတီအတြင္း၌လည္း ပဋိပကၡမ်ားပိုမို ေပၚေပါက္လာ သည္။ ဗိုလ္ျမ၏ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးအုပ္စု ခြဲထြက္ သြားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီတြင္းတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို မႏွစ္ၿမိဳ႕သူမ်ားေပၚလာၾကသည္။ 
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ေကအင္န္ယူပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးပြဲကို က်င္းပရာ ပါတီ၏ လမ္းၫႊန္မႈသေဘာတရားအျဖစ္ မာ့ခ္္စ္လီနင္ဝါဒကို သာမက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒ အသစ္အျဖစ္  လက္ခံက်င့္သံုးေနေသာ  ေမာ္စီတုံး အေတြးအေခၚကိုပါ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ပါတီ၏လမ္းၫႊန္သေဘာတရားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ ရက္တြင္ ေက်ာ္ျမသန္း၊ ေစာျမေမာင္၊ ေစာျမရင္၊ က်င္ေဖ၊ ေအာ္လ္ဒြင္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕က တစ္ဖက္၊ မန္းဘဇံ၊ ဗိုလ္သန္းေအာင္၊ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္၊ ဗိုလ္တင္ဦးတို႔ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ကတစ္ဖက္ အႀကီး အက်ယ္ သေဘာထားကြဲလြဲၾကေလေတာ့သည္။ ေကအင္န္ယူပီဥကၠ႒ မန္းဘဇံသည္ ဗိုလ္ျမ၏ေကအင္န္ အယ္လ္စီႏွင့္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းရန္ ခြဲထြက္ခဲ့ၾက သည္။ မန္းဘဇံႏွင့္အတူ ေကအင္န္ယူပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေမာင္ေမာင္၊ ဖဒိုဘသင္၊ စံလင္း၊ ေဘာယူေဖာ၊ တာမလာေဘာ၊ သန္းေအာင္၊ ဖဒိုေဂဒြဘြားႏွင့္စံသိန္းတို႔ လိုက္ပါသြားခဲ့ၾကသည္။
ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေကအာရ္စီခြဲထြက္၍ အလင္းဝင္ျခင္း၊ ဗိုလ္ျမ၏ေကအင္န္အယ္လ္စီခြဲထြက္ျခင္း၊ မန္းဘဇံ ထပ္မံခြဲထြက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔သြားမႈကို အဖတ္ဆယ္ရန္အတြက္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္တြင္ လူမ်ဳိးစုညီလာခံကို လက္ခံက်င္းပခဲ့ရသည္။ ယင္းညီလာခံတြင္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ၊*(*ကယန္းျပည္သစ္ပါတီအေၾကာင္း သီးျခားတင္ျပပါမည္။) မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ရွမ္းျပည္ ေကာင္စီ၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ပအိုဝ့္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-(၁။ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
(က)    တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတိုင္း တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရရွိေရး၊ တရားမွ်တေသာ အက်ယ္အဝန္းရွိသည့္ အမ်ဳိးသားကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး၊ မူအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ တိုင္းျပည္ မ်ားႏွင့္ တန္းတူေရးအေပၚ အေျခခံ၍ စုစည္းေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏိုင္ငံကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ေရး။
(ခ)     တိုင္းရင္းသားမ်ားအား က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးကို အာမခံ၍ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအစိုးရဖြဲ႕စည္းေရး။
(ဂ)     ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ေျမယာစနစ္သို႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး။
(ဃ)    အမွီအခိုကင္းေသာ   လူေနမႈစနစ္ႏွင့္ ျမင့္မားတိုးတက္ေသာ  အမ်ဳိးသားစီးပြား ေရးသို႔ တည္ေဆာက္ေရး။
(င)     အမ်ဳိးသားစက္မႈလုပ္ငန္း ထူေထာင္ေရးႏွင့္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္။
(စ)     တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ေနထိုင္မႈအဆင့္ အတန္း ျမႇင့္တင္ေရး။
                   
(ဆ)    နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္မႈအႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ ၍  လြတ္လပ္ေရးကို  ထိန္းသိမ္းေရး  အတြက္ အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ကို ခိုင္မာ စြာ တည္ေဆာက္ေရး။
(ဇ)     တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏   လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေဟာေျပာစည္း႐ံုးခြင့္ႏွင့္ ဘာသာတိုင္း တန္းတူမႈရွိေရး။
(စ်)     အျပန္အလွန္ အက်ဳိးတူညီမႈမ်ားအေပၚ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္  စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး။
(ည)    လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝါဒ ကို က်င့္သံုးေရး။
ေကအင္န္ယူပါတီသည္ မိမိ၏အင္အားခ်ည့္နဲ႔ ယိမ္းယိုင္မႈကို  အဖတ္ဆယ္ႏိုင္ရန္  အျခားလူမ်ဳိးစု ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစည္းေဝးခဲ့ေသာ္လည္း အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ားမွာ အယူအဆ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားေနခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕မွာလည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီ တို႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူက်င့္သံုးေနေသာ လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ အရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းရန္မွာ လက္ေတြ႕ႏွင့္မ်ားစြာ အလွမ္းကြာေဝးခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေကအင္န္ယူပါတီက  ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ  လူမ်ဳိးစု ညီလာခံ(လူမ်ဳိးစုကြန္ဖရင့္)သည္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကိုဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ တက္ေရာက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
ေကအင္န္ယူပါတီသည္ အျခားလူမ်ဳိးစုအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ၾကံစည္သည္သာမကဘဲ ဗိုလ္ျမ၏ေကအင္န္အယ္လ္စီကိုလည္း စည္း႐ံုးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ တြင္ တစ္ဖက္လွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦးစီပါဝင္ေသာ ေကအင္န္ယူပီႏွင့္   ေကအင္န္အယ္လ္စီတို႔သည္ ေထာ္ပေလးမုတြင္ ထပ္မံ၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားညီလာခံ ေခၚယူ ေရးကို သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေကအင္န္ယူပီ က ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ ႏိုင္ခဲ့ေပ။
မန္းဘဇံႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္ ဗိုလ္ျမ၏ေကအင္န္အယ္လ္စီႏွင့္ဆိုဒိုပေလာ ၌ အတိအလင္းပူးေပါင္းမိခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္တြင္ ဗိုလ္ျမဦးစီး၍ ထိေသာခီး၌ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းအစည္း အေဝးတြင္  မန္းဘဇံႏွင့္ဗိုလ္ျမသည္ (K.N.U.F) Karen National United Front. ေခၚကရင္အမ်ဳိးသားတပ္ဦးဖြဲ႕စည္းရန္ သေဘာတူညီခဲ့ ၾကသည္။ ဗိုလ္ျမက အေျခအေနအရမလိုအပ္ေတာ့သျဖင့္ ေကအင္န္အယ္လ္စီကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။  ေကအင္န္ယူတပ္ဦး ဖြဲ႕စည္းေနစဥ္ ၾကားျဖတ္ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႕ကို ထိုေန႔မွာပင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
ၾကားျဖတ္ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕အား ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရး မွဴး၊ စည္း႐ံုးေရးတာဝန္ခံႏွင့္ တြဲဖက္တာဝန္ခံ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးတာဝန္ခံ၊   မဟာမိတ္ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံ စသျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁ဝ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၾကားျဖတ္ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕၏လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအားေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ခဲ့သည္-(၂။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။) 
(က)    ေကအင္န္ယူမွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္။
(ခ)     လုပ္ငန္းဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ေျခအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကား ရန္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကိုင္ေစ ရန္။
(ဂ)     ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေကဒါမ်ားကို ပညာ ေပးရန္။
(ဃ)    ေကအင္န္ယူတပ္ဦးအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္း ေပးရန္။
(င)     ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္။
(စ)     မဟာမိတ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ မႈျပဳလုပ္ရန္။
(ဆ)    ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေကဒါမ်ားကို ေနရာ ခ်ေပး၍ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေပးရန္။
(ဇ)     ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးကို ခန္႔ခြဲေပး ရန္။
၁၉၆၈ခုႏွစ္၊ဇြန္လ၂၄ရက္တြင္ေကအင္န္ယူတပ္ဦးသည္ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕* (*ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ ေရး အဖြဲ႕ သီးျခားတင္ျပပါမည္။) မွေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာ တူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။  ယင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ-(၁။        ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
(က)    ရခိုင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီကို ရခိုင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပါတီဟု ေကအင္န္ယူတပ္ဦးမွ အသိအမွတ္ျပဳ သည္။ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးကို ကရင္ အမ်ဳိး သားမ်ား၏ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕ဟု ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕က အသိ အမွတ္ျပဳသည္။
(ခ)     ရခိုင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနျခင္းကို လြတ္ေျမာက္ ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ ကရင္ အမ်ဳိးသားမ်ားက   ေလးစားစြာျဖင့္ ေထာက္ခံအသိအမွတ္ျပဳသည္။   ကရင္ အ မ်ဳိး သား မ်ား ၏ လြတ္ ေျမာက္ ေရး  အတြက္  တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကျခင္းကိုလည္း လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေန ၾကေသာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားမ်ားက ေလးစား စြာ အသိအမွတ္ျပဳသည္။
(ဂ)     ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ စိတ္ဓာတ္အရလည္း ေကာင္း၊   ႐ုပ္ဝတၴဳအရလည္းေကာင္း၊ အျပန္အလွန္အေထာက္အကူျပဳရန္ သေဘာတူၾကသည္။
(ဃ)    ႏွစ္ဖြဲ႕လံုး၏လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေအာင္ပြဲရသည္အထိ စည္႐ံုးညီၫြတ္စြာ လက္တြဲတိုက္ပြဲဝင္ၾကရန္ သေဘာတူညီ ၾကသည္။
ေကအင္န္ယူပါတီက အျခားလူမ်ဳိးစုအဖြဲ႕ငယ္မ်ား ကို သိမ္းသြင္းရန္ ႀကိဳးစားသကဲ့သို႔ ေကအင္န္ယူ တပ္ဦးကလည္း ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ကို ခါးပိုက္ ေဆာင္တပ္အျဖစ္ သိမ္းသြင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ အဖြဲ႕အစည္း၏ ရပ္တည္မႈကို ေထာက္ခံသည့္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးထားေပးျခင္းလည္းျဖစ္ သည္။
ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ျမအုပ္စု၏ၾကားျဖတ္ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ သည္ ေရွ႕ေဆာင္တပ္ဦး၏ အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ေအာက္ပါအတိုင္းခ်မွတ္ခဲ့သည္-(၂။    ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
(က)    တပ္ဦးအဆင့္ရွိ ေရွ႕ေဆာင္တပ္အဖြဲ႕မ်ား ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္။
(ခ)     တပ္ဦးအဆင့္ရွိ ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ကြန္ဂရက္က်င္းပ၍ မိမိတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ေရြးေကာက္လိုက္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားသို႔အစီရင္ခံရန္။
(ဂ)     တပ္ဦးဝင္တိုင္းသည္   မိမိတို႔ပါဝင္ေသာ   အဖြဲ႕အစည္း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အနည္းစုသည္ အမ်ားစု၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာရန္၊ တပ္ဦးေအာက္ေျခ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တပ္ဦးအထက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုနာခံရန္ႏွင့္တပ္ဦးအဖြဲ႕ အစည္းအားလံုး သည္ဗဟို အဖြဲ႕အစည္းကို နာခံရန္။
(ဃ)    တပ္ဦး၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုတိက်စြာလိုက္နာရန္ႏွင့္တပ္ဦး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုခြၽတ္ယြင္းခ်က္ မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။
ထို႔အျပင္ေကအင္န္ယူတပ္ဦး၏  လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကိုလည္း ေအာက္ပါအတိုင္းခ်မွတ္ခဲ့သည္-(၃။        ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
(က)    နယ္ေျမတစ္ခုလံုးအတြက္ အမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ တပ္ဦး ၏ အျမင့္ဆံုးေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္   ¤င္းတို႔၏ေရွ႕ေဆာင္မႈကို ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္အဖြဲ႕မ်ားအားလံုးက နာခံရန္။
(ခ)     ဗဟိုေကာ္မတီသည္ သာမန္အေျခအေန၌ တပ္ဦး၏ အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ကို ေလးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ေခၚယူက်င္းပရန္ႏွင့္ အထူး အေျခအေနမ်ားတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ အခ်ိန္ကာလကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္   ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္။
(ဂ)     တပ္ဦးအဖြဲ႕ဝင္အားလံုး၏ အေရအတြက္ တစ္ဝက္ေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ တပ္ဦး ေအာက္ေျခအဖြဲ႕မ်ားက   အမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့လွ်င္ ဗဟိုေကာ္မတီက က်င္းပေပးရန္။
(ဃ)    တပ္ဦး၏အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ တက္ေရာက္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္အေရ အတြက္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးေကာက္ ရန္ က်င့္ထံုးတို႔ကို ဗဟိုေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္ရန္။
(င)     ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဝက္ေက်ာ္တက္ေရာက္ လွ်င္ ကြန္ဂရက္က်င္းပရန္။
(စ)     တပ္ဦးအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္၏ လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ အာဏာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္-
(၁)     ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္  ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ားက  တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို  ၾကားနာ၍ ေဆြးေႏြးျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ႏွင့္ လက္ခံရန္။
(၂)     တပ္ဦးဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ တပ္ဦး၏လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ ေရး၏ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို ျပင္ဆင္ ဆံုးျဖတ္ရန္။
(၃)     တပ္ဦးအေျခခံဝါဒ သေဘာထားႏွင့္ တပ္ဦး၏အေျခခံသံုးသပ္ခ်က္ကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္။
(၄)     ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရန္။
(ဆ)    ဗဟိုေကာ္မတီအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ တစ္ခု ႏွင့္တစ္ခုအၾကား တပ္ဦး၏အျမင့္ဆံုးေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ေစရန္၊ အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား    တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ရန္။
(ဇ)     အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ကို ေခၚယူက်င္းပျခင္းမျပဳႏိုင္ပါကဗဟိုေကာ္မတီသည္  ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို စီစဥ္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ သြားႏိုင္ၿပီး တပ္ဦး၏ ဖြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။
(စ်)     ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ေကာ္မတီဦးေရ ထက္ဝက္၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ အဆိုျပဳ ခ်က္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳရန္။
(ည)    ဗဟိုေကာ္မတီ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္းသတ္မွတ္သည္-
(၁)     တပ္ဦးလုပ္ငန္းမ်ားကိုစီစဥ္ ၫႊန္ၾကား၍ တပ္ဦး၏ေၾကညာခ်က္ မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္။
(၂)     တပ္ ဦး အ ဖြဲ႕ အ စည္း မ်ား တည္ေထာင္ေပးရန္။
(၃)     တပ္ဦးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားေနရာခ်ထားျခင္း၊ တပ္ဦး၏ဘ႑ာေရးခန္႔ခြဲ ျခင္းမ်ားကို တာဝန္ယူရန္။
(၄)     အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊   အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္  ဆက္သြယ္ရန္ တပ္ဦးကုိယ္စား ဆက္သြယ္ရန္။
(ဋ)     ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒က ဦးစီးေသာ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီကို ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ဌာနမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရန္၊ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းရန္။
(ဌ)     ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို တစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္က်င္းပရန္၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးေရ ထက္ဝက္ရွိလွ်င္ အစည္းအေဝး က်င္းပရန္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ  အစည္းအေဝးကို  သံုးလ တစ္ႀကိမ္က်င္းပရန္။
ဗိုလ္ျမႏွင့္မန္းဘဇံအုပ္စု၏ ၾကားျဖတ္ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႕သည္ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးကို အခ်ိန္ယူ၍ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ျမသည္ ၾကားျဖတ္ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးအစဥ္အလာရွိေသာ မန္းဘဇံကို ေနရာေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕ၾသဇာလႊမ္းမိုး သူမွာ ဗိုလ္ျမပင္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ျမအုပ္စုသည္ ႏိုင္ငံျခား ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္လည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
ဗိုလ္ျမသည္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ေကအင္န္ယူ တပ္မ (၁)၏ တပ္မမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။ လက္နက္ ကိုင္တပ္အားလံုးကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းျဖင့္   ၾသဇာ အာဏာကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မန္းဘဇံ သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏လႊမ္းမိုးမႈကို မေက် နပ္သျဖင့္ ေကအင္န္ယူပါတီမွ ခြဲထြက္လာသူျဖစ္ေသာ္ လည္း ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ မိႈင္းမိထားသူ၊ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ စြဲရွိသူအျဖစ္ ဗုိလ္ျမက ယံုၾကည္ထားသည္။
ဗိုလ္ျမသည္ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးႏွင့္ လက္နက္ ကိုင္တပ္မ်ားဖြဲ႕စည္းရန္ စနစ္တက် စီစဥ္ခဲ့သည္။ ေကအင္(န္)ယူ တပ္မ(၁)၏ လက္ေအာက္တြင္ ေကအင္(န္)ယူ တပ္မဟာ(၁)၊ တပ္မဟာ(၆)၊ တပ္မဟာ (၇)ႏွင့္ တပ္မဟာ(၈)တို႔ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ျမ သည္ မိမိၾသဇာကို မနာခံသည့္ တပ္မဟာ(၁)ႏွင့္ တပ္မဟာ(၈) ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖယ္ရွားလိုက္သည္။ အခ်ဳိ႕ကို သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ပစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ တပ္မဟာ(၁)ႏွင့္    တပ္မဟာ(၈)ကိုပူးေပါင္း၍ တပ္မဟာ(၁)အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ရာ တပ္မဟာ(၈) သည္ အလိုအေလ်ာက္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားရေတာ့၏။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ေကအင္န္ယူပါတီမွ ေဘာေန ေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္မဟာ(၂)ႏွင့္ ကဝဲဒိုေခၚ ေမာလယ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္မဟာ(၃) ပူးေပါင္း အင္အား ၅ဝဝ ခန္႔သည္ စစ္ေတာင္းျမစ္ကိုျဖတ္ကူး၍ ေကအင္န္ယူပါတီမွ ခြဲထြက္လာၾကျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ျမအုပ္စုႏွင့္ ပူးေပါင္းမိၿပီး ေရႊက်င္ေက်ာက္ႀကီး နယ္တြင္ အေျခခ်လႈပ္ရွားၾကသည္။
ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ဗိုလ္ျမအုပ္စုႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ႐ိႈးလုစခန္း၌ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသးေသာ္လည္း  ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ေပ။ သို႔ႏွင့္ ဗိုလ္ျမအုပ္စုသည္ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးကို စနစ္တက်ပင္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ေလသည္။

ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား( ၁။     ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
ေကအိုင္ေအ(ေခၚ)ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမျပဳလုပ္မီ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ တပ္မဟာ(၁)ႏွင့္တပ္ရင္း(၆)ရင္းကို လူအင္အား ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။ ေဇာ္ဒန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က   ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ေဆြးေႏြးေနစဥ္ ေကအိုင္ေအမ်ား သည္ လူသူစုေဆာင္းျခင္း၊ ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံျခင္းတုိ႔ကို တိုးခ်ဲ႕၍ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကာလတြင္ ေဇာ္တူးသည္ ဗန္းေမာ္နယ္ေျမ မွ ဧရာဝတီျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိ ရာ ကာမိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္စည္း႐ံုးစိုးမိုးခဲ့သည္။ ကာမိုင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိေက်းရြာအားလံုးလိုလိုသည္ ေကအိုင္ေအတို႔၏လႊမ္းမိုးမႈ ေအာက္တြင္ ေရာက္ခဲ့ရ သည္။
ေဆြးေႏြးပဲြပ်က္ျပားၿပီးေနာက္ ေကအိုင္ေအတို႔ သည္ လူ၊ လက္နက္ႏွင့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားကို အျပင္းအထန္စုေဆာင္းၾကေလရာ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ကုန္ တြင္ လူအင္အားမွာ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္အထိ တိုးတက္လာ ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးတြင္ ေကအိုင္ေအတပ္မဟာ (၂)  ကို  တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။  တပ္မဟာ(၁)၏ လက္ေအာက္တြင္ တပ္ရင္း(၁)၊ တပ္ရင္း(၂)ႏွင့္ တပ္ရင္း(၅)ကိုစုဖြဲ႕ၿပီး ေဇာ္ဆုိင္းက အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ေဇာ္ဆိုင္း၏တပ္မဟာ(၁)သည္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ဘာပါ ေက်းရြာ (အက္စ္အို-၄၈၈၈)တြင္ အေျချပဳ၍ လႈပ္ရွား သည္။ တပ္မဟာ(၂)တြင္မူ တပ္ရင္း(၃)၊ တပ္ရင္း(၄) ႏွင့္ တပ္ရင္း(၆)တို႔ ပါဝင္သည္။ ေဇာ္တူးက တပ္မဟာ (၂) ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး မဂ်ီဘြမ္(အက္စ္-၄၄ဝ၄)တြင္ အေျချပဳ၍ လႈပ္ရွားသည္။ ထို႔အျပင္ တပ္ရင္း(၇) ကို ပူတာအိုနယ္ေျမတြင္ လူအင္အား ၈ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ တုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဇာ္တူးကပင္ တာဝန္ယူ၍အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ တပ္ရင္း(၇)တြင္  V.D.F. (Villager's Defence Forces.)  (ေခၚ)ေက်းရြာ ကာကြယ္ ေရးတပ္ဖြဲ႕ကို အေျခခံ၍ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေျပာက္က်ားလႈပ္ရွားမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဇာ္တူးသည္ တပ္မဟာ(၂)အား တျဖည္းျဖည္း တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ အင္အား ၁၄ဝဝ ေက်ာ္အထိ တိုးတက္လာၿပီး ပူတာအုိ၊ ခ်ီေဖြ၊ ေလာေခါင္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ ကြတ္ခိုင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျဖန္႔ခြဲလႈပ္ရွား၍ လာသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ေကအိုင္ေအထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ညီအစ္ကိုမ်ားျဖစ္ေသာ ေဇာ္ဆိုင္း၊ ေဇာ္ဒန္၊ေဇာ္တူးတို႔သံုးဦးသည္လည္း ေဇာ္သံုးေဇာ္ဟူ၍ နာမည္ႀကီး လာၾကသည္။
တပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႐ုတ္တရက္အင္အားႀကီးထြား ၿပီး ဆူပူလႈပ္ရွားလာၾကေသာ ေကအိုင္ေအမ်ားကို ေခ်မႈန္းေရးအတြက္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ စစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖင့္ ဆင္ႏႊဲတိုက္ခိုက္ေတာ့သည္။ တပ္မေတာ္က ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

(၁)     ဂန္႔ေဂၚစစ္ဆင္ေရး။
(၂)     ေအာင္ေျမစစ္ဆင္ေရး။
(၃)     ေကာင္ရာဘြမ္စစ္ဆင္ေရး။
(၄)     ခရမ္းစစ္ဆင္ေရး။
တပ္မေတာ္က ဆင္ႏႊဲသည့္စစ္ဆင္ေရး အရပ္ရပ္ ေၾကာင့္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအထိ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ ေကအိုင္ေအမ်ားမွာ မ်ားစြာအထိနာခဲ့ရသည္။ ထို ကာလအတြင္း ေကအိုင္ေအေသာင္းက်န္းသူ ၆၉၆ ေယာက္ကို အေသမိၿပီး ၃၇၇ ေယာက္ကို ဒဏ္ရာရေစ ခဲ့သည္။ ၁ဝ၆၄ ေယာက္ကို အရွင္ဖမ္းဆီးရမိၿပီး ၂၂၂၃ ေယာက္ လက္နက္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္လယ္ပိုင္းအတြင္း ကခ်င္ ေသာင္းက်န္းသူလႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာ က်ဆင္းသြားခဲ့ရ ေတာ့သည္။
ေကအိုင္ေအလႈပ္ရွားမႈမွာ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ အဘက္ဘက္မွ ယိုယြင္းက်ဆင္းၿပီး နာလန္ မထူႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ ေကအိုင္ေအေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ၾကံဆႀကိဳးပမ္းၾကရသည္။ ေကအိုင္ေအဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ေဇာ္ဆိုင္းသည္ ျပည္ပ အကူအညီရေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ကာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ထန္ဝိုး(အယ္လ္ယူ-ဝ၅ဝ၅)တြင္ အေျခခ်၍  ဘိန္း၊  ေက်ာက္စိမ္းမ်ားေရာင္းဝယ္ရန္ စခန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ ျပည္ပ အကူအညီမ်ားရရွိေစရန္ ေဇာ္ဆိုင္း၏အၾကံေပးအရာရွိ အျဖစ္ ေကအင္(န္)ယူမွ တြဲဖက္ထားေသာ ဂ်ီလစ္လင္း (ကခ်င္အမည္  ေဇာ္ေဘာက္)က  ကူညီခဲ့သည္။ ေဇာ္ဆိုင္းသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ လြယ္ယားစခန္းမွ   ခရီးထြက္သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗန္ေကာက္၊ ဇင္းမယ္၊ ေဖာ္မိုဆာသို႔ လွည့္လည္၍  အေရွ႕ေတာင္အာရွ စစ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ (SEATO) ၏ အကူ အညီရရန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။  ၁၉၆၆  ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ေကအိုင္ေအႏုိင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံမရန္ဘရန္ဆိုင္းသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အကူအညီရယူ ေရးအတြက္ ေခ်ာကန္ေတာင္ၾကားေဒသသို႔ သံုးလၾကာ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  သို႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ ခဲ့ေပ။
၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခ်မႈန္းေရးအတြက္ အမွတ္ (၇၇) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္းရန္ ကခ်င္ ျပည္နယ္မွ စစ္ဆင္ေရးတပ္အခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ႏုတ္ခဲ့ရေလ ရာ ေကအိုင္ေအမ်ားအတြက္ လူသူလက္နက္စုေဆာင္း စည္း႐ံုး၍ ေခါင္းေထာင္ထႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ရသြားသည္ ဟု ဆိုရေပမည္။
ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား(၁။ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသမိုင္းစာေစာင္ျပဳစုေရးေကာ္မတီ၏ ရွမ္းေသာင္းက်န္း သူမ်ားသမိုင္း (၁၉၄၈ ခုႏွစ္)။)
ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ စိုင္းပန္ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕၊    စဝ္ေဆးဝိုင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕တုိ႔သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပဏာမကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ႏြံစစ္ဟန္(ေခၚ)ရဲရင့္ ေသာ ရွမ္းလူငယ္အဖြဲ႕၊ လြတ္ေက်ာက္ေဆာင္(ေခၚ) ရွမ္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္(S.S.I.A)* (*S.S.I.A = Shan State Independence Army.) စဝ္ဟန္ စစ္တိုင္း(ေခၚ) ရွမ္းတပ္မေတာ္အဖြဲ႕ (S.N.A)** (** S.N.A = Shan National Army.) တို႔သည္  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသးေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္မူ ထက္ပင္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာခြဲထြက္ေရးမူ မ်ားကိုသာေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသျဖင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။
ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္တြင္ စိုင္းႏြဲ႕ဦးစီး၍ တပ္မေတာ္ ပံုပါက်င္စခန္းကို  တိုက္ခိုက္ကာ  လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းမႈစတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား ၏ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ကူညီမႈျဖင့္ ႀကီးထြားလာေသာ ရွမ္းေသာင္းက်န္းမႈသည္ တစုတစည္းတည္းမရွိဘဲ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားစြာ ကြဲထြက္ခဲ့ရသည္။ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား အာဏာစြန္႔ရသည့္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ က်ဳိင္းတံုမွ လူငယ္ ၂ဝဝ ေက်ာ္သည္ စိုင္းႏြဲ႕ႏွင့္သြားေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ ေတာခိုစစ္ရဲ ဗိုလ္ေမာင္ႏွင့္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားပူးေပါင္း၍ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕ကိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္က ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ဗိုလ္ေမာင္သည္  'ဝ'  လူမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး  ယခင္ ဓားျပေဟာင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျဖဴစစ္ဆင္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္ကို ကူညီပံ့ပိုးခဲ့သျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး တပ္မေတာ္ေျခလ်င္ တပ္မဟာ (၆)က စစ္ရဲတပ္ရင္း (၁၂)တြင္ တပ္စုမွဴး အဆင့္အထိခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ေမာင္   သည္ ဓားျပတိုက္ၿမဲတိုက္ေနခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ရွမ္း ေသာင္းက်န္းသူ စဝ္ေက်ာ္ဒြန္းက ေျမႇာက္ေပးသျဖင့္ သစၥာေဖာက္ကာ ေတာခိုခဲ့သူျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအစဥ္ အလာရွိသူ မဟုတ္ေပ။ ဗိုလ္ေမာင္သည္ တပ္မေတာ္ ၏တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္္၊ မတ္လတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ စိုင္းႏြဲ႕ႏွင့္သြားေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ရသည္။
လြတ္ေက်ာက္ေဆာင္(ေခၚ)ရွမ္းျပည္လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္သည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ပန္ေတာင္းဌာနခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝးတြင္ ေခတ္ပညာတတ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက စိုင္းႏြဲ႕၏အဖြဲ႕ကို အယံု အၾကည္မရွိဘဲ ခြဲထြက္လာေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ တပ္မဟာတစ္ခု၊ တပ္ရင္းေလးရင္းဖြဲ႕စည္းထားသည္။ စစ္ဟန္စစ္တိုင္းအဖြဲ႕သည္လည္း စိုင္းႏြဲ႕အဖြဲ႕မွ ေတာခို ဘုန္းႀကီး ဦးကု႑လ(ေခၚ)ေစာက္ငါးခမ္းက ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ခြဲထြက္ထူေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္ရင္းကိုးရင္းရွိၿပီး က်ဳိင္းတံုနယ္တြင္လႈပ္ရွားသည္။
ထို႔အျပင္အလင္းဝင္ကြန္ျမဴနစ္ေဟာင္း မုိးဟိန္းက အလင္းဝင္မ်ားအတြက္ အစိုးရ မ တည္ေငြမ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ကာ ေတာခိုၿပီး စိုင္းႏြဲ႕ႏွင့္အတူရွိ ေနရာမွ သီးျခားခြဲထြက္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေတာ္လွန္ေရး တပ္ေပါင္းစု (S.U.R.A)*** (*** S.U.R.A = Shan State United Revolution Army.) ဟူ၍ ထူေထာင္ေသးသည္။ မိုးဟိန္းသည္၁၉၆ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ႏြံစစ္ဟန္မွခြဲထြက္ၿပီး ရွမ္းျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦး(S.U.R.F)**** (**** S.U.R.F = Shan State United Revolution Front.)ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ မိုးဟိန္းအဖြဲ႕တြင္ တပ္ရင္းသံုးရင္းပါဝင္ၿပီး ေက်းသီး၊ မိုင္းေနာင္၊ မိုင္းကိုင္၊ လဲခ်ား၊ ေမာက္မယ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အသီးသီးကြဲျပားေနေသာ ရွမ္း ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍ ရွမ္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကေသး ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရေပ။
၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ (ကြယ္လြန္သူ) ေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ေရႊသိုက္၏ဇနီး မဟာေဒဝီ(ေခၚ) နန္းဟိန္းခမ္းသည္ ျမဝတီ-မဲေဆာက္လမ္းမွတစ္ဆင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသည္။ မဟာေဒဝီအား ရွမ္း ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ နာယကအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ၾကရန္    အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၾကရာ လြတ္ေက်ာက္ေဆာင္(ေခၚ)အက္စ္အက္စ္အိုင္ေအက သာ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ႏြံစစ္ဟန္ႏွင့္စစ္ဟန္စစ္တိုင္း အဖြဲ႕မ်ားက လက္မခံခဲ့ေပ။
၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ မဟာေဒဝီကိုေထာက္ခံ ေသာ လြတ္ေက်ာက္ေဆာင္(ေခၚ)အက္စ္အက္စ္ အိုင္ေအသည္ ရွမ္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (အက္အက္စ္ေအ)ဟု အမည္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းလိုက္ သည္။ အက္စ္အက္စ္ေအမ်ားသည္ တပ္မဟာ ေလးခု တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ တပ္ရင္း ၁၂ ရင္းတြင္ အင္အား ၁၆ဝဝ ခန္႔ရွိသည္။ ဌာနခ်ဳပ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္းတြင္ အေျခစိုက္ထားသည္။
ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မ်ားသည္ အယူဝါဒ ေရးရာအရ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕သင့္ျမတ္ျခင္းမရွိဘဲ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမမ်ားအလိုက္ သီးျခားလႈပ္ရွား၍သာ ေနခဲ့ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႀကီးတစ္ခုလံုးသည္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ တ႐ုတ္ျဖဴအၾ<ြကင္းအက်န္မ်ားျဖင့္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး အဖ်က္လုပ္ငန္း ေပါင္းစံုႏွင့္သာ ျ>ြပမ္းတီးေနရေလသည္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားၿပီး ေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္တြင္ သမိုင္းေပးတာဝန္အရ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းသိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ဆူပူေသာင္းက်န္းေနေသာ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈမီးလွ်ံမ်ားကို ၿငိမ္းသတ္ရန္ႀကိဳးစားရေတာ့သည္။ ပထမဦးစြာ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား လက္နက္စြဲကိုင္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းအင္အားကိုဆုတ္ယုတ္ေစသည္ဟု ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကခံယူသည္။ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားကို ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏြဲေရးအတြက္ အတူတကြပါဝင္ၾကပါရန္ ႐ုိး႐ိုး သားသား ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ေစာဟန္တာသာေမႊးေခါင္းေဆာင္သည့္ ေကအာရ္စီမွလြဲ၍ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္း အားလံုးသည္ မိမိတို႔၏အသင္းအဖြဲ႕အက်ဳိးအတြက္သာ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ တြင္ အျမတ္ထုတ္အေကာက္ၾကံခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရႏိုင္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္ပေရာက္ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အဆက္ျပတ္ေနရာမွ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးပြဲကာလအတြင္း ျပန္လည္အဆက္အသြယ္ ရရွိသြားခဲ့သည္။  ထို႔ေနာက္  ျပည္ပေပၚလစီမ်ားကို အၾကြင္းမဲ့လိုက္နာျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္ဘဝ ကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား က်ေရာက္သြားရသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားသည္ ပဲခူး႐ိုးမ တြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ အင္အားေကာင္းသူ မ်ားမွာ ေကအင္န္ယူပါတီ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လက္ေအာက္ခံသဖြယ္ ျဖစ္ေန ေလရာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတစ္ခုလံုးတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီတို႔မွာ ေရာေထြး ေနၿပီး အဖ်က္လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကို အတူတကြက်ဴးလြန္ ေနခဲ့ၾကသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေကအိုင္ေအမ်ားကလႈပ္ရွားထၾကြေနခဲ့သကဲ့သို႔ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း ရွမ္း ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆူပူေသာင္းက်န္း လ်က္ရွိသည္။ စစ္ေတာင္းျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္း၊ အေရွ႕ ႐ိုးမေဒသတြင္    ဗိုလ္ျမ၏ေကအင္န္ယူအက္ဖ္က လႈပ္ရွားထၾကြလ်က္ရွိသည္။ ကရင္အမ်ဳိးသားတိုးတက္ ေရးပါတီ၊  မြန္ျပည္သစ္ပါတီကဲ့သို႔ေသာအဖြဲ႕ငယ္ေလး မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။
ဧရာဝတီျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းေဒသတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ သခင္စိုး၏ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔ နယ္ေျမလုေနၾကရသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၆၄ လမ္းစဥ္အရ အလံနီမ်ားကို ေခ်မႈန္းရန္စီစဥ္ခဲ့သည္။ ရခိုင္ေဒသ တြင္လည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အလံနီမ်ားမွာ နယ္ေျမစား က်က္လုေနၾကရသည္။ေက်ာ္ဇံရႊီး၏ ရခိုင္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ စစ္ေရးအရ ထူးထူးျခားျခား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲေဟာေျပာျခင္း၊ ေဆးဝါးကုသေပးျခင္းစသည့္ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ေက်းရြာလူထုအေပၚ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာသေဘာထားျဖင့္ ဆက္ဆံေသာေၾကာင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္း သားမ်ားအဖို႔ အေႏွာင့္အယွက္မရွိလွေပ။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၆၄ လမ္းစဥ္အရ စစ္ေရးအသြင္သဏၭာန္မ်ား ေျပာင္းလဲ၍လာသည္။ ေျပာက္က်ားလႈပ္ရွားမႈမွ သမား႐ိုးက်စစ္က႑မ်ားတြင္ လႈပ္ရွားႏိုင္ရန္ ပိုမိုႀကိဳးစားလာသည္။ ခံစစ္ထက္ ထိုးစစ္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလာသည္။
၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေသာ ဂြၿမိဳ႕ကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဝင္စီးခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္တြင္လည္း ေက်ာက္ေတာ္ကို ဝင္စီးခဲ့သည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္တြင္ အမ္းၿမိဳ႕ကို ဝင္စီးခဲ့သည္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပားၿပီး ေနာက္ တပ္မေတာ္သည္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအား  ထိုးစစ္ႀကီးမ်ားဆင္ႏႊဲ၍  စစ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္အေရးယူရေတာ့သည္။ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား သည္ မိမိတို႔၏ရပ္တည္ေရးအတြက္ ျပည္ပအကူအညီကို ရွာေဖြလာၾကရသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာ  ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏  ၾသဇာကိုလံုးလံုး လ်ားလ်ား ခံယူလိုက္သည္။ ေကအိုင္ေအမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဦးေဆာင္သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ စစ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မွ အကူအညီရယူရန္ ႀကိဳးစားသကဲ့သို႔ အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ လည္းဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ျပည္ပ ႏိုင္ငံႏွင့္လည္းဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ ရွမ္း ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာလည္း တ႐ုတ္ျဖဴႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊  ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္အေျခခ်၍ ျပည္ပ အကူအညီရွာေဖြျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပားၿပီးေနာက္ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး၏ တူညီေသာ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္မွာ ျပည္ပအားကိုး၍ အမ်ဳိးသား ေရးသစၥာေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ဘိန္း၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ နယ္စပ္ ေမွာင္ခိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ဝင္ ေရာက္လာၾကျခင္းပင္တည္း။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization