Home » » အခန္း(၁၁) ရခိုင္တိုင္းတြင္ ေသာင္းက်န္းမႈအရွိန္ေလ်ာ့က်သြားျခင္း

အခန္း(၁၁) ရခိုင္တိုင္းတြင္ ေသာင္းက်န္းမႈအရွိန္ေလ်ာ့က်သြားျခင္း


ရခိုင္တိုင္းတြင္ ေသာင္းက်န္းမႈအရွိန္ေလ်ာ့က်သြားျခင္း
မူဂ်ာဟစ္ထိုးစစ္
          တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ရခိုင္ တုိင္းေျမာက္ပိုင္းရွိ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကိုစတင္၍ ထိုးစစ္ဆင္သည္။ မူဂ်ာဟစ္မ်ားသည္ အေရွ႕ပါကစၥတန္ (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ)ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးဆုတ္ခြာၾကၿပီး တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသြား ေသာအခါ ထၾကြၿမဲ၊ ထၾကြၾကျပန္သည္။ မူဂ်ာဟစ္မ်ား သည္ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အဓိက႐ုဏ္း မ်ားစြာကိုဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားအား သတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရခုိင္ရြာမ်ားအား ရြာလံုးကြၽတ္ တိုက္ခိုက္လုယက္၍ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မတရားက်င့္ၾကံေစာ္ကား ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔ကို ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းစြာျပဳမူခဲ့ၾကသည္။

          တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ တြင္ ေမယုစစ္ဆင္ေရးကိုစတင္ျပန္သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ တြင္ မူဂ်ာဟစ္ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ လက္ပံေတာင္ (ပီအမ္ ၂၅၈၇)ကို တပ္မေတာ္က တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ လိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဗၺဒူကာစင္ေခါင္းေဆာင္ သည့္ မူဂ်ာဟစ္မ်ားမွာ မ်ားစြာအင္အားနည္းပါးသြားခဲ့ ရသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း တြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တပ္စြဲထားႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈမ်ားရွိေနၿပီး တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကိုလည္း ရင္ဆုိင္ေနရ ေလရာ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ မ်ားသည္ စစ္ဆင္ေရးကာလ ကုန္ဆံုးလွ်င္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသြားရေလ့ရွိသည္။ မူဂ်ာဟစ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမရွိ သည္ႏွင့္ ရခိုင္ေက်းရြာမ်ားကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္လာၾက ျပန္သည္။
          ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ေမာင္ေတာနယ္ေျမမ်ားတြင္ မုတ္သုံ စစ္ဆင္ေရးကိုဆင္ႏႊဲျပန္သည္။ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း မ်ားသည္ မူဂ်ာဟစ္တို႔၏ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္အခိုင္အမာ ေျခကုပ္စခန္းမ်ားကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု တုိက္ခုိက္ ေခ်မႈန္းပစ္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ အဗၺဒူကာစင္သည္ အေရွ႕ ပါကစၥတန္နယ္ထဲသို႔ ထြက္ေျပးပုန္းေအာင္းခဲ့ရသည္။ ကာစင္မရွိေသာအခါ ကာနယ္စီဘာ(လ္) ေရာ္ရွင္၊  ေမဂ်ာအာဘတ္၊ ေမဂ်ာမူစေတာ္ဖီစေသာ မူဂ်ာဟစ္ မ်ားက ကာစင္၏ေနရာကိုဆက္ခံၾကၿပီး တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ခုခံတုိက္ခိုက္ၾကသည္။
          သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ ဘာ(လ္)ေရွာ္ရွင္၊ အာဘတ္၊ မူစေတာ္ဖီႏွင့္ မူဂ်ာဟစ္တပ္ခြဲမွဴးမ်ားကို အေသဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ အႏွစ္ႏွစ္အလလက စုေဆာင္းသိုဝွက္၍သိမ္းဆည္းထားေသာ လက္နက္ ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ ရိကၡာပစၥည္းစသည္တုိ႔ကိုလည္း တပ္မေတာ္ကသိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့သည္။ မူဂ်ာဟစ္မ်ားသည္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ အင္အား ၄ဝဝ ခန္႔ရွိေနေသးရာမွ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ဦးတြင္ အင္အား ၂ဝဝ ခန္႔အထိ က်ဆင္း သြားၿပီး အေရွ႕ပါကစၥတန္နယ္စပ္သို႔ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပး ၾကရသည္။
          ၁၉၅၅၊ ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ကား မူဂ်ာဟစ္ မ်ားမွာ ေျပာပေလာက္ေအာင္အင္အား မရွိေတာ့ဘဲ နယ္စပ္တြင္ ခုိေအာင္းရင္း ဆန္ေမွာင္ခိုလုပ္ျခင္း၊ ကုန္သည္မ်ားထံမွ ပစၥည္းပစၥယမ်ားကို ဓားျပတုိက္ လုယက္ျခင္းစသည္တို႔ကိုသာ ရံဖန္ရံခါမွလုပ္ကိုင္ႏိုင္ ေတာ့ၿပီး ေမွာင္ခိုဓားျပဂိုဏ္းအဆင့္သို႔နိမ့္ဆင္းေလ်ာ့က် သြားရေလေတာ့သည္။
ရခိုင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားလက္နက္ခ်ျခင္း(၁။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ၏ ျပည္နယ္ျဖစ္္္စဥ္သမိုင္း (ဒုတိယတြဲ)ႏုိင္ငံေရးက႑။)
          တပ္မေတာ္သည္ ရခုိင္ေျပာက္က်ားမ်ား၊ အလံနီ ေတာခိုရဲေဘာ္ျဖဴတို႔ သိမ္းပိုက္ထားသည့္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကို တစ္ၿမိဳ႕ၿပီးတစ္ၿမိဳ႕  ျပန္လည္တုိက္ခိုက္သိမ္းပိုက္       ခဲ့ရာ ၁၉၅ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ အမ္းၿမိဳ႕ႏွင့္ဂြၿမိဳ႕မွအပ     က်န္ၿမိဳ႕ရြာအားလံုးလိုလိုကိုျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။ ရခိုင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွအပ ၿမိဳ႕ရြာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတို႔အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားကာ လက္နက္ ကိုင္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သျဖင့္ ရခုိင္ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းအျဖစ္ စည္းလံုး ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ျပည္မတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ေတာခိုတပ္ႏွင့္ရဲေဘာ္ျဖဴတို႔၏ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစုၿပိဳကြဲေသာအခါ ရခိုင္တြင္လည္း ၿပိဳကြဲ သြားသည္။
          ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ေတာခိုအဖြဲ႕မ်ားကို သခင္စိုး၏အလံနီပါတီကလႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးစားလာ သည္။ ေတာခိုအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အလံနီပါတီ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သခင္စိုးက အခ်စ္လဲလွယ္ေရးသေဘာတရားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာတရားကိုတင္ျပသည္။ ယင္း တင္ျပခ်က္ကို ဗံုေပါက္သာေက်ာ္ကလက္မခံဘဲ ေဝဖန္ ရာမွ သခင္စုိးႏွင့္ဗံုေပါက္သာေက်ာ္တို႔ ပဋိပကၡျဖစ္   လာၾကသည္။ သခင္စိုးက ဗံုေပါက္သာေက်ာ္ကို ဗဟို ဆန္႔က်င္ေရးသမားဟု စြပ္စြဲလုိက္သည္။ ရခုိင္ လက္နက္ကိုင္အမ်ားအျပားကို သခင္စိုးက ဗဟို ဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ားဟုသာ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
          ဗံုေပါက္သာေက်ာ္သည္ အလံနီပါတီႏွင့္ပူးေပါင္း ေနရာမွခြဲထြက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီပါတီဟု အမည္ေျပာင္း ၍လႈပ္ရွားခဲ့သည္။  ဗံုေပါက္သာေက်ာ္၏ရခုိင္ ေျပာက္က်ားမ်ားမွာ အလံနီပါတီႏွင့္ေျပလည္မႈမရွိ သည့္အျပင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္လည္း အေစး မကပ္လွေပ။ ဦးစိႏၲာ၏ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္(အျဖဴ)အဖြဲ႕တို႔ႏွင့္လည္း တသီးတျခား စီျဖစ္ေနခဲ့သည္။
          တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ကုန္တြင္ မူဂ်ာဟစ္ မ်ားကိုႏွိမ္နင္းၿပီးေနာက္ ရခိုင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ႀကီးစိုးရာ ရခိုင္ေတာင္ပိုင္းသို႔ ထိုးစစ္ဆင္လာသည္။ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ  အေျခမလွျဖစ္လာၿပီး အခ်င္းခ်င္းလည္း  ေသြးကြဲကာသတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ လာသည္။ ဗံုေပါက္သာေက်ာ္သည္ ေတာတြင္း၌ ေတာ္လွန္ေရးဝါဒေပ်ာက္ဆံုးၿပီး  လူသတ္ဝါဒ      ထြန္းကားေနသည္ဟုဆိုကာ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ မင္းျပား ၿမိဳ႕၌ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားႏွင့္အတူ လက္နက္  ခ်ခဲ့သည္။ ဗံုေပါက္သာေက်ာ္ႏွင့္အတူ ဦးထြန္းျမ၊ ဦးေအာင္ျမသာ၊ ဦးခ်စ္သိန္း၊ ဦးထြန္းလင္း၊ ဦးကံႀကီး၊ ဦးသာေက်ာ္ေအာင္၊ ဦးထြန္းေအာင္ျဖဴ(ေက်ာက္ျဖဴ)တုိ႔  ပါဝင္လာၿပီး လက္နက္ကိုင္အင္အား ၇ဝဝ ေက်ာ္ လက္နက္ခ်ခဲ့ၾကသည္။
          သို႔ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကတည္းက ဆူပူခဲ့ ၾကေသာ ရခုိင္ေျပာက္က်ားမ်ားမွာ ေခါင္းေဆာင္     လုပ္သူ ဗံုေပါက္သာေက်ာ္ႏွင့္အတူ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ခ်ျခင္းအားျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သခင္စိုး၏အလံနီ၊ ဗိုလ္မင္းလြင္၏ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ႏွင့္ ဦးစိႏၲာ၏ ျပည္သူ႕ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔မွာမူ ရခုိင္တြင္ ဆက္လက္ ေသာင္းက်န္းေနၾကဆဲပင္ျဖစ္ေလသည္။

Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization