Home » » အခန္း(၁၂) လြတ္လပ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား

အခန္း(၁၂) လြတ္လပ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား


လြတ္လပ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား
ကိုရီးယားစစ္ပြဲဂယက္
          ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈလည္း အတိ အလင္း စတင္ေပၚေပါက္လာသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ႐ႈပ္ေထြးေနေသာ အေျခအေနမ်ားအတြင္း လက္ဝဲ အင္အားစုမ်ား၏ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္ပမွ ပါဝင္စြက္ဖက္မႈမ်ားလည္း ရွိလာခဲ့သည္။ တူးေလာက္- ကင္းဘဲလ္အေရးအခင္း၊ ဆီဝေရးအေရးအခင္း၊ အေမရိကန္ေထာက္ခံအားေပးေသာ ကူမင္တန္ က်ဴးေက်ာ္မႈတို႔မွာ ျပည္ပပေယာဂမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးစုမ်ားစြာ ဆူပူအံုၾကြခဲ့ၿပီး အခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ မႈမ်ား၊ လုပ္ၾကံမႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ သခင္ႏု ၏ဖဆပလအစိုးရကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခုိက္ခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း  ယင္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း အခ်င္းခ်င္းညီၫြတ္မႈ  မရွိခဲ့ေပ။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း၏အေျခအေနမွာလည္း ခုိင္မာေတာင့္တင္းမႈမရွိဘဲ အကြဲအၿပဲမ်ားႏွင့္သာ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။
          ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္း စာအုပ္မ်ားကို ေရးသား ျပဳစုခဲ့သူ အေမရိကန္စာေရးဆရာႀကီး ဗတ္ဝဲ (ႀကအတနူူ) က တြက္ခ်က္ျပရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ၊ ၄၉၊ ၅ဝ ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ အေျခ အေနမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ေသာ ေျမဧရိယာ၏ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပလပ္သြားရသည္ဟုဆိုသည္။ လူဦးေရ သံုးသန္းခန္႔ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္သြားရၿပီး ျပည္သူလူထု ၂၂ဝဝဝ ခန္႔၊ အစိုးရ၏စစ္ဘက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဘက္ အမႈထမ္း ၅၇ဝဝ ခန္႔ အသက္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၾကရသည္။ အစိုးရပစၥည္း ေဒၚလာငါးသန္းဖိုးႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ပစၥည္းေဒၚလာ ၉၅ သန္းဖိုး ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့ရာ စုစုေပါင္းဆံုး႐ႈံးမႈမွာ ေဒၚလာသန္း ၁ဝဝ ခန္႔ရွိေလ သည္။ ႏုိင္ငံအတြင္း စစ္ပြဲခင္းက်င္းခဲ့သျဖင့္ အမ်ဳိးသား အင္အားမ်ား ျပဳန္းတီးဆံုး႐ႈံးလ်က္ရွိသည္ကို မလိုလား ႏုိင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးသခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ရက္ တြင္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ရင္ျပင္၌ သံဃာေတာ္မ်ားစြာ ကို ပင့္ဖိတ္စုေဝးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့ေလသည္။  သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ရွိ ေက်ာင္းတိုက္ ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္မွ သံဃာေတာ္ေပါင္း ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုထံ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္တစ္ေစာင္ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တစ္စံုတစ္ရာ အေၾကာင္းမျပန္ခဲ့ေပ။
          ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ အဆုိးရြားဆံုးေသာ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္း မႈကာလကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရေလသည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေသာင္းက်န္းမႈမီးလွ်ံမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ရသည္ဆိုေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသည္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဆဲသာရွိ   သည္။ ဖဆပလအစိုးရသည္ ျပည္တြင္း၌အရင္းရွင္ လူတန္းစား၏အက်ဳိးစီးပြားကိုသာ ကိုယ္စားျပဳလာၿပီး ျပည္ပတြင္ ၾကားေနေရးဝါဒကို အမည္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၅၃၊ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္ တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈမ်ားရွိခဲ့ေလသည္။(၁။  ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္၏ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္။)
          ကိုရီးယားစစ္ပြဲျဖစ္ပြားလာေသာအခါ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိပါး ေစမည့္ အႏၲရာယ္ေပၚေပါက္ႏိုင္သျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ထိန္းသိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရကေထာက္ခံခဲ့သည္။ အေထြေထြညီလာခံ     တြင္ အေမရိကန္က တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္သူဟုသတ္မွတ္ရန္ အဆုိတင္သြင္းရာ ယင္း အဆုိကိုမူ ျမန္မာအစိုးရက မေထာက္ခံခဲ့ေပ။ တ႐ုတ္ ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသို႔ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမူ ျမန္မာ ျပည္မွ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ပို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းပမာဏမွာ အျခားျပည္ပပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ တစ္ဒသမတစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း၊ ယင္းပစၥည္းမ်ားတြင္ စစ္ ပစၥည္းမ်ားမပါဝင္ေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းျပခဲ့သည္။
          ဖဆပလအတြင္းတြင္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္က ဆိုရွယ္လစ္ မ်ား ႏုတ္ထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ တျဖည္း ျဖည္း ျပန္ဝင္လာၾကျပန္သည္။ လက္ဝဲစြန္းအမတ္မ်ား က ကိုရီးယားျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏      ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပင္းထန္စြာေဝဖန္ၾကသည္။ ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္၊ သခင္လြင္ႏွင့္ အျခားအမတ္မ်ားက ဖဆပလမွခြဲထြက္ၿပီး အလုပ္သမား၊ လယ္သမားပါတီ ကို ထူေထာင္ၾကသည္။ ဦးသိန္းေဖျမင့္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္  ေအာင္ဆန္း၏အစ္ကို ဦးေအာင္သန္းတို႔သည္လည္း အလုပ္သမား၊ လယ္သမားပါတီတြင္ ပါဝင္လာၾကသည္။ ယင္းပါတီကို ဖဆပလအစိုးရက ဆိုရွယ္နီဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ေျမေပၚကြန္ျမဴနစ္မ်ားဟူ၍ လည္းေကာင္း ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့သည္။(၁။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ ၃၄၁၊ ၃၄၂။)
          ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးကို ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကသာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားျခင္း၊ အစိုးရသည္ အဂၤလိပ္၊  အေမရိကန္ စေသာ အေနာက္အုပ္စုႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံျခင္းတို႔ကို  ဖဆပလအတြင္းအျပင္ရွိ လက္ဝဲဝါဒီမ်ားကမေက်နပ္ၾကဘဲ အစိုးရကို လက္ယာ ယိမ္းေသာအစိုးရ၊ အရင္းရွင္တို႔၏ စီးပြားေရးကို ကာကြယ္ေသာ အစိုးရအျဖစ္ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရ ကလည္း ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကိုဖိတ္ေခၚ၍ စီးပြားေရး ထူေထာင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ေျမေပၚေျမေအာက္ အတိုက္အခံမ်ားက အစိုးရအား လက္ယာဆုိရွယ္လစ္ အင္အားစုဟုသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အစုိးရ၏စစ္ဝန္ထမ္း၊ ကာကြယ္ေရး၊ ေျပာက္က်ား၊ လဲဗီး၊ ပ်ဴေစာထီး စေသာ တပ္မ်ားကို ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္မ်ားအျဖစ္ စြပ္စဲြခဲ့ၾက ေလသည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး သည္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးျဖစ္ေသာ္လည္း လူသတ္၊ ဖမ္းဆီး၊ မီး႐ႈိ႕၊ မဲခိုး၊ ျပန္ေပးဆြဲ စေသာ မတရားမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေလရာ အစိုးရ၏ၾသဇာမွာ မ်ားစြာက်ဆင္း ခဲ့ရသည္။(၂။ ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္၏ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္။)
          ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရသည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားကို ေလးႀကိမ္တိုင္တိုင္ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေသးေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားႏွင့္ညႇိႏႈိင္းမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏုိင္ ခဲ့ေပ။ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဖဆပလအဖြဲ႕မွခြဲထြက္၍ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ဗမာျပည္အလုပ္သမား၊ လယ္သမား ပါတီသည္ အစိုးရ၏ဖိႏွိပ္မႈကိုခံရကာ ပါတီဦးစီး     အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ရဲေဘာ္ဗခ်ဳိႏွင့္ ရဲေဘာ္လွဒင္ႀကီး တို႔မွာ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရၿပီး ရဲေဘာ္ဗခ်ဳိကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဖဆပလသည္ မဲ အေရအတြက္ အဆမတန္က်ဆင္းသြားၿပီး တစ္သန္းႏွင့္ ခုနစ္သိန္းသာရရွိခဲ့သည္။ ပမညတ*(* ပမညတ အလုပ္သမား၊  လယ္သမားပါတီ (ဆိုရွယ္နီ)ႏွင့္ တရားမွ်တမႈပါတီတို႔ပူးေပါင္းကာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစုဟု ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။) အတိုက္အခံ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုမ်ားက တစ္သန္းႏွင့္ ေလးသိန္းနီးပါး မဲရရွိခဲ့ၾကသည္။ ဖဆပလအစိုးရမွာ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းႏုိင္မႈမရွိျခင္း၊ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးက်ဆင္းျခင္း၊ ပါတီတြင္း အကြဲအၿပဲ မ်ားစြာရွိၿပီး မတရားမႈမ်ားေပၚေပါက္ေနျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ၾသဇာအာဏာမွာ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္း၍ လာေလသည္။
ဖဆပလအဖြဲ႕သိကၡာက်ဆင္းလာျခင္း
          ေျမေအာက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးစံုက ဆူပူေသာင္းက်န္းကာ ေက်းလက္ျပည္သူလူထုအား ဖိစီးႏွိပ္စက္ေနၾကစဥ္တြင္ ေျမေပၚတြင္လည္း ရာဇဝတ္ မႈ၊ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈ၊ လာဘ္စားမႈ စသည္ တို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈမရွိခဲ့ေပ။ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လကုန္အထိ ျပည္သူ႕ပစၥည္းအလြဲ သံုးစားမႈႀကီးမွာ ၃၉၁ မႈအထိရွိခဲ့ၿပီး ေငြေပါင္း ၇၁ သိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္မွ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ အတြင္း အမႈႀကီးေပါင္း ၁၁၆မႈတြင္ အမႈထမ္းေပါင္း ၂၂၅ ဦး ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ၿပီး ယုိဖိတ္သည့္ ေငြေပါင္း မွာ ၄၁၆၂၄၉ဝ/၇၃ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ဖဆပလအစိုးရ ၏ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္မ်ားမွာလည္း တိုးသည္ ထက္တိုးလာခဲ့ရာ ၁၉၄၈-၄၉ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ေငြ ကုေဋေပါင္း ၁ဝ ဒသမ ၃၁ ကုေဋရွိခဲ့ရာမွ ၁၉၅၇-၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ၃၇ ဒသမ ၃၃ ကုေဋအထိ ေလးဆ နီးပါးခန္႔ တိုးလာရေလသည္။
          ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမွစ၍ ပမညတအဖြဲ႕သည္ အင္အားေကာင္းေသာအတိုက္အခံ ပါတီတစ္ရပ္ျဖစ္လာေသာ္လည္း ဖဆပလအစိုးရကိုမူ  ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ၁၉၅၆ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ပ်ဴေစာထီးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမွာ မ်ားစြာ အ႐ုပ္ဆုိးခဲ့ရသည္။ ပ်ဴေစာထီးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ဖဆပလပါတီ၏ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားဟူ၍ အတိုက္အခံမ်ားက စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္တြင္မူ သာယာဝတီ၊ မင္းလွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေလးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈႀကီး ေပၚေပါက္လာရာ ဖဆပလ၏လက္ခ်က္ဟူ၍ပင္ စြပ္စြဲ ခဲ့ၾကသည္။
          ဖဆပလအစိုးရအတြင္း အကြဲအၿပဲမ်ား ႀကီးမား သည္ထက္ ႀကီးမားလာရာ ေအာက္ေျခအမတ္မ်ားတြင္ မိတၴီလာအုပ္စု၊ ေအာင္ပင္လယ္အုပ္စု၊ လယ္ေဝး-ပ်ဥ္း မနားအုပ္စုမ်ား ကြဲျပားလာသကဲ့သို႔ အထက္ဗဟိုတြင္ လည္း ကမၻာေအးအုပ္စု၊ စက္မႈလက္မႈအုပ္စု၊ သမ ဝါယမအုပ္စု၊ ဗတလစ(ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေတာင္သူ လယ္သမားအစည္းအ႐ံုး) အုပ္စု စသည္ျဖင့္ အုပ္စု မ်ား ကြဲ၍လာေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဖဆပလအစိုးရ၏ ၾသဇာအာဏာႏွင့္ သိကၡာမွာက်ဆင္းလာသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ကတည္းက အာဏာရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ အႏၲရာယ္ ကို ၫႊန္ျပခဲ့သည္။ ၁၉၅၆-၅၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္လည္း အစိုးရအဖြဲဲ႕၏ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာကို အျမန္ဆံုး သိဒၶိတင္ ဖို႔လိုေၾကာင္း မၾကာခဏ သတိေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဖဆပလအစိုးရသည္ ႏုိင္ငံ၏အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္း ႏုိင္စြမ္းမရွိဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ မတရားမႈမ်ား၊ မေက် နပ္မႈမ်ားျဖင့္သာ ျပည့္ႏွက္၍ေနေလသည္။
          ႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ပ်က္စီးက်ဆင္း သည့္အေလ်ာက္ စီးပြားေရးအေျခအေနမွာလည္း မ်ားစြာ က်ဆင္းလာသည္။ ႏုိင္ငံျခားသို႔ ပုိ႔ကုန္တန္ဖိုးမွာ ၁၉၄၈-၄၉ မွ ၁၉၅၅-၅၆ ခုႏွစ္အထိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်က်ပ္သန္းေပါင္း (၁ဝ၁၃) သန္းျဖစ္သည္။ ယင္းပမာဏမွာ စစ္မျဖစ္ခင္က ပမာဏကိုမမီေပ။ ပို႔ကုန္မွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၁ဝဝဝ) ဖိုးခန္႔ နစ္နာသည္ဟုဆုိသည္။ ၁၉၅ဝ-၅၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၅-၅၆ ခုႏွစ္အထိ ေျခာက္ႏွစ္ကာလအတြင္း ပို႔ကုန္တန္ဖိုး နစ္နာမႈမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၈၈၂ သန္းျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းမႈေၾကာင့္ စပါးအထြက္ႏႈန္း မွာလည္း မ်ားစြာက်ဆင္းခဲ့သည္။ စစ္မျဖစ္မီက ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွလယ္မ်ားသည္ တစ္ဧကလွ်င္ အနည္းဆံုးစပါးတင္း (၃ဝ)ထြက္ေသာ္လည္း ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ဧကလွ်င္ (၂၅)တင္းပင္ မထြက္ေတာ့ေပ။(၁။ စတုတၴစစ္လက္႐ံုး၏ ေသာင္းက်န္းမႈ၏ဒဏ္ခ်က္မ်ား သင္ခန္းစာ အမွတ္ စစ ၄၃ဝ၆။)       
          ဆန္စပါးၿပီးလွ်င္ ျပည္ပပို႔ကုန္အေနႏွင့္ အားအကိုးရဆံုးျဖစ္သည့္ သစ္ေတာထြက္ကုန္မွာလည္း စစ္မျဖစ္မီ ကထက္ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ရ သည္။ သစ္ေတာလုပ္ငန္းသည္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၂၈၃၈ သန္း နစ္နာခဲ့သည္။ သတၱဳ လုပ္ငန္းမွာမူ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၄၅ဝ သန္းမွ် နစ္နာခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ ၁၉၅ဝ-၅၁ မွ ၁၉၅၅-၅၆ ခုႏွစ္အထိ ေျခာက္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေထြေထြနစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈတန္ဖိုးမွာ  က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၄ဝဝ သန္းခန္႔ ရွိခဲ့သည္ဟုဆုိ၏။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္အထိ အရပ္သားေပါင္း ၂၂ဝ၇၇ ေယာက္ ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေပါင္း ၅၆၉၄ ေယာက္ေသေက်ခဲ့သည္။ ထိုသူမ်ားမွာ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈေၾကာင့္ ေသရျခင္းျဖစ္သည္။
          ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးသည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ ေရးမတိုင္မီ စတင္ဖြဲ႕စည္းခါစကာလ၊ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကာလမ်ားကကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု    မ်ားအားလံုး စုေပါင္းပါဝင္သည့္ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမား  ေသာ တပ္ေပါင္းစုႀကီးတစ္ခုမဟုတ္ေတာ့ေပ။ သာမန္ ဂိုဏ္းဂဏဆန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ဳိးတစ္ရပ္သာ  ျဖစ္လာသည္။ ဖဆပလမွခြဲထြက္သြားသည့္ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားသည္  အတုိက္အခံမ်ားအျဖစ္ အားေကာင္း၍လာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဖဆပလမွာ ၿပိဳကြဲလုနီးပါးျဖစ္၍ေနေလၿပီ။ အစိုးရအာဏာကိုရရွိ ထားသည့္ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးမ်ားစြာ ယိုယြင္းပ်က္စီး လာေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ က်ဆင္းေနစဥ္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားအားတိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းေနဆဲပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ အစိုးရခ်ဳိ႕ယြင္း လာေသာ္ လည္း ေခါင္းေထာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization