Home » » အခန္း(၁၃) ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ လမ္းစဥ္အဆင့္ဆင့္

အခန္း(၁၃) ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ လမ္းစဥ္အဆင့္ဆင့္


ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ လမ္းစဥ္အဆင့္ဆင့္

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ စတင္ေပၚေပါက္ လာစဥ္မွစ၍ လမ္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးခ်မွတ္ခဲ့ရာ လမ္းစဥ္ မွားယြင္းမႈမ်ား မၾကာခဏေပၚေပါက္ခဲ့ေပသည္။ မွားၿပီးရင္းမွားရင္းျဖစ္ေနေသာ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ပါတီဝင္ အခ်ဳိ႕မွာ မေက်မနပ္ျဖစ္ လာၾကသည္။ ၁၉၄၈-၄၉ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿမိဳ႕ရြာ အခ်ဳိ႕ကိုသိမ္းပိုက္ ထားႏိုင္ခဲ့ေသာ  စစ္ေရးအေျခအေန မ်ဳိးကိုျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ ပါတီ၏အမွားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍    သခင္တင္ျမက 'သမုိင္းတစ္ေခတ္ သစ္ခဲ့ၿပီ' စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၉ တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသား ထားသည္ကိုေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

xxx
          'ကြၽန္ေတာ္၏အေတြ႕အၾကံဳအရ ေရးသားတင္ျပ ခဲ့ရေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏သမုိင္းဆိုင္ရာအခ်က္ အလက္မ်ားတြင္ ပါတီသည္ မွန္ကန္ေသာလမ္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္က နည္းပါးၿပီး မွားယြင္းစြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားက မ်ားျပားေနသည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ရေပသည္။'
          'ပါတီ၏သမုိင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသူျဖစ္ေသာ ကြၽန္ေတာ္သည္ပင္ မိမိေရးသားခဲ့သည္ ကိုၾကည့္ရင္း တို႔ပါတီကေတာ့ ေျခလွမ္းတိုင္းကို မွားေန သေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ၊ အမွန္ႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈကနည္းၿပီး အမွားႏွင့္ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ မ်ားေနပါကလားဟုပင္ မေက် မနပ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို လူႀကီးမ်ားကလည္း ခင္ဗ်ားေရးသားခ်က္ေတြကပါတီ ရဲ႕မွန္ကန္မႈေတြ၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြထက္ မွားယြင္းမႈႏွင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြကိုသာ မွတ္တမ္းတင္ထားသလို ျဖစ္ေနပါ လားဟုေမးခဲ့ၾကပါသည္။'
          'ပါတီကအမွားေတြ အမ်ားအျပားလုပ္ခဲ့ရင္ ပါတီ ရဲ႕ သမုိင္းမွတ္တမ္းမွာ အမွားေတြကမ်ားေနတာ ေတြ႕ရမွာပဲဟုသာ ကြၽန္ေတာ္အေျဖေပးခဲ့ရသည္။'
          'ယခုအခါတြင္ကား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ သမုိင္း မွတ္တမ္းတြင္ ထပ္ျဖည့္ေရးသားရင္း မွားယြင္းေသာ လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေျခလွမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားကား ပို၍ သာ မ်ားလာခဲ့ေပၿပီ။'
(သခင္တင္ျမ၏သမုိင္းတစ္ေခတ္သစ္ခဲ့ၿပီ)
(စာမ်က္ႏွာ ၉)
xxx
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ မွားယြင္းေသာ လမ္းစဥ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္-
          ၁။       ၁၉၄၅ ခုႏွစ္။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီးတြင္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမားႏွင့္ပူးေပါင္းေရးဝါဒ ျဖစ္ေသာ ဘေရာက္ဒါဝါဒလမ္းစဥ္။(၁။  သခင္တင္ျမ၏ သမိုင္းတစ္ေခတ္သစ္ခဲ့ၿပီ၊ စာမ်က္ႏွာ ၉။)
          ၂။       ၁၉၄၆ ခုႏွစ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ႏွစ္ျခမ္းကြဲ ေစၿပီး မည္သည့္အခါမွ် ျပန္လည္မညီၫြတ္ ႏုိင္ေတာ့ေသာ ဂိုဏ္းဂဏဝါဒလမ္းစဥ္။(၂။ သခင္တင္ျမ၏ သမိုင္းတစ္ေခတ္သစ္ခဲ့ၿပီ၊ စာမ်က္ႏွာ ၉။)
          ၃။       ၁၉၄၆ ခုႏွစ္။ ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးကို ႀကိဳးပမ္း ေနေသာ ႏုိင္ငံေရးတပ္ေပါင္းစုျဖစ္သည့္ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးမွ ထုတ္ပယ္ပစ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ပါတီကိုသာဦးစားေပးေရးလမ္းစဥ္။(၃။ သိန္းေဖျမင့္၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား စာမ်က္ႏွာ ၁၉၄ မွ ၁၉၈။)
          ၄။       ၁၉၄၈ ခုႏွစ္။ တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ ႏွစ္ရွည္ လမ်ား ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ႀကိဳးစားေတာ္လွန္ ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ရရွိလာသည့္ လြတ္လပ္ေရး ကို အတုအေယာင္ လြတ္လပ္ေရးအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ေတာခိုခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္။
          ၅။       ၁၉၄၈ ခုႏွစ္။ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ စတင္စဥ္တြင္ အစိုးရဘက္က စစ္ရပ္စဲေရး အတြက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားျဖင့္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေရးသက္သက္ ျဖင့္ အာဏာသိမ္းရန္သာ ၾကံစည္ခဲ့ေသာ အျပဳတ္တိုက္ေရးလမ္းစဥ္။(၁။ သခင္တင္ျမ၏ သမိုင္းတစ္ေခတ္သစ္ခဲ့ၿပီ။ စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ။)
          ၆။       ၁၉၄၉ ခုႏွစ္။ အကုန္သိမ္း၊ အကုန္ေဝဟူ ေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေျမယာ ေဝျခမ္းေရးလမ္းစဥ္။(၂။  သခင္တင္ျမ၏ သမိုင္းတစ္ေခတ္သစ္ခဲ့ၿပီ။ စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ။)
          ၇။       ၁၉၄၉၊ ၅ဝ ျပည့္ႏွစ္။ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္(အျဖဴ) ႏွင့္ အလံနီပါတီ စေသာ လက္ဝဲဝါဒီမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ဂိုဏ္းဂဏ ဝါဒလမ္းစဥ္။(၃။  သခင္တင္ျမ၏ သမိုင္းတစ္ေခတ္သစ္ခဲ့ၿပီ။ စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ။)
          ၈။       ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ တပ္ ေပါင္းစု ပ်က္သြားၿပီး အျခားအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ရသျဖင့္ မိမိ အင္အား ယုတ္ေလ်ာ့နည္းပါးသြားစဥ္တြင္ တစ္႐ွဴးထိုးစစ္ေရးဝါဒျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းစစ္အႏုိင္တိုက္ေရးလမ္းစဥ္။(၄။ သခင္တင္ျမ၏ သမိုင္း တစ္ေခတ္ သစ္ခဲ့ၿပီ။ စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ။)
          ၉။       ၁၉၅၁၊ ၅၃ ခုႏွစ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရဖြဲ႕စည္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ မိမိ ပါတီအက်ဳိးကိုသာ ၾကည့္ေသာလမ္းစဥ္။
          ၁ဝ။     ၁၉၅၃၊ ၅၅ ခုႏွစ္။ သံုးပါတီညီၫြတ္ေရး ပ်က္သြားၿပီးေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ မည္သည့္ လမ္းစဥ္ကိုမွ် ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ သူတစ္လူငါတစ္မင္းသာ ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ၾကသျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အားနည္း ခဲ့သည္။
          ၁၁။     ၁၉၅၅၊ ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈ ခုႏွစ္။ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ အစည္းအေဝးထိုင္ၿပီးမွ     ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း စစ္ ရပ္စဲေရးလမ္းစဥ္ သို႔မဟုတ္၊ ၅၅ လမ္းစဥ္။
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမ်ဳိးစံု ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ၅၅လမ္းစဥ္ကိုခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းအရ ဗဟို၏ၾသဇာအာဏာမွာ မ်ားစြာက်ဆင္းလာရာ ''ေက်ာက္ခဲကို ႏို႔ညႇစ္၍ရလွ်င္ သာရမည္၊ လက္ရွိဗဟိုေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မႈကား အမွန္ကိုရွာေဖြေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ေတာ့''ဟု ေအာက္ေျခကတင္ျပလာၾကသည္။ ''ဗဟိုေကာ္မတီႏုတ္ထြက္ေပး၊ သခင္သန္းထြန္း၏ ပါတီဥကၠ႒ ေခါင္းေဆာင္မႈကိုေျပာင္းလဲေပး''  ဟူ၍လည္းေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ပါတီတြင္း ၾသဇာအာဏာျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ လမ္းစဥ္မဲ့အေနအထားမွ ၅၅ လမ္းစဥ္ကို အစားထိုး ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။
          စစ္ေရးအရ အက်ပ္အတည္းမွာလည္း ဆုိးရြား လ်က္ရွိသည္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ တစ္ျပည္လံုးအႏွံ႔ အျပားတြင္ ထိုးစစ္ႀကီးမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာဆင္ႏႊဲ လ်က္ရွိရာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားမွာ မ်ားစြာထိခိုက္က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ တပ္မေတာ္ ၏ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားလာသည့္အေလ်ာက္ လူသူ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား တစ္စထက္တစ္စတိုးတက္မ်ား ျပားလာေသာ္လည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာမူ ေလ်ာ့ပါးသြားေသာ စစ္အင္အားကုိ ျပန္လည္၍   အစားမထိုးႏုိင္ခဲ့ေခ်။
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ စီးပြားေရးမွာလည္း ခြၽတ္ျခံဳက်၍လာသည္။ ပါတီရန္ပံုေငြမွာ စစ္ေဘးစစ္ ဒဏ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတေနေသာ ေက်းလက္ လူထုထံမွ အတင္းအက်ပ္ေကာက္ခံရေသာ ဆက္ေၾကး ေငြအေပၚတြင္ မွီခိုေနရသည္။ အစိုးရကို ယွဥ္ၿပိဳင္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ္လည္း အစုိးရကဲ့သို႔ ဝင္ေငြရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မရွိခဲ့ေပ။ စားေရရိကၡာကိုလည္း ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ေက်းလက္လူထုကိုသာ လံုးဝ မွီခိုေနရေလရာ ေက်းလက္ျပည္သူလူထု၏ ၿငိဳျငင္မႈ၊ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကိုလည္း ၾကံဳေတြ႕လာရသည္။ ထုိသို႔ ေသာ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကို အၾကမ္းဖက္၍ႏွိမ္နင္းျခင္း ျဖင့္လည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္သူမ်ား အၾကားတြင္ သိကၡာက်ဆင္း၍လာသည္။ ေတာေန လူတန္းစားမ်ားမွာ ျပည္တြင္းဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ားကို မ်ားစြာ နာၾကည္းၿပီး ၿငီးေငြ႕ေနၾကေလၿပီ။
          ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ၅၅ လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၅၅ လမ္းစဥ္မွာ ဥပေဒအတြင္း ဝင္၍ ႏုိင္ငံေရးတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ အဓိက ဦးတည္ေလ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ မတရား အသင္း ေၾကညာထားမႈကို ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ အစိုးရထံ ေတာင္းဆိုရသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွစ္ျခမ္းကြဲေနသည္ ကိုလည္း ျပန္လည္ ညီၫြတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ႏွင့္ သံုးပါတီညီၫြတ္ေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္လည္း ၅၅ လမ္းစဥ္ကႏႈိးေဆာ္ထားသည္။ လူထုအတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာစည္း႐ံုး၍ ဥပေဒအတြင္းမွလူထုလႈပ္ရွား မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရမည္ဟုလည္းဆုိသည္။
          သို႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူ သေဘာထားမွာ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနသည္။ တပ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအသိႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္သာမက မိမိ အ႐ႈံးမရွိဘဲ အျမတ္ထြက္မည့္ တိုက္ပြဲမ်ားကိုသာ ဆင္ႏႊဲ ေရးအတြက္ လမ္းၫႊန္ထားသည္။ ဥပေဒအတြင္း တိုက္ပြဲႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဆင္ႏႊဲရန္ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖဆပလအစိုးရသည္ ဤအခ်က္ကို လက္မခံႏိုင္ေပ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ျပည္သူလူထုအတြင္းသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေၾ<ြကးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္စည္း႐ံုးကာ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာကို ျပန္လည္ရယူသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေနေသာ ေက်းလက္လူထုကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၾ<ြကးေၾကာ္သံျဖင့္ စည္း႐ံုးေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကိုမူ စြန္႔လႊတ္ရန္ မရည္ရြယ္ခဲ့ေပ။
          သံုးပါတီညီၫြတ္ေရးမွာလည္း  ျပန္လည္  အေကာင္အထည္ေဖာ္၍မရဘဲျဖစ္လာသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဂိုဏ္းဂဏဝါဒကို က်င့္သံုးသည့္ အျပင္ ပါတီၾသဇာလႊမ္းမိုးေရးကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေန သျဖင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ အလံနီမ်ားကမူ ျပင္းထန္ လြန္းေသာ လက္ဝဲအလြန္အကြၽံဝါဒကိုသာကိုင္စြဲထား ၾကသည္။ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္(အျဖဴ) မ်ားမွာလည္း       လက္နက္ကိုင္ဆူပူေရးႏွင့္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေပၚ စိတ္ပ်က္ကာ ေတြေဝ၍ေနၾကသည္။ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာ တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္မ်ား ေၾကာင့္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးပင္ မထိုင္ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္လာသည္။ တိုင္းေကာ္မတီ၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ စသည္ တို႔မွာလည္း အဆက္အသြယ္ျပတ္လာသည္။
          ထိုအခ်ိန္တြင္ တုိင္း(၃)အုပ္စုဟူ၍ ေပၚလာ ျပန္သည္။(၁။  သခင္တင္ျမ၏ သမိုင္းတစ္ေခတ္သစ္ခဲ့ၿပီ။ စာမ်က္ႏွာ ၁၈။)  ေအာက္ဗမာျပည္တုိင္းေကာ္မတီသည္ ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို လက္မခံႏုိင္ဟု ဆုိလာသည္။ တိုင္း(၃) အုပ္စုတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ တိုင္းပါတီအတြင္းေရး မွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္ၫြန္႔ေမာင္* (* ဗိုလ္ၫြန္႔ေမာင္သည္ ေတာခိုစဥ္က ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အဖြဲ႕(ရဲေဘာ္ျဖဴ)မွျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ သျဖင့္္  ရဲေဘာ္ျဖဴ  ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္က  စစ္ေၾကညာေသာအခါဗိုလ္ၫြန္႔ေမာင္သည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့သည္။) က ေခါင္းေဆာင္လ်က္ရွိ ၿပီး တိုင္းပါတီေကာ္မတီႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ျဖစ္သူ သခင္ေစာရင္၊ တိုင္းပါတီေကာ္မတီႏွင့္တိုင္းစစ္ေကာ္မတီဝင္ ဗိုလ္လွမိုး၊ တုိင္းစစ္ေကာ္မတီဝင္ ဗိုလ္ထြန္းျမင့္၊ ပဲခူးခ႐ိုင္ လွည့္လည္တပ္မွဴး ဗိုလ္ေက်ာ္ဒြန္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဝင္ ဗိုလ္ညိဳ၊ သထံုခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္ ေအာင္ေရႊႏွင့္ရဲေဘာ္စိန္ျမင့္ ပဲခူး႐ိုးမေကာ္မတီဝင္ ဗိုလ္ညိဳမင္းတို႔ပါဝင္ေလရာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၊ ပဲခူးခ႐ိုင္၊ သထံုခ႐ိုင္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္တို႔မွ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီအင္အားစုမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ တုိင္း(၃)အုပ္စုသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေပၚမ်ားစြာ စိတ္ပ်က္လ်က္ ရွိၿပီး ၅၅ လမ္းစဥ္အေပၚလည္း ယံုၾကည္မႈမရွိေတာ့ ေပ။(၂။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္ လမ္းၫႊန္ (ျပည္တြင္းစစ္ ၁၁ ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စစ္တမ္း) ေအာက္ျမန္မာျပည္ တိုင္း ရဲေဘာ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္။)
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္မွဴးမ်ားမွာလည္း ပဋိပကၡျဖစ္လာ ၾကသည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္သားမ်ားသည္ ဥပေဒ အတြင္းဝင္ရပါက ေနထုိင္စားေသာက္ရန္ စီးပြားရွာလာ ၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္သူ၊ ဓားျပတိုက္သူ၊ လုယက္ သူမ်ားေပၚလာသည္။ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားပင္ စပါး ေပး၊ ႏွမ္းေပး၊ ေငြတိုးေခ်းမႈမ်ား လုပ္လာၾကသည္။ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီမွာမူ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား စည္း႐ံုးေနေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲကို ပိုမို ျပင္းထန္စြာဆင္ႏႊဲရမည္ဟု လႈံ႕ေဆာ္ေနျပန္သည္။      ထို႔ေၾကာင့္ ၅၅ လမ္းစဥ္သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားရာ ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ အဆံုးအ႐ႈံးမ်ားလာသည္။ လက္နက္ခ်သူမ်ားလည္း တဖြဲဖြဲေပၚေပါက္လာသည္။
          ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ရဲေဘာ္ခ်မ္းေအး* (*   ရဲေဘာ္ခ်မ္းေအး။ ယခု စာေရးဆရာ ေမာင္စူးစမ္း။ ေရွ႕ေန၊ ေမာ္လၿမိဳင္။)၏ ''လက္နက္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလဲေရး''အယူအဆ ေပၚေပါက္ လာသည္။ ရဲေဘာ္ခ်မ္းေအးသည္ အရန္ဗဟို ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေျမေပၚအဆက္အသြယ္ အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ေရာက္ရွိေနစဥ္ အဖမ္းခံ ရျခင္းျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္ခ်မ္းေအးသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္လိုက္ၿပီးေနာက္ ''ခ်မ္းေအး စစ္တမ္း'' ကိုျပဳစု၍ ျပည္သူသို႔တင္ျပခဲ့သည္။** (** ခ်မ္းေအးစစ္တမ္းကိုျမဝတီမဂၢဇင္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။) ရဲေဘာ္ခ်မ္းေအး က လက္နက္ႏွင့္ဒီမိုကေရစီ လဲလွယ္ရန္ ႏႈိးေဆာ္ လာေသာအခါ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာ လက္နက္ခ်သူေတြ ပိုမို၍မ်ားျပားလာသည္။ ပါတီဗဟို ေကာ္မတီက ခ်မ္းေအးဝါဒသည္ လက္ယာအ႐ႈံးေပးေရး ဝါဒဟု ေဝဖန္ခဲ့သည္။  (၁။ သခင္တင္ျမ၏သမိုင္းတစ္ေခတ္သစ္ခဲ့ၿပီ။ စာမ်က္ႏွာ၂၁။) သို႔ေသာ္၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွစ၍ သိသိသာသာ ေပၚေပါက္လာေသာ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္လက္နက္ခ်မႈမ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီသည္ မတားျမစ္ ႏုိင္ေတာ့ေပ။
ေကအင္န္ယူတို႔၏ ဒုတိယလမ္းစဥ္က်ဆံုးလာျခင္း
          ေကအင္န္ယူတို႔၏ပထမလမ္းစဥ္မွာ က်ဥ္းေျမာင္း ေသာလူမ်ဳိးေရးကိုအေျခခံသည့္ စစ္ေရးဝါဒသက္သက္ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယလမ္းစဥ္မွာ မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒ ဦးေဆာင္မႈ ကိုခံယူေသာ လက္ဝဲဝါဒျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပၿပီးေပၿပီ။ မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍  အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာ ႏုနယ္ေသာေကအင္န္ယူပါတီသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကိုတပည့္ခံ၍ ဒုတိယလမ္းစဥ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ရသည္။သုိ႔ႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေနာက္ၿမီးဆြဲ လက္ေအာက္ခံ ပါတီသဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လူမ်ဳိးစြဲဝါဒသည္လည္း လံုးလံုးေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း မရွိေသးေပ။
          ဒုတိယလမ္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေကာ္သူးေလေတာ္လွန္ေရးစစ္တမ္း (၂ဝ-၁ဝ-၅၉) စာမ်က္ႏွာ ၂၉ မွစ၍ ေအာက္ပါ အတုိင္းေဖာ္ျပထားသည္။
xxx
          'ဖဆဆုိရွယ္အစိုးရႏွင့္ ငါတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးတိုက္ပြဲ တြင္ ဖဆဆုိရွယ္အစိုးရ၏ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေၾကြးေၾကာ္သံေၾကာင့္ ငါတို႔အေတာ္ပဲ ထိခိုက္ခဲ့ရ သည္။ ၎ေနာက္ ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္းမ်ားကိုခ်မွတ္ လာျပန္ေသာအခါ ငါတို႔ခ်ည္းမဟုတ္ဘဲ ကြန္ျမဴနစ္ မ်ားပင္လွ်င္ အေတာ္ပဲ မ်က္လံုးျပဴးသြားၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ဖဆဆုိရွယ္အစိုးရက အေကာင္အထည္ တိတိက်က်မေဖာ္ႏုိင္ ေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ ငါတို႔သက္သာရာရေသးသည္။ ဤႏုိင္ငံေရးထိုးစစ္အခ်ိန္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ဖဆဆိုရွယ္အစိုးရက    ဆက္လက္အခြင့္အေရးေပးထားသျဖင့္ ငါတို႔အား မ်ားစြာထိခိုက္ နစ္နာေစခဲ့သည္။ ဤႏုိင္ငံေရးထိုးစစ္ကို တန္ျပန္ထိုးစစ္ဆင္ရန္ ငါတို႔ဘာမွမတတ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနရွိခဲ့ေပသည္။ ဤေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗမာျပည္တစ္ခုလံုး၌ ႏုိင္ငံေရးက်ဆင္းမႈ စတင္ရွိခဲ့ေပသည္။ ေျမေပၚေျမေအာက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အားလံုးသည္    ႏုိင္ငံေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္ေတြ႕ဆံုရျခင္းမွာ ဖဆဆိုရွယ္ အစိုးရ၏ ေၾကြးေၾကာ္သံေရာ၊ ေတာ္လွန္ေရး ပါတီမ်ား၏ေၾကြးေၾကာ္သံေရာ တစ္ခုမွ်မေအာင္ျမင္သျဖင့္ ျပည္သူလူထုက ႏုိင္ငံေရးကိုၿငီးေငြ႕လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္'
 (ေကာ္သူးေလေတာ္လွန္ေရးစစ္တမ္းစာမ်က္ႏွာ ၂၉၊ ၃ဝ)
xxx
          ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏အရိပ္ေအာက္တြင္ေရာက္ေနသည့္အေလ်ာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏အခက္အခဲအက်ပ္အတည္း မ်ား၏ ဂယက္႐ုိက္ျခင္းကိုခံရေလသည္။ ပါတီတြင္း၌ လည္း လက္ဝဲဝါဒီမ်ားႏွင့္ လက္ယာဝါဒီမ်ားမွာ ပဋိပကၡ ျဖစ္၍ေနၾကသည္။ ေအာက္ေျခလက္နက္ကိုင္တပ္သား မ်ားကိုလည္း မထိန္းသိမ္းႏုိင္သျဖင့္ မူးယစ္ရမ္းကားမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဓားျပမႈ၊ လူသတ္မႈမ်ားကိုမၾကာခဏ က်ဴးလြန္လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စည္း႐ံုးေရးအေျခ အေနက်ဆင္းလာေၾကာင္း ေကာ္သူးေလေတာ္လွန္ ေရးစစ္တမ္းတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားထား သည္။
xxx
          'စည္း႐ံုးေရးအေျခအေနကို ငါတို႔ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ လည္း ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေပၚ မွီေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုသည္ ျပည္တြင္းစစ္ အခက္အခဲမ်ားတြင္ အလူးအလွိမ့္ ခံေနရသျဖင့္ ႏုိင္ငံ ေရးကို အေတာ္ပဲ ၿငီးေငြ႕လာၾကသည္ႏွင့္အမွ် ငါတို႔၏ ဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ယံုၾကည္ႏွစ္သက္ျခင္း ေခါင္းပါး လာၾကေတာ့သည္။ ငါတို႔၏ စည္း႐ံုးေရးမွာလည္း အမွန္ စင္စစ္အားျဖင့္ က်ဆင္းခဲ့ရေပသည္။ အခ်ဳိ႕ေဒသ အခ်ဳိ႕လူတန္းစား အစိတ္အပိုင္းတြင္ ငါတို႔၏ စည္း႐ံုး ေရး ေအာင္ျမင္မႈရွိသည္ဟု ငါတို႔ဆိုျခင္းသည္ ဓမၼ ဓိ႒ာန္အေျခအေနကို ငါတို႔၏ပါတီလက္ေအာက္အဆင့္ မ်ား မ်က္ျခည္ျပတ္သြားေအာင္ ငါတို႔လွည့္စားလိုက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ငါတို႔၏ရန္တံု႔ျပန္ခ်က္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ စိုးရိမ္၍ ငါတို႔အားအကူအညီမေပးခ်င္ဘဲေပးေနရျခင္း၊ အဆက္အသြယ္မလုပ္ခ်င္ဘဲ လုပ္ေနရျခင္းတို႔သည္ ငါတို႔၏စည္း႐ုံးေရးတိုးတက္ျခင္းကို ျပသည္မဟုတ္ဘဲ ငါတို႔၏စည္း႐ံုးေရး ဘယ္ေလာက္ညံ့ဖ်င္းနိမ့္က်သည္ကို ႐ုပ္ဝတၴဳအေျခအေနေပၚ အေျခခံၿပီး ကမၼပိုင္း၊ ကတၱား ပိုင္း အေျခအေနတို႔ကိုဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက ကြင္းကြင္း ကြက္ကြက္ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေပသည္။
          ''ကရင္လူထုတစ္ရပ္လံုးအား  သက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းအလိုက္ ကရင္ေတာင္သူ     လယ္သမားသမဂၢ၊ ကရင္ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ၊ ကရင္ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသမဂၢ၊ ကရင္ စာေရးစာခ်ီ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ားသမဂၢ၊ ကရင္ အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ၊ ကရင္လူငယ္သမဂၢ၊ ကရင္ကုန္သည္ ပြဲစားသမဂၢအစရွိသည္တို႔ကို  အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ စည္း႐ံုးေဖာ္ထုတ္ရန္ ငါတို႔လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ ေရးဆြဲခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ဘာတစ္ခုမွ် မျဖစ္ေျမာက္ေသးျခင္းကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ငါတို႔၏ စည္း႐ံုးေရးအရည္အခ်င္း မည္မွ်မရွိေၾကာင္းကိုသိရွိႏိုင္ ေပသည္။
          'ဤအေဆာက္အအံု၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထက္ မ်ားစြာပိုမိုခက္ခဲသည့္ ကရင္အလုပ္သမားသမဂၢ၊ ကရင္ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးတပ္ဦး၊ လူမ်ဳိးငယ္ညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစုတို႔ကား ငါတို႔ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္ကာလတြင္ ေအာင္ျမင္စြာစည္း႐ံုးဖြဲ႕စည္းႏိုင္မည္ကိုကား ေတြးမရ ေအာင္ပင္ျဖစ္ေတာ့၏'
          'ဤစည္း႐ံုးေရးကိစၥႏွင့္တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ ငါတို႔၏ေကအင္န္ယူပါတီ တည္ေဆာက္ေရးတြင္လည္း ငါတို႔သည္ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ၍ေနရေပသည္၊ ငါတို႔၏ပါတီတည္ေထာင္ေရးတြင္ အဓိကျပႆနာမွာ ဝါဒသေဘာတရားေရးပင္ျဖစ္ သည္၊ ငါတို႔ကား က်ဥ္းေျမာင္းေသာအမ်ဳိးသားေရးဝါဒ မွတစ္ဆင့္ တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း မာ့ခ္စ္ လီနင္ဝါဒဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းစျပဳလာျငားေသာ္လည္း ငါတို႔၏လူမ်ဳိးေရး စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ငါတို႔၏လူတန္းစား ဘဝတို႔ေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒကို အၾကြင္းမဲ့ ေထာက္ခံယံုၾကည္မႈရွိၾကေသးသည္မဟုတ္ေခ်၊ ငါတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုသည္ ဓနရွင္ေပါက္စလူတန္းစား မွလာၾကသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား သေဘာတရားမ်ားကို လက္ခံယံုၾကည္ၾကသည္ဟု ဆိုျငားေသာ္လည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ လက္ယာ ေသြဖည္မႈမ်ားကိုက်င့္သံုးခဲ့ေလသည္။ တစ္ဖန္ ငါတို႔ ကရင္လူထုႀကီးသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾက သျဖင့္ အလုပ္သမားလူတန္းစားကဲ့သို႔ ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြျခင္းမရွိဘဲ ကိုယ့္ျခံ၊ ကိုယ့္လယ္၊ ကိုယ့္လုပ္ငန္းျဖင့္ ေအးေအးလူလူသာေနလိုၾကေပသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသို႔ေသာ လယ္သမားလူတန္းစားကို ေခါင္းေဆာင္ေသာဓနရွင္ ေပါက္စလူတန္းစားပါဝင္ သည့္ ပါတီတစ္ရပ္သည္ မိမိတစ္ပါတီတည္းအေနျဖင့္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား၏ေအာင္ပြဲသို႔ ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္မည္ ဆိုျခင္းကို မ်ားစြာသံသယျဖစ္ေပသည္၊  မေအာင္ျမင္ ႏိုင္ဟုလည္း မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒက ငါတို႔အားသင္ၾကား ျပသခဲ့ေပသည္'
          'ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ငါတို႔ပါတီတြင္းတြင္ သေဘာ တရားေရးအယူအဆေရးတုိက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ ခဲ့ေပသည္၊ ငါတို႔၏ ဘဝခံယူခ်က္မမွန္ကန္သည့္  အေပၚတြင္ ငါတို႔၏သေဘာတရားေရး၊ အယူအဆေရး  မ်ားသည္လည္း ႐ႈပ္ေထြးလာၿပီး တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အထင္အျမင္ေသးျခင္း၊  လြဲမွားျခင္းမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေပသည္။ ေကအင္န္ယူပါတီကို ပါတီ စနစ္အရဖြဲ႕စည္းရန္လိုလားသူ၊ မလိုလားသူ၊ လက္ဝဲ ဝါဒကိုလုိလားသူ၊ မလိုလားသူ၊ ဒုတိယလမ္းစဥ္ကို လိုလားသူ၊ မလိုလားသူ၊ သခင္သန္းထြန္းပါတီကို ႀကိဳက္သူ၊ သခင္စိုးပါတီကို ႀကိဳက္သူ၊ ပါတီဝင္အျဖစ္ ခံယူလိုသူ၊ မခံယူလိုသူဟူ၍ အယူအဆအစိတ္စိတ္ အျမႊာျမႊာကြဲျပားေနၾကေပသည္'
(ေကာ္သူးေလေတာ္လွန္ေရးစစ္တမ္း စာမ်က္ႏွာ ၂၉ မွ ၃၂ ထိ)
xxx
          ေကအင္န္ယူပါတီသည္ စည္း႐ံုးေရးမ်ားစြာ က်ဆင္းလာၿပီး ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ကပါ လက္နက္ခ် ရန္ စဥ္းစားလာၾကသည္။ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ကိုလည္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ပဲခူး႐ိုးမေဒသတြင္ အင္အား ေကာင္းသည့္အေလ်ာက္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိသည္။ ကရင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ အင္အားေကာင္းလ်က္ရွိသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တိုင္း(၃)အုပ္စုမွာ ၿပိဳကြဲ လ်က္ရွိရာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမွ ေကအင္န္ယူမ်ားကို သိမ္းသြင္းရန္ အခက္အခဲရွိလာသည္။ ထုိ႔အတူပင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တိုင္း(၃)အုပ္စု၏ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈ ႏွင့္ လက္နက္ခ်လိုမႈသည္ ေကအင္န္ယူပါတီတြင္းသို႔ ကူးစက္လာသည္။ အေရွ႕တိုင္းသံလြင္ေဒသမွ ေကအင္န္ ဒီအိုမ်ားမွာမူ ပဲခူး႐ိုးမ၊ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတို႔ႏွင့္ အလွမ္း ေဝးသျဖင့္ တသီးတျခားျဖစ္၍ေနသည္။
          'သို႔ႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို လူႀကီး ေစာေမာင္တုိး၊ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ပဲခူး႐ိုးမတိုင္း သဘာပတိ ဆရာဘာဟုႏွင့္ ဦးစီးပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီ ေစာေက်ာ္စိန္တို႔သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ဗိုလ္ၫြန္႔ေမာင္ဦးစီးသည့္ တိုင္း(၃)အုပ္စုႏွင့္ နီးစပ္လာၿပီး လက္နက္ခ်ရန္အခြင့္အလမ္းကို ေစာင့္ဆိုင္းေန ေလေတာ့၏'
အျခားေသာင္းက်န္းသူမ်ား
          သခင္စိုး၏ အလံနီပါတီသည္ လက္ဝဲအလြန္အကြၽံ ဝါဒကိုသာ တရားေသဆုပ္ကိုင္ထားဆဲရွိေနသည္။ အလံနီမ်ားသည္  ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္၊  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၊ ေကအင္န္ယူပါတီတို႔ႏွင့္ညီၫြတ္ေရးေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ အလံနီပါတီအေရးကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ခဲ့ သည္။ သေဘာတရားေရးရာ၊ ဝါဒေရးရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အေလွ်ာ့ေပးေလ့မရွိေပ။ အလံနီ ပါတီဗဟိုသည္ ဧရာဝတီျမစ္အေနာက္ဘက္ျခမ္းမွ တပ္မေတာ္ထုိးစစ္ေၾကာင့္ ရခိုင္႐ိုးမေပၚသို႔ဆုတ္ခြာ ခိုေအာင္းေနေလရာ ရခိုင္တိုင္းကို အေျခခံေဒသအျဖစ္ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားေနရသည္။ သို႔ေသာ္ ဗံုေပါက္သာေက်ာ္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးေနာက္ ဗံုေပါက္သာေက်ာ္ လက္နက္ခ်သြားသျဖင့္ စည္း႐ံုးေရး မွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ဦးစိႏၲာ၏အဖြဲ႕အစည္း (ရခိုင္ျပည္ ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕)မွ ေက်ာ္ဇံရႊီးႏွင့္ ေနာက္ပါအနည္းငယ္ကို စည္း႐ံုးႏိုင္ေသာ္လည္း ထူးျခားစြာ အင္အားေတာင့္တင္းလာျခင္း မရွိေပ။
          ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ားမွာလည္း စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းလ်က္ ရွိၿပီး ေတာတြင္းပါတီမ်ားကိုလည္း အားကိုးႏုိင္ဖြယ္မရွိ သျဖင့္ လက္နက္ခ်ရန္အခြင့္အလမ္းကိုသာေစာင့္၍ေန သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ တိုင္း(၃)အုပ္စုၿပိဳကြဲ လာသည့္ဂယက္သည္ ေကအင္န္ယူဗဟိုကို ႐ိုက္ခတ္ သကဲ့သို႔ပင္ ေကအင္န္ယူတုိ႔၏စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားမႈ သည္လည္း လက္ေအာက္ခံၾသဇာခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ပအိုဝ့္အဖြဲ႕ႏွင့္မြန္ေသာင္းက်န္းသူတို႔ကို ဂယက္႐ုိက္ခတ္လာသည္။ သို႔ႏွင့္ ၁၉၅၇၊ ၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တိုင္း(၃)အုပ္စု၊ ေကအင္န္ယူ ပါတီမွ ေစာေမာင္တိုးအုပ္စု၊ ဗုိလ္ထြန္းလင္းႏွင့္ ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၊ ပအိုဝ့္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၊  မြန္ေသာင္းက်န္းသူ စေသာ ေရာင္စံုေသာင္းက်န္းသူအမ်ားစုမွာ လက္နက္ ခ်ရန္သာ အခြင့္အလမ္းကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေလေတာ့ သည္။

Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization