Home » » အခန္း(၂၀) ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ အာဏာသိမ္းျခင္း

အခန္း(၂၀) ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ အာဏာသိမ္းျခင္းေတာ္လွန္ေရးအစုိးရေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ အာဏာသိမ္းျခင္း(၁။ ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္၏ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီး ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း။)

          ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနမွာမ်ားစြာ ယုိယြင္းပ်က္စီးလာၿပီး အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာ ကဲြေၾကပ်က္စီး ရေတာ့မည့္အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေလၿပီ။ အသံလႊင့္႐ုံတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္၌ က်င္းပေသာအစုိးရႏွင့္  တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ား ေဆြးေႏြးပဲြမွာလည္း မေျပလည္ေပ။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္တြင္ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံစည္းေဝးပဲြႀကီးကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပန္သည္။ ထုိအစည္းအေဝးပဲြႀကီး တြင္ ဖက္ဒရယ္မူမရလွ်င္ ခဲြထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္သံက ပုိမုိက်ယ္ေလာင္လာသည္။ ရွမ္း ေစာ္ဘြားေဟာင္းမ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းပင္ ခဲြထြက္ရန္ျပင္ဆင္လာၾကသည္။ ထုိေန႔မွာပင္ အစုိးရကႏိုင္ငံျခားသြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကုိုျပည္သူပုိင္ သိမ္းပုိက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေၾကညာခ်က္မွာ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ ပထစ အစုိးရ၏ ေနာက္ဆုံးေၾကညာခ်က္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

          ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္၊ ညသန္းေခါင္စီ ေက်ာ္ၿပီး မတ္လ ၂ ရက္သုိ႔အကူးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုႏွင့္ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၊ အစုိးရအရာရွိႀကီးအခ်ဳိ႕ကုိ တပ္မေတာ္ကလုိက္လံ၍ ထိန္းသိမ္းလုိက္သည္။ နံနက္တြင္အခ်ဳိ႕ကုိ ျပန္လႊတ္ေပး သည္။ မတ္လ ၂ ရက္၊ နံနက္ ၈ နာရီ၊ မိနစ္ ၅ဝ အခ်ိန္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းႏိုင္ငံတြင္ယုိယြင္းလာသည့္ အေျခအေနဆုိးမ်ားကုိ အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္ကတာဝန္ယူလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ျပည္သူတုိ႔ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမရွိဘဲ အလုပ္အကုိင္ လုပ္ၿမဲ လုပ္ရန္၊ ၁ဝ တန္းေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပဲြ ေျဖၿမဲ ေျဖရန္ ႏႈိးေဆာ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူတုိ႔ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာရန္အတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသံလႊင့္၍ ေၾကညာသည္။
          သုိ႔ႏွင့္ ကုိလုိနီစနစ္၏ အေမြဆုိးတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႀကီးသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္တြင္ တစ္ခန္းရပ္၍ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားရေလၿပီ။ တပ္မေတာ္သည္ သမုိင္း၏လုိအပ္ခ်က္အရေတာင္းဆုိလာသည့္ တာဝန္ကုိထမ္းေဆာင္၍ ေခတ္ ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးႀကီးကုိ စတင္ဆင္ႏႊဲလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ မတ္လ ၃ ရက္တြင္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ အရင္းရွင္ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ လုံးဝၿပိဳကဲြသြား ရေတာ့သည္။  မတ္လ ၄ ရက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ပထစ၊ ပမညတႏွင့္ ဖဆပလႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕ႀကီး သုံးရပ္မွ  ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကုိ  ဖိတ္ၾကား၍ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ လုပ္ရပ္ကုိ ရွင္းျပသည္။ မတ္လ ၅ ရက္တြင္ ပမညတအဖြဲ႕က ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ မတ္လ ၈ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၂၅)ျဖင့္ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မတီကုိ ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္စိမ္းလက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ငန္းကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္တြင္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို ေၾကညာသည္။
          တပ္မေတာ္သည္ျပည္တြင္းျပည္ပရန္သူမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းရန္ တာဝန္တစ္ရပ္တည္းသာမက ေတာ့ဘဲ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အား ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးႀကီး ဆင္ႏႊဲ၍ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးတာဝန္ကိုပါ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္မွစ၍ ထမ္းေဆာင္ရေလေတာ့၏။
          ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို လက္ခံေၾကာင္း၊ အေျခ အေန တည္ၿငိမ္လာေသာအခါ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီကို ျပန္လည္အသက္သြင္း၍ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပ ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္  ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ  အစိုးရသည္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရမဟုတ္ေပ။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ စနစ္၏ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုလည္း ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက သင္ခန္းစာရခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လံုးဝ ဖ်က္သိမ္းပစ္လိုက္သည္။ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ကို အခ်ိန္ယူေရးဆြဲ၍ ခ်မွတ္သည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီကို အျမဳေတပါတီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ သည္။
          ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း စာအုပ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပခဲ့သည္။
xxx
          ''ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို ယခင္အခါမ်ားကလည္း ျမန္မာေခါင္းေဆာင္တို႔ ေတြးေခၚအိပ္မက္ဖူးသည္။ လက္ဝဲညီၫြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ကာ ဆုိရွယ္လစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေဇာက္ခ်၍ လုပ္မည္ဟုေျပာခဲ့သည္။ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာင့္တေသာ လက္ဝဲ ညီၫြတ္ေရးေဝးခဲ့ရသည္။ လက္ဝဲညီၫြတ္ေရးမျဖစ္၍ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရေလသည္လား။
          ''ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်ပန္ျပည္တြင္ရွိစဥ္ ကပင္ ျမန္မာျပည္သစ္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ပံုစံ ၾကမ္းကို စိတ္ကူး၍ ေရးသားခဲ့ေလသည္။ ဆိုရွယ္လစ္ စကား နားခါးေသာ ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေနရေသာ ေၾကာင့္ ယင္းေဝါဟာရကိုမသံုးေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏အဓိပၸာယ္သည္ ရွင္းလင္းေန၏။
          ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ကိုုယ့္တိုင္းျပည္ အေျခအေနႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ သမၼတ ႏုိင္ငံထူေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဘုရင္စနစ္ကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ရန္ မသင့္ေတာ္ေခ်။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရာဇဝင္မွ ထင္ရွားသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းလွ်င္ အားလံုး ေကာင္းသည္။ ေခါင္းေဆာင္ပ်က္လွ်င္ အားလံုးပ်က္ သည္။၁
          ''အေျခခံဥပေဒျဖင့္ထိန္းထားေသာ ဘုရင္စနစ္ သည္လည္း ျမန္မာျပည္ႏွင့္မသင့္ေတာ္''ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းထင္ျမင္သည္။
          ျမန္မာျပည္သူတို႔သည္ ျပတ္သား၍ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာေခါင္းေဆာင္မႈကို လိုခ်င္သည္။ အေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းထားေသာ ဘုရင္စနစ္ဟူသည္ အေပၚ ယံသာ ဘုရင္စနစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အႏွစ္သာရအား ျဖင့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္သည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးစီ လူစြမ္းေကာင္းလုပ္ျခင္းကို အားေပး သည္။ တစ္ဦးစီက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီး ႏုိင္သည္။
          ကြၽႏု္ပ္တို႔လိုအပ္သည္မွာ အင္အားရွိေသာ ႏုိင္ငံ ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္သည္။ ညီၫြတ္ေသာ တစ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကိုသာ လိုခ်င္  သည္။ ပါလီမန္အတိုက္အခံပုဂၢလိကဝါဒကို မလိုခ်င္။ အမ်ားအက်ဳိးက ပုဂၢလိကအက်ဳိးထက္အေရးႀကီး  သည္။(၂။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ ၄၃ဝ၊။)
          ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမေပၚထြက္လွ်င္ မည္သို႔ လုပ္မည္နည္း။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သူ႕ေမးခြန္းကို သူေျဖသည္။
          ပါတီက ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေကာင္းေမြးထုတ္ လိမ့္မည္။ ပါတီသည္ ေလ်ာ့ရဲရဲပါတီမ်ဳိးမဟုတ္။ စည္း ကမ္းက်နက်စ္လ်စ္ေသာ ပါတီျဖစ္လိမ့္မည္။ ပါတီတြင္း ဂုိဏ္းဂဏမ်ားေပၚထြက္၍ ၿပဲကြဲျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပ ဘူးလား ေမးဖြယ္ရွိသည္။ အေျဖမွာ ဤသို႔ေသာ ပါတီ မ်ဳိးတြင္ ဂုိဏ္းဂဏေပၚေပါက္ခဲသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ ေစ အစိုးရခိုင္ခိုင္မာမာႏွင့္ ရွည္ၾကာစြာ လုပ္ႏုိင္ေစ ရန္ တစ္ပါတီစနစ္ကို လိုသည္။ အၿမဲတေစ ဤစနစ္ သာ ေကာင္းမည္ဟုကား မဆုိလိုပါ။
          ညီၫြတ္ေရးသည္ အဓိကက်သည္။ တိုင္းရင္းသား မ်ားကို ၿဗိတိသွ်တို႔က ခဲြျခားထားခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား တို႔အား ျပန္လည္၍ စည္းလံုးေအာင္ စည္း႐ံုးရမည္။ မွ်တတူညီစြာဆက္ဆံ၍ အမ်ဳိးသားစိတ္ ေမြးျမဴေပးရ မည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ျပဳျပင္ကာ ပို၍ ကူးလူး ဆက္ဆံၾကရမည္။
          ျမန္မာျပည္သစ္တြင္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမႇင့္ တင္ေပးရမည္။ လူဦးေရမ်ားျပားလာေအာင္ ေစာင့္ ေရွာက္ရမည္။ ျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စည္းကမ္း၊ အက်င့္စာရိတၱ တိုးတက္ေစေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ၾကရမည္။ ႀကိဳးနီစနစ္ျဖင့္ ေႏွးေကြးေလးလံေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ထိေရာက္လြယ္ကူေအာင္ ျပဳျပင္ ေပးရမည္။ တရားဥပေဒစနစ္ကို ျပင္ရမည္။ လူဝင္လူ ထြက္ကို ႀကီးၾကပ္ရမည္။ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရမည္။ မသင္မေနရ အေျခခံပညာေရးစနစ္ ထူေထာင္ရမည္။ ပညာေရး သည္ ဘဝႏွင့္ပို၍ ထင္ဟပ္ႏုိင္ရမည္။ သိပၸံပညာကို အားေပးရမည္။ ဆင္းရဲသားတို႔၏ ေၾ<ြကးၿမီမ်ားကို ေလွ်ာ္ပစ္ရမည္။ အျမတ္ႀကီးစား၍ ေငြတိုးေခ်းျခင္းကို ထိန္းရမည္။ ေျမပိုင္ရွင္စနစ္ကို ျပဳျပင္ရမည္။ လယ္လုပ္ သူတို႔သာ လယ္ပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ သို႔ ေျပာင္းရမည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ထူေထာင္ရ မည္။ သတၱဳ စေသာ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို ႀကိဳးပမ္း ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းငယ္မ်ားကို အားေပးရမည္။ ထြက္ကုန္ဝင္ကုန္ကို စနစ္က်က် ႀကီးၾကပ္ရမည္။(၁။ Aung San ''Blue Print For Free Burma" The Guardian Magazine, Mar 1957.)
xxx
          ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံကိုထူေထာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း ခိုင္မာေတာင့္ တင္း၍ အင္အားေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္ ပါတီႀကီးတစ္ရပ္ရွိသင့္သည္ဟု ယူဆခဲ့သည္။ ယင္း ပါတီသည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ေထာက္ခံေသာ ျပည္သူ႔ပါတီျဖစ္ရမည္။ စင္ၿပိဳင္ပါတီမ်ားမရွိဘဲ တစ္ပါတီတည္း၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ တစ္ေသြး၊ တစ္သံ၊ တစ္မိန္႔တည္း စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ ခ်ီတက္ရ မည္ဟု ေတြးေခၚခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမွ်ာ္မွန္း သကဲ့သို႔ ျဖစ္မလာေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရွိစဥ္ကပင္ ႏွစ္ပါတီသို႔ကြဲသြားၿပီး လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေသာ အခါတြင္ကားလက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားဘဝ သို႔ ေရာက္သြားရသည္။
          ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံု အဖြဲ႕ကို နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ထူေထာင္ခဲ့ျပန္သည္။ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုအဖြဲ႕သည္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းသြားသည္။ ပါတီစံုပါဝင္ေသာ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးသည္ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးကို ဆင္ႏႊဲခဲ့႐ံုသာမက လြတ္လပ္ေရးကို ရရွိသည္အထိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံ၏ေခါင္းေဆာင္ ပါတီႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္၍မလာေပ။ ဆိုရွယ္လစ္မ်ားမွာ ဖဆပလမွ ခြဲသြားခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္ေတြ ေတာခိုၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ လက္ဝဲအင္အား စုမ်ားသည္ ေတာထဲေရာက္သူကေရာက္၊ အတုိက္အခံ ပါတီျဖစ္သူကျဖစ္ႏွင့္ အစိုးရတာဝန္ယူထားရေသာ ဖဆပလအဖြဲ႕တြင္ လက္ယာဝါဒီမ်ားသာ က်န္ရစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး ဖဆပလသည္ပင္လွ်င္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲခဲ့ရသည္။ ကြဲထြက္သြားေသာ အုပ္စုႏွစ္စုသည္လည္း အစိတ္စိတ္ အျမႊာျမႊာ ထပ္၍ ကြဲခဲ့ျပန္သည္။
          ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ လက္ဝဲညီၫြတ္ေရးကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီကို စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ လက္ဝဲစြန္းေရာက္ ကြန္ျမဴနစ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို အားကိုး၍ မျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ ေျမေပၚႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ကို အားကိုးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီစံု ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ စနစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ထိန္းသိမ္းပဲ့ျပင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ ျပည္သူမ်ားသည္ ေျမေအာက္ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားႏွင့္ ေျမေပၚႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ား၏ဒဏ္ကို လည္စင္း၍ ခံေနၾကရသည္။ ျပည္သူတို႔၏ လိုအင္ ဆႏၵႏွင့္အညီ ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ သမုိင္းေပးတာဝန္ ဆႏၵႏွင့္အညီ ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ သမုိင္းေပးတာဝန္ ကို ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီသည္ စနစ္ေဟာင္းကို လံုးဝၿဖိဳဖ်က္လိုက္ ျခင္းျဖင့္ ေျမေပၚႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစ ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ပါတီ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ပန္း တုိင္သို႔ ခ်ီတက္ၾကရန္ တစ္ျပည္လံုးသို႔ ႏႈိးေဆာ္လိုက္ ေလေတာ့၏။
ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈအေျခအေန(၁၉၆၂)
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၁၉၄၈-၄၉ ခုႏွစ္ ေတာခိုခါစကာလမ်ားတြင္ အင္အားအသင့္အတင့္ ေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ အင္အားမွာ သိသာစြာ ေလ်ာ့က်သြားသည္။ အခ်ိန္ၾကာသည္ႏွင့္ အမွ် လံုးပါးပါး၍လာသည္။ ပါတီစတင္ေပၚေပါက္ခ်ိန္ မွစ၍ သခင္စိုး၏ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ သိန္းေဖျမင့္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈတို႔ကိုၿဖိဳခ်၍ ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈကို ရယူခဲ့ေသာ သခင္သန္းထြန္းသည္ပင္လွ်င္ ပါတီတြင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ က်ဆင္းလာသည္။၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ တုိင္း(၃)အုပ္စုႏွင့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အစုလိုက္၊ အျပံဳလိုက္လက္နက္ခ်ၾကေလရာ  ပါတီသည္ ၿပိဳကြဲလုနီးပါး ျဖစ္သြားရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ရဲထြဋ္ကို အစိုးရထံေစလႊတ္၍ လက္နက္ခ် အလင္းဝင္ေရးကို ႀကိဳးစားလာရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ဖဆပလႏွစ္ျခမ္းကြဲေလရာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သည္ အစိုးရ၏ၿပိဳကြဲခ်ည့္နဲ႔မႈကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍  လက္နက္ခ်ေရးလမ္းစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ေတာ့သည္။
          အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္မ်ားမွ ေရွာင္တိမ္းေျပးလႊားေနရသည္။ ပထစအစိုးရလက္ ထက္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေျမေပၚႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡ မ်ား ေပၚေပါက္လာျပန္သည္။ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးကို မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေခ်။ တပ္မေတာ္ သည္ မဲေခါင္စစ္ဆင္ေရးႀကီးကိုဆင္ႏႊဲ၍ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္သူ ေကအမ္တီမ်ားကို ႏွိမ္နင္းေနရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ညံ့ဖ်င္းေသာေဒသမ်ားတြင္ ခိုေအာင္း ၍ လႈပ္ရွားေနရ သည္။ အလံုးအရင္းအလိုက္ လႈပ္ရွား ႏုိင္ျခင္းကားမရွိေပ။
          အလံနီပါတီသည္ ပင္မကြန္ျမဴနစ္ပါတီႀကီးမွ ခြဲထြက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ ဆူပူအံုၾ<ြကေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရာ တျဖည္းျဖည္းလူမုန္းမ်ား ၍ လာေလသည္။ လက္ဝဲအလြန္အကြၽံဝါဒီမ်ား ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈကို မရေပ။ အင္အားမွာလည္း တျဖည္းျဖည္း ယုတ္ေလ်ာ့၍လာ သည္။ လႈပ္ရွားရာနယ္ေျမမွာလည္း က်ဥ္းေျမာင္းလာ သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာ လည္း မည္သည့္အခါမွ် အဆင္ေျပျခင္းမရွိေပ။ ဧရာ ဝတီ အေနာက္ဘက္ျခမ္းေဒသတြင္ ခိုေအာင္းေနစဥ္ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ အလံနီမ်ားသည္ ရခိုင္႐ိုးမေပၚသို႔ ထြက္ေျပးခိုေအာင္းၾကရသည္။
          ရခိုင္တြင္ရွိေနေသာ ဗံုေပါက္သာေက်ာ္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ခ်၍ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားသည္။ ဦးစိႏၲာ၏ ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕သည္လည္း ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ခ်အလင္းဝင္သြားသည္။ သခင္စိုး ၏ အလံနီပါတီသည္ ဦးစိႏၲာ၏ တပည့္ရင္းျဖစ္သူ ေက်ာ္ဇံရႊီးႏွင့္ ေနာက္လိုက္ ၃ဝ ခန္႔ကို ဖဲ့ထုတ္၍ စည္း႐ံုးထားလိုက္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာ္ဇံရႊီးတို႔အဖဲြ႕ သည္ သခင္စိုး၏ဇနီးျဖစ္သူ မေငြစံႏွင့္ မသင့္မတင့္ ျဖစ္ရာမွ ပစ္ခတ္ၾကသည္အထိ ပဋိပကၡျဖစ္လာေသာ ေၾကာင့္ အလံနီပါတီမွ လံုးဝခြဲထြက္လိုက္သည္။ ေက်ာ္ဇံ ရႊီးက ရခိုင္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟု သီးျခားလႈပ္ရွားသည္။ သခင္စိုး၏ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာမူ ရခိုင္ကြန္ျမဴ နစ္မ်ားကို မဟာမိတ္ဖြဲ႕၍ ရခိုင္႐ိုးမတြင္သာ ခိုေအာင္း ေနရေလသည္။
          ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕သည္ ေတာခိုခါစကာလတြင္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးေရးအျမင္ႏွင့္ စစ္ေရးဝါဒ သက္သက္ကိုသာ က်င့္သံုးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ေကအင္န္ဒီအိုလက္နက္ကိုင္တပ္ မ်ား အေရးနိမ့္လာေသာအခါ စစ္ေရးဝါဒသည္    က်ဆံုးလာသည္။ ထိုအခါ ကရင္ေသာင္းက်န္းသူအခ်ဳိ႕     သည္ မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒကို ေၾကြးေၾကာ္လာၾကသည္။ ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕ကို ပါတီပံုစံမ်ဳိးျပန္ဖြဲ႕ၾကသည္။ ေကအင္န္ယူမ်ား သည္ ဒုတိယလမ္းစဥ္ကို ေျပာင္းလဲလိုက္ၾကသည္ႏွင့္အလိုလိုပင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒီ၏ ၾသဇာခံျဖစ္ သြားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေရွ႕ ေကာ္သူးေလေခၚ စစ္ေတာင္းျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းႏွင့္ သံလြင္ခ႐ိုင္မွ ေကအင္န္ဒီအို မ်ားက မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒ ကို လက္မခံခဲ့ၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကအင္န္ယူေသာင္း က်န္းသူမ်ား၏ပံုစံမွာ အတိအလင္း ႏွစ္ပိုင္းကြဲျပားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ႏွစ္ပိုင္းကြဲသကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေနသည္။
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေျခအေန ဆိုးရြားလာေသာအခါ ေနာက္ၿမီးဆြဲပါတီဘဝသို႔ေရာက္ေန ေသာ ေကအင္န္ယူမ်ားသည္လည္း အလိုအေလ်ာက္ အေျခအေန ဆိုးရြားလာသည္။ လက္ေအာက္ခံတပ္သား မ်ားကိုလည္း မထိန္းသိမ္းႏုိင္သျဖင့္ ဆက္ေၾကးေကာက္ ျခင္း၊ လူသတ္ျခင္း၊ အဓမၼက်င့္ျခင္းတို႔ကို ေျမာက္ျမား စြာ က်ဴးလြန္ၾကရာ ေကအင္န္ယူမ်ားကို ကရင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကပင္ မုန္းတီး၍လာသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေကအင္န္ယူႏွင့္ လူအင္အား ၅ဝ ခန္႔သာရွိေသာ မြန္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု(မဒညတ)ကို ဖဲြ႕ စည္းထားေသာ္လည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ မည္သို႔မွ် စြမ္း ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။
           ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ အလံုးအရင္းျဖင့္ စစ္ဆင္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ေျပာက္က်ားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သာ ေဆာင္ရြက္ေနႏုိင္ၾကသည္။ မူဂ်ာဟစ္မ်ားမွာ လည္း နယ္ျခားဆန္ေမွာင္ခိုဂုိဏ္းအျဖစ္ ေလွ်ာက်သြား ၿပီျဖစ္သည္။ ေကအုိင္ေအေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ စတင္ထၾကြစပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိး ေရးကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ တျဖည္းျဖည္း အင္အားတိုးပြား ၍လာေနသည္။
          ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္၏ အေမြဆိုးႀကီးျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသည္ ပါတီစံု ပါလီမန္ဒီမိုကေရ စီေခတ္တြင္ အစြမ္းကုန္ ထၾကြေသာင္းက်န္းခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေပ်ာက္ကြယ္သင့္ခဲ့     ေသာ္လည္း ေျမေပၚႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ဆက္လက္၍ သက္ဆိုးရွည္ခဲ့ရသည္။ ပါတီစံု ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ကိုလိုနီေခတ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈကို မႏွိမ္နင္းႏုိင္႐ံု သာမကဘဲ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ျပည္တြင္းစစ္မီးႀကီး ေတာက္ေလာင္ေတာ့မည့္ အေျခအေနသို႔ ဆုိက္ေရာက္ ေစခဲ့သည္။ ေကအုိင္ေအကဲ့သို႔ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား သည္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ေၾကာင့္ အသစ္ေပၚ ေပါက္လာေသာ ေသာင္းက်န္းမႈျဖစ္သည္။
          ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက သမုိင္းေပးတာဝန္အရ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို ထိန္းသိမ္းလိုက္ေသာအခါတြင္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈမီးသည္ ဆက္လက္ေတာက္ ေလာင္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရင္း ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ႏွင့္ အရင္းရွင္ပါလီမန္စနစ္၏ အေမြဆိုးႀကီးျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈကို စစ္ေရးအရ ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းေနရဦးမည္ျဖစ္ေလသည္။ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း အပုိင္း(၂)
(၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ)
က်မ္းကုိးစာရင္း
၁။       ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။
 ၂။      စစ္ႏွလုံးသတင္းစဥ္မ်ား၊ စစ္႐ုံးပညာေရးဌာနခဲြ မွ ထုတ္ေဝသည္။ (၁၉၅၂ ခုႏွစ္)။
 ၃။      ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ား။
 ၄။      ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ား။
 ၅။      တုိင္းျပည္ကႏုႏု မုန္တုိင္းကထန္ထန္
(ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း)တင္ေမာင္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ခ်စ္ၿမိဳင္စာေပ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်းအေနာက္ဘက္တန္း၊   ရန္ကုန္။
 ၆။      ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရး၊ စတုတၴ စစ္လက္႐ုံး။
 ၇။      ႏုိင္ငံေတာ္လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမုိင္း၊ စတုတၴစစ္လက္႐ုံး။
 ၈။      ႏုိင္ငံေတာ္ဝါဒ ကာကြယ္ေရး၊ စတုတၴစစ္လက္႐ုံး။
 ၉။      ႏုိင္ငံေတာ္အေရး၊ စတုတၴစစ္လက္႐ုံး။
၁ဝ။     ပင္လုံစစ္တမ္း၊ ဦးအုန္းေဖ (ရွမ္းျပည္နယ္ဦးစီး အဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္း) ၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ စံပယ္ဦးစာေပ ၂၃၅/၂၃၇၊ ဘားလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ျဖန္႔ခ်ိသည္။
၁၁။     ျပည္ေတာ္သာခရီး (ပထမတဲြ)၊ ဦးသန္႔ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘာသာျပန္စာေပအသင္း။
၁၂။     ျပည္တြင္းစစ္ ၁၁ ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စစ္တမ္း။
          ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္ လမ္းၫႊန္။
          ဗုိလ္ၫြန္႔ေမာင္ႏွင့္ အလင္းေရာက္ ရဲေဘာ္မ်ား၊ အစုိးရ ျပန္ၾကားေရးဌာန။(၁၉၅၉ ခုႏွစ္)။
၁၃။     ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း၊ စတုတၴ စစ္လက္႐ုံး။
၁၄။     ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ သမုိင္းဝင္စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ား၊ ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး (၁-၁၂-၆၈) နံ႔သာ တုိက္၊ ၁၃/၁ဝ၇ လမ္း၊  ေတာင္ၫြန္႔၊ ရန္ကုန္။
၁၅။     ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူလအဓိက ေမာ္ကြန္းမ်ား၊ စတုတၴ စစ္လက္႐ုံး။
၁၆။     ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္သမုိင္း (ႏုိင္ငံေရးက႑)၊ ရခုိင္ ျပည္နယ္၊ ျပည္သူ႕ေကာင္စီ (၁၉၈၆ ခုႏွစ္)။
၁၇။     မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ည၊ ႀကီးပြားေရးဦးလွ (လူထုဦးလွ)၊ လူထုသတင္းစာတုိက္ႏွင့္ ႀကီးပြားေရး စာပုံႏွိပ္ တုိက္၊ ၈၄ လမ္း၊ လက္ဆည္ကန္၊ မႏၲေလး။
၁၈။     မုန္တုိင္းလြန္ေသာ္  (ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း) တင္ေမာင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ခ်စ္ၿမိဳင္စာေပ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်း၊ အေနာက္ဘက္တန္း၊ ရန္ကုန္။
၁၉။     ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ၂၇၊ မတ္လ၊ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ပုဂံစာအုပ္တုိက္ ၁၂၃၊ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္လမ္း၊ ကန္ေတာ္ကေလး၊ ရန္ကုန္။
၂ဝ။     ရန္သူ႕ဝါဒျဖန္႔မႈ ကာကြယ္ေရးစတုတၴစစ္လက္႐ုံး။
၂၁။     လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြ၊ ဗုိလ္သိမ္းေဆြ။ လုပ္သား ပုံႏွိပ္တုိက္၊ ၁၃၅/၄၆ လမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပုံႏွိပ္ ၿပီး မ်ဳိးၫြန္႔စာေပ ျဖန္႔ခ်ိေရး၊ ၂၈၉/၂၉၃ ေမာင္ေထာ္ေလးလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ျဖန္႔ခ်ိသည္။ (၁-၄-၆၇)။
၂၂။     လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္၊ ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္ (ပထမအႀကိမ္)၊ ပုဂံစာအုပ္တုိက္၊ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ။
၂၃။     သမုိင္းတစ္ေခတ္သစ္ခဲ့ၿပီ၊ သခင္တင္ျမ၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ဦးေအးေမာင္၊ အမွတ္ ၁၈၄၊ ၃၂ လမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကထုတ္ေဝၿပီး ျမဝတီ ပုံႏွိပ္တုိက္တြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္သည္။
၂၄။     ေသာင္းက်န္းမႈ ဒဏ္ခ်က္မ်ား၊ စတုတၴစစ္လက္႐ုံး။
၂၅။     ေကာ္သူးေလေတာ္လွန္ေရး စစ္တမ္း၊ အလင္း ေရာက္ ေကာ္သူးေလရဲေဘာ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္၊ ေစာေမာင္တုိးႏွင့္ အလင္းေရာက္ရဲေဘာ္မ်ား၊ အစုိးရျပန္ၾကားေရးဌာန (၁၉၅၉ ခုႏွစ္)။
၂၆။     ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဗုိလ္မွဴး ေအးခ်ဳိ၊ တကၠသိုလ္ စိန္တင္ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္။ ေညာင္ရမ္းစာအုပ္တုိက္၊ ၃၁/၁၂ ႀကိဳ႕ကုန္းရိပ္သာ၊ အင္းစိန္။
၂၇။     Burma and the Insurrections (1949) အစိုးရျပန္ၾကားေရးဌာန။
၂၈။     Burma's Constitution by Maung Maung (1959).).
၂၉။     Kuomintang Aggression Against Burma (1959).
၃ဝ။     ေသမင္းကုိ သစၥာႏွံသည္၊ ဗုိလ္ျမင့္၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ပထမအႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ျခင္း၊ ေအးျမင့္စာေပ၊ ၇၂ - ေစ်းႀကီးလမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization