Home » » အခန္း(၇) အစုိးရႏွင့္ ေစ့စပ္ရန္ အေရးဆုိျခင္း

အခန္း(၇) အစုိးရႏွင့္ ေစ့စပ္ရန္ အေရးဆုိျခင္း


အစုိးရႏွင့္ ေစ့စပ္ရန္ အေရးဆုိျခင္း

ျပည္သူ႕ဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစုႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတုိ႔၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္
          တပ္မေတာ္၏  ထုိးစစ္မ်ားေၾကာင့္  ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အလံနီႏွင့္ ရဲေဘာ္ျဖဴတုိ႔သည္ စစ္ေရး အရ သိသာထင္ရွားစြာ ႐ႈံးနိမ့္လာၾကသည္။ ေကအင္န္ ဒီအုိမ်ား ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကုိ လက္လႊတ္၍ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရးခက္ခဲသည့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားသုိ႔ ဆုတ္ ခြာခဲ့ၾကရသကဲ့သုိ႔ပင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္   လည္း ပ်ဥ္းမနားနယ္တြင္ အ႐ႈံးႏွင့္ ရင္ဆုိင္လာရသည္။ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း စစ္ႏုိင္ေရးလမ္းစဥ္မွာလည္း က်ဆုံး သြားၿပီျဖစ္ရာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္သူ႕ ဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစုႏွင့္ ပူးတြဲ၍ ေအာက္ပါေၾကညာ ခ်က္ကုိ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ လုိက္သည္ (၁။ ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ သမုိင္းဝင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊   စာမ်က္ႏွာ   ၃၈၉ မွ ၃၉၂ အထိ ။)
xxx
          ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရယူရန္အတြက္ ဖဆပလ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္အစုိးရကုိဖ်က္သိမ္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရကုိ တည္ေထာင္ရမည္။ ျမန္မာ ျပည္တြင္ လက္နက္ကုိင္တုိက္မႈမ်ားကုိ ဖဆပလအစုိးရ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းရန္ ငါတုိ႔အသင့္ရွိသည္။
ျပည္သူ႕ဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု ဗဟုိစည္း႐ုံးေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ တုိ႔၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ -
ယေန႔အေျခအေန
          ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးသည့္ေနာက္ လူသတၱဝါ တုိ႔၏ အဓိကလုိလားခ်က္မွာ ထာဝစဥ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရယူေရးပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ယေန႔အဖုိ႔၌ တုိင္းျပည္တုိင္းရွိ ႐ုိးသားေသာ မ်ဳိးခ်စ္အဖြဲ႕အစည္း  မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၏ အဓိကတာဝန္မွာ ထာဝစဥ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရယူရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔  အဖုိ႔ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားသည္ အင္အား အႀကီးဆုံးေသာ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားအျဖစ္ ကမၻာကုိ လႊမ္းမုိးရန္ ႀကိဳးစားလာသည္။ တတိယကမၻာစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားေအာင္  ႀကိဳးစားေနသည္။  မာရွယ္စီမံကိန္း အရ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးကာ တုိင္းျပည္မ်ား၏ လြတ္လပ္ေရးကုိ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လာျခင္း၊ ကုလသမဂၢကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားျခင္း၊ အတၱလႏၲိတ္စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ကုိရီးယားျပည္၌ ဝင္ေရာက္စစ္ဆင္ေန    ျခင္း၊ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမားက ဓားမုိးကာ ဂ်ပန္ ျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ကုိ အတင္းခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊ အျပန္အလွန္ လုံျခံဳေရးစာခ်ဳပ္ျဖင့္ အတုိင္းတုိင္း အျပည္ျပည္အား စစ္ေရးအရ ခ်ဳပ္ကုိင္လာျခင္း စသည္ ျဖင့္ တတိယကမၻာစစ္ျဖစ္ပြားေအာင္ ႀကိဳးစားေန ေပသည္။
          ဗမာျပည္၌လည္း  သခင္ႏု  ဖဆပလအစုိးရအား အေထာက္အပံ့ အကူအညီေပးကာ ျပည္တြင္းစစ္မီးကုိ ပိုမုိေတာက္ေလာင္လာေစခဲ့၏။ ဤနည္းျဖင့္ သူတုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း ျမန္မာျပည္အား စစ္တလင္းျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ေနေပသည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ လား႐ႈိး၊ ျမစ္ႀကီးနား အစရွိေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အေမရိကန္ သူလွ်ဳိေက်ာင္းမ်ားဖြင့္ျခင္း၊ ထုိသူလွ်ဳိေက်ာင္းမ်ားတြင္  ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားအျပင္ ခ်န္ေကရွိတ္စစ္တပ္၌ အမႈထမ္းခဲ့သူမ်ား အမ်ားအျပားပါဝင္ျခင္း၊ ရန္ကုန္- မဂၤလာဒုံေလယာဥ္ကြင္းကုိ ကမၻာတြင္ စတုတၴအႀကီး ဆုံးေလယာဥ္ကြင္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေနျခင္း၊ ကရင္ နီျပည္ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ျဖစ္ေသာ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ မူဆယ္ စသည့္ ေနရာမ်ား၌ ေလယာဥ္ပ်ံ ကြင္းမ်ား  တည္ေဆာက္ျခင္း၊  စစ္ေတြ၊  ပုသိမ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ရန္ကုန္ အစရွိေသာ သေဘၤာဆိပ္ၿမိဳ႕မ်ား ၌ စစ္သေဘၤာႀကီးမ်ားဆုိက္ကပ္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္း၊  ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းႏွင့္ ဗန္းေမာ္၊ မုိးကုတ္၊ လား႐ႈိး၊  ဗန္းေမာ္-မႏၲေလး၊ လား႐ႈိးကားလမ္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ တုိးခ်ဲ႕ေနျခင္း၊ ျမန္မာျပည္နယ္စပ္တြင္ ခ်န္ေကရွိတ္၏ ကူမင္တန္စစ္တပ္မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းကာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏုိင္ငံအား တုိက္ခုိက္ေနျခင္း အစရွိသည္တုိ႔မွာ ျမန္မာျပည္အား စစ္တလင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေန ေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ သာဓကမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမားလည္း ကမၻာကုိလႊမ္းမုိး ျခယ္လွယ္ရန္၊  တတိယကမၻာစစ္ျဖစ္ပြားရန္ အပူတျပင္း ႀကိဳးစားေနစဥ္ တစ္ဖက္၌လည္း ဆုိဗီယက္ယူနီယံ ေခါင္းေဆာင္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားသည္ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမားကုိ ဆန္႔က်င္ကာ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိ အရယူရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။
          ဤအေျခအေနတြင္ ျမန္မာျပည္ရွိ အင္အားစုတုိ႔ ၏ အဓိကတာဝန္မွာ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ကာ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အရယူေရးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရယူေရးအတြက္  အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမားကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ဓနရွင္အားလုံးသည္ စည္းလံုးညီၫြတ္ကာ အဂၤလိပ္-အေမရိကန္ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရးတပ္ေပါင္းစုႀကီးကုိ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရယူေရး၊ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရးတုိ႔အတြက္ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕ သမား၏ အေပါင္းပါ သခင္ႏု ဖဆပလ၏ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္အစုိးရကုိ ဖ်က္သိမ္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရကုိ တည္ေထာင္ရမည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရ၏ အဓိကလုပ္ငန္း
          ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရ၏ အဓိကလုပ္ငန္း သည္ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရယူေရး ျဖစ္သည္။ ထုိအစုိးရ သည္ တတိယကမၻာစစ္တားဆီးေရး၊ ဂ်ပန္ျပည္တြင္ လက္နက္တပ္ဆင္ေရး စသည္ျဖင့္ အာရွတုိက္တစ္ခု လုံး စစ္မီးေမႊးေနသည္ကုိ တားဆီးေရး၊ နယ္ခ်ဲ႕သမား မ်ားက စစ္တလင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနသည္ကုိ မျဖစ္ ေအာင္ တားဆီးေရး စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားရ မည္။ ထုိအစုိးရသည္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးဟူေသာ အဓိက လုပ္ငန္းႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ ဒီမုိကေရစီလမ္းစဥ္တစ္ရပ္ ရွိရမည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရဖြဲ႕စည္းေရး
          ၿငိမ္းခ်မ္းေရး   ၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရအဖြဲ႕တြင္ ေအာက္ပါအင္အားစုမ်ားကုိ အေျခခံတည္၍ ဖြဲ႕စည္း ရမည္ -
       (က)   ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ   အပါအဝင္ ျပည္သူ႕ဒီမုိကေရစီ တပ္ေပါင္းစု၊ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ပါတီ အစ ရွိသည့္ ေတာ္လွန္ေနေသာပါတီမ်ား။
         (ခ)     ေကာ္သူေလး၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း၊ ပအုိဝ့္၊ ေတာင္သူ၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္နီ စေသာ  တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား။
         (ဂ)     အလုပ္သမား၊ လယ္သမားပါတီ၊ ျပည္သူ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕၊ မဟာဗမာ အစရွိေသာ ဖဆပလ နယ္ေျမအတြင္းမွ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုိလားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။
              (ဃ)    ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားသည့္ ဖဆပလ မ်ား။
              (င)     ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိလားေသာ ထင္ရွား သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား။

ပါတီစုအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံ၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ၏ ကြန္ဖရင့္
          ဤကဲ့သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရ တည္ ေထာင္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးလုိလားသည့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူနည္းစုအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္မ်ား၊ ထင္ရွားသည့္ တစ္သီး ပုဂၢလမ်ားအားလုံး၏ ကြန္ဖရင့္တစ္ရပ္ကုိေခၚရန္ လုိအပ္သည္။

သခင္ႏု ဖဆပလ အစုိးရႏွင့္
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ အသင့္ရွိသည္
          ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရ တည္ေထာင္ေရး အတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေသာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာစြာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ သခင္ႏု ဖဆပလအစုိးရႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ငါတုိ႔သည္ အဆင္သင့္ရွိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း
အားလုံးႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္မည္
          အထက္၌ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူေရး၊ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊  ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရ တည္ေထာင္ေရးလမ္းစဥ္အတုိင္း ငါတုိ႔သည္ သခင္ႏု ဖဆပလ အစုိးရ၊ လက္နက္ကုိင္တုိက္ခုိက္ေနေသာ  ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီၫြတ္ေရး လုိလားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးႏွင့္လည္းေကာင္း ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္ကာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးအား လႈံ႕ေဆာ္စည္း႐ုံးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
          အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ဓနရွင္ေပါက္စ၊ တုိင္းရင္းသားအရင္းရွင္မ်ား၊ ေကာ္သူေလး၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္းပအုိဝ့္၊ ေတာင္သူ၊ ကရင္နီ၊ ဂ်ိန္ေဖာ့၊ ခ်င္း စသည့္ အားလုံးေသာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၊ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားသည့္ပါတီမ်ား၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိလားသည့္ ဖဆပလမ်ား၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလား သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကုန္သည္ႀကီးငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား မ်ား၊ စာေရးစာခ်ီမ်ား၊ အမႈထမ္းေပါင္းစုံမ်ား၊ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားသည့္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္မေတာ္သားမ်ားသုိ႔။
          ျပည္သူလူထုအားလုံး၏ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ေပါင္းစုႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ၾကစုိ႔။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရ တည္ေဆာက္ၾကစုိ႔။
          ျမန္မာျပည္အား စစ္တလင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေန ျခင္းကုိ တားဆီးၾကစုိ႔။
          တတိယကမၻာစစ္ကုိ တားဆီးၾကစုိ႔။ ကမၻာ့ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး အရယူၾကစုိ႔။
          ဗဟုိေကာ္မတီ                                ဗဟုိစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္                          ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီ
          ပါတီ                                          တပ္ေပါင္းစု
xxx
          ေဖာ္ျပပါ ေၾကညာခ်က္အရ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ စစ္ေရးအေျခအေန ႐ႈံးနိမ့္လာသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေၾကြးေၾကာ္သံကုိ ကုိင္စြဲကာ ေစ့စပ္ေရးျပဳလုပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဖဆပလ အဖြဲ႕၏တုံ႔ျပန္ခ်က္
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီ တပ္ေပါင္းစုတုိ႔၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကုိ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖဆပလ အဖြဲ႕သည္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား မ႐ွဴသာ မ႐ႈိက္သာ ျဖစ္ေနသျဖင့္ အသက္႐ွဴေပါက္ရေအာင္ ပရိယာယ္ ဟန္ေဆာင္ၾကျခင္းဟူ၍သာ သုံးသပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကုိ လက္မခံဘဲ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ လ ၁ဝ ရက္တြင္ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ လုိက္သည္။   (၁။ ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ သမုိင္းဝင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊  စာမ်က္ႏွာ  ၃၉၃ မွ ၃၉၇ ။)
xxx
ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္တုိ႔၏ ေျမေပၚေျမေအာက္စစ္ေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပရိယာယ္မ်ားကုိ သုံးသပ္ခ်က္
ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔၏ နည္းပရိယာယ္
          (၁) ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ဗမာ့လက္နက္ ကုိင္တပ္မေတာ္သည္ အင္အားျဖည့္တင္း ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းတုိက္ခုိက္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ ေရာင္စုံသူပုန္တုိ႔၏ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ျပည္သူလူထုၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုိ႔ ပုိ႔ ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမရွိေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ သူပုန္ တုိ႔အေပၚတြင္ ၿမိဳ႕ေရာ ေတာပါ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈ ကင္းကြာလာခဲ့ေလသည္။ ဤမွ်မက အစုိးရ၏ထုိးစစ္ဆင္မႈကုိ ေက်းရြာနယ္ေျမလူထု၊ ၿမိဳ႕ေန လူထုက ေထာက္ခံမႈ၊ ကူညီမႈ၊ အားေပးမႈတုိ႔ေၾကာင့္  ေနရာတကာတြင္ ေသာင္းက်န္းသူကြန္ျမဴနစ္တုိ႔မွာ အလူးအလဲခံေနရေပၿပီ။ သူပုန္တပ္သားမ်ားထြက္ေျပး ျခင္း၊ သူပုန္တပ္မ်ားအား လူထု အၾကည္အညိဳအမ်ဳိး အစားယုတ္ေလ်ာ့သြားျခင္း၊ သူတုိ႔ဘက္မွ လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား၊ လက္နက္႐ုံ၊ မိုင္းဗုံး႐ုံမ်ား ဆုံး႐ႈံးရျခင္း၊ သူတုိ႔၏ အေျခခံစခန္းမ်ားပ်က္စီး၍ သားတြဲလြဲ၊ သမီးတြဲလြဲ၊ မယားအကြဲကြဲႏွင့္ ထမင္းနပ္ မွန္ေအာင္ မစားၾကရဘဲ ေျပးၾကရျခင္း၊ အငုိက္အဖမ္း ခံရကာ အေရးႀကီးသည့္ဌာနမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္း မွတ္တမ္းမ်ားကုိ လက္လြတ္ေျပးၾကရျခင္းတုိ႔ကုိလည္း  ခံစားေနၾကရ၏။ ယခင္ႏွစ္မ်ားကကဲ့သုိ႔ တပ္မေတာ္ တြင္ အင္အားမျပည့္၊ တနဂၤေႏြ တစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္မွ် သာ ေမႊေႏွာက္၍ တပ္မေတာ္က ျပန္သြားလိမ့္မည္ဟု မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ကလည္း ယုံၾကည္ကာ ဝါဒျဖန္႔ခဲ့ျခင္း မွာ တက္တက္စင္လြဲမွားၿပီး ယခုအခါ တပ္မေတာ္မွာ  ခုိေအာင္းရာ ေတာစခန္းမ်ားတြင္ အေျခစုိက္၍ သူတုိ႔ အား မ်က္ျခည္မျပတ္ တုိက္ခုိက္လ်က္ ရွိေလသည္။  အစုိးရဘက္မွ သိမ္းပုိက္ထားေသာ ေက်းရြာတုိင္း၌ လည္း သူပုန္တုိ႔အား ေအာ့ႏွလုံးနာၾကသည့္အေလ်ာက္ လြတ္လပ္စြာ လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ခံစားရၿပီး ဖဆပလ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ  စစ္ စြမ္းရည္၊ ႏုိင္ငံထူေထာင္ေရးစြမ္းရည္တုိ႔ကို အားကုိး ၾကလ်က္ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ အားေပးလ်က္ ရွိခဲ့ေပၿပီ။
          (၂)     သူတို႔ စစ္ေရးတြင္ အေရးပါ အရာေရာက္ ေသာ တပ္မွဴးမ်ား တုိက္ပြဲတုိင္းတြင္ က်ဆုံးရျခင္း၊ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား စိတ္ဓာတ္အထူးနိမ့္က် လ်က္ရွိျခင္း၊ အနယ္နယ္တြင္ ေျပးေပါက္လည္း မရွိ ေတာ့ဘဲ ဒုကၡဆင္းရဲႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳေနရျခင္းတုိ႔ကုိ အဖတ္ဆယ္လုိေသာသေဘာျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ဗဟုိ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီသည္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ မွတ္တမ္း မ်ားမွ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား စစ္ေရးတိုက္ပြဲမွ ႏုိင္ငံေရး တုိက္ပြဲသုိ႔ ေျပာင္းျပန္လွန္၍ ပရိယာယ္ေျပာင္းမႈကုိ အကဲခတ္မိရန္ အထူးသတိျပဳရေပမည္။ သုိ႔ လမ္းစဥ္  ေျပာင္းရာတြင္ ျပည္သူလူထုကုိ နားလွည့္စရာ၊ ေတြေဝ စရာ၊ အစုိးရ၏ သက္ညႇာမႈကိုရစရာဟူ၍ ေအာက္ပါ ဆင္ေျခမ်ားႏွင့္ အသက္႐ွဴေပါက္ယူျခင္းသာ ျဖစ္ေလ သည္။ ထုိနည္းလမ္းမွာ အျခားမဟုတ္ -
          (က) နယ္စပ္တြင္ရွိေသာ တ႐ုတ္ျဖဴေကအမ္တီ ကုိ တစ္မ်ဳိးသားလုံး၏ရန္သူအျဖစ္ ျပယုဂ္ေဖာ္၍ သူတုိ႔ႏွင့္ ပူးတြဲတုိက္ခုိက္ အသက္႐ွဴေပါက္ယူရန္။ ဥပမာ (ဂ်ပန္ကုိ ခ်န္ေကရွိတ္ႏွင့္ ေမာ္စီတုံးေပါင္း တုိက္ေရး) ဆင္ေျခပင္ျဖစ္သည္။
          (ခ) ထုိသုိ႔ ေကအမ္တီကုိ ပူးတြဲတုိက္ခိုက္        ေခ်မႈန္းရန္ဟူေသာ ဆင္ေျခႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း အဂၤလိပ္အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမားတုိ႔ကုိ တုိက္ခုိက္ ေခ်မႈန္းရန္ဟူေသာ ဆင္ေျခလည္း တစ္ဆက္တည္း ပါလာခဲ့ေလသည္။
          အထက္ပါ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိ သူတုိ႔၏ ဗဟုိစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီသည္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ မွတ္တမ္း၊ ျပန္တမ္းမ်ားအရ ၁၆-၁-၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ေလးနက္စြာ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ေၾကြးေၾကာ္လုပ္ကုိင္ ႏုိင္ရန္ ေျမေပၚႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္ေသာ ဆုိရွယ္နီ ပါတီဝင္မ်ား၊ အလင္းေရာက္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ား၊ မဟာဗမာအဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားအတုိက္အခံအဖြဲ႕မ်ားက ေျမေပၚႏုိင္ငံေရးဆင္ႏႊဲေပးရန္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားပါတီအမည္ခံ ဆုိရွယ္နီတုိ႔ သည္ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ႏွင့္ တိတ္တိတ္ပုန္းေဆြးေႏြး၍ လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း။ ကြန္ျမဴနစ္ သခင္ခ်စ္၏မွတ္တမ္းမွ ေတြ႕ရွိရၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ စစ္မ်က္ႏွာတုိင္းတြင္ တုိက္ခုိက္လ်က္ရွိေသာ အစိုးရ တပ္မွဴးမ်ားထံသုိ႔လည္း ငါတုိ႔အား မတုိက္ပါႏွင့္၊ တုိ႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေစလုိေၾကာင္း ဆြယ္တရားစာ မ်ား ေပးၾကသည္။
          ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔သည္ ယခင္အခ်ိန္အခါမ်ားက ကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆၿပီး အဘက္ဘက္မွ စစ္ဟန္ပါေသာ လႈံ႕ေဆာ္ေရးမ်ားကုိ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း စစ္ေအာင္ရမည္ဟု ၾကံဳးဝါးေၾ<ြကးေၾကာ္ခ်က္ျဖင့္ သူပုန္ ေသြးမ်ား၊ သူတုိ႔ေနာက္လုိက္မ်ားအား သြတ္သြင္းေပး ခဲ့ေလသည္။ ယခုအခါ ကမၻာ့အေျခအေနသည္ တစ္မ်ဳိး  တစ္ဖုံေျပာင္းလဲလ်က္ ကမၻာစစ္မွာ ေဝးသေယာင္ ေယာင္ရွိ႐ုံမက ဆုိဗီယက္တုိ႔ေဖာက္ခြဲလုိက္ေသာ ကုိရီးယားစစ္တြင္ တ႐ုတ္တုိ႔ အက်နာလ်က္ရွိျခင္း၊ ဘာလင္ပိတ္ဆုိ႔မႈသည္ အျမတ္မထြက္ အ႐ႈံးထြက္ျခင္း၊  ဤသုိ႔ ဆုိဗီယက္က ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း စစ္ပူေလးမ်ားကုိ စလုိက္ျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္တုိ႔က လူလက္နက္ပစၥည္း အင္အားျဖင့္ စတင္တုိက္ခုိက္ရန္ ျပင္ဆင္လာျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ထားမႈမခုိင္လုံေသးေသာ ဆုိဗီယက္ သည္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ပညာသည္ မ်ားပါေသာ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ဂရက္ႏွင့္ လမ္း ေျပာင္းဟန္႔တားထားရေလသည္။ အေမရိကန္တြင္ လည္း ကမၻာစစ္ျဖစ္က သူတုိ႔ဘက္ေတာ္သားအျဖစ္ ပါဝင္ရင္း အျမတ္ႀကီးစားထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ကုိ တုိင္းငယ္ျပည္ငယ္တုိ႔အား တပည့္ေမြး ေဝငွရ  သျဖင့္ အေမာဆုိ႔ခဲ့ေလသည္။ ငါတုိ႔ျမန္မာျပည္လည္း  ဤဆြမ္းႀကီးေလာင္းပြဲတြင္ ပါဝင္အရယူခဲ့၏။ အမွန္ မွာ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ တုိင္းျပည္တုိင္း၌ စစ္ကုိ မလုိလား၊ ရြံမုန္းလ်က္ရွိၾကသျဖင့္ ေတာမီးေလာင္ ေတာေၾကာင္ လက္ခေမာင္းခတ္လုိက္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔အတြက္  လက္ရွိအေျခအေနအရ အစုိးရဘက္ေတာ္သားမ်ား အား မ်က္ရည္ခံထုိးျခင္း၊ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းျပင္ဆင္ျခင္း၊  သေဘၤာဆိပ္ျပင္ျခင္း၊ လမ္းျပင္ျခင္း၊ စစ္ေရးမပါေသာ ႏုိင္ငံျခားအကူအညီယူျခင္းမ်ားျဖစ္ေသာ အစုိးရ၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေၾကာင္းမရွိ အေၾကာင္းရွာ၍ အျပစ္ဖုိ႔ျခင္းမ်ားမွာ ျပည္သူလူထု နားသုိ႔ မဝင္ေစဘဲ တံတားဖ်က္၊ လမ္းဖ်က္၊ ေငြတုိက္ ေဖာက္၊ လူထုထံမွ တုိက္ေၾကး၊ ဆက္ေၾကးေတာင္း၊ လူထုထမင္းလုတ္မွ ထမင္းထုပ္ေတာင္းေသာ အျဖစ္ ဆုိးမ်ားကုိသာ ျပည္သူလူထုက ေအာ့ႏွလုံးနာၾက ေလသည္။
          (၁)     သူတုိ႔၏ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အ႐ႈံးႀကီး႐ႈံးေန ျခင္းမ်ား။
         (၂)   သူတုိ႔  လေပါင္းမ်ားစြာ   စုိးမုိးကြပ္ကဲခဲ့ ေသာ ေက်းရြာနယ္ေျမရွိ လူထု စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ဆက္ဆံေရးမ်ား က်ဆုံးေနျခင္း မ်ား။
       (၃)     သူတုိ႔၏ လက္နက္ကုိင္တပ္တြင္ လက္ ေအာက္ငယ္သားမ်ား စိတ္ဓာတ္ေခ်ာက္ခ်ား ၍ လက္နက္ခ်လုိေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ား။
          အထက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ဟန္႔တား အသက္႐ွဴ ေပါက္ယူႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား ေရွ႕ေဆာင္ လ်က္ရွိေသာ  ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  ဗမာ့ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊  တာဝန္ခံ  တပ္မွဴးမ်ားအား သူတုိ႔ စစ္မတုိက္လုိၾကပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိလားပါ သည္။ ေစ့စပ္ေရး လုပ္လုိပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေျပၿငိမ္းလုိပါသည္။ သူတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ အဓိကရန္သူ မဟုတ္ပါ။ နယ္ျခားတြင္ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသာ တ႐ုတ္စစ္ေျပး ေကအမ္တီမ်ားသာ အဓိက ရန္သူျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္အား ပူးေပါင္း ဆန္႔က်င္လုိပါသည္ စေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ  ယခုအခါ ေျမေပၚေျမေအာက္တင္ျပလ်က္ အထုိးခံရ ေသာ လက္ေဝွ႕သမားသည္ အခ်ိန္မေစ့မီ ႏွာေခါင္း ေသြးထြက္ျခင္းကုိ ေခတၱႏွာႏွတ္လုိေသာသေဘာျဖင့္ အေၾကာင္းျပျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။

ေစ့စပ္ေရးလုိက္ေလ်ာမႈမ်ား
          ဤကဲ့သုိ႔ ေစ့စပ္ေရးမ်ားကုိ လက္ခံလုိက္ျခင္း အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္လုံး ၁၉၄၈-၄၉ ခုႏွစ္ မ်ားတြင္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္၍ ဒုကၡႀကီးေရာက္ရ ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ရန္ လုိေပ သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ လြတ္လပ္ ေရးရရွိၿပီးေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္ျဖဴနီတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္လမ္းစဥ္ဝါဒမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္လူထု   သုိ႔ လူထုနည္း၊ ဒီမုိကေရစီနည္းစနစ္အားျဖင့္ တင္ျပ ေျဖၾကားျခင္းမရွိဘဲ လက္နက္စြဲကုိင္ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ ခဲ့ၾကေလသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လဆန္းေလာက္ တြင္ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အဖြဲ႕ႀကီးသည္ ဖဆပလအတြင္း ရဲေဘာ္အျဖဴအဝါကဲြလ်က္ ရဲေဘာ္ျဖဴတုိ႔သည္ လက္နက္ စြဲကုိင္ေသာင္းက်န္းၾကျပန္သည္။ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ တာဝန္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ ထုိကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ ရန္ေအာင္၊ ဗိုလ္သိန္းဒန္၊ ဗုိလ္ေအာင္မင္း၊ တပ္မေတာ္ စစ္ေျပးမ်ားျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ေဇယ်၊ ဗိုလ္ရဲထြဋ္၊ ဗုိလ္ သက္ထြန္း၊ ဗုိလ္သိန္း၊ ရဲေဘာ္ျဖဴသူပုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ဖုိးကြန္း၊ ဗိုလ္ထြန္းလင္း၊ ဗုိလ္ေအာင္ၫြန္႔စေသာ သူပုန္တုိ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ ညီၫြတ္ေရးလမ္းစဥ္မ်ားကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ခ်မွတ္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေလသည္။ ထုိေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္သည့္အခ်ိန္မွာ ပင္လွ်င္ ေကအင္န္ဒီအုိ ကရင္သူပုန္တုိ႔သည္လည္း အင္းစိန္မွအစ ႏုိင္ငံႏွင့္အဝန္း ထၾ<ြကပုန္ကန္ခဲ့ၾကေလ သည္။
          ဤသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနဆုိးမ်ားကုိ ကယ္တင္ႏုိင္ရန္ ဖဆပလအဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္တို႔  သည္  ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏  စီးပြားေရး၊  စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးစေသာ အျဖစ္အပ်က္မွန္တုိ႔ကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာျပၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေန ၾကေသာ ဆုိရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ပင္လွ်င္ ရာထူး မွ ႏုတ္ထြက္ေပးမည့္အျပင္ အေျခခံဥပေဒအရ သူပုန္ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔က ဝင္ေရာက္ေနရာယူမႈကုိပင္ ေထာက္ခံၾကမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ၾကေလသည္။ အႀကိမ္ ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ အမွီျပဳ  လ်က္ တပ္မေတာ္သူပုန္၊ ရဲျဖဴသူပုန္၊ ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားလ်က္ သူပုန္တုိ႔သိမ္းပုိက္ထားေသာ နယ္ေျမအတြင္းရွိ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ညီလာခံတစ္ရပ္ ေခၚယူေဆြးေႏြးၿပီး ျပန္ခဲ့ၾကပါမည္ဟူေသာ ကတိျဖင့္  မေကြးၿမိဳ႕သုိ႔အေရာက္ အကူအညီမ်ားေပး၍ ပုိ႔လုိက္ ၾကၿပီး ညီလာခံက်င္းပၾကေလသည္။
          ဤမွ် ညီၫြတ္ေရးကုိ အဆင့္ဆင့္ လုိက္ေလ်ာ ေစ့စပ္ေနစဥ္ နယ္ခ်ဲ႕ထုိးစစ္ႏွင့္ ကရင္သူပုန္အႏၲရာယ္ တုိ႔သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ျပင္းထန္လာေလသည္။  ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရးအခက္အခဲတုိ႔သည္ တစ္ေန႔ တျခား တုိး၍ ဖိလာေလသည္။ ႏုိင္ငံေရးပေယာဂတုိ႔ ျဖင့္ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းတုိ႔၏ သစၥာေဖာက္မႈမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆင့္ကဲလာေလသည္။ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ သည္ ကရင္သူပုန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ မၾကံဳဖူး မၾကားဖူး ေလာက္ေအာင္ ေဖာက္ျပန္၍ လာၾကေလသည္။ ညီၫြတ္ေရးေခၚစဥ္က ေပးသြားၾကေသာ ကတိမ်ား၊ လမ္းစဥ္မ်ားကုိ ေသြးနားထင္ေရာက္မႈ၊ အထင္ႀကီးမႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္လူထု၏ ဒုကၡဆင္းရဲ ေတြ႕ၾကံဳရမည့္ေဘးဆုိး မ်ားကုိ တင္ႀကိဳေျမာ္ျမင္ ေတြးဆမႈမ်ားေပ်ာက္ကြယ္ ၾကၿပီး မေကြးညီလာခံတြင္ ကြန္ျမဴနစ္၊ ရဲေဘာ္ျဖဴ၊ ေတာခုိတပ္မေတာ္ စေသာ အင္အားသုံးရပ္ျဖင့္ ဒီမုိ ကေရစီတပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႕စည္းၾကလ်က္ ရန္ကုန္အနီး ေမွာ္ဘီနယ္တစ္ဝိုက္အထိ သိမ္းပုိက္စစ္ဆင္ခဲ့ၾကေလ  သည္။ ေနာက္ဆုံး အစုိးရႏွင့္ေပါင္း တုိက္ေနပါသည္၊  ေဆြးေႏြးေနပါသည္၊   ညီၫြတ္ေရးရပါေတာ့မည္  ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ နားလည္မႈျဖင့္ ခ႐ုိင္သိမ္း၊ ၿမိဳ႕သိမ္း၊ ရြာသိမ္း၊ ေငြတိုက္ေဖာက္၊ လက္နက္သိမ္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကုိပါ ထိပါးဇက္ရဲလာခဲ့ၾကေလသည္။  သူတုိ႔၏ မတည္ၾကည္မႈေၾကာင့္ -
          (၁)     တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ ထြက္ကုန္ပုိ႔ေဆာင္ေရးတုိ႔သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့လာၾကသည္။
          (၂)     ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခုံတြင္ ျမန္မာျပည္သည္ ေသးငယ္တိမ္ျမဳပ္၍ တံေတြးခြက္ ပက္လက္ ေမ်ာခဲ့ရသည္။
          (၃)     ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ တုိက္အားခုိက္အားတုိ႔ မွာလည္း ႏြမ္းနယ္ပ်က္ျပား၍လာသည္။
          (၄)     ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးမွာလည္း ေဆာက္ တည္ရာမရေအာင္ ဆင္းရဲစိတ္ပ်က္ ဒုကၡ ႀကီးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေလသည္။
          ညီၫြတ္ေရးေခၚယူေဆြးေႏြးစဥ္က သူတုိ႔အား ရန္မမူခဲ့႐ုံမက အႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ ေကအင္န္ဒီအုိ သူပုန္ကုိသာ တိုက္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔စဥ္လ်က္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအား ကရင္သူပုန္တုိ႔ႏွင့္ အလူးအလဲတုိက္ခုိက္ ေနစဥ္ မကူညီ႐ုံသာမက ေနာက္ေက်ာကုိ ဓားႏွင့္ထုိးခဲ့ ၾကေလသည္။ ေနာက္ဆုံး အစုိးရအဖြဲ႕ လတ္တေလာ ျပဳတ္က်သြားပါက ဂ်ာမနီကုိ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္၊ ဆုိဗီယက္တုိ႔ နယ္ခြဲသိမ္းသကဲ့သုိ႔ နယ္ပိုင္၊ တုိင္းပုိင္၊ ၿမိဳ႕ပုိင္အျဖစ္ အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာ ကြဲျပား ရမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အျဖစ္သည္ ဆုိးရြားလွေသာအေျခ သုိ႔ က်ေရာက္ရေလေတာ့သည္။
          ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚက်ေရာက္လ်က္ ျပည္ေထာင္စုတည္ၿမဲေရး၊ ျပည္သူလူထု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွန္တကယ္ရရွိမည့္ နည္းလမ္းသာလွ်င္ ဒီမုိကေရစီ အစဥ္အလာႏွင့္ မဆန္႔က်င္က လုိက္ေလ်ာလက္ခံရ ေပမည္။ လက္ခံ႐ုံသာမက မိမိတုိ႔တြင္ရွိေသာ အခြင့္ အာဏာမ်ားကုိပင္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကရေပသည္။ ေခါင္း ေဆာင္မပီသေသာ ေရာင္စုံသူပုန္တုိ႔၏ လမ္းမွားေၾကာင့္  ေနာက္ဆုံး အေလွ်ာ့မေပးဘဲ  မွန္ကန္သည့္ဘက္မွ  ရာဇဝင္ကုိ အသက္ေသြးႏွင့္ေရး၍ ပုဂၢိဳလ္ ပါတီအႏုိင္ ရေရးထက္ ရာဇဝင္ သစၥာေဖာက္သမားမ်ားဘဝႏွင့္  ႏုိင္ငံေတာ္အား အဓမၼ သစၥာေဖာက္သမားမ်ားလက္ သုိ႔ ဝကြက္မအပ္ဘဲ တုိက္ရင္း အေသခံ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ ၏ သစၥာေတာ္ခံယူရန္ ဆုံးျဖတ္အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏အက်ဳိးကုိ တက္ညီလက္ညီ ခ်ီတက္တုိက္ခိုက္ ထူေထာင္ခဲ့ၾကရသည္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ၏ တုိးတက္ႀကီးပြားေရးလမ္းစမ်ားကုိ ေရာင္စုံသူပုန္ တုိ႔၏ အေမွာင္အခုိးတုိ႔ျဖင့္ ပိတ္ဆုိင္းအုံ႔မိႈင္းေနရာမွ အလင္းေရာင္သည္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔၊ တစ္လထက္ တစ္လ၊ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ယွက္သန္းေပၚထြက္ တျခိမ့္ၿခိမ့္ ေအာင္ပြဲခံလ်က္ ရွိေပၿပီ။
          ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔ပရိယာယ္ေဝဝုစ္ျဖင့္ မ်က္ရည္ ခံထုိးေစ့စပ္ေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံ ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအရ  ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္တုိ႔သည္ အသက္႐ွဴေပါက္ယူၾကလိမ့္ မည္မွာ ေသခ်ာေပသည္ -
          (၁)     သူတုိ႔တပ္တြင္း လက္နက္ခ်လုိသူမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းဟန္႔တားထားႏုိင္ရန္ (ေစ့စပ္ေရး လုပ္ေနၿပီဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္)
          (၂)     စိတ္ဓာတ္ပ်က္ေနသူ ကြန္ျမဴနစ္ အထက္ ေအာက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ ေပးဖုိ႔ အခ်ိန္ယူရန္။
          (၃)     ဖ႐ုိဖရဲျဖစ္ေနေသာ သူတုိ႔အင္အားစုမ်ားကုိ  ျပန္လည္ စည္း႐ုံးႏုိင္ခြင့္အခ်ိန္ ရယူရန္။
          မွတ္ခ်က္။    ။ ကရင္သူပုန္ ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးေရးလုပ္၍ ကရင္သူပုန္ႀကီးက်ယ္လာျခင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္၊ ရဲေဘာ္ျဖဴ၊ ေတာခုိတပ္မေတာ္ဗိုလ္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေရးလုပ္၍ ရန္ကုန္အစုိးရအျဖစ္ နယ္က်ဥ္း လာျခင္းမ်ားသည္ ရာဇဝင္အရ မေမ့ထုိက္၊ သတိမူ ရမည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေလသည္။
          အထက္ပါေၾကညာခ်က္မွာ ဖဆပလအဖြဲ႕က ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ ေစ့စပ္ေရးလမ္းစဥ္ကုိ လက္မခံဘဲ  ႐ႈတ္ခ်လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္တြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ဖူး႐ုံ သာမက ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖိတ္ေခၚ ခဲ့ေသာ ဖဆပလ အစုိးရသည္ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ဘက္မွ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာေသာအခါတြင္မူ လက္မခံဘဲ ပယ္ခ် ခဲ့ေလသည္။

         Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization