Home » » အခန္း(၈) ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မ်ား ထပ္မံကြဲျပားလာျခင္း

အခန္း(၈) ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မ်ား ထပ္မံကြဲျပားလာျခင္း


အခန္း(၈)
ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မ်ား ထပ္မံကြဲျပားလာျခင္း
ပအိုဝ့္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား(၁။       ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား)
ပအိုဝ့္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ကိုလိုနီေခတ္ ရွမ္း ပေဒသရာဇ္မ်ား၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကို မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ ၿပီး ၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထၾကြပုန္ကန္ခဲ့ဖူးၾကသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးစတြင္ ပအိုဝ့္တိုင္းရင္းသားမ်ား သည္ ႏုိင္ငံေရး ႏိုးၾကားလာၿပီး 'ပအိုဝ့္ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕' (ပအိုဝ့္လႈိင္ဗူ)ကို ဖြဲ႕စည္း၍ ပေဒသရာဇ္တိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ အခြန္မေပးေရးကို တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားက သထံုခ႐ိုင္ကို သိမ္းပိုက္ ခဲ့ရာ ပအိုဝ့္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ သထံုလွေဖ လည္း ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သည္။ ေကအင္န္ဒီအိုမ်ား ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ေသာအခါ သထံုလွေဖသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ပအိုဝ့္မ်ားကို စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းၿပီး 'ပအိုဝ့္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕'အျဖစ္ ပုန္ကန္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။


စစ္ေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္ခ်န္းဇံုသည္ ၁၉၅ဝ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ လက္နက္ခ်ေသာ္လည္း ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ေတာခိုခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ သထံုလွေဖႏွင့္ ဗိုလ္ခ်န္းဇံုတို႔သည္ ပအိုဝ့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ကို အလင္းဝင္မ်ားႏွင့္ အားျဖည့္ဖြဲ႕စည္းကာ ေတာင္တန္းသားမ်ား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕ (တစညဖ) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးကိစၥကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ၾကေပ။
ဦးလွေဖႏွင့္ ဗိုလ္ခ်န္းဇံုတို႔သည္ အလင္းဝင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ဗိုလ္စပါယ္ရွယ္(ေခၚ)တာတီးကလိုႏွင့္ ဗိုလ္စံသိန္းတို႔မွာမူ ေတာတြင္းမွာပင္ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကသည္။ အလင္းဝင္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕မွာလည္း လက္နက္ အမ်ားအျပားကို ေတာတြင္းမွာပင္ သိုဝွက္ထားခဲ့ၾက သည္။ ေျမေပၚတြင္လည္း ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်န္းဇံုသည္ ပအိုဝ့္အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ကို က်င္းပၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကို ေစာင့္ ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ပေဒါင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တာဝန္ခံဗိုလ္ပု (တိုက္ပြဲတြင္ အေသမိခဲ့)ႏွင့္ အဖြဲ႕က ပအိုဝ့္မ်ားကို စိမ့္ဝင္စည္း႐ံုးလ်က္ရွိရာ ဗိုလ္ခ်န္းဇံုတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ ဗိုလ္ခ်န္းဇံုအား ထိန္းသိမ္းလိုက္ရေတာ့ ၏။
ဗိုလ္ခ်န္းဇံုကို ထိန္းသိမ္းသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရက ပအိုဝ့္မ်ားကို ရွင္း လင္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာသိန္းႏွင့္အဖြဲ႕ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘန္းယဥ္၊ ဟိုပံုးေဒသမွ လွေသာင္းႏွင့္အဖြဲ႕၊ ဆီဆိုင္ပင္ေလာင္းေဒသမွ ဆရာလွ ႏွင့္အဖြဲ႕တို႔ ေတာခိုသြားခဲ့ၾကသည္။ ဆရာလွႏွင့္ စံသိန္း တို႔အဖြဲ႕သည္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ေသာ ဆရာေဘာ္ဘီ၊ ဆရာေစာလွ၊ တာကလယ္(ဗိုလ္စပါယ္ရွယ္၏ ညီ)တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေတာင္ႀကီး ေတာင္ဘက္ျခမ္း ေဒသတြင္ တျဖည္းျဖည္း ၾသဇာလႊမ္းမိုး၍လာသည္။
၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တာကလယ္ ႏွင့္ ဆရာေဘာ္ဘီတို႔သည္ မဲနယ္ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ပင္ေလာင္းေဒသတြင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္စံသိန္း သည္ ပအိုဝ့္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားကို စုစည္း၍ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ပအိုဝ့္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (ပအ လဖ)ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေက်ာက္တစ္လံုး၊ ပင္ေလာင္း နယ္တြင္ ခိုေအာင္းလႈပ္ရွားေနခဲ့သည္။၁၉၆၈ခုႏွစ္ တြင္ကား ပအုိဝ့္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (ပအလဖ)ကို ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(ရလလဖ) ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၾကသည္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ကဒူးႀကီး နယ္ေျမ ပန္ႀကိဳင္း၌ ရလလဖ(ပအိုဝ့္)အဖြဲ႕ႏွင့္ ရွမ္း ေသာင္းက်န္းသူ(အက္စ္ယူအာရ္ေအ)အဖြဲ႕တို႔ နယ္ေျမ လုရင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ပအိုဝ့္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ စံသိန္း က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ရလလဖကို ဗိုလ္မွဴး လွေမာင္က ေခါင္းေဆာင္သည္။ တပ္ရင္း(၁)ကို တာကလယ္က ေခါင္းေဆာင္ၿပီး၊ တပ္ရင္း(၂)ကို တာတီးကလို(ဗိုလ္စပါယ္ရွယ္)က ေခါင္းေဆာင္သည္။
ပအို႔ဝ္တိုင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ႏွင့္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာမွ ေကအင္န္ယူမ်ား၏ ေသြးထိုးေပးမႈေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ဘဝကို ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕အစည္း အလိုက္ လက္နက္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ပအိုဝ့္အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္း မယံုသကၤာစိတ္မ်ား ျပင္းထန္ လ်က္ရွိေနေသးသည္ကို မေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ေပ။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ေတာခိုၿပီးေနာက္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ရလလဖဟူ၍ စုစည္းဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ပအိုဝ့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း အစုလိုက္ကြဲၿပီး ညီၫြတ္မႈမရခဲ့ေပ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း ထိုးေဖာက္စည္း႐ံုး၍ လာေသာေၾကာင့္ ပအိုဝ့္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအၾကား တြင္ ကြန္ျမဴနစ္လိုလားသူႏွင့္ မလိုလားသူဟူ၍ အုပ္စု မ်ား ကြဲျပား၍ လာေလေတာ့၏။
ေကအိုင္ေအမ်ား တစ္ဖက္ႏုိင္ငံႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း(၁။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား)
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္တြင္ ေက်ာင္းသား အေရးအခင္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေကအုိင္ေအေခါင္းေဆာင္ ေဇာ္တူးသည္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံဘက္မွ ျပတ္သားစြာ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေကအိုင္ေအေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ ထိုးစစ္ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားလုမတတ္ အထိနာခဲ့ ရာမွ အမွတ္(၇၇) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ တပ္မ်ား ထုတ္ႏုတ္မႈကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ျပန္လည္ ေခါင္းေထာင္ထလာႏိုင္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေကအိုင္ေအ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္ပအကူအညီ ရရွိေရးကို အျပင္း အထန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္းမွာပင္ ေကအုိင္ ေအ တပ္မဟာ(၂)မွ ႏုိင္ငံေရးတာဝန္ခံ မရန္ဘရန္ ဆုိင္းႏွင့္ အင္အား ၃၄ ေယာက္အဖြဲ႕သည္ တစ္ဖက္ ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ၍ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းအကူအညီမ်ား ရရွိရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ဘရန္ဆုိင္းတို႔လူစုသည္ လက္နက္ငယ္မ်ဳိးစံု ၄၂ လက္၊ လက္ပစ္ဗံုး ၃၆ လံုးႏွင့္ က်ည္မ်ဳိးစံု ႏွစ္ေသတၱာကို ရရွိလာၿပီးေနာက္ ထိုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းတြင္ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။
မရန္ဘရန္ဆုိင္းတို႔လူစု လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ရရွိ လာေသာအခါ ေကအုိင္ေအ တပ္မဟာ(၂)မွဴး ေဇာ္တူး ေခါင္းေဆာင္သည့္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ဘာလ (၂)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ပသို႔ ခရီးထြက္ခြာၾကျပန္ သည္။ ထိုအဖြဲ႕တြင္ တပ္မဟာ(၂)မွဴး ေဇာ္တူးက ေခါင္း ေဆာင္ၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ပံုေရႊေဇာ္ဆိုင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေရးတာဝန္ခံ ဘရန္ဆုိင္းတို႔လည္း လိုက္ပါၾက သည္။ စုစုေပါင္းအင္အား ၄၂၅ ေယာက္ ပါဝင္သည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ လက္နက္ခဲယမ္းအကူအညီရရွိေရး၊ ႏုိင္ငံ ေရး၊ စစ္ေရးသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေရးတို႔ကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႀကိဳးစားၾကသည္။
ေဇာ္တူးတို႔အဖြဲ႕သည္ လိုအပ္ပါက ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဘံုရန္သူျဖစ္ေသာ ဗမာ အစိုးရကို တိုက္ခိုက္ရန္ သေဘာတူညီၾကသည္။ ေဇာ္တူး တို႔လူစုသည္ လက္နက္ငယ္မ်ဳိးစံု ၈ဝဝ၊ က်ည္မ်ဳိးစံု ၁၇ဝဝဝဝ ႏွင့္ စစ္ဝတ္ပစၥည္းမ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ေကအိုင္ေအမ်ားသည္ လက္နက္ခဲယမ္း ရရွိေရး အတြက္ ယခင္က ရန္သူျဖစ္ခဲ့သည့္ ဗကပမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကရသည္။
 ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဇာ္တူးေခါင္းေဆာင္ေသာ ေကအုိင္ေအ အင္အား ၃ဝဝ ခန္႔သည္ ေမာင္းျပန္႐ိုင္ဖယ္မ်ားအပါအဝင္ လက္နက္ခဲယမ္းအျပည့္အစံုျဖင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ႀတိဂံနယ္ေျမတြင္ရွိ ေသာ ေကအုိင္ေအ တပ္မဟာ(၂)ဌာနခ်ဳပ္မွ မုိင္ရြန္ ကြန္ဂ်ာႏွင့္  ကြန္ဆာေဘာက္ေနာ္တို႔ဦးစီးေသာ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ႏွင့္   ကိုယ္ရံေတာ္တပ္မ်ားကို လက္နက္ခဲယမ္း မ်ား တပ္ဆင္ေပးၾကသည္။ ေကအုိင္ ေအမ်ားသည္ ျပည္ပမွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ရရွိလာ ၾကေသာေၾကာင့္  တပ္မေတာ္ကို  ပစ္အားသံုး၍ တိုက္ခိုက္လာႏုိင္ၾကသည္။
ေဇာ္တူးသည္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ျပန္လာၿပီးေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒႏွင့္   ေမာ္စီတုံးအေတြးအေခၚကို သေဘာတရားလက္နက္အျဖစ္ တပ္ဆင္၍ စည္း႐ံုးလာ ရာ နယ္ေျမလူထုက လက္မခံသျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရ ရွိခဲ့ေပ။ ထို႔အျပင္ ေကအုိင္ေအငယ္သားမ်ားအတြင္း တြင္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို လက္မခံလိုသူမ်ား ေပၚ ထြက္လာသည္။ ေကအုိင္ေအအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္လည္း ဂ်ိန္းေဖာ လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒကို က်င့္သံုးၿပီး အျခား မ႐ူ(ေခၚ)ေလာင္ ေဝၚ၊ လီဆူး(ေခၚ)ေယာယင္၊ လခ်ိတ္(ေခၚ) လရွီ စေသာ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္ဝင္လူမ်ဳိးစုမ်ား မေက်မနပ္ ျဖစ္ လာၾကသည္။ ေကအုိင္ေအအဖြဲ႕အစည္း၏ ေခါင္း ေဆာင္မႈကို ေဇာ္ဆုိင္း၊ ေဇာ္တူး၊ ေဇာ္ဒန္ဟူေသာ ေဇာ္ ညီအစ္ကိုသံုးဦးကသာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မေက်မနပ္ျဖစ္လာၾကသည္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေကအုိင္ေအတပ္ရင္း (၄)မွ မ႐ူ(ေခၚ)ေလာင္ေဝၚလူမ်ဳိး ေဇလြမ္းႏွင့္ လရွီ (လခ်ိတ္)လူမ်ဳိး စခံုတိန္ယိန္းတို႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေက အိုင္ေအ ၁၂ဝ ခန္႔သည္ ေကအုိင္ေအအဖြဲ႕မွ ခြဲထြက္ ၍ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္ကာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ယင္းကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွအစျပဳ၍ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ကခ်င္ ျပည္နယ္၊ ေမချမစ္အေရွ႕ျခမ္းေဒသ ခ်ီေဗြ၊ ေလာေခါင္၊ ေဆာ့ေလာ္ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခ်ႏုိင္လာေတာ့သည္။

ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကာလ ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ အတုိင္း နယ္ေျမအလိုက္ ကြဲျပားေနခဲ့ၾကသည္။
(၁)     ခြန္ၾကာႏုႏွင့္ စိုင္းလွေအာင္တို႔ဦးစီးေသာ ရွမ္းျပည္၊   ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း)
(၂)     ဘုန္းႀကီးလူထြက္ဦးကု႑လ(ေခၚ) ေက်ာက္ ငါးခမ္းဦးစီးေသာ စစ္ဟန္စစ္တိုင္း (ရွမ္း တပ္မေတာ္)(က်ဳိင္းတံုနယ္)
(၃)     စဝ္ႏြဲ႕(ေခၚ)စိုင္းႏြဲ႕ဦးစီးေသာ ႏြံစစ္ဟန္ (ရွမ္း ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း)
(၄)     ကြန္ျမဴနစ္အလင္းဝင္ေဟာင္း မိုးဟိန္းဦးစီး ေသာ အက္စ္အင္န္ယူအက္ဖ္(ွ.ၿ.႕.ၤ)
၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ခြန္ၾကာႏု၊ စိုင္းလွေအာင္တို႔၏ အက္စ္အက္စ္အုိင္ေအႏွင့္ မိုးဟိန္း၏ အက္စ္အင္န္ ယူအက္ဖ္တို႔ပူးေပါင္း၍ မဟာေဒဝီနန္းဟိန္းခမ္းအား နာယကတင္ေျမႇာက္ကာ အက္စ္အက္စ္ေအ (ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္)ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကေၾကာင္း တင္ျပၿပီးေလၿပီ။ အက္စ္အက္စ္ေအသည္ အင္အားအေကာင္းဆံုးျဖစ္ လာၿပီး လူအင္အား ၁၆ဝဝ ခန္႔ရွိလာသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္  အက္စ္အက္စ္ေအတပ္ရင္း(၁၂) တပ္ရင္းအနက္မွ ပေလာင္တပ္ရင္း(၂)သည္ အက္စ္ အက္စ္ေအမွ ခြဲထြက္၍ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္တြင္ သီးျခား လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ အက္စ္အက္စ္ေအကို ေတာင္ပိုင္း တုိင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းဟူ၍ တိုင္း(၂)တိုင္း ခြဲျခား ထားသည္။ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း၊ တိုင္း(၁)ကို စဝ္ေဆးဝိုင္မွ ေခါင္းေဆာင္၍ တပ္ရင္း(၅)ရင္းျဖင့္ မိုင္းရယ္၊ ေဆာင္ႀကဲ၊ နမၼတူ၊ မိုင္းေခးနယ္ေျမမ်ားတြင္ လႈပ္ရွား သည္။ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း၊ တုိင္း(၂)ကို မိုးဟိန္းေခါင္း ေဆာင္ၿပီး တပ္ရင္း(၃)ရင္းျဖင့္ လြယ္လင္ႏွင့္ေတာင္ႀကီး ခ႐ိုင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားခဲ့ရာ မိုးဟိန္းသည္ ယုိးဒယားနယ္စပ္ ပိန္းလံု(အယ္လ္ဝိုင္-၄၅၇၈)တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။
စစ္ဟန္စစ္တုိင္း (ရွမ္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္) က်ဳိင္းတံုေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္သည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ တြင္ ဦးကု႑လ(ေခၚ) ေက်ာက္ငါးခမ္းေခါင္းေဆာင္၍ ႏြံစစ္ဟန္မွ ခြဲထြက္ၿပီးေနာက္ တပ္ရင္း(၇)ရင္း ဖဲြ႕စည္း ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ တပ္ရင္း(၃) ရင္း ပ်က္သြားခဲ့သည္။ စစ္ရဲတပ္မွ ေတာခိုခဲ့ေသာ ဝ လူမ်ဳိး ဗိုလ္ေမာင္၏တပ္ရင္းသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ ဘာလအတြင္း ဝနယ္သို႔ သီးျခားဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားၿပီး ေနာက္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္တြင္ ဗုိလ္ေမာင္ႏွင့္ ၂၉ ဦး လက္နက္ခ် အလင္းဝင္ေရာက္ လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မုိင္းမနယ္ေျမတြင္ တပ္ရင္း (၁)ရင္း၊ မိုင္းယန္းနယ္ေျမတြင္ တပ္ရင္း(၁)ရင္းႏွင့္ ပ်က္ကန္႔နယ္ေျမတြင္ တပ္ရင္း(၁)ရင္း စုစုေပါင္း တပ္ရင္း (၃)ရင္းသာ က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ဦးကု႑လ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရသျဖင့္ က်ဳိင္းတံု ေစာ္ဘြား၏ေငြတိုက္မွဴးေဟာင္း ဦးဘသိန္းက ေခါင္း ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးဘသိန္းသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ေလာႏုိင္ငံနယ္စပ္တြင္သာ ေနထိုင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အြန္က်န္းက ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။(၁။ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား)
၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ နန္းဆြတ္(ေခၚ) ခြန္ရွမ္ဝမ္း ႏွင့္ အုိက္ျမင့္တို႔က ဦးစီး၍ တပ္စင္စစ္တုိင္းအမည္ ျဖင့္ စစ္ဟန္စစ္တုိင္းအဖြဲ႕မွ ခြဲထြက္ခဲ့ၾကျပန္သည္။ အြန္က်န္းသည္ မုိင္းေယာင္းနယ္ေျမတြင္ လႈပ္ရွားခဲ့ရာ မွ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕နယ္တစ္နယ္ နယ္၌ ျပည္နယ္ဘုရင္ခံအပါအဝင္ ျပည္ပအာဏာပိုင္ မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္တပ္စင္စစ္တိုင္းမွ အုိက္ျမင့္လည္း ပါဝင္ၿပီး အိုက္ျမင့္သည္ ဗကပအေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းမွ ရွမ္းေသာင္းက်န္း သူမ်ား၏ သေဘာထားကြဲလြဲမႈသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီအား ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္းသို႔ ဖိတ္ေခၚရာ ေရာက္ခဲ့ေလသည္။
ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ တစု တစည္းတည္း ညီၫြတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အဖြဲ႕အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားေနၾကသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား အဖြဲ႕အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲထြက္သြားၾကပံုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။
(၁)     စဝ္ႏြဲ႕(ေခၚ)စိုင္းႏြဲ႕၏ ႏြံစစ္ဟန္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၅၉၊ ၁၉၆ဝ တြင္ နယ္ေျမအလိုက္ အုပ္စုသံုးခုကြဲသြားသည္။
(က)    ခြန္ၾကာႏု၊ စိုင္းလွေအာင္တို႔၏ ရွမ္း ျပည္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(S.S.I.A) ေျမာက္ပိုင္း)
          (ခ)     ဦးကု႑လ(ေခၚ) ေက်ာက္ငါးခမ္း၏ စစ္ဟန္စစ္တိုင္း(ေခၚ)ရွမ္းတပ္မေတာ္ (အေရွ႕ပိုင္း)
          (ဂ)     စိုင္းႏြဲ႕၏ ႏြံစစ္ဟန္(ေတာင္ပိုင္း)
၂။       ၁၉၆၄ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ ရွမ္းေသာင္းက်န္း သူ အဖြဲ႕အစည္းေလးမ်ဳိး ကြဲထြက္ေနၾက သည္။
          (က)    အက္စ္အက္စ္အိုင္ေအ
          (ခ)     စစ္ဟန္စစ္တုိင္း
          (ဂ)     ႏြံစစ္ဟန္
          (ဃ)    မိုးဟိန္းအဖြဲ႕
                   (အက္စ္အင္န္ယူအက္ဖ္)
၃။       ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ခြန္ၾကာႏု၊ စိုင္းလွေအာင္ တို႔၏ အက္စ္အက္စ္အင္န္ေအႏွင့္ မုိးဟိန္း ၏ အက္စ္အင္န္ယူအက္စ္တို႔ပူးေပါင္းကာ မဟာေဒဝီနန္းဟိန္းခမ္းအား နာယကတင္၍ အက္စ္အက္စ္ေအဟု ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။
၄။       ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ဟန္စစ္တိုင္းမွ ဝလူမ်ဳိး ဗိုလ္ေမာင္ခြဲထြက္ၿပီး သီးျခားလႈပ္ရွားေနျပန္ သည္။
၅။       ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ နန္းဆြတ္(ခ)ခြန္ရွမ္ဝင္း ႏွင့္ အိုက္ျမင့္တို႔ေခါင္းေဆာင္ၿပီး စစ္ဟန္ စစ္တုိင္းမွ ခြဲထြက္၍ တပ္စင္စစ္တိုင္းအဖြဲ႕ ကို ထူေထာင္ၾကၿပီး ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ အုိက္ျမင့္သည္ ဗကပႏွင့္ ပူးေပါင္းသြား သည္။
၆။       ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ အက္စ္အက္စ္ေအမွ ပေလာင္တပ္ရင္း (၂)ရင္း ခြဲထြက္သြားျပန္ သည္။
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ႏြံစစ္ဟန္၊ စစ္ဟန္စစ္တိုင္း၊ တပ္စင္စစ္တုိင္း၊ အက္စ္အက္စ္ေအ စသည္ျဖင့္ ရွမ္း ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ ကြဲျပားလ်က္ရွိ သည့္အျပင္ ဝ၊ ပေလာင္၊ ပအိုဝ့္၊ အီေကာ စသည့္ လူမ်ဳိးစုငယ္မ်ား၏ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ လည္း သီးျခားလႈပ္ရွားေနၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ လြယ္ေမာ္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕သည္ လက္နက္ကိုင္အင္အား ၁ဝဝဝ ေက်ာ္အထိ တိုးတက္လာၿပီး ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ကိုးကန္႔ ေရွ႕ေဆာင္လူငယ္အဖြဲ႕မွ လက္နက္ကိုင္အင္အား ၁၅ဝ သည္လည္း ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ အင္အား ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ ခန္႔အထိ တိုးတက္လာသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးစံုမွာ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ အဆင္ေျပလွသည္မရွိဘဲ မၾကာခဏ တိုက္ခိုက္ေနၾက သည္။ ဗကပမွတစ္ဆင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ၏ စြက္ဖက္မႈ၊ တ႐ုတ္ျဖဴ ထုိင္ဝမ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ျဖဴ အၾကြင္းအက်န္မ်ား၏ ကူညီမႈ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ စီအုိင္ေအအဖြဲ႕၏ စြက္ဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးစံုမွာ အစိတ္ စိတ္ အႁမႊာႁမႊာ ကြဲျပားလ်က္ရွိရာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားတို႔ ၏ အက်ဳိးကိုသာ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ တပ္မ ေတာ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ မ်ားကို စစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖင့္ ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ရင္း တစ္ ဖက္မွလည္း စိတ္မခ်ရေသာ လူမ်ဳိးစုကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ မ်ားကို ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းေနရေလသည္။
အီေကာေသာင္းက်န္းသူအစ(၁။     ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား)
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ မိုင္းေယာင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းဟဲ၊ မုိင္းဝ၊ မုိင္းထန္၊ မုိင္းယုေဒသမ်ား တြင္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ ေကာင္းဖန္ဆန္ေက်ာက္ ေခါင္းေဆာင္သည့္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ အေမရိကန္ ဗဟို ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ စီအုိင္ေအ၏ လက္ေအာက္ခံ ထြန္းလွ(ဖမ္းဆီးရမိ)အဖြဲ႕ႏွင့္ စင္ၿပိဳင္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ စင္စစ္ ေကာင္းဖန္ဆန္ေက်ာက္သည္ စစ္ဟန္စစ္တိုင္း (ေခၚ)အက္စ္အင္န္ေအမွျဖစ္ၿပီး ယင္း၏လက္ေအာက္ တြင္ လူ ၂၅ဝ ခန္႔ရွိသည္။ မုိင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထိုင္ဝမ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္း လႈပ္ရွား လ်က္ရွိရာ အေျခအေနမွာ မ်ားစြာဆုိးရြားသည္ဟု ဆို ႏုိင္သည္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ မုိင္းဟဲစခန္းတြင္ တပ္စြဲ ေနေသာ အမွတ္(၃) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းကို ျပန္ လည္႐ုပ္သိမ္းလိုက္ရာ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ လႈပ္ရွားရန္ အခြင့္အေရးရလာခဲ့ၾက သည္။ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအား အဆမတန္ ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္း၊ ရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္စြာ ဖိႏွိပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖင့္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ရသည္။ မိုင္းေယာင္းေဒသတြင္ လက္နက္ပုန္းမ်ားစြာရွိရာ အီေကာတိုင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕သည္ လက္နက္ကိုင္၍ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ခုခံတိုက္ခိုက္လာၾကသည္။ထိုအခ်ိန္တြင္ ျပည္ပၾသဇာခံျပည္သူ႔စစ္မ်ားက ဝင္ေရာက္စည္း႐ံုး ရာမွ အီေကာ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ အစည္းေပၚေပါက္ရန္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ သို႔ေသာ္ အီေကာ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အေန ျဖင့္ မိမိတပ္မေတာ္ႏွင့္ အတိအလင္း တိုက္ခိုက္သည္ မွာ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္က်မွျဖစ္သည္။ စင္စစ္ အီေကာေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မွာ ၆၇ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေရးအခင္း အၿပီး ေပၚေပါက္လာ ေသာ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေလသည္။
ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား လက္ဝဲလက္ယာပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း
၆၇ ခုႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအေရးအခင္း ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေသာင္းက်န္း သူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ အကူအညီ ရရွိေရးကို ပိုမိုႀကိဳးစားလာခဲ့ၾကသည္။ ေကအုိင္ေအမ်ား သည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမွ အကူအညီ အသင့္အတင့္ရရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒလိုလားသူ၊ မလိုလားသူမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံကလည္း ေကအုိင္ ေအမ်ားအား  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွတစ္ဆင့္ အကူအညီေပးေရးကို တိုးျမႇင့္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ျပည္ပ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အကူအညီကို ရယူခဲ့ေသာ ေသာင္း က်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ စစ္ေရးအကူအညီကို ရယူၾကသည့္အေလ်ာက္ အေပး အယူ သေဘာမ်ဳိးအျဖစ္ ေမာ္စီတုံးၾသဝါဒကိုလည္း နာခံၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ား(အထူးသျဖင့္ လူမ်ဳိးစု ေသာင္းက်န္းသူမ်ား)အၾကားတြင္ လက္ဝဲလက္ယာ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္။(၁။ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား)
၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ၌ ခိုလႈံေန ေသာ အမွတ္(၁) ကခ်င္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းမွ ေတာခို စစ္ဗိုလ္ေနာ္ဆုိင္းကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနာ္ဆုိင္းေခါင္းေဆာင္ ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ဗကပ)အင္အား ၃ဝဝ ခန္႔သည္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ျဖတ္ကူးလာၿပီး တပ္မေတာ္ မံုးကိုးစခန္းကို တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ ေနာ္ဆုိင္းသည္ ရွမ္း  ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေျခခ်ၿပီး လူသူစုေဆာင္း၍ အင္အားတိုးခ်ဲ႕ေတာ့သည္။(၂။  ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား)
ေဇလြမ္းႏွင့္ စခုန္တိန္ယိမ္းကို တစ္ဖက္ႏုိင္ငံက လက္ခံျခင္း၊ ေနာ္ဆုိင္းအား ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ရွိ ေကအုိင္ေအနယ္ေျမမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဇာ္တူးသည္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံအေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္ လာသည္။(၃။  ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား)
ေဇာ္တူးက ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔ တြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ကာ ေကအိုင္ေအ၏ နံပါတ္ (၁) ဦးစားေပး ရန္သူမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျဖစ္ ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ သည္။ ျပည္ပႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔ ႏွစ္ဦး သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ ေၾကာင္းလည္း ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ စာေရး၍အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ ထိုအေတာအတြင္း ေကအုိင္ေအတို႔သည္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအတြင္း လူသစ္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းတို႔ကို အႏု နည္း၊ အၾကမ္းနည္းမ်ားျဖင့္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာၾက သည္။ ဗြီဒီအက္ဖ္ (Villager Defence Force) ေခၚ ေက်းရြာကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုသာမကဘဲ  အယ္လ္ဂ်ီအက္ဖ္ (Local Guerilla Force) ေခၚ ဌာေနေျပာက္က်ားမ်ားကိုလည္း ေလ့က်င့္ဖြဲ႕စည္းလာ ၾကသည္။ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားကိုလည္း ေတာတြင္း သို႔ေခၚယူ၍ သင္တန္းေပးေလ့က်င့္ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွစ၍ ေကအိုင္ေအသည္ ေနာ္ဆုိင္းအဖြဲ႕ကို ဦးတည္၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေရႊလီေဒသတြင္ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ ေၾကာင့္ စစ္ေရးအေျခအေန က်ဆံုးေနေသာ ရွမ္း ေသာင္းက်န္းသူ ကံရြဲ႕အဖြဲ႕ကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ က အခြင့္ေကာင္းယူ သိမ္းသြင္းလိုက္သည္။ ကံရြဲ႕အဖြဲ႕ သည္ ဗကပတပ္ရင္း (၁ဝ၇)ဟူ၍ျဖစ္လာသည္။ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြင္းမွ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒလိုလားသူ မ်ားႏွင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ လူမ်ဳိးစုမ်ားကိုစုစည္း၍ ဗကပ တပ္ရင္းႀကီး (၃ဝ၃)ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မွ စီးပြားေရး စားက်က္လုရင္း ေတာခိုသြားေသာ ဖုန္ၾကားရွင္အဖြဲ႕ သည္ ဗကပတပ္ရင္းႀကီး (၄ဝ၄)ဟူ၍ ျဖစ္လာသည္။(၄။  ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား)
၁၉၆၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ဝနယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ တ႐ုတ္ျဖဴၾသဇာခံ ဝလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သည္ တစ္ဖက္ ႏုိင္ငံရွိ စခန္းမ်ားကို ဝင္တိုက္ရင္း အဖမ္းခံရသူမ်ား ရွိလာသည္။ အဖမ္းခံရေသာ ဝအမ်ဳိးသားမ်ားကို ႏုိင္ငံ ေရးသင္တန္းမ်ားတက္ေစ၍ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ၿပီး ဝ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ဝနယ္ အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားသည့္တိုက္ပြဲမ်ား၌ အေရးနိမ့္ခဲ့ သည့္ ဆံုကရာမန္ႏွင့္ပန္စိုင္နယ္မွ နယ္ခံလက္နက္ကိုင္ ကာကြယ္ေရးမ်ားသည္လည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဝတပ္ရင္းမ်ားျဖစ္လာသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသရွိ ေဖာင္းဆုိင္၊ ပန္ဆုတိုင္၊ ေဖာ္က်ဳံး၊ ေကာင္းလံု၊ လံုထန္ႏွင့္ နမ့္ေပၚတံတား စေသာ တပ္စခန္းမ်ားတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားလာေတာ့သည္။
အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတြင္ စတင္ေပၚထြန္းလာေသာ  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ဗကပ)လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားတြင္ ျပည္ပအၾကံေပးအရာရွိမ်ားသည္ ေနာ္ ဆုိင္း၊ ခင္ေမာင္ႀကီးတို႔ႏွင့္အတူ လိုက္ပါလာၾကသည္။  ဤကား မိမိျပည္တြင္းသစၥာေဖာက္မ်ား၏ ပင့္ဖိတ္မႈ ေၾကာင့္ ျပည္ပမွ အတိအလင္း စြက္ဖက္လာမႈပင္ျဖစ္ သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ လက္ဝဲအယူဝါဒကို လက္ခံေသာ ေသာင္းက်န္းသူ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ၾသဇာကို နာခံေနသကဲ့သို႔ ထိုင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္သို႔ ေရာက္ရွိေန ေသာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား သည္လည္း အေမရိကန္ ဗဟိုေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ (စီအုိင္ေအ)ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၊ တ႐ုတ္ျဖဴအၾကြင္းအက်န္မ်ား စသည့္ အေနာက္အုပ္စုဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ အကူအညီကို ရယူေနၿပီျဖစ္သည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရသည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား စစ္ေရးအရ ထိုးစစ္ မ်ား ဆင္ႏႊဲ၍ တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းခဲ့ေသာ္လည္း ေသာင္း က်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးလိုလိုက ျပည္ပ ပေယာဂ မ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး အသက္ဆက္ၾကေလရာ အျမစ္ မျပတ္ႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။
တ႐ုတ္ျဖဴအၾကြင္းအက်န္မ်ား(၁။  ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား)
၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ကူမင္တန္အမွတ္(၈/၂၆)        တပ္မေတာ္ အမွတ္(၉၃)တပ္မတို႔သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးရာမွ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလဆန္းမွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္        မႈေပၚေပါက္လာခဲ့ရသည္။  ျမန္မာအစိုးရသည္  ေကအမ္တီျပႆနာကို ကုလသမဂၢတြင္ အေရးဆို၍ ႏုိင္ငံေရးနည္းအရေျဖရွင္းသကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္ကလည္း စစ္ဆင္ေရးႀကီးမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ဆင္ႏႊဲ၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ စစ္ဆင္ေရးမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္သည္။
၁။       ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ မဟာစစ္ဆင္ေရး (မိုင္း႐ွဴး)
၂။       ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ဧၿပီလ၊ နဂါးႏုိင္ စစ္ဆင္ေရး(မုိင္းတံု၊ မုိင္းဆတ္)
၃။       ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ေက်ာ္ထြန္းစစ္ဆင္ေရး
၄။       ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ကလူစစ္ဆင္ေရး
          (ေမာ္ခ်ီး)
၅။       ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ကန္ေတာ္ႀကီးစစ္ဆင္ ေရး၊ မံုးၾကက္စစ္ဆင္ေရး(ကြတ္ခုိင္)
၆။       ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ သမိန္စစ္ဆင္ေရး
၇။       ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ၊ ခ်ယ္ရီစစ္ဆင္ေရး (ေမာ္ခ်ီး)
၈။       ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ၊ က်ဳိင္းကာစစ္ဆင္ ေရး (က်ဳိင္းတံု)
၉။       ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ေရႊတံတားစစ္ဆင္ ေရး(မုိင္းပန္၊ စြတ္ပုန္)
၁ဝ။     ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ သိဂႌစစ္ဆင္ေရး
၁၁။     ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ဘုရင့္ေနာင္စစ္ဆင္ေရး
၁၂။     ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရး
၁၃။     ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ မဲေခါင္စစ္ဆင္ေရး
မဲေခါင္စစ္ဆင္ေရးကာလတြင္ ေကအမ္တီ က်ဴး ေက်ာ္သူမ်ားအား အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ေထာက္ခံ အားေပးကူညီမႈအေထာက္အထားမ်ားကို ေတြ႕ရွိရ သျဖင့္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢသို႔ ကန္႔ကြက္တိုင္ၾကားခဲ့ရသည္။ မဲေခါင္ စစ္ဆင္ေရးႀကီး ဆင္ႏႊဲၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ျဖဴ မ်ား၏အင္အားမွာ မ်ားစြာေလ်ာ့က်သြားသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေလာႏုိင္ငံတို႔၏ သံုးပြင့္ဆုိင္နယ္စပ္ေဒသ (ေရႊ ႀတိဂံေဒသ)တြင္ ေကအမ္တီတပ္အၾကြင္းအက်န္မ်ား ခိုေအာင္းေနရာ ယင္းတို႔၏ လက္နက္၊ ရိကၡာေထာက္ပံ့ ေရးႏွင့္ တပ္မ်ားေလ့က်င့္ေရးကို အေမရိကန္ ဗဟို ေထာက္လွမ္းအဖြဲ႕(စီအုိင္ေအ)က တာဝန္ယူ ေထာက္ပံ့ ခဲ့သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ေလာႏုိင္ငံတို႔ကလည္း မိမိတို႔ ျပည္တြင္း ကြန္ျမဴနစ္ႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ အျမတ္ရေရးကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ ေကအမ္တီတပ္မ်ား အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ေပး ခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ သိသာစြာ ေလ်ာ့က်သြား ခဲ့သည္။
ေကအမ္တီမ်ားသည္ ထိုင္ဝမ္အစိုးရ၏ အကူ အညီ၊ အေမရိကန္ ဗဟိုေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕(စီအုိင္ ေအ)၏ အကူအညီမ်ားအျပင္ ဘိန္းလုပ္ငန္းကို အႀကီး အက်ယ္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ရပ္တည္မႈကို ဖန္တီးခဲ့ ၾကရသည္။ နယ္စပ္ေဒသရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား အား သိမ္းသြင္း၍ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံကို တိုက္ခိုက္ႏုိင္ရန္လည္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ႀကိဳးစားခဲ့ၾက သည္။ တူအန္ရွီဝမ္(Tuan Shi Wen ) ေခါင္းေဆာင္ ေသာ အမွတ္(၅)တပ္မသည္ အင္အား ၃၅ဝဝ ခန္႔ရွိ ၿပီး ထိုင္း၊ ေလာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ စခန္းမ်ား ခ်၍ ေနသည္။ လီဝင္ဟြမ္(Li Wen Huan )၏ အမွတ္ (၈) တပ္မေတာ္သည္လည္း ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ထမ္ငုတ္မွ မဲေဟာင္ စြမ္အထိ တပ္စြဲထားသည္။
အမွတ္(၉၃) တပ္မကို ေလာလီ(Lao Lee) ေခါင္းေဆာင္ၿပီး အင္အား ၁၅ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္႐ုိင္းျပည္နယ္တြင္ အေျခခ်ေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ရံဖန္ရံခါဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားေသာ အင္အားစု မ်ားမွာ တပ္မ (၃)မွ အင္အား ၂၅ဝ ခန္႔ႏွင့္ တပ္မ(၅)မွ အင္အား (၂၅ဝ)ခန္႔တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုင္ဝမ္ေထာက္လွမ္း ေရးအဖြဲ႕ကို အမွတ္(၁) သီးျခားတပ္ဖြဲ႕(သို႔မဟုတ္) အမွတ္ ၁၉/၂ဝ ထိုင္ဝမ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ဟုေခၚ ၿပီး မာခ်င္ကူအို (Ma Ching Kuo) ေခါင္းေဆာင္သည့္ အင္အား ၁၄ဝဝ ခန္႔ရွိသည္။ ယင္းအဖဲြ႕မွ လူအင္အား ၇ဝဝ ခန္႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လႈပ္ ရွားေလ့ရွိသည္။
ေကအမ္တီတပ္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံအား ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေရး အတြက္ သတင္းစုေဆာင္းေပးရန္၊ အခြင့္သာပါက တ႐ုတ္နီတပ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္၊ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ ေရး လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ သတင္းကိုစံုစမ္းတိုက္ခိုက္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ တြင္ ဗကပအေရွ႕ေျမာက္ေဒသအျဖစ္ စတင္က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခ်ိန္မွစ၍ ဗကပႏွင့္ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားသည္ မၾကာခဏ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလာသည္။ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ား သည္ ဗကပကို လက္ခံသည့္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွလြဲ၍ က်န္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္း အားလံုးႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ၿပီး လိုအပ္ေသာ အကူအညီ မ်ား ေပးကမ္းခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ ရာမွ ေကအမ္တီတ႐ုတ္ျဖဴမ်ားအတြင္း တ႐ုတ္နီ ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ရပ္မ်ားမွာ ေမွးမွိန္၍လာသည္။ စီးပြား ေရးတပ္မ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ အသြင္သို႔လည္း တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာသည္။
ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ
ကယားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတြင္ပါဝင္ေသာ ေတာခိုလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ယာဒို၊ ေမာင္ေက်ာ္၊ ေမာင္ပေလာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဆူးေျပာင္း၊ ဆီဘူးေဒသမ်ား၊ ကယားျပည္နယ္ အေနာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အေျခစိုက္၍ေနထိုင္ၾကသည္။ ကရင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုဝင္ ေဂဘားအမ်ဳိး သားမ်ားႏွင့္နီးစပ္မႈရွိၿပီး စကားလည္း ဆင္ဆင္တူသည္။ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွာမူ ကယား လူမ်ဳိးမ်ားဘက္သို႔ နီးစပ္သည္။(၁။ တုိင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား (ကယား)။) ေဂခို၊ ပမဲ၊ ယင္းေဘာ္ စေသာ လူမ်ဳိးမ်ားမွာ နီးစပ္မႈရွိၿပီး ပေဒါင္မ်ားႏွင့္လည္း ေရာေႏွာေနသည္။ ေဂခိုလူမ်ဳိးမ်ားက ရံဖန္ရံခါတြင္ ယင္းတို႔ကို ကယမ္းမ်ားဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ ကမ္းယံ ဟူေသာ အသံထြက္ႏွင့္လည္း နီးစပ္သည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းထုတ္ခံခဲ့ရေသာ စိန္းလူတာ(ေခၚ) ေရႊေအးသည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ေတာခိုၿပီး ကယန္းျပည္သစ္ပါတီကို ထူေထာင္ခဲ့    သည္။ သံေတာင္ေျမာက္ျခမ္း ေမာင္ေက်ာ္၊ ေမာင္ ပေလာေဒသတြင္ ဝင္ေရာက္စည္း႐ံုးရာ ေက်းကေတာ့ ရြာမွ အိုက္ကျဖဴ(အေသမိ)ႏွင့္သန္းခ်ညီအစ္ကို အပါ အဝင္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ တြင္ ပါဝင္လာၾကသည္။ ေရႊေအးက ဥကၠ႒ႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေရးတာဝန္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အိုက္ကျဖဴက စစ္ေရးႏွင့္ စည္း႐ံုးေရးကို တာဝန္ယူ၍ အတြင္းေရး မွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ေမာင္နီႏွင့္ ဦးေဒြးမွာ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အား ေကအင္န္ ယူက လက္နက္တပ္ဆင္ေပးေသာ္လည္း ႐ိုင္ဖယ္၊ စတင္းႏွင့္ ဘရင္း ႏွစ္လက္သာျဖစ္သည္။ (၂။ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ား) ကယန္းျပည္ သစ္ပါတီသည္ ကယားျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးကို ေၾကြးေၾကာ္ေသာ္လည္း ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရး ပါတီႏွင့္မူ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိေပ။
မီဇိုေသာင္းက်န္းသူ
အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ မီဇိုေတာင္တန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ မီဇိုနယ္ေျမ သည္ စတုရန္းမိုင္ ၈ဝဝဝ ခန္႔ က်ယ္ဝန္းၿပီး လူမ်ား စု ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လူ႐ိုင္းနာဂမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္း တို႔ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မတိုင္မီက လူရွည္နာဂ၊ လူ႐ိုင္း လူမ်ဳိး စသည္ျဖင့္ ေခၚေဝၚခဲ့ရာမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မီဇိုလူမ်ဳိးဟု ေခၚလာၾကသည္။ မီဇိုယူနီယန္(Mizo Union) ေခၚ ႏုိင္ငံေရးအသင္းအဖြဲ႕သည္ မီဇိုမ်ား လြတ္လပ္ေရးရရွိပါက  ျမန္မာႏုိင္ငံ၊  သို႔မဟုတ္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံႏွင့္ေပါင္းရန္  ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိခဲ့ ဖူးသည္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ပါခ်န္ငါး၊ အင္ခိုငါးႏွင့္ စပ္ပေလာငါးတို႔သည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယအစိုး ရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာ အင္ခိုငါးႏွင့္ စပ္ပေလာငါးတို႔သည္ အစိုးရဘက္ ပါသြားခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္တြင္ပင္ လာလ္ဒင္း ငါးသည္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာၿပီး (United Mizo Freedom)ကို ဖြဲ႕စည္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရ ပါက ေပါင္းစည္းရန္ ၾကံစည္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ လာလ္ဒင္းငါးသည္ အေရးပိုင္ျဖစ္လာၿပီး ေကမန္လ်ံနားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေစလႊတ္၍ အိႏၵိယမီဇိုေတာင္တန္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းရန္ ဖဆပလအစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ေပ။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ရာ ယူႏိုက္တက္မီဇိုဖရီးဒမ္း အဖြဲ႕က ကန္႔ကြက္ၿပီး သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ မီဇိုျပည္ နယ္ ရရွိရန္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။ လာလ္ဒင္းငါးသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ မီဇိုျပည္နယ္ ေတာင္းဆိုရာ မရရွိ သျဖင့္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ မီဇိုအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (Mizo National Front) (M.N.F)ဖြဲ႕စည္း၍ လက္နက္ကိုင္ၿပီး အတိအလင္း ပုန္ကန္ေတာ့သည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ လာလ္ဒင္းငါး၏ မီဇိုအမ်ဳိးသားတပ္ဦး သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ အိုက္ေဂ်ာၿမိဳ႕၊ လံုလဲၿမိဳ႕က၊ က်န္ဖိုင္ၿမိဳ႕မ်ားကို တိုက္ခိုက္သိမ္းယူႏုိင္ခဲ့ သည္။
သို႔ေသာ္ အိႏၵိယအစိုးရတပ္မ်ားက အလံုးအရင္း ျဖင့္ အင္အားသံုးၿပီး တိုက္ခိုက္ရာ မီဇိုသူပုန္မ်ား အက် အဆံုးမ်ားစြာျဖင့္ ဆုတ္ခြာရၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို လက္ လႊတ္လိုက္ရသည္။ မီဇိုသူပုန္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္းသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာၿပီး ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ခိုေအာင္းလာၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍  ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေငြတိုက္မ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဂိုေဒါင္မ်ားကိုေဖာက္၍ ေငြေၾကး၊ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ အဝတ္အစား၊ စားေရရိကၡာမ်ား လုယက္ယူငင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က မီဇို ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား စစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ ႏွိမ္နင္းရေတာ့သည္။
မီဇိုမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ဆုတ္ခြာထြက္ ေျပးၾကၿပီး အေရွ႕ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ(ယခု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္) အတြင္းသို႔ တိမ္းေရွာင္ၾကျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ အိႏၵိယျမန္မာ နယ္စပ္ ေခ်ာင္းစပ္ေခ်ာင္းနံေဘးရွိ ခြၽန္ခ်မ္းရြာႏွင့္ အေရွ႕ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသည္ မီဇိုေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား လက္ခံ၍ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္၍ ရမ္းကားေလ့ရွိေသာ မီဇိုေသာင္းက်န္းသူ မ်ားအား မၾကာခဏ တိုက္ခိုက္ေမာင္းထုတ္ေနရေလ သည္။
ခ်င္းေသာင္းက်န္းသူလႈပ္ရွားမႈေပၚေပါက္လာျခင္း(၁။ အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရတက္ေရာက္လာေသာအခါ ခ်င္းေတာင္မွ အမတ္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ရာထူးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ႈံးၾကရေသာေၾကာင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဟန္မပ်က္ ေနထိုင္ခဲ့ ၾကသည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ကုန္စံု ဆုိင္ႏွင့္ စတိုးဆုိင္ႀကီးမ်ားကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းေသာအခါ ယင္းတို႔၏ အေပါင္းပါစီးပြားေရးသမားမ်ားက ေျမႇာက္ ပင့္ေပးသျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရအား ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရဟု သတ္မွတ္ကာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔အတြက္ လႈပ္ရွားႏုိင္ရန္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ အကူအညီရရွိေရးကို ႀကိဳးပမ္းလာၾကသည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ငါးဆယ္တန္ႏွင့္ က်ပ္တစ္ရာတန္ ေငြစကၠဴမ်ားကို တရားမဝင္ေၾကညာေသာအခါတြင္ လည္း  ခ်င္းေတာင္အမတ္မ်ား၊  နယ္စပ္ေမွာင္ခို ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၿငိမ္းစားအရာရွိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားမွာ မေက်မနပ္ျဖစ္လာၾကသည္။
၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္တြင္ ခ်င္းလူမ်ဳိးစု လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ဟားခါးမွ ဦးဟရန္ေနာႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးသည္ ဟားခါးမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ခ်န္ဖီသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ကာလကတၱား ရွိ အေမရိကန္ေကာင္စစ္ဝန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုအကူအညီ ေတာင္းခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေကာင္စစ္ဝန္က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္က်င့္သံုးပါက အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ ၿပီး ခ်င္းလူထုအား စည္း႐ံုးရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဦးဟရန္ေနာတို႔သံုးေယာက္သည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ ဟားခါးသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး ခ်င္း လူထုကို စည္း႐ံုးခဲ့သည္။
၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၄ ရက္တြင္ တီးတိန္အမတ္ ေဟာင္း ဦးဆြမ္က်င္လ်န္ႏွင့္ ဦးဒန္ခိုေဟာ (ေက်ာင္း ဆရာ)တို႔ေခါင္းေဆာင္၍ ေနာက္လိုက္ငါးဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း   ခုနစ္ဦးသည္   အိႏၵိယနယ္စပ္သင္းဝတ္ မွ အင္ ဖား သို႔ ထြက္ ခြာ သြား ခဲ့ ၾက ျပန္ သည္။ ထို႔ေနာက္  တစ္ဦးခ်င္း  ထပ္မံ၍လိုက္သြားၾကျပန္သည္။
(က)    ၄-၆-၆၄ ရက္ေန႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံသြားအဖြဲ႕
          (၁)     ဦးဆြမ္က်င္လ်န္
                   (ခ်င္းလူမ်ဳိးစုအမတ္ေဟာင္း)
          (၂)     ဦးဒန္ခိုေဟာ(ေက်ာင္းဆရာ)
          (၃)     လ်င္ခင္ထြန္(ကားဒ႐ိုင္ဘာ)
          (၄)     သြဇလ်န္(ဇမ္းပီးရြာလူႀကီး)
          (၅)     ထြာဇင္(တပ္ၾကပ္ေဟာင္း)
          (၆)     ထန္က်င္တီးအို(လိုင္လို႔ရြာသား)
          (၇)     အမ္းခန္႔ထန္
(ခ)     အိႏၵိယႏုိင္ငံသြား ဒုတိယအဖြဲ႕
          (၁)     ေဟာက္ရွမ္း(၇-၁ဝ-၆၄တြင္ဖမ္းမိ)
          (၂)     ႐ိုဇကပ္
          (၃)     ဂင္က်င္ေပါက္
          (၄)     ကန္ခင္ကပ္
          (၅)     နိမ္ေခါအင္း
          (၆)     ေတာင္ခင္ခမ္း
                   (ေက်ာင္းသား၊ ကေလးၿမိဳ႕)
အထက္ပါအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕သည္ ခ်ရာခ်န္ပူၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိပူးေပါင္းေနထိုင္ၾကစဥ္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔၌ အင္ဖားမွ လာေရာက္ေခၚယူေသာ စံုေထာက္သံုးဦးႏွင့္ လိုက္ပါသြားၿပီး ဆြမ္က်င္လ်န္ႏွင့္ ဒမ္ဟိုေဟာတို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္တြင္ တိုင္းမင္းႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ တုိင္းမင္း ႀကီးက အိႏၵိယအစိုးရအား တင္ျပေပးမည္ဟု ကတိျပဳ ၿပီး ေလာေလာဆယ္တြင္ နယ္စပ္မွ ၂၅ မုိင္အတြင္း၌ သာ ေနထုိင္ၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဆြမ္က်င္လ်န္တို႔လူစု အင္ဖားတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္ ခ်င္းေတာင္မွ ဦးရာမုန္း(ခ်င္းေရးရာဝန္ႀကီး ေဟာင္း)သည္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဦး႐ိုထန္ (တစ္သီးပုဂၢလအမတ္ေဟာင္း၊ ဟားခါး)သည္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဦးဆြမ္ခိုေပါင္ (အၿငိမ္းစား ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး)သည္လည္းေကာင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ထပ္မံဝင္ေရာက္သြားၾကသည္။ ဦးရာမုန္း ႏွင့္ဦး႐ိုထန္သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရခိုလႈံခြင့္ေတာင္းၿပီး ေနာက္ သတင္းေပ်ာက္ကြယ္သြား  ၾကသည္။  ခ်င္းလူမ်ဳိးေရးလႈပ္ရွားမႈကို  ဟားခါး အမတ္ေဟာင္း ဦးဟရန္ေနာ၊ တီးတိန္အမတ္ေဟာင္း ဦးဆြမ္က်င္လ်န္၊ ဦးဆြမ္ခိုေပါင္၊ ဦးဒမ္ကိုေဟာႏွင့္ ထြာဇင္တို႔က ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
ဦးဟရန္ေနာတို႔အဖြဲ႕က ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရသည္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရျဖစ္သျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ဘာသာစံုကိုးကြယ္ခြင့္ရေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ဝါဒျဖန္႔   ၿပီး ျပည္သူပိုင္သိမ္းမႈ၊ က်ပ္တစ္ရာတန္၊ က်ပ္ငါးဆယ္ တန္ တရားမဝင္ေၾကညာၿပီး ေငြမည္းေဖာ္ထုတ္မႈတို႔ကို ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို မယံု ၾကည္ဘဲ  ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုသာႏွစ္သက္ သည္ဟုလည္းဆိုသည္။ ယင္းတို႔သည္ အိႏၵိယမွလက္နက္ အကူအညီ မရပါက ပါကစၥတန္၊ ထိုင္းႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အကူအညီေတာင္းခံရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းေတာင္ကို သိမ္းပိုက္ၿပီးပါက ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ဂန္႔ေဂါ ၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေစတုတၱရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကိုပါ သိမ္းပိုက္မည္ဟု ဝါဒျဖန္႔ခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္မီဇိုေခါင္းေဆာင္ လာလ္ဒင္းငါးႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။
ခ်င္းဆူပူေရးသမားမ်ားသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ အကူ အညီရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရသည္ ကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္သျဖင့္ မၾကာမီ ျမန္မာႏုိင္ငံ အား တ႐ုတ္နီကို သိမ္းပိုက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္နီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေျခကုပ္ယူ၍ အိႏၵိယကို တိုက္ခိုက္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွည့္ျဖား၍ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိ ခဲ့သည္။ အိႏၵိယျပည္က်န္ဖိုင္(အာရ္တီ-၇၆၉၇)ၿမိဳ႕ရွိ လူ႐ႈိင္းရပ္ကြက္တြင္ ခ်င္းလႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ ဦးဟရန္ေနာ၊ ဦးဆြမ္က်င္လ်န္၊ ဆြမ္ခိုေပါင္၊ ႐ိုထန္၊ ဒမ္ခိုေဟာ၊ မန္တိန္း၊ က်ာလေဟာက္၊ ဖဲလားတို႔သည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္မွ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္အထိ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ သို႔ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ ေရးအတြက္ လူကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ရန္ ဦးဟရန္ေနာ ႏွင့္ ဦးဆြမ္က်င္လ်န္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔ ႏွစ္ေယာက္သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ က်န္ဖိုင္မွတစ္ဆင့္ အိုက္ေဇာ(အိုက္ေဂ်ာ) သို႔ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။
ခ်င္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လူစာရင္းေကာက္ယူၿပီး ရာထူးမ်ား ခန္႔အပ္ကာ လူ အင္အား ၉၁ ေယာက္ျဖင့္ ခ်င္းတပ္ရင္းတစ္ရင္း ဖြဲ႕ စည္းၾကသည္။ ခ်င္းတပ္ရင္းတြင္ ေအ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ တပ္ခြဲ (၄)ခြဲႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတပ္ခြဲပါဝင္ၿပီး တပ္ခြဲမွဴးမ်ားကို ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ သတ္မွတ္သည္။ ဗိုလ္၊ ဒုတိယဗိုလ္၊ အရာခံဗိုလ္၊ တပ္ၾကပ္ႀကီးမ်ားလည္းခန္႔အပ္သည္။ တပ္ရင္းမွဴးကို ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး၊ ဒုတိယတပ္ရင္းမွဴး ကို ဗိုလ္မွဴး စသည္ျဖင့္ခန္႔အပ္ၿပီး ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္ရွစ္ဦး ပါဝင္သည္။ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္(Burma National Liberation Council) (BNLC)ကိုဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ဒုတိယ ဥကၠ႒မွာ ဦးဆြမ္က်င္လ်န္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမွာ ဦးဒမ္ကိုေဟာ ျဖစ္သည္။ ဥကၠ႒မွာ ဦးဟရန္ေနာပင္ ျဖစ္သည္။
ခ်င္းတပ္ရင္းကို ပထမပိုင္းတြင္ (Chin National Defence Army) (CNDA)ေခၚ ခ်င္းအမ်ဳိးသားကာကြယ္ ေရးတပ္မေတာ္ဟု သံုးစြဲေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ (Burma National Liberation Army) (BNLA) ျမန္မာ့အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ဟုေခၚေဝၚသံုးစြဲသည္။ စည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႕ ေလးဖြဲ႕ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းသည္ -
(က)    ဦးဒမ္ကိုေဟာႏွင့္အဖြဲ႕              တမူးၿမိဳ႕နယ္
                                                စည္း႐ံုးေရး
(ခ)     ဦးဆြမ္က်င္လ်န္ႏွင့္အဖြဲ႕           တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္
                                                စည္း႐ံုးေရး
(ဂ)     ဦး႐ိုထန္ႏွင့္အဖြဲ႕                     ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္
                                                စည္း႐ံုးေရး
(ဃ)    ဦးဟရန္ေနာႏွင့္အဖြဲ႕               ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္
                                                စည္း႐ံုးေရး
(င)     ထြာဇင္ႏွင့္အဖြဲ႕                     တိုက္ခိုက္ေရး
                                                တာဝန္
ခ်င္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕တြင္ လူအင္အား ၈၇ ေယာက္ရွိသည့္အနက္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္တြင္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဇမ္းပီး(အာရ္အို ၉၃၂၈) ၌ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကတုိက္ခိုက္ရာ ၂၅ ေယာက္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ သည္။ ထြာဇင္သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ (Baite National Council) ႏွင့္ဆက္သြယ္၍ ဘရင္း ၃ လက္၊ ပြိဳင့္ ၄၅ ပစၥတို    လက္၊  ႐ိုင္ဖယ္    လက္ရရွိခဲ့သည္။  ရဲရန္ေအာင္ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ဘရင္း ၃ လက္၊ ႐ိုင္ဖယ္ ၄ လက္၊ တူမီး ၁ လက္၊ ၃ဝ၃ က်ည္ ၁၆၅ ေတာင့္၊ လက္ပစ္ဗံုး ၁ လံုး ရဲတပ္ဖြဲ႕ကသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ ထြာဇင္သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဖဲရြာႏွင့္ကြန္ရွီးရြာ၊ သင္းဝမ္ရြာတို႔တြင္ လူ ၁ဝဝ ခန္႔တို႔ကို ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည္။ မိမိတပ္မေတာ္က  ဦးဟရန္ေနာတို႔အား  အိႏၵိယသို႔ လူလႊတ္၍ေခၚေသာ္လည္း   ျပန္လာရန္မ်က္ႏွာပူေသာ ေၾကာင့္ဟုဆုိကာ မလာေတာ့ပါ။  ခ်င္းဦးစီး  ဥကၠ႒ ဦး ဆန္ခိုလ်န္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ  ၁၇  ရက္တြင္  ထြာဇင္တို႔ အဖြဲ႕ႏွင့္ လိြဳင္လိုရြာအနီး Suawg Kha တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဗန္ကူးသည္ လန္ဇမ္ရြာသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ထြာဇင္အားေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ခ်င္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး အၿပီးတြင္ လက္နက္ပုန္းမ်ားကိုဝွက္ထားခ့ဲၾကသည္။ ဖလမ္းၿမိဳ႕မွ ရဲဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ဦးစီး၍ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕ တပ္စုႏွစ္စုသည္ ရဲရန္ေအာင္စစ္ဆင္ ေရးအမည္ျဖင့္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ဝရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ ခ်င္းေတာင္တြင္ စစ္ဆင္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္အတြင္း ခ်င္းေသာင္းက်န္းသူ ၄၉ ေယာက္ဖမ္းမိၿပီး ၈၁ေယာက္ အလင္းဝင္လာရာ ဦးဟရန္ေနာသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံအစိုးရက ဦးဟရန္ေနာကို ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆို၍ ေထာင္ဒဏ္ ၅ႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္ေလရာ ခ်င္းေသာင္းက်န္းမႈမွာ လံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားရေလသည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization