Home » » အခန္း(၁၈) ေသာင္းက်န္းသူမ်ား မဒညတ ဖဲြ႕စည္းျခင္းႏွင့္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အခန္း(၁၈) ေသာင္းက်န္းသူမ်ား မဒညတ ဖဲြ႕စည္းျခင္းႏွင့္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေသာင္းက်န္းသူမ်ား မဒညတ ဖဲြ႕စည္းျခင္းႏွင့္
အိမ္ေစာင့္အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

မဒညတဖဲြ႕စည္းျခင္း
          အိမ္ေစာင့္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ေတာတြင္း လက္နက္ကုိင္ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔သည္ တပ္မေတာ္၏  ထုိးစစ္ေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္အင္အား ၃ဝဝဝ မွ ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္အထိ ယုတ္ေလ်ာ့ခဲ့ရသည္။ ပါတီ သည္လည္း လူထုႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပတ္လာသည္။ စခန္းခ်ရာေနရာမ်ားကုိလည္း လူသိမခံဝံ့ေတာ့ေပ။ ဗဟုိႏွင့္တုိင္းအဆင့္မ်ားမွာ တစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာသည္ အထိ အဆက္ျပတ္ေနခဲ့သည္။ တုိင္းႏွင့္ခ႐ုိင္မ်ားမွာ လည္း အဆက္အသြယ္ျပတ္ကုန္ၾကသည္။ ကုိေအာင္သူ၊ ကုိေယာ၊ ဗုိလ္ၫြန္႔ေမာင္ စေသာဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ား ႏွင့္ကုိလြင္ေမာင္၊ ကုိစိန္ဝင္းစေသာ တုိင္းေကာ္မတီဝင္ မ်ားပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚ အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့ ကာ အလင္းဝင္လာၾကသည္။ တုိင္း(၃)ေဒသတစ္ခုလုံး မွာလည္းျပဳတ္သြားသည္။ ဟံသာဝတီခ႐ုိင္ႏွင့္အင္းစိန္ ခ႐ုိင္တြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မက်န္ေတာ့ေပ။ ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚ ဖ်ာပုံခ႐ုိင္တြင္သာ အနည္းငယ္က်န္ခဲ့သည္။ စစ္ေတြခ႐ုိင္တြင္ဆုိလွ်င္ လက္နက္ကုိင္အားလုံးလုိလုိ လက္နက္ခ်ကုန္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာက္ဗမာျပည္ တုိင္းႏွင့္ က်န္ေဒသမ်ားတြင္ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားမွာ တစ္ဝက္အထိ ေလ်ာ့က်သြား ရေလသည္။ (၁။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
          တပ္မေတာ္၏ ထုိးစစ္မ်ားမွာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသရွိ ေကာ္သူးေလ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ား၏ နယ္ေျမကုိလည္း ပုိမုိက်ဥ္းေျမာင္းသြားေစခဲ့သည္။ စီးပြားေရးေကာင္းေသာေနရာမ်ားမွာ ပိတ္ဆုိ႔ ကုန္ေသာေၾကာင့္လည္း ေကအင္န္ယူပါတီအတြင္း စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ေပၚေပါက္လာသည္။ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမ်ားအတြင္း က်င္းပေသာ ပါတီ ကြန္ဂရက္တြင္ တပ္ေပါင္းစုျဖစ္ေရးကုိ လုိလားေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။
          မြန္ျပည္သူ႕တပ္ဦး လက္နက္ခ်သြားသည့္အတြက္ လည္း မြန္ေသာင္းက်န္းသူ လႈပ္ရွားမႈမွာ ေပ်ာက္ကြယ္ သေလာက္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ လက္နက္ကုိင္ မြန္ ေသာင္းက်န္းသူ ၅ဝ ခန္႔သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဟူ၍ ဖဲြ႕စည္းကာ ဆက္လက္လႈပ္ရွားေသာ္လည္း ထင္ရွား ျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဘက္ဘက္က ဆုတ္ယုတ္ လာေသာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာလာၾကရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေရွ႕ေကာ္သူးေလ အင္အားစုမ်ား မပါဝင္သည့္ ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ႔သည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီညီၫြတ္ေရး တပ္ ေပါင္းစု(မဒညတ)ကုိ ဖဲြ႕စည္းလုိက္ၾကသည္။
          မဒညတဖဲြ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီတုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔သည္ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ ေရး ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူမ်ဳိးစုအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္ အဝရရွိေရးႏွင့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔အတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ မဒညတကုိဖဲြ႕စည္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာခဲ့ၾက သည္။
          မဒညတအေနျဖင့္ မိမိလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဆြးေႏြးေစ့စပ္၍ တစ္သေဘာ တည္းရွိေအာင္ ညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီက်က် ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တညီတၫြတ္တည္း စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ေလးစားျခင္း၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အတြင္း၌  ဝင္မစြက္ျခင္း၊  တစ္ဦးကတစ္ဦးကုိဝုိင္းပယ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ အျပဳသေဘာေဝဖန္ျခင္းစသည့္ ဒီမုိကေရစီ၏ စည္း႐ုံး ေရးမူမ်ားအရ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္ေပါင္းစုလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္စည္း႐ုံးေရးမူ မ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ေျမယာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕မ်ားဖဲြ႕၌ လဲႊအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ မဒညတကုိ သုံးပါတီျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလုံး လူထုလူတန္းစားအားလုံးႏွင့္ ျပည္ခ်စ္ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ မဒညတတြင္ ပါဝင္ရန္ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ ၾကသည္။
          မဒညတလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္တုိက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ သခင္ဇင္၊သခင္ တင္ထြန္းႏွင့္ကုိျမ၊ ေကအင္န္ယူပါတီမွ မန္းဘဇံ၊ မန္းသာၿမိဳင္ႏွင့္ စေကာလယ္ေတာ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ႏုိင္ဘလြင္ႏွင့္ ႏုိင္စံမိတ္တုိ႔ပါဝင္ေသာ သဘာပတိအဖဲြ႕ ကုိလည္း ဖဲြ႕စည္းလုိက္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သဘာပတိ အဖဲြ႕အေနျဖင့္  မည္သည့္လုပ္ငန္းကုိမွ်  ထိထိ ေရာက္ေရာက္  ဦးေဆာင္မႈမျပဳႏုိင္ေပ။ ေအာက္ေျခ တြင္လည္း အလုပ္တြင္က်ယ္ျခင္း၊ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း မရွိဘဲ မဒညတဆုိသည္မွာ အမည္ခံမွ်ေလာက္သာ ျဖစ္ေနခဲ့ေလသည္။
          စင္စစ္ မဒညတဆုိသည္မွာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလုနီးပါး အေျခအေနအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ရေသာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျပန္လည္နာလန္ထူေအာင္ ႀကိဳးစား ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ယခင္ ျပည္သူ႕ဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစုႏွင့္ သုံးပါတီ ညီၫြတ္ေရးေဆာင္ရြက္စဥ္မ်ားကကဲ့သုိ႔ပင္ မဒညတ တြင္လည္း အဓိကေခါင္းေဆာင္မႈကုိရယူခဲ့သည္။မဒညတသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ႀကိဳးကုိင္ ျခယ္လွယ္မႈေအာက္တြင္ သာရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု မဟုတ္ သည့္အေလ်ာက္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ေကအင္န္ ယူပါတီႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔နယ္ေျမ မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔ သေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္သာ သူတစ္လူ ငါတစ္မင္း ႀကီးစုိး၍ေနၾကေလသည္။
ပေဒသရာဇ္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း
          ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ ရက္၌ ေျမေအာက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ ညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစုဖဲြ႕စည္းေနၾကစဥ္ ေျမေပၚတြင္ အိမ္ေစာင့္ အစုိးရသည္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္သုိ႔  က်ေရာက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ပေဒသရာဇ္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ  ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္ ဆုိေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ကယားျပည္နယ္မ်ား မွာမူ ပေဒသရာဇ္ ေစာ္ဘြားမ်ား၊ ေစာဖ်ာမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာ ရွိေနခဲ့ရသည္။ နယ္ခ်ဲ႕ အစုိးရသည္ ေတာင္တန္းေဒသ မ်ားကုိ ပေဒသရာဇ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား သီးသန္႔ထားေပးျခင္းအားျဖင့္ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ ေသြးကဲြေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရကေစာ္ဘြားႏွင့္ေစာဖ်ာမ်ားကုိ ဆနာ့ဒ္ေခၚ စာခြၽန္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားခဲ့သည္။
          ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရေသာအခါ အေျခ အေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ကယား ျပည္နယ္မွ ပေဒသရာဇ္စနစ္သည္ ဆက္လက္ရွင္သန္ ေနခဲ့ရသည္။ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆဲြစဥ္က တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကုိ ငဲ့ကြက္ခဲ့ရသျဖင့္ ပေဒသရာဇ္မ်ားမွာ အထူးအခြင့္ အေရးမ်ားရရွိ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေစာ္ဘြားႏွင့္ေစာဖ်ာမ်ားအတြက္ သီးသန္႔အမတ္ ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ထားရသည္။
          လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္တြင္ ရွမ္းေစာ္ဘြား ၂၅ ဦး၊ ကယားေစာဖ်ာ သုံးဦး၊ ေပါင္း ၂၈ ဦးသည္ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ရန္မလုိဘဲ အမတ္ျဖစ္ခြင့္ရွိေသာ ပေဒသရာဇ္အေမြခံမ်ားျဖစ္သည္။
          ပေဒသရာဇ္စနစ္သည္ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္  တုိးတက္ေခတ္မီျခင္း  မရွိေတာ့သည္   သာမကဘဲ ေတာင္တန္းေဒသ ျပည္သူလူထုသည္လည္း ပေဒသရာဇ္တုိ႔၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကုိ မတန္တဆ ခံခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။  ကုိလုိနီေခတ္တြင္ ပေဒသရာဇ္ ေစာ္ဘြား၊ ေစာဖ်ာမ်ားသည္ အခြင့္အေရးပုိမုိရရွိခဲ့ သည့္အေလ်ာက္ နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရ၏ဘက္ေတာ္သားမ်ား သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္ လြတ္လပ္ေရးခရီး၏ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဘိလပ္သုိ႔ လြတ္လပ္ေရးအေရးဆုိရန္ သြားေရာက္စဥ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ရွမ္းျပည္၏ ကုိယ္စားလွယ္ မဟုတ္ပါဟု ေၾကးနန္း႐ုိက္ခဲ့သူမ်ားမွာ ပေဒသရာဇ္မ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရာတြင္လည္း ပေဒသရာဇ္မ်ားသည္ ၁ဝ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ ခြဲထြက္ခြင့္ျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ အက်ပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ေစာ္ဘြား မ်ားက ေကအင္န္ဒီအုိႏွင့္ပူးေပါင္းခဲ့သျဖင့္ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕သည္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားလက္တြင္ ေလးလၾကာ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။ ေစာ္ဘြားအခ်ဳိ႕မွာ ေကအမ္တီ က်ဴးေက်ာ္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အမ်ဳိးသား ေရးကုိ သစၥာေဖာက္ခဲ့ၾကသည္။
          အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြစဥ္က လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္ တြင္ ေစာ္ဘြား ၂၅ ဦးႏွင့္ ေစာဖ်ာ သုံးဦး ေရြးေကာက္ပဲြ မဝင္ဘဲ အမတ္ျဖစ္ႏုိင္ေစရန္ ပုဒ္မ ၁၅၄ ႏွင့္ ၁၈၁က အခြင့္အေရးေပးထားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး သုံးႏွစ္ၾကာလွ်င္ ဤအခ်က္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပင္ဆင္မည္ဟု ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအေျခခံဥပေဒေရးဆဲြ ေရးဆပ္ေကာ္မတီက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ မည္သူမွ်မစဥ္းစားခဲ့ေပ။ ပမညတအဖဲြ႕က သာ ပေဒသရာဇ္စနစ္ အၾကြင္းအက်န္ကုိ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္၍ ဖယ္ရွားေပးရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ဖဆပလအစုိးရက မူအားျဖင့္ လက္ခံေသာ္လည္း ပမညတအဆုိမွာ မဲခဲြရာတြင္ ႐ႈံးခဲ့ ရသည္။ အစုိးရက ေစာ္ဘြားမ်ား၊ ေစာဖ်ာမ်ားႏွင့္  လည္း ေဆြးေႏြးသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံရွိ မဟာရာဂ်ာမ်ား ထံသုိ႔လည္း အဖဲြ႕ေစလႊတ္၍ ေလ့လာေစသည္။   သုိ႔ေသာ္ ဖဆပလအစုိးရသည္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ အၾကြင္းအက်န္အား ၿငိမ္းေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့ေပ။
          ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏ အိမ္ေစာင့္အစုိးရသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေရးကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာစည္း႐ုံးေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ ျပည္နယ္ေကာင္စီမ်ားအား ေလးစားျခင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေရးကုိ မွ်တစြာ သုံးစဲြျခင္းျဖင့္လည္း လက္ေတြ႕ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေစာ္ဘြားႏွင့္ ေစာဖ်ာမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လာသည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေစာ္ဘြားေစာဖ်ာ မ်ားက ပေဒသရာဇ္အာဏာစြန္႔လႊတ္ေရးအတြက္ အေျခခံမူမ်ားတြင္  သေဘာတူညီလာၾကသည္။ ျပည္နယ္ေကာင္စီမ်ားက သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ မတ္လတြင္ပင္ ေဆြးေႏြးလက္ခံသည္။ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္က ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယ ျပင္ဆင္ခ်က္) အက္ဥပေဒကုိ မတ္လ ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ ေစာ္ဘြား ေစာဖ်ာမ်ားသည္ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ သီးသန္႔ အမတ္ေနရာမ်ား ရပုိင္ခြင့္ မရွိေတာ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားအျဖစ္ ႀကိဳက္ရာလႊတ္ေတာ္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ပေဒသရာဇ္မ်ားက အခြင့္အေရး စြန္႔လႊတ္သျဖင့္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရက သင့္ေတာ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကုိ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။
          ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္တြင္ ေစာ္ဘြား ေစာဖ်ာမ်ားက မိမိတုိ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ ေၾကာင္း ေၾကညာ၍ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၾကသည္။ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္တြင္ ေနးရွင္းအဂၤလိပ္ သတင္းစာေခါင္းစီးပုိင္း က ''ဘုိးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ အေမြဆက္ခံနည္းျဖင့္ ခံစား ခဲ့ၾကေသာ ပေဒသရာဇ္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေစာ္ဘြား မ်ားက စြန္႔လႊတ္လုိက္ၾကျခင္းျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္သုိ႔ ျပည္သူ႕အစုိးရစနစ္ ဆုိက္ေရာက္ေလၿပီ'' ဟု ေရးသား ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ေစာ္ဘြား မ်ား၊ အာဏာစြန္႔လႊတ္သည့္ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ကာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေစာ္ဘြား ေစာဖ်ာမ်ားက ေစတနာျဖဴစင္ သေဘာထားႀကီးစြာ ျဖင့္ ပေဒသရာဇ္အာဏာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ ေပးသည့္အတြက္ ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္  လည္း  ရွမ္းျပည္နယ္၏  စီးပြားေရး၊  လူမႈေရး တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားအတြက္ ပညာအား၊ လူအား၊ ေငြအားျဖင့္ ကူညီၾကေစလုိေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္လူထုက အာဏာစြန္႔ၿပီးသည့္ ေစာ္ဘြားမ်ားကုိ မေထမဲ့ျမင္ မျပဳလုပ္ၾကဘဲ  ေလးစားစြာဆက္ဆံၾကဖုိ႔လုိေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ကုိ အေျခခံ၍ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္မပြားမ်ားသင့္ ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။
          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၾကြင္းက်န္ေနသည့္ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေသာ္လည္း ေစာ္ဘြားအခ်ဳိ႕သည္ ေက်နပ္မႈမရွိၾကေပ။ မူလကတည္းက ပေဒသရာဇ္စနစ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႕အစည္း မ်ားအား လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာႀကိဳးကုိင္လ်က္ရွိရာယခုကဲ့သုိ႔ အာဏာစြန္႔လႊတ္လုိက္ရေသာအခါ ႏြံစစ္ဟန္ကဲ့သုိ႔ ေသာအဖဲြ႕မ်ားကုိ ပုိမုိကူညီအားေပးၾကေလေတာ့  သည္။
အိမ္ေစာင့္အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
          ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေရာက္ေသာအခါ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ၏ သက္တမ္းမွာ ေျခာက္လေစ့သြား သျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္လုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပါလီမန္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ အစုိးရသက္တမ္း အတြင္း ပုဒ္မ ၁၁၆ ကုိ ဆုိင္းငံ့သည့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ ျပ႒ာန္းေပးသည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္၊ ရက္စဲြပါ ဖဲြ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ (ျပင္ဆင္ခ်က္)ကုိ သန္႔ရွင္း၊ တည္ၿမဲႏွစ္ဖက္စလုံးက ေထာက္ခံေသာ္လည္း ပမညတ မ်ားက ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း အစုိးရအဖဲြ႕ကုိ အနည္းငယ္ျပင္ဆင္ဖဲြ႕စည္းလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပ ႏုိင္သည္အထိ တုိင္းျပည္ကုိ ထိန္းသိမ္းပါမည္ ဟူေသာ ကတိအတုိင္း အိမ္ေစာင့္အစုိးရသည္ ဆက္လက္ တာဝန္ယူရျပန္သည္။  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏ အိမ္ေစာင့္အစုိးရသည္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတုိင္းပင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။  ယခင္အစုိးရမ်ား လက္ထက္က ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ စာအုပ္ထဲ မွာသာရွိၿပီး ထင္ရာစုိင္းမႈမ်ားသာရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလထုတ္ နယူးစတိတ္မင္း သတင္းစာ (New Statesman, London) က ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားခဲ့သည္။
xxx
          ဗုိလ္ခ်ဳပ္အစုိးရ၏ မဂၤလာရွိေသာလုပ္ရပ္သည္ အေျခခံဥပေဒကုိလည္းေကာင္း၊ ပါလီမန္ကုိ လည္း ေကာင္း ေလးစားျခင္းျဖစ္၏ ဖဆပလကဲြၿပီးေနာက္ အုပ္စုအစုိးရကုိ သုံးလတာမွ်ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဦးႏုသည္ ရသုံးမွန္းေျခစာရင္း ဘတ္ဂ်က္ကုိပင္ ပါလီမန္သုိ႔ မတင္ေတာ့ဘဲ တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႔ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္ ခ်က္ခ်င္း ပါလီမန္ကုိေခၚယူ၍ ဘတ္ဂ်က္ကုိထုံးတမ္းညီတင္ကာ အတည္ျပဳခ်က္ယူသည္။ တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႔ျဖင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းမ်ဳိးကုိလည္း ေရွာင္ရွားခဲ့သည္။
xxx
          အိမ္ေစာင့္အစုိးရသည္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ လစာ အခြင့္အေရး တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ပါလီမန္သုိ႔ တင္ျပအတည္ျပဳေစခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္  ထုိဥပေဒမွာ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္အႏုိင္ရသည့္ အစုိးရ အဖဲြ႕တက္လာကာမွ အတည္ျပဳေစရမည္ျဖစ္ရာ အိမ္ေစာင့္အစုိးရအဖဲြ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္ မဟုတ္ေပ။ အတုိက္အခံပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ လည္း ဝန္ႀကီးတစ္ဦးလစာ အခြင့္အေရးေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။
          အိမ္ေစာင့္အစုိးရ၏ အဓိကေအာင္ျမင္မႈႀကီး မ်ားမွာ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကုိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစခဲ့ျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္နိမိတ္ကိစၥကုိ ေျဖရွင္းရန္ စီစဥ္ ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္တြင္ မစ္ရွင္အဖဲြ႕တစ္ခုကုိ ေခါင္းေဆာင္၍ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ ပီကင္းၿမိဳ႕ ကုိ သြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္နိမိတ္ စာခ်ဳပ္ကုိ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖင့္ ကုိလုိနီေခတ္ဦး ကတည္းက မေျပလည္ျဖစ္ခဲ့ရေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္နိမိတ္ကိစၥမွာ ေျပလည္သြားခဲ့ရသည္။
          အိမ္ေစာင့္အစုိးရသည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ လ ၁၉ ရက္တြင္ ပါလီမန္ကုိဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္ ၁၉၆ဝ   ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ကို သတ္မွတ္ ေပးလိုက္သည္။   လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ   မ်ားကိုမူ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၉ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ေပးသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္  သန္႔ရွင္းဦးႏု ၏ ျပည္ေထာင္စုပါတီ(ပထစ)က အႏုိင္ရရွိသြားသည္။ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္တြင္ ဦးႏုသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာျပန္သည္။
          ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ား၏ အစပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သည္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈေၾကာင့္ ျပန္လည္တည္ၿငိမ္မႈရရွိခဲ့သည္ဆုိေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားမွာ လုံးဝေပ်ာက္ကြယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိ ေသးေပ။ အိမ္ေစာင့္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ဆက္တုိက္ ဆင္ႏႊဲေသာထုိးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ လက္နက္ကုိင္အင္အားသုံးေထာင္အနက္ တစ္ဝက္ေက်ာ္မွာ ေသသူေသ၊ လက္နက္ခ်သူခ်ျဖင့္ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည္။ ပါတီတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ လည္း ခြၽတ္ျခံဳက်ခဲ့သည္။ မဟာမိတ္လက္နက္ကုိင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ရဲေဘာ္ျဖဴလြတ္လပ္ေရးတပ္ဦး၊ ရခုိင္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ပအုိဝ့္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္တုိ႔ကလည္း လက္နက္စြန္႔၍ အလင္းဝင္ သြားၾကသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ တပ္ေပါင္းစု ဖဲြ႕စည္းရာတြင္လည္း အေရွ႕ေကာ္သူးေလ (ေခၚ) စစ္ေတာင္းျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းႏွင့္ထုိင္းနယ္စပ္ၾကား မွ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားက မပါဝင္ခဲ့ၾကေပ။ အလံနီမ်ား မွာ အင္အားမေကာင္းရသည့္ အေျခအေနမွာပင္ ရခုိင္ အလံနီေက်ာ္ဇံရႊီးတုိ႔ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚမႈကုိ ေျဖရွင္း ေနရသည္။
          ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ အေျခအေနမွာ ၿပိဳကဲြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသည့္အပုိင္းမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ ဆက္လက္တည္ၿမဲ ေနေသးသည့္ အပုိင္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ရွမ္းေသာင္း က်န္းသူမ်ားကဲ့သုိ႔ အသစ္ေပၚေပါက္လာသည့္အဖဲြ႕ အစည္းမ်ားလည္းရွိေနသည္။
          အိမ္ေစာင့္အစုိးရ၏ သက္တမ္းသည္ တုိေတာင္း ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးပါအရာေရာက္ ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ အိမ္ေစာင့္အစုိးရသည္ အာဏာရဖဆပလ အုပ္စုမ်ားက တည္ေထာင္ထားခဲ့သည့္ အိတ္ေဆာင္ တပ္မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ႏုိင္သည္။ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၇ အရ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္တုိ႔ကုိ ပါလီမန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထား သည္။ သို႔ေသာ္ ဖဆပလအုပ္စုတို႔သည္ အေျခခံဥပေဒ ကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပ၍  လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႕မ်ဳိးစုံကုိ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္  သည္။ အိမ္ေစာင့္အစုိးရက အဆုိပါတပ္ဖဲြ႕မ်ားအား ဖ်က္သိမ္း၍ တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ရဲတပ္မ်ားသုိ႔ အသြင္ေျပာင္းေပးခဲ့သျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ စစ္အင္အားမွာ တုိးတက္လာသည္။  ဖ႐ုိဖရဲျဖစ္ေန သည့္ စစ္ရဲတပ္မ်ားကုိလည္း ဗုိလ္မွဴးႀကီးတင္ယုဆုိင္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္တပ္မွဴးအခ်ဳိ႕ကုိ ေစလႊတ္၍ ျပဳျပင္ ဖဲြ႕စည္းေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စစ္ရဲတပ္မ်ားအား တပ္မေတာ္အတြင္းသုိ႔  ထည့္သြင္းဖဲြ႕စည္းမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။
          တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားသည္ အပုိတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကရာ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္စုိးသည္ ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးခင္ညိဳက မီးရထား၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္(ေလ)တီကလစ္က ျပည္ေထာင္စု ေလေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအဖဲြ႕၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးဘနီ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး စသည္ျဖင့္ တာဝန္ယူကာ ေဆာင္ရြက္၍ေဆာင္ရြက္ၾကရာ  ႏုိင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ တစ္ရွိန္ထုိး တုိးတက္လာသည္။ နယ္ျခားေဒသလုံျခံဳေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေစာျမင့္က နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဌာနသစ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ရသည္။ ဗုိလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ၿမိဳင္က တစ္ႏုိင္ငံလုံး အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကိစၥ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္သည္။ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္ႀကီးက စီးပြား ေရးကုိကုိင္ၿပီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးၾကည္ေမာင္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ၾကည္ဝင္းစေသာ အရာရွိႀကီးမ်ားလည္း တာဝန္ အသီးသီးကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကရသည္။
          အိမ္ေစာင့္အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအနက္ ထိေရာက္၍ ထင္ရွားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္အား ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္ ညီၫြတ္ေစရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ထြန္းစိန္သည္ ျမဴနီစီပယ္မင္းႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္တာဝန္ယူ၍ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းေရး ကုိ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ေတာ္လွန္ေရးပန္းျခံ၊ မင္းမႏုိင္၊ ဗဟန္း စေသာေနရာမ်ားမွ က်ဴးေက်ာ္ကြက္သစ္မ်ား ျပႆနာမွာ ယခင္အစုိးရမ်ား မေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့သည့္ ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။ က်ဴးေက်ာ္ကြက္သစ္မ်ားမွာ မီးေဘးအႏၲရာယ္ကုိ စုိးရိမ္ရၿပီး မေကာင္းမႈဒုစ႐ုိက္မ်ား ခုိေအာင္းရာလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ က်ဴးေက်ာ္ကြက္သစ္မ်ားတြင္ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းစြာ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားထံမွ မဲကုိ ေမွ်ာ္ကုိး၍ ယင္းျပႆနာကုိကုိင္တြယ္ျခင္းမျပဳၾကေပ။ အိမ္ေစာင့္အစုိးရမွာမူ ယင္းျပႆနာ အမုန္းခံ၍ ေျဖရွင္းေပးရသည္။ ကြက္သစ္မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္း ေျပာင္းေရႊ႕၍ ဥကၠလာပ၊ သာေကတၿမိဳ႕သစ္မ်ားတြင္ ေနရာခ်ေပးသည္။ တပ္မေတာ္အင္ဂ်င္နီယာတပ္မ်ား က ၿမိဳ႕သစ္မ်ားတြင္ မုိင္ ၅ဝ ခန္႔ရွည္လ်ားမည့္ လမ္း မ်ားကုိ ေဖာက္လုပ္ေပးသည္။ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားတည္ေဆာက္ ရာတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အစြမ္းကုန္အကူအညီေပး ခဲ့သည္။
          ကြက္သစ္မ်ားဖ်က္၍ ၿမိဳ႕သစ္တည္ျခင္းကုိ အခ်ဳိ႕ က မႀကိဳက္ေပ။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက တပ္မေတာ္ သည္ ဖက္ဆစ္ဆန္သည္ဟု ေဝဖန္ၾကသည္။ ဦးႏု ကုိယ္တုိင္ကပင္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ အာဇာနည္ေန႔ အစည္းေဝးပဲြ၌ ကြက္သစ္လူထု မ်က္ရည္က်ေနၿပီဟုေျပာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အိမ္ေစာင့္ အစုိးရကား မဲဆႏၵကုိေမွ်ာ္ကုိးစရာမလုိသည့္အေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္စရာရွိသည္တုိ႔ကုိ  ျပတ္သားစြာပင္ ေဆာင္ရြက္သည္။  ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ စည္းကမ္းမလုိက္နာသူမ်ားကုိလည္း ဒဏ္ေငြမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ အေရးယူခဲ့သည္။
          အိမ္ေစာင့္အစုိးရ၏ သက္တမ္းျဖစ္သည့္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္မွ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္အထိ တစ္ႏွစ္ခဲြေက်ာ္ေက်ာ္ ကာလ အတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံအတြက္လြန္စြာ အေရးပါေသာကိစၥ မ်ားကုိ  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ  ေအာက္ပါအခ်က္တုိ႔မွာ ထင္ရွားသည္။
   ၁။       တစ္ႏုိင္ငံလုံး ထုိးစစ္မ်ားဆင္ႏႊဲ၍ တုိက္ခုိက္ သျဖင့္ ေသာင္းက်န္းမႈ အရွိန္အဟုန္မ်ားစြာ ေလ်ာ့က်သြားသည္။
          ၂။       ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေစခဲ့သည္။
   ၃။       ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္ ညီၫြတ္ ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္ကြက္သစ္မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္း၍ ဥကၠလာပႏွင့္ သာေကတၿမိဳ႕သစ္မ်ား တည္ေထာင္ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းလုပ္ငန္း မွာ အၿပီးမသတ္ခဲ့ေပ။ အစုိးရသက္တမ္းကုန္ သည္ႏွင့္ ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ရသည္။
          ၄။       တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္နိမိတ္ျပႆနာကုိ ေျပလည္ ေစခဲ့သည္။
      ၅။       ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ ကယားေစာဖ်ာမ်ားကုိ အာဏာစြန္႔ေစျခင္းျဖင့္  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကုိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစခဲ့သည္။
   ၆။       တတိယအႀကိမ္  ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ရန္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။
          အထက္ပါအခ်က္မ်ားမွာ မည္သည့္အစုိးရကမွ် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ၏ သက္တမ္းမွာ တုိေတာင္း လွရကား လုပ္ငန္းမ်ားမၿပီးဆုံးမီမွာပင္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပ၍ အႏုိင္ရရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုပါတီကုိ အာဏာလႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့ရသည္။ ထုိအခါ လုပ္လက္စ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ  အရွိန္အဟုန္ႏွင့္  ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းသြားရျပန္ သည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization